• Rekrutacja

 • Badania

 • Kadra

 • Facebook

 • Kwiecień 2017

W dniu 25 kwietnia w budynku 3.2 w sali 101A odbyły sie pierwsze zajęcia szkoleniowe dla studentów z Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań w ramach projektu pn. „PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE - kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy” (www.projektoze.utp.edu.pl) Projekt ten  jest projektem w całości realizowanym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Za cel główny stawia podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 60 studentów studiujących na kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy poprzez objęcie kompleksowym programem wsparcia kluczowych kwalifikacji lub kompetencji (zawodowych, analitycznych i językowych) studentów wzmocnionym na etapie realizacji projektu ścisłą współpracą z potencjalnymi pracodawcami (warsztaty, wizyty studyjne) do VIII.2020r.

 

 

Pierwsze zajęcia poprowadził Dr Sergey Yatsunenko - konsultant naukowy w zakresie projektów innowacyjnych i pragmatycznych innowacji w oparciu o Teorie Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań oraz Pani Małgorzata Przymusiała TRIZ consultant.

Pierwsza edycja będzie realizowana dla utworzonej grupy szkoleniowej w ciągu 30 godzin zakończonym egzaminem pozwalającym uzyskać I stopień certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia MA TRIZ.

 

 Głównym założeniem kursu jest poznanie fundamentalnych zasad innowacji produktowej z użyciem narzędzi TRIZ. Uczestnicy uzyskują podstawowe umiejętności, które mogą zostać wykorzystanie do rozwiązywania problemów innowacji produktowej, podczas ich codziennej pracy. Kurs prowadzony jest za pomocą materiałów wykładowych oraz praktycznych ćwiczeń, włączając w to zadania przyniesione przez uczestników - studentów.

 Co uzyskają uczestnicy tego szkolenia? Przede wszystkim ceniona przez przedsiębiorców umiejętność wykorzystania narzędzi TRIZ i rozwiązywania problemów innowacyjnych na poziomie podstawowym:

 • Analiza Funkcyjna
 • Analiza Łańcucha Przyczynowo-Skutkowego
 • Trimming dla designu urządzeń
 • Identyfikacja Kluczowego Problemu
 • Zasady Wynalazcze i Matryca Sprzeczności
 • Rozwiązywanie Fizycznej Sprzeczności i Algorytm jej rozwiązania
 • Zasady Rozwoju Systemów Technicznych
 • Wprowadzenie do Systemu Standardów Wynalazczych
 • Wprowadzenie do Strategii Patentowych TRIZ

 TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań) – to jedno z popularniejszych narzędzi prakseologii, a dokładniej działu nazwanego inwentyką. TRIZ to metodologia, zestaw narzędzi, baza wiedzy i podstawowy model technologiczny do tworzenia nowych innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów. TRIZ dostarcza narzędzi i metod do prawidłowego formułowania problemów, analizy systemowej, analizy błędów oraz możliwych kierunków ewolucji systemu (podejście „jest” i „może być”). TRIZ, w przeciwieństwie do technik takich jak „burza mózgów” (które są oparte na losowym generowaniu pomysłu), podchodzi algorytmicznie do rozwiązywania problemów technicznych; metodą kolejnych przybliżeń dąży do stworzenia optymalnego rozwiązania problemu poprzez udoskonalanie istniejących rozwiązań. Wśród firm stosujących TRIZ wymieniane są Samsung, Boeing, Hewlett-Packard, IBM, Motorola, Raytheon, Xerox GE, Hyundai, KIA, LG, INTEL, P&G i inne.

 Metodologia skutecznego rozwiązywania problemów technicznych i produkcyjnych oparta o Teorię Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to przyczyna sukcesu około 50% korporacji międzynarodowych z listy „Top 100 najbardziej wartościowych marek” i korporacji uznawanych na świecie za najbardziej innowacyjne. Dla niektórych firm z tej listy wykorzystanie TRIZ stało się standardem korporacyjnym i jednym ze wskaźników wysokiego poziomu zarządzania. Dzisiaj w świecie biznesu TRIZ stosowana jest w różnych centrach światowej gospodarki, takich jak: Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Chiny, Indie czy Azja. TRIZ znalazła również zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki: przemyśle, budownictwie, transporcie i łączności, medycynie i ochronie zdrowia. Zakres wykorzystywania tej metodologii dawno wykroczył poza ramy pierwotnego zastosowania. TRIZ znalazła szeroką grupę odbiorców w takich obszarach nietechnicznych, jak: kompanie wyborcze, sektor bankowy, audyt techniczny i skuteczna ochrona własności intelektualnej.

Adam Mroziński

 

Więcej o TRIZ na:

novismo.com

http://www.pi.gov.pl/

https://badania.parp.gov.pl/

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image