DIAGNOSTYKA 2014

DIAGNOSTICS OF MACHINES AND VEHICLES 2014

 

W dniach 04-05.09.2014 roku w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy odbyła się Konferencja Naukowa DIAGNOSTYKA 2014 - warsztaty technik diagnozowania”, zorganizowana przez Zakład Pojazdów i Diagnostyki. Jest to konferencja cykliczna, odbywająca się co 3 lata. Uczestniczyło w niej 48 osób z różnych uczelni, m.in. z: Politechniki Białostockiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej, Akademii Morskiej w Szczecinie, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Wygłoszono 55 referatów. W ramach Konferencji odbyły się także warsztaty diagnostyczne prowadzone przez przedstawicieli firm: EC Test Systems z Krakowa, National Instruments z Warszawy, Optimus z Wrocławia oraz Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski z Poznania. Uczestnicy mogli zwiedzić laboratoria Zakładu Pojazdów i Diagnostyki oraz Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI