• Rekrutacja

 • Badania

 • Kadra

 • Dziewczyny

 • Kwiecień 2017

Zapraszamy na

10 Międzynarodową Sesję Naukową Mechanika Stosowana 2018

organizowaną przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Stosowanej Oddział w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Sesja naukowa odbędzie się 23 listopada 2018 na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – szczegóły w załącznikach i http://ptmts.utp.edu.pl/.   Język prezentacji: polski/angielski   Termin nadsyłania kart rejestracyjnych i jednostronicowych streszczeń upływa 1 września 2018 roku!   

Pełnotekstowe artykuły zaakceptowane przez Komitet Naukowy będą opublikowane online open-access przez AIP Conference Proceedings (USA). AIP Conference Proceedings są indeksowane w wielu bazach danych, np.:

 • The Conference Proceedings Citation Index (part of Web of Science),
 • Scopus (Elsevier),
 • Inspec.

Artykuły pełnotekstowe z ostatniej sesji naukowej (2016) są opublikowane na: http://aip.scitation.org/

 

Pozdrawiamy

Organizatorzy sesji

 

Czytaj więcej...

W dniu 19 czerwca 2018 roku w godzinach 10 – 12, w laboratorium Zakładu Inżynierii Pojazdów (3.2 -114) odbędzie się pokaz systemów montażowych (skręcanie) firmy Atlas Copco. Zaprezentowana zostanie linia wraz z systemami sterowania i kontrolą montażu w zakresie dynamometrii.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Kierownik Zakładu Inżynierii Pojazdów_news/17_18a/news1.png

 

 

logo simp

logo simp

W imieniu Pana prof. dra hab. inż. Janusza Dyducha - Prezesa Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT zapraszamy na jubileuszową V ogólnopolską konferencję naukowo - techniczną pt.: "Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Innowacje technologiczne" (5-6.07.2018 r.). 

 

Zakres Konferencji obejmować będzie następującą tematykę:

 1. Technologie przyrostowe
 2. Technologie ubytkowe
 3. Obróbka cieplno-chemiczna
 4. Innowacje w produkcji specjalnej
 5. Technologie obróbki powierzchniowej

Czytaj więcej...


Seminarium
„Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Odbędzie się 19.12.2017 o godzinie 12:15 w Sali nr 9 bud. 2.1.


Prelegentami będą przedstawiciele regionalnego związek pracodawców "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image