• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Dziewczyny

  • Kwiecień 2017

Słowo wstępne do zebranych wygłosił gospodarz spotkania Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch. W ciepłych słowach przywitał zebranych gości i przedstawił Wydział.
 
Galerie ze zdjęciami na końcu artykułu.

 

 

 

Wykład okolicznościowy Modelowanie komputerowe w inżynierii mechanicznej wygłosił dr hab. inż. Dariusz Skibicki, prof. nadzw. UTP.

Ważnym punktem uroczystości jest także ślubowanie doktorantów z naszego Wydziału.
Absolwenci i ich bliscy spotkali się także aby uczcić chwilę otrzymania dyplomu ukończenia studiów. Uroczystego wręczenia dyplomów absolwentom studiów dziennych – stacjonarnych magisterskich i uzupełniających studiów magisterskich oraz podyplomowych dokonali Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński oraz Dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch.

Wyróżnienia za osiągnięcia w nauce i innych polach działalności wręczyli Prorektor dr hab. inż. Stanisław Mroziński,prof nadzw. UTP oraz Prodziekan dr hab. inż. Janusz Musiał.

W ramach konkursu organizowanego przez Prezesa oddziału bydgoskiego SIMP na najlepszą pracę dyplomową wyróżnienia i nagrody dla absolwentów wręczenia okolicznościowych upominków dokonał dr hab. inż. Maciej Matuszewski Prezes oddziału SIMP Bydgoszcz oraz dr inż. Sylwester Borowski.

W imieniu absolwentów rocznika 2015/2016 przemówienie wygłosiła inż. Weronika Kruszelnicka. Słowo od obecnych studentów dla starszych kolegów przekazała Przewodnicząca Samorządu Studenckiego – Monika Bekier.

Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Galeria 4
 
 
 

 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image