• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

W dniu 19 czerwca 2018 roku w godzinach 10 – 12, w laboratorium Zakładu Inżynierii Pojazdów (3.2 -114) odbędzie się pokaz systemów montażowych (skręcanie) firmy Atlas Copco. Zaprezentowana zostanie linia wraz z systemami sterowania i kontrolą montażu w zakresie dynamometrii.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Kierownik Zakładu Inżynierii Pojazdów_news/17_18a/news1.png

 

 

logo simp

logo simp

W imieniu Pana prof. dra hab. inż. Janusza Dyducha - Prezesa Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT zapraszamy na jubileuszową V ogólnopolską konferencję naukowo - techniczną pt.: "Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Innowacje technologiczne" (5-6.07.2018 r.). 

 

Zakres Konferencji obejmować będzie następującą tematykę:

  1. Technologie przyrostowe
  2. Technologie ubytkowe
  3. Obróbka cieplno-chemiczna
  4. Innowacje w produkcji specjalnej
  5. Technologie obróbki powierzchniowej

Czytaj więcej...


Seminarium
„Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Odbędzie się 19.12.2017 o godzinie 12:15 w Sali nr 9 bud. 2.1.


Prelegentami będą przedstawiciele regionalnego związek pracodawców "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image