• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

W związku z uruchomieniem od semestru zimowego 2018/2019

zajęć sportowych dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

zapraszamy serdecznie na spotkanie organizacyjne,

które odbędzie się 25.02.2019 r.

na Sali Gimnastycznej SWFiS UTP

przy ul. Kordeckiego 20 o godzinie 16.30.

Więcej informacji: Link

W dniu 23.01.2019r. dr inż. Sylwester Borowski zorganizował dla studentów drugiego roku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii oraz studentów pochodzących z wymiany w ramach programu Erasmus wyjazd dydaktyczny do Biogazowni Rypin w ramach przedmiotu Biogazownie Rolnicze, Przemysłowe i Wysypiskowe. Celem wyjazdu do Starorypina pod Rypinem było zapoznanie się z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie zajmującym się przerobem masy organicznej na biogaz, a następnie prąd. Po przyjeździe na miejsce dyrektor przedsiębiorstwa Andrzej Rusnaczenko zapoznał grupę studentów z technologią biogazowni, przedstawiając wszystkie etapy wytwarzania biogazu. Studenci mieli okazję obejrzeć obiekty oraz urządzenia techniczne służące do produkcji biogazu. Pierwszym etapem produkcji były podjazdy umożliwiające zrzut gnojowicy z pobliskich gospodarstw rolnych oraz magazynowanie i przygotowanie suchej masy organicznej przed zadaniem do fermentorów. Następnie osoba oprowadzająca zaprezentowała zbiorniki fermentacyjne, zbiorniki biogazu oraz pomieszczenia na substrat pofermentacyjny. Dużą ciekawostką okazało się pomieszczenie umożliwiające sterownie wszystkimi procesami biogazowni - proces ten był w pełni zautomatyzowany. Na podtrzymanie energii w całym przedsiębiorstwie przewidziano zużycie ok. 10% wytworzonej energii, co w pełni uniezależniło zakład produkcyjny. W kolejnym obiekcie znajdowały się dwa silniki zasilane biogazem, które zostały zintegrowane z generatorem prądu o mocy wytwarzania ok 2 MW. Dzięki życzliwości jednego z współwłaścicieli spółki Wiatrak, Sławomira Doleckiego obiektu grupa miała okazję obejrzeć również wnętrze pobliskiej turbiny wiatrowej o mocy 1,5 MW i zapoznać się z jej budową i działaniem. Wyjazd wzbogacił  wiedzę studentów zdobytą na uczelni oraz potwierdził praktyczne zastosowanie procesów energii odnawialnej.

Michał Dubieszko

(galeria)

W dniu 18.01.2019 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, na którym przeprowadzono wybory na kadencję 2019-2020 Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTMTS, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej PTMTS oraz delegatów na XXXVIII Zjazd Delegatów PTMTS, który odbędzie się w marcu 2019 r w Będlewie koło Poznania.

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte, które odbędą się

31 stycznia 2019 roku od godziny 10:00

na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (Kaliskiego 7).

więcej informacji pod adresem: Drzwi Otwarte 2019

Najlepsi przedstawiciele świata akademickiego – naukowcy, dydaktycy i organizatorzy – nagrodzeni zostali jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość odbyła się w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.

Prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych akademików

Nagrody te to coroczne wyróżnienia przyznawane przez ministra nauki za wybitne osiągniecia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Ważną kategorią jest oczywiście nagroda przyznawana za całokształt dorobku naukowego. Łącznie nagrodzonych zostało 69 przedstawicieli świata akademickiego.

 

Czytaj więcej...

23 listopada 2018 roku odbyła się w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 10 międzynarodowa sesja naukowa Applied Mechanics. Sesja organizowana jest co dwa lata. W tym roku, z uwagi na zaproszenie naukowców ośrodków zagranicznych przyjęto formułę sesji międzynarodowej. Głównym organizatorem międzynarodowej sesji naukowej Applied Mechanics 2018 jest: Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej przy współudziale Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Komitet Naukowy: M. Delyavskyy – przewodniczący, M. Aureli (USA), J. Awrejcewicz, A. Podhorecki, D. Caruntu (USA), Cz. Cempel, M. Cieszko, B. Demchyna (UK), I. Dobriancki (UK), H. Holka, J. Kubik, Z. Ławrynowicz, S. Mroziński, W.Ostachowicz, T. Piątkowski, A. Podhorecki, J. Sawicki, J. Sempruch, B. Siołkowski, D. Skibicki, J. Szala, Cz. Szymczak , T. Topoliński, A. Tylikowski, J. Zachwieja, B. Żółtowski.

Komitet Organizacyjny: J. Sawicki – przewodniczący, T. Piątkowski – edytor wydawnictwa pokonferencyjnego, T. Janiak- sekretarz , T. Jarzyna – redakcja streszczeń, M. Kukliński, R. Kostek, – redakcja wydawnictwa pokonferencyjnego, M. Olejniczak, K. Łaz , J. Piątkowska.

Czytaj więcej...

Dnia 27 października2018r. odbyła się Ogólnopolska Gala Finałowa Konkursu Kół Naukowych Uczelni Technicznych KoKoN2018, na której ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody tegorocznym Laureatom. Wydarzenie miało miejsce w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej. Celem konkurs KoKoN, organizowanego przez Forum Uczelni Technicznych (FUT), jest popularyzacja działań Kół Naukowych na uczelniach technicznych.  Kapituła konkursu wyłoniła zwycięskie projekty w pięciu kategoriach: badania naukowe, projekt inżynierski, konferencja, innowacyjne technologie, IT. Konkurs skierowany był do 30 Polskich Uczelni Technicznych. Każde Koło Naukowe miało możliwość przesłania jednego projektu w wybranej przez siebie kategorii.

 

Czytaj więcej...

Bartosz Walentyn, student Wydziału Inżynierii Mechanicznej laureatem Międzynarodowej Wystawy Innowacji ARCA 2018.            

Tegoroczna edycja Międzynarodowej Wystawy Innowacji ARCA odbyła się w dniach 18-20 października 2018 r. w bibliotece uniwersyteckiej w Zagrzebiu.

Impreza organizowana jest dorocznie od 2003 r. i jest ona jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń o tematyce wynalazczej na świecie. O bardzo wysokiej randze wystawy świadczy już sam fakt, iż posiada ona rekomendację Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA) z siedzibą w Genewie.

Głównym organizatorem imprezy jest Unia Wynalazców Chorwackich (UIH), a do najważniejszych współorganizatorów niewątpliwie należy zaliczyć: Uniwersytet w Zagrzebiu, Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA) oraz Chorwackie Stowarzyszenie Kultury Technicznej (HZTK). Wystawa objęta została patronatem Chorwackiej Izby Gospodarczej, a także chorwackiego Ministerstwa Rolnictwa, chorwackiego Ministerstwa Nauki i Edukacji oraz chorwackiego Ministerstwa Gospodarki, Przedsiębiorczości i Rzemiosła.

Czytaj więcej...

27 września podczas uroczystego posiedzenia Senatu dr inż. Franciszek Bromberek otrzymał tytuł Doktora Honorowego Narodowego Uniwersytetu w Chmielnickim.

Dr inż. Franciszek Bromberek urodził się w 1955 r. w Żninie. Studia ukończył w 1980 w Instytucie Technologii i Eksploatacji Maszyn Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 1994 otrzymał stopień dr. nauk technicznych na Politechnice Poznańskiej. Od lat roku 1980 zawodowo związany z obecnym Wydziałem Inżynierii Mechanicznej. Na UTP pełnił wiele ważnych funkcji m.in. kierownika Zakładu Wzornictwa. Był twórcą powstania Muzeum Techniki i Wzornictwa na UTP. Obecnie jest kierownikiem Biura Rektora i rzecznikiem prasowym . W 2013 roku zainicjował współpracę z Katedrą Designu Narodowego Uniwersytetu w Chmielnickim. Jej efektem jest choćby Festiwal Synteza Sztuk, realizowany także na Ukrainie. Dr inż. Franciszek Bromberek organizował również wsparcia dla Szkoły w Szepietówce oraz Centrum Ukraińsko-Polskiego w Chmielnickim. Wspiera Centrum Ukraińsko-Polskie oraz szkoły w Chmielnickim w zakresie wyposażenia bibliotek w książki w języku polskim i podręczniki do nauki polskiego. Za swoje zaangażowanie został wyróżniony m.in. dyplomami Mera Miasta Chmielnicki, Przewodniczącego Rady Obwody Chmielnickiego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Gratulujemy!

 

www.utp.edu.pl

Pracownicy UTP w Bydgoszczy nagrodzeni na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „Invent Arena 2018”

W dniach 20-22 czerwca 2018 r. w Trzyńcu, w Republice Czeskiej odbyła się Międzynarodowa Wystawa Innowacji Technicznych Patentów i Wynalazków INVENT ARENA 2018. Patronat nad wystawą INVENT ARENA objął Prezes Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców – IFIA, Czeski Wicepremier Nauki, Badań i Innowacji, Czeskie Ministerstwo Edukacji Młodzieży i Sportu, Czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Prezes Czeskiej Izby Gospodarczej oraz Burmistrz Miasta Trzyniec.

Na stanowisku Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego podczas wystawy INVENT ARENA 2018 swoje wynalazki prezentowały Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej.

 

 

Czytaj więcej...

Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów rozwoju Strategii na Recz Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem jest bowiem stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych. Jak wynika z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w Polsce jest obecnie około 2000 samochodów elektrycznych. Choć sprzedaż takich samochodów w kraju rośnie, na razie jest ich niewiele. Jedną z przyczyn tego stanu jest brak infrastruktury umożliwiającej swobodne poruszanie się pojazdem elektrycznym po polskich drogach.

W dniu Święta Uniwersytetu, UTP otrzymała od firmy Nissan samochód elektryczny marki Nissan Leaf w wersji wyposażenia Tekna. Kluczyki do samochodu zostały przekazane przez Pana Pawła Powalskiego, Dyrektora Komunikacji w Nissan Sales Central&Eastern Europe.

Firma Nissan to światowy lider w segmencie samochodów elektrycznych. Producent ten jest mocno zaangażowany w projekty wspierające rozwój wiedzy i świadomości na temat elektromobilności. Jednym z obszarów działań tej firmy jest współpraca z ośrodkami akademickimi takimi jak UTP w Bydgoszczy. W założeniach podpisanej umowy o współpracy i przekazaniu samochodu elektrycznego dla uczelni wskazano na ewidentne zalety możliwości stałego i bezpośredniego kontaktu studentów z samochodem elektrycznym na zajęciach praktycznych i laboratoriach. UTP otrzymało Nissana Leaf pierwszej generacji, czyli najpopularniejszy obecnie samochód elektryczny na świecie.

Czytaj więcej...

Sukces zespołu naukowego z Zakładu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018!

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG odbywały się w dniach 20-21 czerwca 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Nieodłącznym celem corocznych edycji jest szeroka promocja innowacyjnych rozwiązań, produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin, w celu ich transferu do przemysłu oraz komercjalizacji. Ponadto targi są platformą bezpośredniego kontaktu przedstawicieli nauki i biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój. Wystawcy mają możliwość wzięcia udziału w licznych konferencjach, seminariach i spotkaniach biznesowych oraz w konkursie INTARG.

Nagrodę platynową oraz Puchar Prezesa FSNT-NOT za wynalazek pt. „Urządzenie do rehabilitacji stawu promieniowo-nadgarstkowego” odebrał zespół prof. dr inż. Tomasza Topolińskiego, dr n. med. Stanisława Junga, mgr inż. Marka Andryszczyka oraz inż. Marcina Głowackiego.

Dwa złote medale trafiły do Zespołu prof. dr inż. Tomasza Topolińskiego oraz mgr inż. Angeli Andrzejewskiej za wynalazek pt. „Orteza dynamiczno – pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno-pomiarowym, oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego”. Złoty medal zdobył również wynalazek dr n. med. Stanisława Junga oraz inż. Katarzyny Ratajczyk pt. „Rękawica do rehabilitacji kończyn górnych osób niepełnosprawnych”.

CTT

 

 

Czytaj więcej...

Dnia 18 czerwca mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Grupy CIECH. Pan Marcin Przybylski wraz z Panią Martyną Zarada-Mucha zaprezentowali Grupę CIECH jako pracodawcę oraz międzynarodowy koncern. Następnie Pan Henryk Kowalik, przedstawił procesy technologiczne zachodzące podczas wytwarzania produktów sodowych i solnych w Spółce CIECH Soda Polska zlokalizowanej w Inowrocławiu. Kolejną prezentację przedstawił Pan Krzysztof Mielczarek omawiając grupy produkowanych wyrobów oraz historię Spółki CIECH Pianki zlokalizowanej w Bydgoszczy. Spotkanie zakończono multimedialnym quizem dotyczącym wiedzy na temat Grupy CIECH. Za pierwsze trzy miejsca przedstawiciele Grupy CIECH ufundowali studentom nagrody. Serdecznie dziękujemy wszystkim studentom oraz pracownikom za przybycie na spotkanie.

Robert Sołtysiak

 

 

 

Czytaj więcej...

Bieżąca – już trzecia edycja projektu pn. Voucher Badawczy jest realizowana przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji w partnerstwie z "Pracodawcami Pomorza i Kujaw" Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddziałem w Bydgoszczy.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia powiązań nauki i biznesu oraz potencjału badań jednostek i przedsiębiorstw dla rozwoju technologii. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych. Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP na zakup usług badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych. Planowane jest udzielenie wsparcia dla minimum 300 przedsięwzięć. Projekt swoim zasięgiem obejmie całe województwo kujawsko-pomorskie – więcej informacji na http://kpai.pl/.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 31 mln PLN. Wkład funduszy strukturalnych stanowi 85% wartości projektu.

Czytaj więcej...

W ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki w dniu 24 maja 2018 odbyły się imprezy organizowane przez Wydział Inżynierii Mechanicznej w ramach tegorocznej edycji Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Spotkały się one z gorącym przyjęciem wśród przybyłych gości, głównie dzieci. Zabawa zaoferowana w trakcie pokazów miała zachęcić do zainteresowania się naukami ścisłymi oraz zdobywaniem szeroko pojętej wiedzy.

galeria - autor Katarzyna Plutowska

X. Europejskie Targi Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT

17-19 maja 2018  Iasi – Rumunia

W sobotę 19 maja 2018 roku zakończyła się  X edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT, organizowana przez Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców), Europe Direct Iasi (Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej), Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi w Iasi, Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza  w Iasi, Uniwersytet Medycyny i Farmacji Grigore T. Popa w Iasi oraz The National Institute for Research and Development in Environmental Protection (Narodowy Instytut Badań i Rozwoju w Dziedzinie Ochrony Środowiska). Targi poświęcone są promowaniu kreatywności w kontekście europejskim, poprzez prezentowanie działalności i osiągnięć szkół technicznych, instytucji szkolnictwa wyższego, jednostek badawczych, indywidualnych wynalazców oraz firm. Dodatkowo wydarzenie to było doskonałą okazją do nawiązywania nowych kontaktów oraz współpracy pomiędzy uniwersytetami, jednostkami badawczymi.

Czytaj więcej...

"...W dniu urodzin Bydgoszczy odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta i zgodnie z tradycją wręczone zostały Medale Kazimierza Wielkiego.

Podczas uroczystej sesji wręczono 9 medali, w tym 5 indywidualnych.

Otrzymali je Marek Bieliński, profesor, przedstawiciel bydgoskiego środowiska naukowego, Jan Rulewski, senator, związkowiec i polityk, Marcin Sauter, scenarzysta, reżyser i autor filmów dokumentalnych, Izabella Szolginia, dyrektor schroniska i wielka miłośniczka zwierząt, Zdzisław Tylicki, były dyrektor i prezes "Rometu", działacz m.in. Polskiego Towarzystwa Turystycznego i Polskiego Związku Działkowców.

Cztery zbiorowe medale trafiły do Bydgoskiej Izby Adwokackiej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” oraz Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Medale wręczyli prezydent Rafał Bruski i przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Zbigniew Sobociński...."

Fotorelacja http://bydgoszcz24.pl

 

http://bydgoszcz24.pl/

Czytaj więcej...

W dniu 27 kwietnia na Politechnice Wrocławskiej odbyło się Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum IATI. Głównym tematem spotkania była współpraca nauki z przemysłem w dziedzinie elektromobilności.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) to wirtualny Instytut utworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. IATI tworzy wielopartnerską sieć współpracy działając w ramach konsorcjum.

 

Czytaj więcej...

W dniu 25 kwietnia w budynku 3.2 w sali 101A odbyły sie pierwsze zajęcia szkoleniowe dla studentów z Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań w ramach projektu pn. „PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE - kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy” (www.projektoze.utp.edu.pl) Projekt ten  jest projektem w całości realizowanym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Za cel główny stawia podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 60 studentów studiujących na kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy poprzez objęcie kompleksowym programem wsparcia kluczowych kwalifikacji lub kompetencji (zawodowych, analitycznych i językowych) studentów wzmocnionym na etapie realizacji projektu ścisłą współpracą z potencjalnymi pracodawcami (warsztaty, wizyty studyjne) do VIII.2020r.

 

Czytaj więcej...

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image