• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Dziewczyny

  • Kwiecień 2017

Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy UTP w Bydgoszczy przy współpracy z Kołem Naukowym studentów Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii brało udział w dniu 16 maja 2015r. w Festiwalu Odnawialnych Źródeł Energii. Festiwal ten zorganizowany w Osadzie Leśnej Barbarka przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu przez Stowarzyszenie „TILIA” miał formę pikniku. Dedykowano go dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Festiwalu Odnawialnych Źródeł Energii został zorganizowany w ramach projektu „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujacych źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”. W programie Festiwalu znalazły się m.in. prezentacje stanowisk edukacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, prezentacje stanowisk wystawowych przedsiębiorstw oferujących zastosowanie w praktyce proekologicznych instalacji i urządzeń oraz prezentacje stanowisk eksperckich w których doradztwo realizowali pracownicy UTP w Bydgoszczy związani z branżą OZE: dr hab. inż. Sławomir Cieślik, dr inż. Izabela Piasecka, dr inż. Adam Mroziński oraz mgr inż. Tomasz Mania. Uczestnicy Festiwalu mogli zwiedzać wystawy i stoiska informacyjne producentów związanych z OZE tj: Ekoinstal – OZE Sp. z o. o. Lubicz, RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. Toruń, Prosument Klaster Odnawialnych Źródeł Energii - Włocławek oraz Limakpianka Lubicz Górny.

 Adam Mroziński

Galeria

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image