• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Seminarium
„Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Odbędzie się 19.12.2017 o godzinie 12:15 w Sali nr 9 bud. 2.1.


Prelegentami będą przedstawiciele regionalnego związek pracodawców "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image