• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

W dniu 9 grudnia 2017 roku odbyło się Święto Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP połączone z uroczystością wręczenia dyplomów ukończenia studiów. Na wstępie zebranych przywitał prowadzący uroczystość Prodziekan dr hab. inż. Bogdan Ligaj. Kilka słów do zebranych wygłosił Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch. W trakcie spotkania prodziekan dr hab. inż. Janusz Musiał przyjął ślubowanie od pierwszego rocznika studentów studiów trzeciego stopnia na kierunku Budowa i eksploatacja maszyn. Uroczystego wręczenia dyplomów absolwentom studiów dziennych – stacjonarnych magisterskich i uzupełniających studiów magisterskich oraz podyplomowych dokonali Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński oraz Dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch. Ślubowanie złożyli także tegoroczni absolwenci. W trakcie spotkania dokonano także uhonorowania wyróżniających się studentów. Wyróżnienia za osiągnięcia w nauce wręczył Prorektor dr hab. inż. Stanisław Mroziński. Jednym ze stałych punktów było także wręczenie wyróżnień w konkursie Prezesa Oddziału Bydgoskiego SIMP na najlepszą pracę o profilu technicznym. Wręczenia okolicznościowych upominków dokonał dr hab. inż. Maciej Matuszewski Prezes oddziału SIMP Bydgoszcz oraz dr inż. Sylwester Borowski.   

 

Jak co roku specjalnym punktem przed wręczeniem dyplomów jest "ostatni" wykład. W tym roku  dr inż. P. Domanowski wygłosił wykład pod tytułem „Nigdzie tak mało nie znaczy tak wiele, jak warstwa wierzchnia dla jakości wyrobów i systemów maszynowych”.

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3

Galeria 4

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image