• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizują od kilku miesięcy wspólny projekt pn. "Inkubator Innowacyjności +". Obie uczelnie dostały na ten cel prawie 3,8 mln zł z Unii Europejskiej z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 Z całej kwoty dofinansowania ok. 1,9 mln zł obie uczelnie przeznaczyły na wewnętrzne działanie konkursowe, które ma promować najlepsze innowacyjne projekty, wynalazki, pomysły, badania naukowe, które mogą być zastosowane w biznesie i trafić na rynek w formie konkretnych usług czy produktów. Naukowiec lub wyróżniony zespół badawczy będzie mógł przeznaczyć uzyskane pieniądze (max 90 000 zł netto) np. na zakup niezbędnych materiałów, będzie możliwe wykorzystanie dodatkowej aparatury badawczej, zamówienie usług badawczych na zewnątrz itp.

 W drugiej edycji konkursu zorganizowanego na UTP w Bydgoszczy zgłoszono 20 tematów. Na podstawie decyzji Rady ds. Inwestycji, powołanej w ramach projektu Inkubator Innowacyjności plus, 12 tematów ze zgłoszonych 20stu tematów zostanie przekazanych do dalszej oceny merytorycznej realizowanej przez zewnętrzną firmę konsultingową. Poniżej lista zgłoszonych teamów:

 

Opracowanie komputerowego programu edukacyjnego z zakresu przeglądów technicznych oraz środowiskowej oceny cyklu istnienia elektrowni wiatrowych” Kierownik grantu: dr inż. Izabela Piasecka Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Zastosowanie odpadowych pyłów skalnych w kompozytach cementowych” dr inż. Magdalena Dobiszewska, Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska

Opracowanie skutecznego atraktanta w celu odłowu raka pręgowatego” dr hab. inż. Magdalena Stanek Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Samoadaptujący się system transmisji strumieni multimedialnych w sieciach komórkowych, z obsługą transmisji wielościeżkowej, przeznaczony dla systemów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o przedłużonym zasięgu lotu” dr inż. Łukasz Zabłudowski Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Hybrydowe urządzenie do przyrostowego wytwarzania elementów konstrukcyjnych z tworzyw polimerowych” prof. dr hab. inż. Marek Bieliński Wydział Inżynierii Mechanicznej

Maszyna do badań pełzania tworzyw polimerowych w zmiennych warunkach środowiskowych” Dr inż. Adam Mazurkiewicz Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opracowanie metody i stworzenie systemu do wykonywania obiektywnych badań neuromarketingowych” dr inż. Arkadiusz Rajs Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Usługa w formie oprogramowania do obliczania stopnia zniekształcenia głów stawowych żuchwy” dr inż. Krzysztof Nowicki Wydział Inżynierii Mechanicznej

Sensor deformacji geometrycznych walczaków obrotowych przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach” dr inż.. Krzysztof Nowicki Wydział Inżynierii Mechanicznej

Badanie efektywności działania elektrowni wiatrowej z turbiną o łopatach wstęgowych w układzie rzeczywistym na rzecz przygotowania do wdrożenia” dr inż. Robert Kasner Wydział Inżynierii Mechanicznej

Mobilny system monitoringu jakości powietrza” dr inż. Bogusław Chachaj Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Rękawica do hartowania kikuta po amputacji kończyny” dr n. medycznych Stanisław Jung Wydział Inżynierii Mechanicznej

Urządzenie do rehabilitacji stawu promieniowo-nadgarstkowego” dr n. medycznych Stanisław Jung Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji mieszanki śniadaniowej na bazie płatków zbożowych z mlekiem w proszku z prozdrowotnymi dodatkami” dr inż. Grażyna Wejnerowska Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Opracowanie sposobu wykorzystania wybranych odpadów powstających w procesie produkcji i przerobu masy celulozowej, papieru i tektury” dr inż. Alicja Gackowska Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Samowyładowcza mieszarka wibracyjna pracująca w układzie zataczająco – śrubowym z dwoma wibratorami” mgr inż. Joanna Szulc Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Badanie technologii odkażania rozdrobnionego suszu roślinnego za pomocą plazmy niskotemperaturowej w celu przygotowania do wdrożenia” dr hab. inż. Dariusz Pańka Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Innowacyjny, wysoko efektywny sposób rozdrabniania drewna i materiałów drewnopochodnych” dr inż. Robert Polasik Wydział Inżynierii Mechanicznej

Budowa demonstracyjnej wersji kontenerowego systemu grzewczego zasilanego peletem z wymiennych zasobników paliwowych z jednoczesnym odprowadzeniem popiołów” dr inż. Sylwester Borowski Wydział Inżynierii Mechanicznej

Wytwarzanie wytworów wykonanych z wielowarstwowych kompozytów polipropylenowych z napełniaczem drewnopochodnym przy użyciu technologii wtryskiwania” dr inż. Artur Kościuszko Wydział Inżynierii Mechanicznej

 

W pierwszej edycji konkursu zorganizowanym na UTP ostatecznie wybrano 8 zgłoszonych projektów na łączna kwotę 671 332,1 zł netto.

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image