• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Znamy już zdobywców grantów II. edycji programu grantowego Pasjopolis Master, którego celem jest wspieranie ambitnych studentów w rozwoju ich pasji, pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Granty w wysokości 5 tys. złotych trafią do 9 osób, które przekonały Komisję Grantową, że to właśnie ich projekty warte są wsparcia.

W piątkowe popołudnie (02.03.2018) zdobywcy grantów w programie Pasjopolis Master gościli w Apatorze. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Uczelni, które dołączyły do programu. 

Pasjopolis Master to jedna z inicjatyw społecznych Apator SA, w ramach których firma wspiera młodych, uzdolnionych ludzi. Druga edycja programu została skierowana do studentów trzech uczelni wyższych z regionu, tj. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

 

Nabór wniosków rozpoczął się 6 listopada i trwał do końca 2017 roku. Łącznie do programu spłynęło 21 wniosków aplikacyjnych, z czego do II etapu programu zakwalifikowano 13 projektów.

Zgodnie z regulaminem granty mogły być przeznaczone na realizację projektów badawczych (np. prac naukowych lub doświadczalnych), projektów technicznych (zawierających rozwiązania konstrukcyjne lub technologiczne) lub innych projektów, których celem jest pogłębienie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności, dostarczenie nowych rozwiązań.

Warunkiem uczestnictwa w programie było zaplanowanie realizacji projektu we wskazanych przez Fundatora obszarach: matematyka, fizyka, informatyka, mechanika, elektronika, telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, inżynieria procesów i produkcji, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, zarządzanie i marketing, wzornictwo przemysłowe.

Członkami komisji byli przedstawiciele Fundatora, absolwenci kierunków technicznych i wieloletni praktycy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i technologicznej. Dokonali oni oceny wniosków uwzględniając poniższe kryteria:
• Wartość merytoryczną projektu zgłoszonego do programu,
• Determinację i zaangażowanie aplikującego w rozwój swojej pasji,
• Osiągnięcia naukowe aplikującego (publikacje naukowe, realizacja innych projektów
technicznych/badawczych, nagrody i wyróżnienia, współpraca w innych projektach etc.),
• Osiągnięcia pozanaukowe aplikującego (realizacja innych pasji, działalność społeczna,
edukacyjna etc.),
• Zasadność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu,
• Możliwości praktycznej realizacji/wdrożenia projektu.

Zdobywcami grantów zostali:

1. Izabela Wilkos – studentka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wzornictwo. Temat projektu: Opracowanie nowej technologii łączenia metali kolorowych i szlachetnych z różnego rodzaju szkłem w zastosowaniu w rzemiośle jubilerskim.

2. Mateusz Witkowski – student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Temat projektu: Nowa metoda uwzględniająca efekty korelacyjne w badaniu układów wieloelektronowych.

3. Monika Bal - studentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii. Temat projektu: Badanie wpływu porowatości warstwy węglowej na aktywność fotokatalityczną kompozytu węgiel/TiO2.

4. Paweł Płaczek - student Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Temat projektu: Projekt i budowa układu manipulatora XYZ z zastosowaniem do badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

5. Rafał Mazurek - student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Temat projektu: Opracowanie sterownika silnika BLDC.

6. Bartosz Walentyn - student Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Mechanika i budowa maszyn. Temat projektu: Wielofunkcyjna maszyna do prac ogrodowych (kombajn ogrodowy) - Etap II.

7. Sławomir Wilczewski - student Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Technologia Chemiczna. Temat projektu: Badanie wpływu grafenu na właściwości i strukturę kompozytów na osnowie PVC.

8. Wojciech Zięba - student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii. Temat projektu: Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych płatków grafenowych – składnika nanopłynu.

9. Zuzanna Król – studentka Kognitywistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Temat projektu: Atlas Neuroanatomiczny AR

Szczegóły programu, w tym regulaminy i protokół obrad komisji, zostały udostępnione na www.pasjopolis.pl

 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image