Dnia 28 lutego 2013 r. Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Bogdanowi Ligajowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn. Podjęta uchwała była wynikiem pozytywnej oceny dorobku naukowego habilitanta, w tym jednotematycznego cyklu publikacji pod tytułem Analiza doświadczalna i obliczeniowa trwałości zmęczeniowej stali konstrukcyjnych w warunkach obciążeń losowych oraz dokonań dydaktycznych i organizacyjnych.

Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli:
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś z Politechniki Poznańskiej,
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda z Politechniki Opolskiej,
- dr hab. inż. Dariusz Skibicki, prof. nadzw. UTP, z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.