• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

 

XIX-sta KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA RECYRKULACJA W BUDOWIE MASZYN
…O materiale, procesie i systemie recyrkulacji…

 

 

 
    W dniach 25 i 26 września 2017 roku w Hotelu Rzemieślnik w Gdańsku odbyła się XIX-sta Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Recyrkulacja w Budowie Maszyn”. Konferencja jest organizowana w Instytucie Technik Wytwarzania przez Zakład Systemów Technicznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy od 1991 roku. W tym roku współorganizatorami Konferencji był Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe oraz Fundacja Rozwoju Mechatroniki.

 

 

     Podstawowym założeniem przyjętym przez organizatorów Konferencji jest bliższe poznanie podstaw recyrkulacji i recyklingu w systemach technicznych, tworzenie zaawansowanych energomaterialnie systemów wytwarzania, porządkowanie dotychczasowych działań technicznych i technologicznych, wymiana doświadczeń i wspieranie młodzieżowego ruchu naukowego, a także dalsza integracja środowiska specjalistów nauki i przemysłu, związanych z inżynierią, a w tym roku w szczególności z efektywnością recyrkulacji oraz recyklingu.

 

W ostatnich latach Organizatorzy przyjęli formułę organizacji Konferencji w cyklu dwuletnim. W tym roku hasłem przewodnim konferencji były materiał, proces i system recyrkulacji. Podejmowane zagadnienia w przygotowanych artykułach ustnych i posterowych XIX-stej Konferencja „Recyrkulacja w Budowie Maszyn” to:
- Innowacje i inżynieria surowców, tworzyw, materiałów oraz regeneratu
- Potencjały i energetyczna, ekologiczna, ekonomiczna efektywność procesów
- System techniczny - strefa graniczna - otoczenie naturalne i technologiczne
- Badania i rozwój materiałów, procesów i systemów recyklingu, recyrkulacji
- Monitorowanie produktu, procesu w systemach recyrkulacji i recyklingu
- Recykling stosowany, efektywny, bezpieczny, zrównoważony i użyteczny

Nad Konferencją patronat honorowy objął J.M. Rektor UTP w Bydgoszczy Prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
Podczas pięciu sesji naukowych zaprezentowano 11 prezentacji ustnych oraz 9 prezentacji posterowych.

 

 Fotogaleria

 

Komitet Organizacyjny XIX-stej Konferencja „Recyrkulacja w Budowie Maszyn”

 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image