• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Poznaliśmy laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską, którego celem jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim.

Nagrodą główną w Konkursie jest możliwość prezentowania przez Laureatów swoich rozwiązań podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz 12. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

W środowisku akademickim Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba zgłoszeń. W tegorocznej edycji nadesłano 78 zgłoszeń, które zawierały 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski.

Podobnie jak w roku ubiegłym największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 20 zgłoszeń do Konkursu. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Świętokrzyska – 9 zgłoszeń, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Politechnika Poznańska – 6 zgłoszeń oraz Politechnika Gdańska – 5 zgłoszeń.

 

W VIII edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz pięć wyróżnień. Dodatkowo, Komisja Konkursowa przyznała siedem nagród specjalnych ufundowanych przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Miło mi poinformować, że współautorka dwóch zgłoszeń patentowych - obecnie już Pani mgr inż. Weronika Kruszelnicka (Asystentka w Zakładzie Inżynierii Systemów Technicznych WIM UTP w Bydgoszczy) otrzymała w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student  - Wynalazca Nagrodę specjalną Prezesa Urzędu Patentowego RP!

Nagroda specjalna została przyznana za dwa zgłoszenia patentowe:

1) Młyn z płytą międzywalcową

oraz

2) Miesiarka śrubowo-kulowa i sposób miesienia ciast średniej i twardej konsystencji

Współtwórcy: 1) prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. UTP, dr inż. Adam Mroziński,
2) prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, dr inż. Józef Sadkiewicz, dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. UTP

Warto odnotować, że to rozwiązanie Młyn z płytą międzywalcową zostało zgłoszone do pierwszej edycji konkursu na prace przedwdrożeniowe w ramach projektu „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI PLUS” - Wniosek nr 03/01/2017/UTP - Tytuł projektu: “Badanie zespołu roboczego młyna z płytą międzywalcową w celu przygotowania do wdrożenia” Kierownik Grantu: prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski - Wniosek ten ma realne szanse na wsparcie finansowe prac mających na celu podniesienie poziomu gotowości do wdrożenia kwotą minimum 90 000zł. w roku 2018)

Składamy Gratulacje i serdecznie życzenia dalszych sukcesów w dziedzinie innowacji oraz komercjalizacji!

Więcej na http://tu.kielce.pl/

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image