Rozstrzygnięto pierwszy konkurs na granty przedwdrożeniowe: Naukowcy z UTP otrzymali blisko 700 000 zł na swoje innowacyjne rozwiązania.

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizują od kilku miesięcy wspólny projekt pn. "Inkubator Innowacyjności +". Obie uczelnie dostały na ten cel prawie 3,8 mln zł z Unii Europejskiej z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

 

Z całej kwoty dofinansowania ok. 1,9 mln zł obie uczelnie przeznaczyły na wewnętrzne działanie konkursowe, które ma promować najlepsze innowacyjne projekty, wynalazki, pomysły, badania naukowe, które mogą być zastosowane w biznesie i trafić na rynek w formie konkretnych usług czy produktów. Naukowiec lub wyróżniony zespół badawczy będzie mógł przeznaczyć uzyskane pieniądze (max 90 000 zł netto) np. na zakup niezbędnych materiałów, będzie możliwe wykorzystanie dodatkowej aparatury badawczej, zamówienie usług badawczych na zewnątrz itp.

W pierwszym konkursie zorganizowanym na UTP wybrano 8 zgłoszonych projektów na łączna kwotę 671 332,1 zł netto. Lista tematów projektów na granty na prace przedwdrożeniowe w ramach UTP w Bydgoszczy, które uzyskały pozytywną rekomendację i finansowanie:

 

  1. Wniosek nr 01/01/2017/UTP

Tytuł projektu: “Palnik na pellet do pieca przemysłowego

Lider zespołu: dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. nadzw. UTP

Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 90 000 zł netto

 

  1. Wniosek nr 02/01/2017/UTP

Tytuł projektu: “Badanie zespołu napędowego i sterującego wielotarczowego wielootworowego rozdrabniacza materiałów kawałkowych w celu przygotowania do wdrażania

Lider zespołu: dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. nadzw. UTP

Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 90 000 zł netto

 

  1. Wniosek nr 03/01/2017/UTP

Tytuł projektu: “Badanie zespołu roboczego młyna z płytą między walcową w celu przygotowania do wdrożenia

Lider zespołu: prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski

Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 90 000 zł netto

 

  1. Wniosek nr 04/01/2017/UTP

Tytuł projektu: “Opracowanie interaktywnej metody wspierającej wprowadzenie i utrzymanie zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym

Lider zespołu: dr inż. Bogusław Chachaj

Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 48 000 zł netto

 

  1. Wniosek nr 05/01/2017/UTP

Tytuł projektu: “Energooszczędna Przepustnica Damper

Lider zespołu: mgr inż. Michał Piotrowski

Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 90 000 zł netto

 

  1. Wniosek nr 06/01/2017/UTP

Tytuł projektu: “Opracowanie obiektywnej metody oceny histologicznej przetworów mięsnych w celu wykrywania ich zafałszować z wykorzystaniem systemu cyfrowej analizy obrazu mikroskopowego

Lider zespołu: dr hab. inż. Joanna Bogucka

Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 83 332,10 zł netto

 

  1. Wniosek nr 07/01/2017/UTP

Tytuł projektu: “Suszarka wibracyjna pracująca w układzie zataczająco – śrubowym z dwoma wibratorami

Lider zespołu: dr inż. Wojciech Poćwiardowski

Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 90 000 zł netto

 

  1. Wniosek nr 08/01/2017/UTP

Tytuł projektu: “Technologia modyfikacji powierzchni wytworów z tworzyw polimerowych za pomocą światła lasera

Lider zespołu: mgr inż. Piotr Czyżewski

Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 90 000 zł netto

 

Warto nadmienić, że projekt "Inkubator Innowacyjności +" poza działaniem grantowym na rzecz wsparcia i komercjalizacji wybranych rozwiązań ma charakter wielozadaniowy. W ramach projektu finansowane są np. opłaty za zgłaszane nowe patenty na obu uczelniach, realizowane są specjalistyczne analizy rynku w celu weryfikacji wartości wdrożeniowej zgłaszanych przez pracowników naukowych patentów, czy też możliwe są wyjazdy targi, gdzie naukowcy obu uczelni mogą zaprezentować swoje innowacyjne pomysły.

 

Obu jednostkom uczelnianym, które odpowiadają za realizację i koordynację projektu "Inkubator Innowacyjności +" tzn. Regionalnemu Centrum Innowacji - Centrum Transferu Technologii UTP w Bydgoszczy oraz Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zależy na efektywnym działaniu wspólnego, regionalnego konsorcjum na rzecz wdrożeń i komercjalizacji swoich badań do gospodarki. Wynika to z tego, że obie uczelnie w zakresie realizowanych badań raczej się uzupełniają niż rywalizują.

 

W projekcie "Inkubator Innowacyjności +"  największe środki przeznaczono jednak na konkretne wsparcie wybranych docelowo kilkudziesięciu pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, które opracowali naukowcy obu uczelni. Naukowcy, bądź zespoły badawcze na polskich uczelniach dochodzą do pewnego etapu ze swoją pracą badawczą, na którym potrzebne jest wsparcie finansowe, które pozwoli zweryfikować założenia technicznie i rynkowo ten projekt. W tym bardzo ważnym momencie pieniądze, w przypadku bydgoskich uczelni, będą pochodziły z projektu "Inkubator Innowacyjności +" .

 

Na dofinansowanie mogły i nadal mogą (trwa właśnie II konkurs) liczyć pomysły, które są już w pewnym stopniu zaawansowane, "blisko rynku" i tworzone z myślą o wdrożeniu. Pomysły, które są w fazie początkowej, które mają zastosowanie tylko i wyłącznie stricte naukowe, stricte badawcze, nie będą mogły być sfinansowane z tego konkursu. Gotowe pomysły będą mogły w późniejszym okresie także liczyć na dalsze wsparcie, np. ze strony funduszy inwestycyjnych czy tzw. aniołów biznesu.

 

Innowacyjne pomysły oceniała specjalnie powołana Rada Inwestycyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele obu uczelni, klastrów branżowych regionu, czy jednostek otoczenia biznesu. Dodatkowo projekty były oceniane przez zewnętrzna firmę konsultingową, wybraną w ramach przetargu.

 

Obie uczelnie, ze względu na swoją specyfikę, mogą także transferować do gospodarki regionu konkretną wiedzę, nie tylko produkty czy urządzenia, co jest łatwiejsze na uczelniach technicznych. Dla obu uczelni ten projekt umożliwi pokonanie barier rozwojowych z zakresu komercjalizacji wiedzy, z którymi nie są sobie w stanie poradzić z powodu zbyt małych środków finansowych przeznaczanych na ten cel na obu uczelniach.  Pieniądze z projektu są właściwym impulsem by skierować dane badania naukowe "w stronę rynku" i zainteresowanych nimi przedsiębiorców.

 

Uprzejmie informujemy, że od 1szego marca trwa II edycja konkursu o przyznanie grantu na prace przedwdrożeniowe – podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej (TRL) realizowanego przez konsorcjum UTP i KW w Bydgoszczy w ramach projektu „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI PLUS.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2018 roku!

 

Dodatkowych informacji udziela Pani mgr Dorota Flizikowska - Broker Innowacji UTP

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 340 85 83, mobile: +48 662 149 036

RCI - pokój B100 b

 

Więcej informacji - w tym dokumentacja konkursowa jest na stronie: CTT.utp.edu.pl

Regionalne Centrum Innowacji - Centrum Transferu Technologii UTP w Bydgoszczy (www.CTT.utp.edu.pl) powstało w roku 2015. RCI-CTT prowadzi obsługę usług badawczych i eksperckich świadczonych przez uczelnię (prace badawcze, specjalistyczne szkolenia oraz opinie o innowacyjności) na rzecz lokalnych, ogólnopolskich, a także zagranicznych przedsiębiorców. W latach 2015-2017 przychody uczelni z relacji takich działań wyniosły blisko 10 mln złotych.

 

W 2018 roku w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności +"  została na UTP utworzona Spółka Celowa UTP sp. z o.o., która będzie powoływać spółki typu spin-off, w ramach których będą komercjalizowane badania realizowane na tej uczelni.