• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Wszystkich pracowników i studentów wraz z rodzinami serdecznie zapraszamy na obchody Jubileuszu 65-lecia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Tegoroczne święto odbywać będzie się w dniach od 18 do 23 czerwca. Na te dni zaplanowano szereg wydarzeń: III Rodzinne Wędkowanie z UTP (18 czerwca), Uroczyste wręczenie Medali 65-lecia oraz Jubileuszowy "Koncert z uśmiechem" (21 czerwca 2016r.), Uroczyste Posiedzenie Senatu (22 czerwca 2016r.), Otwarcie wystawy "65x65", Dzień sportu (22 czerwca), Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień studentom i doktorantom (23 czerwca 2016r.)

                                                                                                                                                                                                                                      Serdecznie zapraszamy

PROGRAM OBCHODÓW

Czytaj więcej...

W dniu 25 maja 2016 r. w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy (Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie -przyp. red.) przebywały dwie grupy studentów z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, z I roku kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii.

Były to już kolejne w tym roku zajęcia związane z prezentacją zgromadzonej w Ogrodzie Botanicznym KCRZG kolekcji roślin do celów energetycznych (w ramach realizacji PW zad. 1.2). W zajęciach, które poprowadził dr inż. Włodzimierz Majtkowski, uczestniczyło 30 osób, w tym 2 pracowników naukowych UTP: dr Jerzy Kaszkowiak i dr inż. Sylwester Borowski, adiunkci na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Zakładu Maszyn Roboczych UTP.   

Strona IHAR

 

Czytaj więcej...

Serdecznie dziękuję wszystkim za uczestnictwo w obradach IX Konferencji Naukowo-Technicznej ECO-€URO-ENERGIA 2016 nt. STANU WIEDZY I PERSPEKTYW ROZWOJU INŻYNIERII OZE, która odbyła się w dniach 20-21 maja 2016 roku w Bydgoszczy.

Podstawowym założeniem przyjętym przez organizatorów Konferencji była kontynuacja dotychczasowych działań, wymiana doświadczeń, a także dalsza integracja środowiska specjalistów świata nauki i przemysłu, związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii. Poza Konferencją w dniach 20-21 maja na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy odbyły się prezentacje w formie ulotek oferty firm instalacyjnych oraz producentów urządzeń z branży OŹE.

IX Konferencja EEE 2016 była szczególnie poświęcona projektowi nr FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: „Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”, który jest realizowany na WIM UTP w Bydgoszczy. Drugiego dnia Konferencji odbyły się również prezentacje prac końcowych słuchaczy Studiów Podyplomowych pn. „Pompy Ciepła i Magazynowanie Energii Ciepła”.

Pełna relacja

Zdjęcia z konferencji na https://www.facebook.com/KonferencjaEEE/

Adam Mroziński

Dnia 4 maja 2016 roku wydziałowi elektorzy wybrali

Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej na kadencję 2016-2020.

Nowym Dziekanem został jego wieloletni pracownik, były Rektor Uczelni

prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch.

Serdecznie gratulujemy!

 

Życiorys 

W dniu 29.04.2016 w Zakładzie Inżynierii Produkcji WIM zostało otwarte pierwsze w Polsce Centrum Innowacyjnych Wdrożeń. Partnerami tworzącymi Centrum obok naszej uczelni są renomowane firmy z branży narzędziowej: DMG MORI, APS HEIDENHAIN oraz DELCAM. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Pan Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Prof. Marek Bieliński, Pani v-ce prezydent Bydgoszczy Maria Wasiak oraz prezesi w/w firma: Marek Osiński, Zbigniew Gmaj i Adam Barycki. W Uroczystości wzięło udział ponad 200 osób głównie z przemysłu.

 Tomasz Paczkowski

galeria 1

galeria 2

Po raz 33 w historii, ale po raz pierwszy na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego odbywają się .Międzynarodowe Targi Budownictwa i Instalacji oraz wykończenia wnętrz GRYF-BUD. Równolegle po raz 7 będą mieć miejsce Targi Energii Odnawialnej TEO.

W dniach 2 i 3 kwietnia do otworzonego w październiku zeszłego roku przy ulicy Gdańskiej 187 centrum wystawienniczego zawitało szereg wystawców na jedną z największych w tej branży imprez targowych w północnej i środkowej Polsce. GRYF-BUD i TEO to nie tylko miejsce, w którym spotykają się specjaliści i handlowcy, ale równie chętnie odwiedzają je prywatni inwestorzy, którzy mają zamiar zbudować własny dom. Dzięki wymianie informacji i ofert na targach można się dowiedzieć jak zbudować funkcjonalny i energooszczędny budynek.

Pełny tekst artykułu

Po raz 33 w historii, ale po raz pierwszy na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego odbędą Międzynarodowe Targi Budownictwa i Instalacji oraz wykończenia wnętrz GRYF-BUD. Równolegle po raz 7 będą mieć miejsce Targi Energii Odnawialnej TEO.

W dniach 2 i 3 kwietnia do otworzonego w październiku zeszłego roku przy ulicy Gdańskiej 187 centrum wystawienniczego zawita szereg wystawców na jedną z największych w tej branży imprez targowych w północnej i środkowej Polsce. GRYF-BUD i TEO to nie tylko miejsce, w którym spotykają się specjaliści i handlowcy, ale równie chętnie odwiedzają je prywatni inwestorzy, którzy mają zamiar zbudować własny dom. Dzięki wymianie informacji i ofert na targach można się dowiedzieć jak zbudować funkcjonalny i energooszczędny budynek.

Czytaj więcej...

W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku w Bydgoszczy odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pn. II Kolokwium o Rozwoju Zaawansowanego Rozdrabniania. 2016 rok to 65-lecie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 65-lecie Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz 30-lecie „Bydgoskiej Szkoły Rozdrabniania”. W roku tym obchodzimy również jubileusz 65-lecia profesora dr hab. inż. Józefa Flizikowskiego.

Honorowy patronat nad Konferencją objął Prof. dr hab. inż. dr h.c. Antoni Bukaluk - J.M. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

17 marca 2016 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej przy współpracy z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym i firmą TENACO, odbył się finał IV edycji olimpiady wiedzy technicznej TECHWIM. Ponad stu uczniów szkół ponadgimnazjalnych rywalizowało o zwycięstwo, zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Tytuł Szkoły Inżynierii Mechanicznej 2016 otrzymał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, zaś indywidualnie najlepsi okazali się:

- I miejsce – Jarosław Jendykiewicz 
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy,

 

- II miejsce – Mikołaj Grębicki
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy,

 

- III miejsce – Szymon Rompa
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.

 Nagrody wręczali w imieniu Klastra - Dyrektor Piotr Wojciechowski  oraz w imieniu Tenaco - Prezes Jacek Siech.

Galeria

 

W dniach 14-17 marca w ramach projektu nr FSS/2014/HEI/W/0078 - pt.: Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy zostanie zorganizowany wyjazd pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej do partnera norweskiego - Instytut naukowo-badawczy TEK-TEK - www.tel-tek.no. Podczas wizyty w siedzibie Tel-Tek w Norwegii odbędzie w dniu 16 marca 1-dniowe seminarium robocze. Wśród prelegentów będą osoby zaangażowane w projekt ze strony polskiej (Dr inż. Adam Mroziński, Mgr inż. Tomasz Mania, Mgr Joanna Siołkowska, studentka IOZE - Inż. Weronika Kruszelnicka) i norweskiej. Prezentowane będą cele projektu, rezultaty, dobre praktyki. Zaprezentowane będą opinie słuchaczy i studentów o sposobie kształcenia, jak również stan i perspektywy rozwoju współpracy polsko-norweskiej w dziedzinie OZE. Cały wyjazd będzie miał charakter wizyty studyjnej. Poza seminarium odbędą sie rozmowy w zakresie potencjalnej współpracy badawczej i dydaktycznej z Instytutem TEL-TEK oraz University College of Southeast Norway. Dodatkowo możliwe będzie wizytowanie unikalnych instalacji OZE mieszczących się w pobliżu Instytutu TEL-TEK w Norwegi.

Program Seminarium

Adam Mroziński

W dniach w dniach 9-10 marca 2016 roku na UTP w Bydgoszczy została zorganizowana Konferencja Naukowa pn. ROZWÓJ RYNKU KRUSZYW I PRZEMYSŁU MASZYN KRUSZĄCYCH W POLSCE Do Bydgoszczy przyjechali przedstawiciele najważniejszych polskich firm z sektora wydobywczego, by wraz z naukowcami z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i Bydgoskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego dyskutować na temat przyszłości branży górniczej.

Czytaj więcej...


Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP na kadencję 2016-2020


 

  1. Dr hab inż. Łukasz Muślewski, prof nadzw. UTP - przewodniczący
  2. Dr inż. Karol Pepliński – zastępca przewodniczącego
  3. Mgr Marta Kobus - sekretarz
  4. Mgr inż. Marek Andryszczyk - członek
  5. Bartłomiej Wawrzonkowski - członek

 


 


 WYBORY NA KADENCJĘ  2016-2020


TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

 Terminarz główny

Terminarz uzupełniający

 

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

LISTA ELEKTORÓW

Lista elektorów WIM do UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW
wybranych spośród nauczycieli

 Lista elektorów WIM do WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW

 

WYNIKI WYBORÓW

Władze DZIEKAŃSKIE

Skład członków RADY WYDZIAŁU

Skład członków SENATU


 Ogłoszenia Uczelnianej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie http://www.utp.edu.pl


 

Pracownicy Naszego Wydziału wygrali III Turnieju Międzywydziałowym w Piłce Siatkowej dla Pracowników o Puchar JM Rektora UTP, który odbył się w dniach 08-09 lutego 2016 r. Pokonaliśmy wszystkie drużyny, które brały udział w turnieju, w następujących rozmiarach:

- eliminacje;

WIM – WRiB 2:0
WIM – WTiICh 2:0

- półfinał

WIM – AC 2:0

- finał

WIM – WBAiIŚ 2:1

Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia się w sposób następujący:

I miejsce - Wydział Inżynierii Mechanicznej

II miejsce - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
III miejsce - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
IV miejsce - Administracja Centralna
V miejsce - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Drużyna naszego Wydział występowała w następującym składzie: TOMASZ GIĘTKA TOMASZ JARZYNA TOMASZ KAŁACZYŃSKI ADAM MAZURKIEWICZ JANUSZ MUSIAŁ ADAM TROSZYŃSKI SYLWESTER WAWRZYNIAK

Gratulacje!!!!

Janusz Musiał

Czytaj więcej...

W dniu 11.02.2016 w holu głównym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyły się drzwi otwarte, gdzie swoje stoiska wystawił również Wydział Inżynierii Mechanicznej. W śród reprezentujących Wydział kół naukowych wyróżnić można: Koło naukowe TOPgran, które prezentowało m.in. ogniwa fotowoltaiczne oraz nowoczesne kierunki rozwoju zielonej energii. Koło naukowe Tech-Plast wystawiło szerokie spektrum zbudowanych przez siebie drukarek 3D oraz inne elementy wykonane z tworzyw sztucznych. Koło naukowe Tech-Med Team pokazało urządzenia monitorujące stan zdrowia człowieka, badające tężyznę fizyczną ,napięcie mięśniowe oraz środek ciężkości. Przedstawiciele koła naukowego Pojazdów Szynowych zaprezentowali zbudowany przez siebie samobieżny pojazd cieszący się dużym powodzeniem wśród zwiedzających. Kolejną atrakcją był zaprezentowany oraz zbudowany od podstaw gokart wystawiony przez koło naukowe Fanów Motoryzacji Swoje prace artystyczne, meble codziennego użytku, rzeźby oraz maszyny do pisania z ubiegłej epoki zaprezentowało koło naukowe Design. Dodatkowo młodzież przybyła na drzwi otwarte miała możliwość obejrzenia wydziałowych laboratorii m.in.: podstaw konstrukcji maszyn, wibroakustyki, robotyki, odnawialnych źródeł energii, przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz pracownie zakładu wzornictwa. 

Adam Troszyński

(galeria)

Z dniem 13 stycznia 2016 roku Panowie prof. dr hab. inż. Józef SZALA oraz prof. dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH, zostali powołani w skład Komitetu Budowy Maszyn PAN. Powołanie nastąpiło decyzją Dziekana Wydziału IV Nauk Technicznych prof. dr. hab. inż. Antoniego Rogalskiego na kadencję w latach 2016-2020. Nowym członkom Komitetu serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało najnowszą listę czasopism naukowych na rok 2015. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Czasopismo Naukowo – Techniczne Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy „Postępy w Inżynierii Mechanicznej – Developments In Mechanical Engineering” otrzymało 3 punkty.

Zachęcamy do publikowania.

http://wim.utp.edu.pl/index.php/postepy-w-inzynierii-mechanicznej-wydawnictwo

 

Redaktor Naczelny

Dr hab. inż. Stanisław MROZIŃSKI, prof. UTP

Czytaj więcej...

Dnia 22 grudnia 2015 roku odbyło się coroczne spotkanie z okazji kończącego się roku. Na spotkaniu Dziekan prof. Bogdan Żółtowski przybliżył dokonania pracowników Wydziału, nakreślił cele oraz określił słabe punkty które należy poprawić w aspekcie przyszłej oceny jednostek naukowych. Po wystąpieniu Dziekana nastąpiła część uroczystości na której wręczono Nagrody Rektora, Medale 65-lecia WIM oraz Laury WIM. Uhonorowani pracownicy odbierali dyplomy i medale z rąk Dziekana. Na zakończenie uroczystości pojawił się jak zwykle niezawodny Święty Mikołaj i wręczył pracownikom Wydziału świąteczne upominki.

Galeria

W dniu 14 grudnia 2015 roku, w Rektoracie naszej Uczelni, odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i firmami: DMG MORI Polska Sp. z o. o., APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS, DELCAM Sp. z o. o. W wyniku współpracy zostanie utworzone nowoczesne laboratorium na terenie Zakładu Inżynierii Produkcji o nazwie: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe. Porozumienie podpisali: - przemysł Marek Osiński - Prezesa Zarządu DMG MORI Polska Sp. z o. o., Andrzej Durański - współwłaściciel APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS, Adam Banaszczak - reprezentujący Prezesa Zarządu DELCAM Sp. z o. o., - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą, prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski - Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej, dr hab. inż. Tomasz Paczkowski, prof. nadzw. UTP – Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji.

Fotorelacja poniżej

Tomasz Paczkowski

Czytaj więcej...

Rozwiązania patentowe pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej nagrodzone złotymi medalami na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE 2015

W dniach 4-6 grudnia 2015 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym Kaohsiung na Tajwanie odbyły się Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE 2015.

Targi KIDE organizowane zostały przez Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA) oraz Tajwańskie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Produktów Innowacyjnych (TIPPA).

Czytaj więcej...

Image W dniu 5 grudnia 2015 roku odbyło się Święto Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP połączone z uroczystością wręczenia dyplomów ukończenia studiów.
„...Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w auli Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego. Na sali widzę wiele znajomych twarzy. Cieszę się bardzo, że możemy się jeszcze raz spotkać. …” na wstępie powitał przybyłych prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej dr hab. inż. Stanisław Mroziński.
Obchody święta uświetnili swoją obecnością prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński oraz prorektor ds. współpracy z gospodarką prof. dr hab. inż. Marek Bieliński. Przybył także rektor poprzednich kadencji  prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch.

Słowo wstępne do zebranych wygłosił gospodarz spotkania Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski. Dokonał podsumowania obecności na Wydziale studentów odbierających dyplomy a dla gości w skrócie przedstawił sylwetki pracowników oraz tematykę naukowo-badawczą poruszaną na Wydziale.

Galerie ze zdjęciami na końcu artykułu.

Czytaj więcej...

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image