• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

W dniu 3 listopada 2015 roku w obiektach Wydziału Inżynierii Mechanicznej odbyła się prezentacja nowoczesnych obrabiarek firmy DMG. W ramach imprezy firma DMG zainstalowała obrabiarkę - automat tokarski. Zainteresowani studenci mieli możliwość zapoznania się z jej budową ale także co jest cenniejsze z możliwościami w trakcie pracy.

 

 

Czytaj więcej...

Jest tylko jeden taki dzień w roku

 

gdzie przy mogiłach stoimy do zmroku....

GC

 

Przez ostatni rok z grona pracowników, studentów, przyjaciół Wydziału odeszli od Nas

w marcu Dr Jerzy Cabański,

w październiku Prof. Jurii Shalapko

w listopadzie Natalia Górniak

 

 

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

 

W dniach 22-23.10.2015r na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego miało miejsce posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Członkowie Komitetu stanowią wybieralną raz na cztery lata, w wyborach bezpośrednich, reprezentację samodzielnych pracowników naukowych zajmujących się w Polsce szeroko pojmowaną budową maszyn. Głównym gospodarzem spotkania był Dziekan WIM, prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski. Stronę organizacyjną spotkania powierzono reprezentantom naszego środowiska w KBM PAN, prof. dr. hab. inż. Januszowi Sempruchowi i wspierającemu go w kwestiach merytorycznych prof. dr. hab. inż. Józefowi Szali. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Rektor UTP dr hab. inż. Antoni Bukaluk, prof. nadzw. UTP. W trakcie spotkania miała miejsce prezentacja WIM przygotowana przez Dziekana, jak i wręczenie medali 65-lecia WIM członkom Komitetu. Jedną z istotnych dla środowiska Wydziału kwestii, omawianych w trakcie spotkania, była informacja dotycząca bieżących prac Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, informacje te wraz z referatem wprowadzającym przygotowali członkowie CK, prof. dr hab. inż. Józef Gawlik oraz prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak. Ważnym był także blok poświęcony bieżącym sprawom KBM, w tym omówienie spraw dotyczących wyborów w Polskiej Akademii Nauk. W trakcie spotkania, jego uczestnicy mieli okazję do wizyty w firmie „PESA Bydgoszcz SA”, gdzie dzięki zaangażowaniu prodziekana ds. nauki dr. hab. inż. Stanisława Mrozińskiego, prof. nadzw. UTP, mogło mieć miejsce spotkanie z prezesem Zarządu tej firmy, Panem Tomaszem Zaboklickim, DHC naszej Uczelni. W programie spotkania zmieściła się także sesja gospodarzy pomyślana jako prezentacja wybranych osiągnięć Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP, przygotowana w sensie merytorycznym przez pracowników wydziału a zaprezentowana przez Dyrektorów Instytutów działających na naszym Wydziale, prof. Andrzeja Bochata, prof. Józefa Flizikowskiego i prof. Janusza Semprucha.

Galeria

Dnia 20 października 2015r, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra inż. Wojciecha Poćwiardowskiego pt.: „Badania kinematyczne i procesowe przesiewacza zataczającego-śrubowego”.

Promotorem rozprawy był  prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński z Politechniki Łódzkiej

Na recenzentów rozprawy zostali powołani:

  • dr hab. inż. Tomasz Niedoba - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. nadzw. UTP  - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 20 października 2015r. podjęła uchwałę o nadaniu Mgr inż. Wojciechowi Poćwiardowskiegmu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Dnia 3 listopada 2015 r, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra inż. Tomasza Tomaszewskiego pt.: „Wykorzystanie minipróbek do wyznaczania trwałości i wytrzymałości zmęczeniowej ”.

Promotorem rozprawy był  prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Na recenzentów rozprawy zostali powołani:

  • dr hab. inż. Tomasz Machniewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • dr hab. inż. Dariusz Boroński, prof. nadzw. UTP  - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 3 listopada 2015 r. podjęła uchwałę o nadaniu Mgr. inż. Tomaszowi Tomaszewskiemu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Galeria

Przedstawiciele WIM UTP: dr inż. Adam Mroziński, dr inż. Izabela Piasecka, mgr inż Tomasz Mania oraz Studentka koła IOZE Weronika Kruszelnicka uczestniczyli w Konferencji naukowej pn. Czysta energia - Techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania farm fotowoltaicznych, która odbyła się w dniach 13-14.10.2015 roku w Ustroniu Morskim. Pracownicy WIM UTP: Prof. dr hab. Józef Flizikowski, Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski oraz Dr inż. Adam Mroziński włączyli się działania komitetu naukowego i programowego tej konferencji.

 

 

 

Czytaj więcej...

Wśród laureatów IV edycji programu MNiSW „Diamentowy Grant” znalazł się student naszego Wydziału Emil Smyk, który otrzymał 200 tys. zł na realizacje projektu pt. „Sterowanie strumieniem osiowosymetrycznym za pomocą strumieni syntetyzowanych”. Jest to drugie tego typu wyróżnienie dla UTP. Laureatami „Diamentowego Grantu” może zostać, co roku 100 najlepszych studentów z Polski. W tym roku 78 studentów otrzymało ponad 14 mln zł na realizacje badań. Głównym celem projektu jest przyśpieszenie kariery naukowej laureatów, poprzez umożliwienie samodzielnego realizowania własnego projektu, oraz możliwość szybszego rozpoczęcia studiów doktoranckich (bez tytułu magistra). Pełną listę tegorocznych laureatów i ich tematów można znaleźć na stronie: http://www.nauka.gov.pl/

W dniu 6 października 2015 odbyło się seminarium naukowe ORTODROMA W NAUCE. Wykład Transformacja warstwy wierzchniej w kinematycznych parach tocznych wygłosił dr inż. Janusz MUSIAŁ. Było to kolejne z cyklu seminariów poświęcone rozwojowi kadry Wydziału.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Dnia 1 października odbyło się uroczyste spotkanie Władz Wydziału Inżynierii Mechanicznej ze studentami pierwszych roczników kierunków realizowanych na Wydziale. Po powitaniu studentów przez Dziekana prof. dr. hab. inż. Bogdana Żółtowskiego odbyło się uroczyste ślubowanie. W dalszej części spotkania prezentacji Wydziału dokonał Dziekan dr inż. Krzysztof Ciechacki. Ponadto studenci zostali zapoznani z regulaminem studiów, planami zajęć, odbyło się szkolenie biblioteczne. Ostatnim punktem było zwiedzanie Wydziału.

Galeria

 

W ramach Konferencji pt. Inteligentne systemy energetyczne i magazynowania energii na przykładzie budynków szpitalnych, która zorganizowana została w Warszawie, pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej: Dr inż. Adam Mroziński oraz Mgr inż. Tomasz Mania, uczestniczący w tej konferencji, w dniu 23 września 2015 roku brali udział w wycieczce do Centrum Badawczego „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO) w Jabłonnem. Centrum zostało uroczyście otwarte 17 września 2015 roku.

Infrastruktura naukowo-badawcza Centrum składa się z pięciu laboratoriów, wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą. Wśród nich znajdzie się laboratorium technik słonecznych, mikrosiłowni kogeneracyjnej i kotłów ekologicznych, laboratorium energetyki wiatrowej oraz inżynierii bezpieczeństwa dla energetyki. Największy budynek w centrum jest przeznaczony na zintegrowane laboratorium plus-energetyczne.

Czytaj więcej...

W dniach od 22 do 24 września 2015 roku odbyły się 5-te Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland.

Od początku istnienia RENEXPO® jest uznaną platformą wymiany idei i doświadczeń w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wydarzenia towarzyszące targom dedykowane są specjalistom branży.

Targi te przeszły od 2011 roku czyli, roku kiedy odbyła sie pierwsza edycja targów ogromną ewolucję i w ciągu ostatnich lat stały się jednym z najważniejszych wydarzeń w branży OZE w Polsce.

 

Czytaj więcej...

Z wizytą na Narodowym Uniwersytecie Chmielnicki na Ukrainie przebywa delegacja z Zakładu Wzornictwa pop przewodnictwem doc. Franciszka Bromberka. Więcej informacji w podanych linkach:

http://khm.depo.ua/

http://www.khmelnytsky.com

https://www.youtube.com

https://www.youtube.com

https://www.youtube.com

https://www.youtube.com

http://khmelnytsky.com

 http://khmelnytsky.com

 http://km.vkadri.com

 http://km.strichka.com

 http://www.0382.ua

Nakładem Wydawnictw Uczelnianych UTP ukazał się podręcznik pod redakcją prof. dr hab. inż. Edmunda Dulceta pt.: "Trawniki · Projektowanie · Technika w zakładaniu i pielęgnacji. Autorami podręcznika są pracownicy Zakładu maszyn Roboczych, Katedry Maszyn Rolniczych Politechniki Koszalińskiej oraz polskiej filii Husqvarny.  Jest to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów ale także zawierający ciekawe informacje dla posiadaczy terenów zieleni.

Zapraszamy na darmową KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ - Dyskusja Problemowa - Wykorzystanie instalacji OŹE w kujawsko-pomorskim -  podsumowanie działań, która odbędzie się w TORUNIU, 15 WRZEŚNIA 2015r.  Trzecia z cyklu Konferencja jest zorganizowana w ramach Projektu pn.: Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim

Tematem konferencji będą analizy wykorzystywania w naszym województwie energetyki opartej o odnawialne źródła oraz technologii umożliwiających oszczędności energetyczne. Konferencja odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Honorowy patronat na Konferencją objął Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

Warto podkreślić, że wśród prelegentów Konferencji znaleźli się przede wszystkim zajmujący się tą tematyką naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, związani z Interdyscyplinarnym Centrum Odnawialnych Źródeł Energii - www.icoze.utp.edu.pl.

 

Rejestracja uczestnictwa na stronie www.Naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl

 

Program

Tehofest2015, czyli Święto Szlaku TeH2O w Bydgoszczy kierowane jest do bydgoszczan szczególnie zainteresowanych przemysłową historią miasta oraz miłośników industrialu z innych części kraju. W sobotę, 12 września, będzie szczególna okazja by zwiedzić obiekty na co dzień niedostępne, lub o ograniczonej dostępności. Wśród licznych atrakcji przygotowanych przez zarządców obiektów szlakowych nie zabraknie również propozycji dla dzieci.

 

Tehofest2015

W czasopiśmie uczelnianym Format UTP ukazał się artykuł autorstwa Pani Natalii Kozłowskiej Referaty na fali poświęcony konferencji naukowej w której brali udział studenci z Koła Naukowego Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii. Zachęcamy do lektury.

 

W dniach 25-26 czerwca 2015 roku w Centrum Kongresowym ICE (International Conferences and Entertainment) w Krakowie odbyły się Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015. Misją targów było pobudzenie procesu modernizacji gospodarki poprzez promocję wynalazków i firm tworzących i stosujących wynalazki i innowacje oraz stworzenie platformy bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki, przemysłu i otoczeniem biznesu oraz instytucjami wspomagającymi i finansującymi badania i rozwój.

Prezentowane wynalazki zostały poddane ocenie jury. Jury przyznało następujące nagrody: Grand Prix, platynową nagrodę za najlepszy wynalazek w branży oraz medale (złote, srebrne, brązowe) dla pozostałych wynalazków. Patent UP RP P.397229 pt. "Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca" został wyróżniony złotym medalem. Autorami patentu są; Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski (30%), Dr inż. Adam Mroziński (25%), dr hab. inż. Andrzej Tomporowski (25%) oraz Robert Niemczewski (Firma Airon Investment SA). Prezentacja Patentu: https://www.youtube.com/watch?v=pvZWq-r22AA.

Adam Mroziński

Czytaj więcej...

26 lipca to termin czwartej Explo Niedzieli tym razem poświęconej energii odnawialnej. Lipcowa Explo Niedziela pod nazwą „Naturalna Explo energia” przybliżyła zastosowanie wiatru, wody, promieniowania słonecznego itp. w pozyskiwaniu odnawialnej energii w przemyśle i w życiu codziennym. W godzinach od 12.00 do 15.00 odbyły się:
- wykład dra. inż. Adama Mrozińskiego z Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy pt: ”Wykorzystanie wybranych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii”,
- pokaz urządzeń i maszyn wykorzystywanych przy wytwarzaniu energii odnawialnej
- gry i zabawy w Ekobusie Generacji Czystej Energii z fundacji dalekowzroczni
- możliwość przejażdżki Segway’ami
- samodzielne zwiedzanie budynku 1133.

Explo Niedziele to spotkania edukacyjne dla wszystkich, których fascynuje nauka i historia połączona z przygodą i świetną rozrywką. Do tej pory odbyły się 2 edycje (w latach 2013 i 2014) podczas, których łącznie wzięło w nich udział ponad 5 tysięcy osób. Explo Niedziela jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń o charakterze popularno-naukowym w Bydgoszczy. Wstęp jest zawsze darmowy, bez zapisów. Szczegóły Explo Niedziel można znaleźć na stronie www.exploseum.pl oraz www.muzeum.bydgoszcz.pl

Czytaj więcej...

W dniach od 2 do 4 lipca 2015 roku w Bordowie koło Środy Wielkopolskiej odbyły się XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe „PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH”. Zorganizowane w tym roku przez Politechnikę Poznańską spotkanie zgromadziło ponad 60 naukowców z niemal wszystkich liczących się w Polsce ośrodków naukowych (Instytut Chemii Przemysłowej, Politechnika Częstochowska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Lubelska Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Warto nadmienić, że podczas sesji związanej z aktualnymi kierunkami badań trzech pracowników Instytutu Technik Wytwarzania: dr inż. Piotr Szewczykowski (Zakład Inżynierii Materiałowej), mgr inż. Artur Kościuszko i mgr inż. Piotr Czyżewski z Zakładu Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw zostało wyróżnionych w konkursie na najlepszy poster. Uzyskane liczne nagrody świadczą o innowacyjnej tematyce badań realizowanych przez młodych pracowników naukowo-dydaktycznych i właściwym rozwoju ich kariery naukowej w Instytucie Technik Wytwarzania.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Dnia 30 sierpnia 2015 roku odbyło się szkolenie organizowane przez Koło Naukowe BioMed którego opiekunem naukowym jest dr inż. Adam Mazurkiewicz. W trakcie szkolenia zaprezentowano najważniejsze sytuacje mogące doprowadzić do śmierci człowieka. W celu łatwej identyfikacji charakteru schorzenia prowadzący przedstawili symptomy oraz udzielali rad odnośnie udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie zakończył pokaz automatycznego defibrylatora.

Czytaj więcej...

Perspektywy wykorzystywania w naszym województwie energetyki opartej o odnawialne źródła oraz technologii umożliwiających oszczędności energetyczne w budownictwie jednorodzinnym były głównymi tematami czwartkowej (25 czerwca), otwartej konferencji z udziałem specjalistów z zakresu OZE i zaproszonych gości. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w Regionalnym Centrum Innowacyjności. Organizatorem Konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Stowarzyszenie "Tilia" z Torunia. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pn.: Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim (www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl). Konferencja była drugą z kolei konferencją organizowana w ramach tego projektu. Warto podkreślić, że na projekt ten składają się jeszcze między innymi zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz wystawy, konkursy i festyny promujące oszczędność energii i odnawialne źródła energii. Spotkanie w Bydgoszczy otworzył Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą UTP w Bydgoszczy.

Pełne sprawozdanie

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image