• Rekrutacja

 • Badania

 • Kadra

 • Facebook

 • Kwiecień 2017

W dniach w dniach 9-10 marca 2016 roku na UTP w Bydgoszczy została zorganizowana Konferencja Naukowa pn. ROZWÓJ RYNKU KRUSZYW I PRZEMYSŁU MASZYN KRUSZĄCYCH W POLSCE Do Bydgoszczy przyjechali przedstawiciele najważniejszych polskich firm z sektora wydobywczego, by wraz z naukowcami z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i Bydgoskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego dyskutować na temat przyszłości branży górniczej.

Czytaj więcej...


Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP na kadencję 2016-2020


 

 1. Dr hab inż. Łukasz Muślewski, prof nadzw. UTP - przewodniczący
 2. Dr inż. Karol Pepliński – zastępca przewodniczącego
 3. Mgr Marta Kobus - sekretarz
 4. Mgr inż. Marek Andryszczyk - członek
 5. Bartłomiej Wawrzonkowski - członek

 


 


 WYBORY NA KADENCJĘ  2016-2020


TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

 Terminarz główny

Terminarz uzupełniający

 

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

LISTA ELEKTORÓW

Lista elektorów WIM do UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW
wybranych spośród nauczycieli

 Lista elektorów WIM do WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW

 

WYNIKI WYBORÓW

Władze DZIEKAŃSKIE

Skład członków RADY WYDZIAŁU

Skład członków SENATU


 Ogłoszenia Uczelnianej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie http://www.utp.edu.pl


 

Pracownicy Naszego Wydziału wygrali III Turnieju Międzywydziałowym w Piłce Siatkowej dla Pracowników o Puchar JM Rektora UTP, który odbył się w dniach 08-09 lutego 2016 r. Pokonaliśmy wszystkie drużyny, które brały udział w turnieju, w następujących rozmiarach:

- eliminacje;

WIM – WRiB 2:0
WIM – WTiICh 2:0

- półfinał

WIM – AC 2:0

- finał

WIM – WBAiIŚ 2:1

Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia się w sposób następujący:

I miejsce - Wydział Inżynierii Mechanicznej

II miejsce - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
III miejsce - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
IV miejsce - Administracja Centralna
V miejsce - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Drużyna naszego Wydział występowała w następującym składzie: TOMASZ GIĘTKA TOMASZ JARZYNA TOMASZ KAŁACZYŃSKI ADAM MAZURKIEWICZ JANUSZ MUSIAŁ ADAM TROSZYŃSKI SYLWESTER WAWRZYNIAK

Gratulacje!!!!

Janusz Musiał

Czytaj więcej...

W dniu 11.02.2016 w holu głównym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyły się drzwi otwarte, gdzie swoje stoiska wystawił również Wydział Inżynierii Mechanicznej. W śród reprezentujących Wydział kół naukowych wyróżnić można: Koło naukowe TOPgran, które prezentowało m.in. ogniwa fotowoltaiczne oraz nowoczesne kierunki rozwoju zielonej energii. Koło naukowe Tech-Plast wystawiło szerokie spektrum zbudowanych przez siebie drukarek 3D oraz inne elementy wykonane z tworzyw sztucznych. Koło naukowe Tech-Med Team pokazało urządzenia monitorujące stan zdrowia człowieka, badające tężyznę fizyczną ,napięcie mięśniowe oraz środek ciężkości. Przedstawiciele koła naukowego Pojazdów Szynowych zaprezentowali zbudowany przez siebie samobieżny pojazd cieszący się dużym powodzeniem wśród zwiedzających. Kolejną atrakcją był zaprezentowany oraz zbudowany od podstaw gokart wystawiony przez koło naukowe Fanów Motoryzacji Swoje prace artystyczne, meble codziennego użytku, rzeźby oraz maszyny do pisania z ubiegłej epoki zaprezentowało koło naukowe Design. Dodatkowo młodzież przybyła na drzwi otwarte miała możliwość obejrzenia wydziałowych laboratorii m.in.: podstaw konstrukcji maszyn, wibroakustyki, robotyki, odnawialnych źródeł energii, przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz pracownie zakładu wzornictwa. 

Adam Troszyński

(galeria)

Z dniem 13 stycznia 2016 roku Panowie prof. dr hab. inż. Józef SZALA oraz prof. dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH, zostali powołani w skład Komitetu Budowy Maszyn PAN. Powołanie nastąpiło decyzją Dziekana Wydziału IV Nauk Technicznych prof. dr. hab. inż. Antoniego Rogalskiego na kadencję w latach 2016-2020. Nowym członkom Komitetu serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało najnowszą listę czasopism naukowych na rok 2015. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Czasopismo Naukowo – Techniczne Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy „Postępy w Inżynierii Mechanicznej – Developments In Mechanical Engineering” otrzymało 3 punkty.

Zachęcamy do publikowania.

http://wim.utp.edu.pl/index.php/postepy-w-inzynierii-mechanicznej-wydawnictwo

 

Redaktor Naczelny

Dr hab. inż. Stanisław MROZIŃSKI, prof. UTP

Czytaj więcej...

Dnia 22 grudnia 2015 roku odbyło się coroczne spotkanie z okazji kończącego się roku. Na spotkaniu Dziekan prof. Bogdan Żółtowski przybliżył dokonania pracowników Wydziału, nakreślił cele oraz określił słabe punkty które należy poprawić w aspekcie przyszłej oceny jednostek naukowych. Po wystąpieniu Dziekana nastąpiła część uroczystości na której wręczono Nagrody Rektora, Medale 65-lecia WIM oraz Laury WIM. Uhonorowani pracownicy odbierali dyplomy i medale z rąk Dziekana. Na zakończenie uroczystości pojawił się jak zwykle niezawodny Święty Mikołaj i wręczył pracownikom Wydziału świąteczne upominki.

Galeria

W dniu 14 grudnia 2015 roku, w Rektoracie naszej Uczelni, odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i firmami: DMG MORI Polska Sp. z o. o., APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS, DELCAM Sp. z o. o. W wyniku współpracy zostanie utworzone nowoczesne laboratorium na terenie Zakładu Inżynierii Produkcji o nazwie: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe. Porozumienie podpisali: - przemysł Marek Osiński - Prezesa Zarządu DMG MORI Polska Sp. z o. o., Andrzej Durański - współwłaściciel APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS, Adam Banaszczak - reprezentujący Prezesa Zarządu DELCAM Sp. z o. o., - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą, prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski - Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej, dr hab. inż. Tomasz Paczkowski, prof. nadzw. UTP – Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji.

Fotorelacja poniżej

Tomasz Paczkowski

Czytaj więcej...

Rozwiązania patentowe pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej nagrodzone złotymi medalami na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE 2015

W dniach 4-6 grudnia 2015 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym Kaohsiung na Tajwanie odbyły się Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE 2015.

Targi KIDE organizowane zostały przez Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA) oraz Tajwańskie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Produktów Innowacyjnych (TIPPA).

Czytaj więcej...

Image W dniu 5 grudnia 2015 roku odbyło się Święto Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP połączone z uroczystością wręczenia dyplomów ukończenia studiów.
„...Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w auli Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego. Na sali widzę wiele znajomych twarzy. Cieszę się bardzo, że możemy się jeszcze raz spotkać. …” na wstępie powitał przybyłych prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej dr hab. inż. Stanisław Mroziński.
Obchody święta uświetnili swoją obecnością prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński oraz prorektor ds. współpracy z gospodarką prof. dr hab. inż. Marek Bieliński. Przybył także rektor poprzednich kadencji  prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch.

Słowo wstępne do zebranych wygłosił gospodarz spotkania Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski. Dokonał podsumowania obecności na Wydziale studentów odbierających dyplomy a dla gości w skrócie przedstawił sylwetki pracowników oraz tematykę naukowo-badawczą poruszaną na Wydziale.

Galerie ze zdjęciami na końcu artykułu.

Czytaj więcej...

W dniu 1 grudnia na WIM UTP w Bydgoszczy w sali C8 RCI UTP odbyło się Międzynarodowe Seminarium Upowszechniające Projekt nr FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: „Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”.

Podstawowym założeniem przyjętym przez organizatorów Seminarium jest prezentacja celów projektu, jego rezultatów oraz przykładów dobrych praktyk wdrażania instalacji OZE w Polsce i w Norwegii. Wśród prelegentów były przede wszystkim osoby zaangażowane w projekt ze strony polskiej i norweskiej oraz specjaliści z zakresu wybranych instalacji OZE. Celem nadrzędnym Seminarium była kontynuacja dotychczasowych działań z zakresu OZE, wymiana doświadczeń, a także dalsza integracja środowiska specjalistów świata nauki i przemysłu, związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii.

 

Czytaj więcej...

W dniu 27.11.2015 roku w Sali Koncertowej budynku Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się Seminarium „Twórczość Inżynierska dla Współczesnej Europy”. Wygłoszonych zostało 5 referatów. Udział brało 40 osób ( w tym również studenci). Materiały seminarium liczą 87 stron. Program seminarium uświetnił występ artystyczny oraz zwiedzanie laboratorium badań ultradźwiękowych w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW.

Czytaj więcej...

W dniach od 23.11 do 27.11.2015 w Zakładzie Sterowania WIM przebywał profesor Václav Tesař. Celem wizyty było zapoznanie doktorantów WIM Emila Smyka, Tomasza Kasprowicza i Łukasza Olszewskiego z tajnikami nowego oprogramowania, które pojawiło się w Zakładzie. Mowa tu o ANSYS Fluent, oprogramowaniu, które zapewnia szybkie, dokładne i niezawodne rozwiązania CFD (ang. Computational Fluid Mechanics). Mimo, że profesor Tesař, współpracuje z pracownikami Wydziału Inżynierii Mechanicznej od ponad 40 lat, warto przypomnieć jego sylwetkę. W latach 1963 do 1999 był pracownikiem Politechniki w Pradze (ČVUT) a od roku 2006 do chwili obecnej jest zatrudniony w Czeskiej Akademii Nauk, Instytut Termomechaniki w Pradze. Jest autorem ponad 350 prac naukowych i 190 patentów w zakresie techniki strumieniowej. W roku 1985 był profesorem wizytującym w Keio University, Yokohama, Japonia. W roku 1992 był profesorem wizytującym w Northern Illinois University, in DeKalb, USA. Od roku 1999 do 2006 był zatrudniony jako profesor w Katedrze Procesów Chemicznych na Uniwersytecie Sheffield, Wielka Brytania. Podczas rozmowy z dziekanem WIM, prof. dr hab. inż. Bogdanem Żółtowskim, panowie uzgodnili, że podjęte zostaną próby zatrudnienia prof. Tesařa na naszym Wydziale. Sztandarowym dziełem pana Profesora jest wydana książka Pressure-Driven Microfluidic, nakładem wydawnictwa Artech House w roku 2007.

Dziękujemy Zakładowi Pojazdów i Diagnostyki za udostępnienie laboratorium i komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie Ansys FLUENT.

Daniel Preczyński

Czytaj więcej...

Pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy dr hab. inż. Andrzej Tomporowski oraz dr inż. Adam Mroziński uczestniczyli w w 64-tych Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” 2015, które jak co roku odbyły się na terenach wystawienniczych Brussels Expo w Brukseli. Targi „BRUSSELS INNOVA”, które odbyły się w dniach 19-21 listopada 2015 roku stanowią czołową międzynarodową imprezę wystawienniczą w dziedzinie wynalazczości, poświęconą transferowi technologii wdrażania postępu technicznego. W tegorocznej edycji Targi zgromadziły rozwiązania z 15 krajów świata: Belgii, Chorwacji, Francji, Iranu, Malezji, Malty, Maroka, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Tajlandii, Tajwanu i Włoch. Polscy wystawcy zaprezentowali 71 wynalazków.

 

Czytaj więcej...

Wynalazek Orteza dynamiczno - pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno - pomiarowym, oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego" (P.404352) został nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem na 9. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków - IWIS 2015 (12-14.10.2015) .

Ważną rolę w życiu naukowym Wydziału Inżynierii Mechanicznej odgrywają otwarte zebrania naukowe. Są one miejscem spotkań i naukowych dyskusji sympatyków i specjalistów z zakresu inżynierii mechanicznej. 3 listopada 2015 na zaproszenie przewodniczącego Oddziału Bydgoskiego PTMTS dr hab. inż. Jerzego Sawickiego, prof. nadzw. UTP odbyło się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej zebranie naukowe Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, na którym referat pt. Symulacje i badania eksperymentalne ludzkiej tkanki miękkiej z obrzękiem wygłosił Pan prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dyr. Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej, kier. Zakładu Biomechaniki i Mechaniki Eksperymentalnej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

W dniu 3 listopada 2015 roku w obiektach Wydziału Inżynierii Mechanicznej odbyła się prezentacja nowoczesnych obrabiarek firmy DMG. W ramach imprezy firma DMG zainstalowała obrabiarkę - automat tokarski. Zainteresowani studenci mieli możliwość zapoznania się z jej budową ale także co jest cenniejsze z możliwościami w trakcie pracy.

 

 

Czytaj więcej...

Jest tylko jeden taki dzień w roku

 

gdzie przy mogiłach stoimy do zmroku....

GC

 

Przez ostatni rok z grona pracowników, studentów, przyjaciół Wydziału odeszli od Nas

w marcu Dr Jerzy Cabański,

w październiku Prof. Jurii Shalapko

w listopadzie Natalia Górniak

 

 

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

 

W dniach 22-23.10.2015r na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego miało miejsce posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Członkowie Komitetu stanowią wybieralną raz na cztery lata, w wyborach bezpośrednich, reprezentację samodzielnych pracowników naukowych zajmujących się w Polsce szeroko pojmowaną budową maszyn. Głównym gospodarzem spotkania był Dziekan WIM, prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski. Stronę organizacyjną spotkania powierzono reprezentantom naszego środowiska w KBM PAN, prof. dr. hab. inż. Januszowi Sempruchowi i wspierającemu go w kwestiach merytorycznych prof. dr. hab. inż. Józefowi Szali. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Rektor UTP dr hab. inż. Antoni Bukaluk, prof. nadzw. UTP. W trakcie spotkania miała miejsce prezentacja WIM przygotowana przez Dziekana, jak i wręczenie medali 65-lecia WIM członkom Komitetu. Jedną z istotnych dla środowiska Wydziału kwestii, omawianych w trakcie spotkania, była informacja dotycząca bieżących prac Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, informacje te wraz z referatem wprowadzającym przygotowali członkowie CK, prof. dr hab. inż. Józef Gawlik oraz prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak. Ważnym był także blok poświęcony bieżącym sprawom KBM, w tym omówienie spraw dotyczących wyborów w Polskiej Akademii Nauk. W trakcie spotkania, jego uczestnicy mieli okazję do wizyty w firmie „PESA Bydgoszcz SA”, gdzie dzięki zaangażowaniu prodziekana ds. nauki dr. hab. inż. Stanisława Mrozińskiego, prof. nadzw. UTP, mogło mieć miejsce spotkanie z prezesem Zarządu tej firmy, Panem Tomaszem Zaboklickim, DHC naszej Uczelni. W programie spotkania zmieściła się także sesja gospodarzy pomyślana jako prezentacja wybranych osiągnięć Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP, przygotowana w sensie merytorycznym przez pracowników wydziału a zaprezentowana przez Dyrektorów Instytutów działających na naszym Wydziale, prof. Andrzeja Bochata, prof. Józefa Flizikowskiego i prof. Janusza Semprucha.

Galeria

Dnia 20 października 2015r, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra inż. Wojciecha Poćwiardowskiego pt.: „Badania kinematyczne i procesowe przesiewacza zataczającego-śrubowego”.

Promotorem rozprawy był  prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński z Politechniki Łódzkiej

Na recenzentów rozprawy zostali powołani:

 • dr hab. inż. Tomasz Niedoba - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. nadzw. UTP  - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 20 października 2015r. podjęła uchwałę o nadaniu Mgr inż. Wojciechowi Poćwiardowskiegmu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Dnia 3 listopada 2015 r, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra inż. Tomasza Tomaszewskiego pt.: „Wykorzystanie minipróbek do wyznaczania trwałości i wytrzymałości zmęczeniowej ”.

Promotorem rozprawy był  prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Na recenzentów rozprawy zostali powołani:

 • dr hab. inż. Tomasz Machniewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr hab. inż. Dariusz Boroński, prof. nadzw. UTP  - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 3 listopada 2015 r. podjęła uchwałę o nadaniu Mgr. inż. Tomaszowi Tomaszewskiemu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Galeria

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image