DIAGNOSTYKA 2016

DIAGNOSTICS OF MACHINES AND VEHICLES 2016

 

Główne zagadnienia poruszane na konferencji związane były z problematyką racjonalnie zarządzanej i efektywnie zorganizowanej eksploatacji obiektów technicznych. Nowoczesne narzędzia oceny jakości, nowe podejście systemowe w obszarze zarządzania życiem produktu oraz dostępne szeroko komercyjne oprogramowania z tego zakresu stanowią podstawy metodyki budowy dedykowanych systemów monitorowania stanu życia produktu oraz oceny zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska ze strony użytkowanych maszyn krytycznych