• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Pracownicy WIM na Konferencji VII Ukraińsko-Polskie dialogi naukowe oraz na Międzynarodowym Forum Ekoenergetycznym: Efektywność energetyczna i Energetyka OZE

Począwszy od 2003 roku, co dwa lata, Chmielnicki Uniwersytet Narodowy we współpracy z uczelniami i partnerami z Polski, Litwy, Słowacji, Rumunii z dużym powodzeniem organizują Międzynarodową Konferencję Ukraińsko-Polskie dialogi naukowe.

W tym roku Międzynarodowa Konferencja VII Ukraińsko-Polskie dialogi naukowe odbyła się w dniach 18-21 października 2017 roku w hotelu Raduga (Rejon Latyczowski, Obwód Chmielnicki).

W tym roku Konferencja poświęcona była pamięci wybitnego i utalentowanego naukowca profesora Jurija Shalapko. Prof. Jurij Shalapko był inicjatorem i organizatorem tej Konferencji. Imię profesora Shalapko znane jest nie tylko na Ukrainie, ale również w wielu krajach Unii Europejskiej. Jego badania w zakresie tarcia i zużycia w maszynach wniosły duży wkład w rozwój bazy naukowej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego. Profesor Shalapko był jednym z aktywnych twórców i kreatorem rozwoju współpracy międzynarodowej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego z wieloma uczelniami zagranicznymi w tym również UTP w Bydgoszczy.

 Obrady konferencji w hotelu Raduga (Rejon Latyczowski, Obwód Chmielnicki).

 

Celem konferencji była integracja i wzmocnienie szeroko idącej współpracy pomiędzy środowiskiem naukowo - badawczych oraz biznesowych w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach, omówienie programów badań naukowych Unii Europejskiej HORYZONT - 2020, pomoc studentom i profesorom, wykładowcom w celu ich mobilności w ramach programu ERASMUS+, również zwiększenie intensywności działań we współpracy kół młodych naukowców, którzy angażują się we współpracy naukowobadawczej oraz wdrożeń innowacyjnych między poszczególnymi państwami.

Podczas konferencji zostało zainicjowane forum okrągłego stołu na temat: Ukraina i Polska: historia, osiągnięcia oraz perspektywy współpracy. Moderatorami okrągłego stołu była Katedra Informacji Międzynarodowej i Krajoznawstwa Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu (Ukraina) oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Polska).

W wyniku współpracy komitetów naukowych konferencji VII Ukraiński - Polskie Dialogi Naukowe została wydana monografia angielskojęzyczna.

W czasie trwania konferencji, 19 października 2017r. w kampusie Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego odbyło się Międzynarodowe Forum Ekoenergetyczne Efektywność energetyczna i Energetyka OZE - rozwój i zagrożenia w Europie i na Ukrainie. Forum i wystawa zorganizowane zostało pod patronatem Ministerstwa Energii Rzeczpospolitej Polskiej oraz partnerów PAS Chmielnickobłenergo, Ukraińskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła i Magazynowania Energii (USPTiME), Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (PSPC). Moderatorami forum były następujące instytucje: Katedra Maszyn i Aparatów Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu (Ukraina); Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (Polska).

Prezentacje i stoiska wystawców podczas wystawy

 

W ramach Forum odbyła się prezentacja firm z Polski i Ukrainy oraz ich innowacyjnych energetycznych technologii i urządzeń. Organizatorem mini - targów było USPTiME oraz PSPC.

Podczas wystawy UTP w Bydgoszczy było reprezentowane przez dr inż. Adam Mrozińskiego – Dyrektora RCI CTT UTP w Bydgoszczy oraz mgr inż. Tomasza Manię pracownika Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy.

Podczas wystawy reprezentowane były następujące firmy z Ukrainy:

1. EKOALT - www.ekoalt.com – Ukraińska firma zajmująca się montażem pomp ciepła, ogrzewania podłogowego, systemów wentylacji i klimatyzacji
2. CHMIELNICKOBLENERGO - Ukraińska firma - operator sieci elektrycznej w obwodzie Chmielnickim
3. NOWATOR - Przedsiębiorstwo Produkcyjne w Chmielnickim - producent energooszczędnego oświetlenia
4. TOPISITISERWIS - Ukraińska firma - producent przewodów i osprzętu elektroinstalacyjnego dla przemysłu w Chmielnickim
5. UKRKOMPLEKT - Ukraińska firma - producent transformatorów i produktów elektrotechnicznych w Chmielnickim
6. OSNOWA - Ukraińska firma - producent energooszczędnej stolarki okiennej i drzwiowej
7. ATMOSFERA - Ukraińska firma zajmująca się montażem słonecznych farm, siłowni wiatrowych i systemów OZE - Kijów
8. AIK-GRUP - Ukraińska firma - producent pomp ciepła - Kijów

Otwarcie wystawy przez władze Uniwersytetu Chmielnickiego

Prezentacje i stoiska wystawców podczas wystawy

 

Efektem zainicjowanych podczas wystawy kontaktów biznesowych były wizyty w firmach uczestniczących w wystawie prowadzących działalność gospodarczą w zakresie energetyki odnawialnej.

Prezentacje i stoiska wystawców podczas wystawy

Prezentacja przedstawicieli UTP w Bydgoszczy podczas seminarium towarzyszącemu wystawie

Więcej zdjęć

Adam Mroziński

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image