• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Dziewczyny

  • Kwiecień 2017

Image W dniu 12 marca 2013 roku, Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. inż. Tomaszowi Paczkowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

  

Recenzentami rozprawy habilitacyjnej pt.: ”Symulacja komputerowa obróbki elektrochemicznej powierzchni krzywoliniowych elektrodą roboczą o złożonym ruchu translacyjnym” oraz całokształtu dorobku naukowego Habilitanta byli:
• wyznaczeni przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
- prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek, dr h.c. multi
z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
- prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak z Instytutu Lotnictwa w Warszawie
• wyznaczeni przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP
- dr hab. inż. Mieczysław Marciniak z Politechniki Warszawskiej
- prof. dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski z UTP w Bydgoszczy

 

 

Image

 

 
 
 
usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image