• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider) i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Konsorcjant) w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności Plus” w ramach pozakonkursowego działania pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). jako konsorcjum zaplanowały cykl SPOTKAŃ PANELOWYCH EKSPERTÓW. SPOTKANIA PANELOWE EKSPERTÓW zostały zaplanowane w projekcie „Inkubator Innowacyjności Plus” w ramach inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym regionu. Spotkania te maja również umożliwić poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych obu uniwersytetów oraz promocję ich oferty technologicznej. 7 grudnia 2017r. w godzinach od 10:00 do 14:30 w sali C8 budynku Regionalnego Centrum Innowacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zorganizowano trzecie już spotkanie panelowe ekspertów tym razem pod hasłem innowacji w branży produkcji narzędzi i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Partnerem tego spotkania panelowego był Bydgoski Klaster Przemysłowy.

Sprawozdanie

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image