• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Studenci SKN IOZE WIM UTP w Bydgoszczy na Targach RENEXPO 2017

W dniach 25-27.10.2017r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbyły się 7-me Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej - RENEXPO 2017.

Celem uczestnictwa Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na Targach RENEXPO 2017 w formie stoiska była szeroko rozumiana promocja oferty UTP zarówno w zakresie promocji oferty dydaktycznej jak i w obszarze nawiązywania kontaktów biznesowych. Dla studentów Koła to Spotkanie Targowe było szansą dla studentów w nawiązaniu nowych kontaktów z przedstawicielami branży OZE.

 

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii OZE reprezentowali następujący studenci: Artur Wierzba, Łukasz Lazarowski, Anna Janka, Michał Bielarz, Tomasz Kamiński, Paulina Gruszko, Kamil Brążkiewicz, Kamil Krajnik.

W ramach porozumienia z organizatorem targów firmą REECO Poland Sp. z o.o. UTP w Bydgoszczy otrzymało na tych targach stoisko targowe o powierzchni 6m2. W ramach tego stoiska studenci kierunku Inżynieria OZE obsługiwali organizacyjnie te targi. Studenci poza możliwością zwiedzania tragów, spotkań z firmami mogli również za darmo uczestniczyć w konferencjach, które były organizowane podczas targów. Międzynarodowe spotkanie targowe były szansą dla studentów w nawiązaniu nowych kontaktów z przedstawicielami branży OZE w zakresie odbycia stażu, praktyk, pracy zawodowej, a także w zakresie zdobywania wiedzy na temat nowych technologii z branży OZE.

RENEXPO® (Renewable ENergy EXPOsition) Poland jest nie tylko jednym z największych i najważniejszych wydarzeń dotyczących energii odnawialnej, ale tworzy także platformę energetyczną w całym kraju. Wydarzenie to staje się tradycją. Zarówno targi, jak i konferencje pokazują jak proste i ekologiczne może stać się generowanie, dostawa i użytkowanie energii przyszłości.

W Targach liczba odwiedzających wyniosła ok. 3500 tys. osób, 90 wystawców oraz około 1000 uczestników konferencji.

Stoisku targowe UTP w Bydgoszczy

Od 2011 roku RENEXPO® Poland tworzy w Warszawie punkt spotkań dla kluczowych osobowości i ekspertów w celu transferu wiedzy w obrębie sektora energetycznego. Wydarzenie to skupia uwagę na głównych źródłach energii odnawialnej w kraju: fotowoltaice, biogazie, energii wodnej, pompach ciepła i biomasie. Jest to nie tylko miejsce spotkań dla firm prezentujących nowości, ale także miejsce poruszania problemów z jakimi boryka się branża i miejsce prognozowania rozwoju energii jutra.

Podczas targów odbywają się również specjalistyczne konferencje, które są miejscem gdzie krajowe i międzynarodowe organy publiczne, stowarzyszenia, naukowcy i firmy prezentują tendencje, wyniki badań, technologie i innowacje w swoich dziedzinach.

W czasie targów odbyły się:

1. Siódma Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaiki w Polsce
2. Szósta Forum Biogazu w ramach RENEXPO Poland
3. Płytka energia geotermalna dla Programu Mieszkanie Plus – sesja zamykająca projekt Geothermal4PL
4. Szósta Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
5. Szóste Forum PV
6. Drugie Międzynarodowy Kongres: Magazynowanie Energii w Polsce
7. Szósta Konferencja na Temat Biopaliw
8. Siódma Polska Konferencja Hydroenergetyczna (konferencja 2-dniowa)

oraz inne wydarzenia:
1. Smart and Sustainable Infrastructure Development Days - SSIDD (Dni Rozwoju Inteligentnej i Przyjaznej dla Środowiska Infrastruktury)
2. Strefa Kariery Teraz Środowisko
3. Spotkania kooperacyjne

Adam Mroziński

Grupa Studentów na początku Targów

 

Studenci SKN Inżynieria OZE w ramach umowy z organizatorem obsługiwali organizacyjnie całe Targi

Stoisko UTP w Bydgoszczy na Targach Renexpo 2017 Fotki z targów Renexpo 2017

Fotki z targów Renexpo 2017

 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image