• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Konferencja Ogólnopolska Konferencję Antysmogowa pod hasłem: "Smog - skuteczne rozwiązania w zakresie niskiej emisji. Od edukacji do czystego powietrza"

Fundacja Region Plus wraz z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz Zakład Inżynierii Systemów Technicznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej) zorganizowała w Regionalnym Centrum Innowacyjności UTP w Bydgoszczy w dniach 27-28 luty 2018 roku Ogólnopolską Konferencję Antysmogową pod hasłem: "Smog - skuteczne rozwiązania w zakresie niskiej emisji. Od edukacji do czystego powietrza".

Problem smogu pojawia się regularnie, gdy rozpoczyna się sezon jesienno-zimowy, a mieszkańcy miast i wsi zaczynają ogrzewanie swoich domów i mieszkań. Wówczas, wskutek palenia opałem niskiej jakości wzrasta w zastraszającym tempie zanieczyszczenie powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5. Walka z tym negatywnym zjawiskiem rozpoczęta została przez środowiska pozarządowe i obywatelskie. Dzięki ich aktywności temat niskiej emisji został dostrzeżony, nie tylko przez mieszkańców, ale i media, samorządowców oraz polityków.

 

Według przeprowadzonych analiz Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych smogiem krajów w Europie. Niemniej konsekwentne działania organizacji pozarządowych m.in. Polskiego Alarmu Smogowego, przyczyniły się do zdecydowanych działań samorządowców w regionach o najwyższym wskaźniku dopuszczalnego stężenia dobowego PM10. Samorządy tych województw wprowadziły w życie uchwały antysmogowe. Uchwalenie przepisów przez władze wojewódzkie nie spowoduje od razu, że spadnie liczba pyłów dostających się do atmosfery. Niemniej krok w dobrym kierunku został wykonany. Również polityka państwa zmierza w tym kierunku, świadczy o tym powołanie przez Premiera Rządu RP - Mateusza Morawieckiego, w Ministerstwie Technologii i Przedsiębiorczości, ministra ds. smogu – Pana Piotra Woźnego, który będzie zajmował się m.in. działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym programem Czyste Powietrze. Głównym celem tego programu jest skuteczne rozwiązanie kwestii niskiej emisji. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w miesiącu styczniu 2017 roku zmarło o 11 tys. Polaków więcej niż w roku poprzednim. Analizy tego nagłego wzrostu śmiertelności dokonali dr Marcin Popkiewicz oraz Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego, którzy wskazują, ze nagły wzrost śmiertelności w I kwartale 2017 roku był spowodowany wpływem zanieczyszczenia powietrza. W badanym okresie natężenie pyłów PM 10 i PM 2,5 znacznie przekraczało dopuszczalne normy.

Problem niskiej emisji jest coraz częściej wiązany z terminem ubóstwa energetycznego. To powoduje, że mieszkańcy chcąc ogrzać swoje mieszkania, a nie posiadając dostatecznych zasobów finansowych, palą w piecach śmieciami lub niskiej jakości węglem. Wprowadzone przez rząd tzw. taryfy antysmogowe, w przypadku ogrzewania energią elektryczną tylko w pewnym stopniu rozwiązują problem ubóstwa. Całkiem ciekawą koncepcję zaproponował Polski Alarm Smogowy, który zaproponował likwidację zakupu węgla dla najuboższych przez ośrodki pomocy społecznej, w zamian za bezpośrednie dopłaty do energii elektrycznej. Ta propozycja jest warta rozpatrzenia, takie wsparcie może w pewnym stopniu ograniczyć smog i jego zgubny wpływ na zdrowie. Wiemy jak i co poprawić, by ograniczyć niską emisję oraz jej konsekwencje.

Organizowana przez Fundację Region Plus Konferencja została zaplanowana jako płaszczyzna, która umożliwiła samorządowcom, naukowcom i biznesowi odpowiedzialnemu społecznie współpracę w ograniczaniu szkodliwego smogu. Nie można walki ze smogiem odkładać na kolejne lata, ona musi zostać rozpoczęta już teraz i dziś, bo zdrowie mamy tylko jedno.

Szczegółowe informacje na stronie www.ecometropolis.eu

PROGRAM RAMOWY

9:00 - 10:00 - REJESTRACJA UCZESTNIKÓW


10:00 - 10:15 - OTWARCIE KONFERENCJI


10:15 - 10:45 Monitoring jakości powietrza - Jacek Goszczyński, Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy


10:45 - 11:15 - Efektywność energetyczna – źródła finansowania. Projekt doradztwa energetycznego - Monika Pawłowicz, Doradca Energetyczny w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego Poddziałanie 1.3.3 POIŚ 2014-2020 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

11:15 - 11:45 - Kompleksowe podejście do gospodarki niskoemisyjnej w gminie - mgr Joanna Kawa - NEXUM, Gdańsk

11:45 - 12:15 - SMOG w Polsce - Fakty i Mity - memorandum antysmogowe Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła - mgr inż. Tomasz Mania - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy/Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła/USPCiME

12:15 - 12:45 - Budynki pasywne receptą na smog? - Mateusz Płoszaj Mazurek, mgr inż. Architekt, Projektant Budownictwa Pasywnego - Bjerg Arkitektur Polska PRZERWA

13:00 - 13:30 - Nowe zadania samorządów w kontekście Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - Mateusz Buza, Koordynator ds. projektów międzynarodowych - Zespół ds. Zarządzania Energią Urząd Miasta Bydgoszczy

13:30 - 14:00 - Zaangażowanie mieszkańców jako klucz do czystego powietrza - Dominik Artomski - lider Łódzkiego Alarmu Smogowego, Łódź

14:00 - 14:30 - Emisja spalin i popiołów lotnych, jako przyczynek do efektów smogowych - dr hab. Andrzej Adamski - Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

14:30 - 15:00 - Budownictwo pasywne rozwiązaniem na problemy ze smogiem - Katarzyna Jarocka - Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, Gdańsk

15:00 - 15:30 - Analiza możliwości wykorzystania w Polsce mikrosiłowni kogeneracyjnych do zasilania obiektów mieszkalnych - dr inż. Adam Mroziński - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

15:30 - Lunch

19:00 - Uroczysta Kolacja

Dzień II

10:00 - 12:00 - Wizyta studyjna w Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy Opracowanie dr inż. Adam Mroziński

 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image