• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Przedstawiciele WIM UTP: dr inż. Adam Mroziński, dr inż. Izabela Piasecka, mgr inż Tomasz Mania oraz Studentka koła IOZE Weronika Kruszelnicka uczestniczyli w Konferencji naukowej pn. Czysta energia - Techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania farm fotowoltaicznych, która odbyła się w dniach 13-14.10.2015 roku w Ustroniu Morskim. Pracownicy WIM UTP: Prof. dr hab. Józef Flizikowski, Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski oraz Dr inż. Adam Mroziński włączyli się działania komitetu naukowego i programowego tej konferencji.

 

 

 

Czytaj więcej...

Wśród laureatów IV edycji programu MNiSW „Diamentowy Grant” znalazł się student naszego Wydziału Emil Smyk, który otrzymał 200 tys. zł na realizacje projektu pt. „Sterowanie strumieniem osiowosymetrycznym za pomocą strumieni syntetyzowanych”. Jest to drugie tego typu wyróżnienie dla UTP. Laureatami „Diamentowego Grantu” może zostać, co roku 100 najlepszych studentów z Polski. W tym roku 78 studentów otrzymało ponad 14 mln zł na realizacje badań. Głównym celem projektu jest przyśpieszenie kariery naukowej laureatów, poprzez umożliwienie samodzielnego realizowania własnego projektu, oraz możliwość szybszego rozpoczęcia studiów doktoranckich (bez tytułu magistra). Pełną listę tegorocznych laureatów i ich tematów można znaleźć na stronie: http://www.nauka.gov.pl/

W dniu 6 października 2015 odbyło się seminarium naukowe ORTODROMA W NAUCE. Wykład Transformacja warstwy wierzchniej w kinematycznych parach tocznych wygłosił dr inż. Janusz MUSIAŁ. Było to kolejne z cyklu seminariów poświęcone rozwojowi kadry Wydziału.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Dnia 1 października odbyło się uroczyste spotkanie Władz Wydziału Inżynierii Mechanicznej ze studentami pierwszych roczników kierunków realizowanych na Wydziale. Po powitaniu studentów przez Dziekana prof. dr. hab. inż. Bogdana Żółtowskiego odbyło się uroczyste ślubowanie. W dalszej części spotkania prezentacji Wydziału dokonał Dziekan dr inż. Krzysztof Ciechacki. Ponadto studenci zostali zapoznani z regulaminem studiów, planami zajęć, odbyło się szkolenie biblioteczne. Ostatnim punktem było zwiedzanie Wydziału.

Galeria

 

W ramach Konferencji pt. Inteligentne systemy energetyczne i magazynowania energii na przykładzie budynków szpitalnych, która zorganizowana została w Warszawie, pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej: Dr inż. Adam Mroziński oraz Mgr inż. Tomasz Mania, uczestniczący w tej konferencji, w dniu 23 września 2015 roku brali udział w wycieczce do Centrum Badawczego „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO) w Jabłonnem. Centrum zostało uroczyście otwarte 17 września 2015 roku.

Infrastruktura naukowo-badawcza Centrum składa się z pięciu laboratoriów, wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą. Wśród nich znajdzie się laboratorium technik słonecznych, mikrosiłowni kogeneracyjnej i kotłów ekologicznych, laboratorium energetyki wiatrowej oraz inżynierii bezpieczeństwa dla energetyki. Największy budynek w centrum jest przeznaczony na zintegrowane laboratorium plus-energetyczne.

Czytaj więcej...

W dniach od 22 do 24 września 2015 roku odbyły się 5-te Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland.

Od początku istnienia RENEXPO® jest uznaną platformą wymiany idei i doświadczeń w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wydarzenia towarzyszące targom dedykowane są specjalistom branży.

Targi te przeszły od 2011 roku czyli, roku kiedy odbyła sie pierwsza edycja targów ogromną ewolucję i w ciągu ostatnich lat stały się jednym z najważniejszych wydarzeń w branży OZE w Polsce.

 

Czytaj więcej...

Z wizytą na Narodowym Uniwersytecie Chmielnicki na Ukrainie przebywa delegacja z Zakładu Wzornictwa pop przewodnictwem doc. Franciszka Bromberka. Więcej informacji w podanych linkach:

http://khm.depo.ua/

http://www.khmelnytsky.com

https://www.youtube.com

https://www.youtube.com

https://www.youtube.com

https://www.youtube.com

http://khmelnytsky.com

 http://khmelnytsky.com

 http://km.vkadri.com

 http://km.strichka.com

 http://www.0382.ua

Nakładem Wydawnictw Uczelnianych UTP ukazał się podręcznik pod redakcją prof. dr hab. inż. Edmunda Dulceta pt.: "Trawniki · Projektowanie · Technika w zakładaniu i pielęgnacji. Autorami podręcznika są pracownicy Zakładu maszyn Roboczych, Katedry Maszyn Rolniczych Politechniki Koszalińskiej oraz polskiej filii Husqvarny.  Jest to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów ale także zawierający ciekawe informacje dla posiadaczy terenów zieleni.

Zapraszamy na darmową KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ - Dyskusja Problemowa - Wykorzystanie instalacji OŹE w kujawsko-pomorskim -  podsumowanie działań, która odbędzie się w TORUNIU, 15 WRZEŚNIA 2015r.  Trzecia z cyklu Konferencja jest zorganizowana w ramach Projektu pn.: Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim

Tematem konferencji będą analizy wykorzystywania w naszym województwie energetyki opartej o odnawialne źródła oraz technologii umożliwiających oszczędności energetyczne. Konferencja odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Honorowy patronat na Konferencją objął Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

Warto podkreślić, że wśród prelegentów Konferencji znaleźli się przede wszystkim zajmujący się tą tematyką naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, związani z Interdyscyplinarnym Centrum Odnawialnych Źródeł Energii - www.icoze.utp.edu.pl.

 

Rejestracja uczestnictwa na stronie www.Naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl

 

Program

Tehofest2015, czyli Święto Szlaku TeH2O w Bydgoszczy kierowane jest do bydgoszczan szczególnie zainteresowanych przemysłową historią miasta oraz miłośników industrialu z innych części kraju. W sobotę, 12 września, będzie szczególna okazja by zwiedzić obiekty na co dzień niedostępne, lub o ograniczonej dostępności. Wśród licznych atrakcji przygotowanych przez zarządców obiektów szlakowych nie zabraknie również propozycji dla dzieci.

 

Tehofest2015

W czasopiśmie uczelnianym Format UTP ukazał się artykuł autorstwa Pani Natalii Kozłowskiej Referaty na fali poświęcony konferencji naukowej w której brali udział studenci z Koła Naukowego Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii. Zachęcamy do lektury.

 

W dniach 25-26 czerwca 2015 roku w Centrum Kongresowym ICE (International Conferences and Entertainment) w Krakowie odbyły się Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015. Misją targów było pobudzenie procesu modernizacji gospodarki poprzez promocję wynalazków i firm tworzących i stosujących wynalazki i innowacje oraz stworzenie platformy bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki, przemysłu i otoczeniem biznesu oraz instytucjami wspomagającymi i finansującymi badania i rozwój.

Prezentowane wynalazki zostały poddane ocenie jury. Jury przyznało następujące nagrody: Grand Prix, platynową nagrodę za najlepszy wynalazek w branży oraz medale (złote, srebrne, brązowe) dla pozostałych wynalazków. Patent UP RP P.397229 pt. "Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca" został wyróżniony złotym medalem. Autorami patentu są; Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski (30%), Dr inż. Adam Mroziński (25%), dr hab. inż. Andrzej Tomporowski (25%) oraz Robert Niemczewski (Firma Airon Investment SA). Prezentacja Patentu: https://www.youtube.com/watch?v=pvZWq-r22AA.

Adam Mroziński

Czytaj więcej...

26 lipca to termin czwartej Explo Niedzieli tym razem poświęconej energii odnawialnej. Lipcowa Explo Niedziela pod nazwą „Naturalna Explo energia” przybliżyła zastosowanie wiatru, wody, promieniowania słonecznego itp. w pozyskiwaniu odnawialnej energii w przemyśle i w życiu codziennym. W godzinach od 12.00 do 15.00 odbyły się:
- wykład dra. inż. Adama Mrozińskiego z Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy pt: ”Wykorzystanie wybranych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii”,
- pokaz urządzeń i maszyn wykorzystywanych przy wytwarzaniu energii odnawialnej
- gry i zabawy w Ekobusie Generacji Czystej Energii z fundacji dalekowzroczni
- możliwość przejażdżki Segway’ami
- samodzielne zwiedzanie budynku 1133.

Explo Niedziele to spotkania edukacyjne dla wszystkich, których fascynuje nauka i historia połączona z przygodą i świetną rozrywką. Do tej pory odbyły się 2 edycje (w latach 2013 i 2014) podczas, których łącznie wzięło w nich udział ponad 5 tysięcy osób. Explo Niedziela jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń o charakterze popularno-naukowym w Bydgoszczy. Wstęp jest zawsze darmowy, bez zapisów. Szczegóły Explo Niedziel można znaleźć na stronie www.exploseum.pl oraz www.muzeum.bydgoszcz.pl

Czytaj więcej...

W dniach od 2 do 4 lipca 2015 roku w Bordowie koło Środy Wielkopolskiej odbyły się XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe „PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH”. Zorganizowane w tym roku przez Politechnikę Poznańską spotkanie zgromadziło ponad 60 naukowców z niemal wszystkich liczących się w Polsce ośrodków naukowych (Instytut Chemii Przemysłowej, Politechnika Częstochowska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Lubelska Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Warto nadmienić, że podczas sesji związanej z aktualnymi kierunkami badań trzech pracowników Instytutu Technik Wytwarzania: dr inż. Piotr Szewczykowski (Zakład Inżynierii Materiałowej), mgr inż. Artur Kościuszko i mgr inż. Piotr Czyżewski z Zakładu Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw zostało wyróżnionych w konkursie na najlepszy poster. Uzyskane liczne nagrody świadczą o innowacyjnej tematyce badań realizowanych przez młodych pracowników naukowo-dydaktycznych i właściwym rozwoju ich kariery naukowej w Instytucie Technik Wytwarzania.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Dnia 30 sierpnia 2015 roku odbyło się szkolenie organizowane przez Koło Naukowe BioMed którego opiekunem naukowym jest dr inż. Adam Mazurkiewicz. W trakcie szkolenia zaprezentowano najważniejsze sytuacje mogące doprowadzić do śmierci człowieka. W celu łatwej identyfikacji charakteru schorzenia prowadzący przedstawili symptomy oraz udzielali rad odnośnie udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie zakończył pokaz automatycznego defibrylatora.

Czytaj więcej...

Perspektywy wykorzystywania w naszym województwie energetyki opartej o odnawialne źródła oraz technologii umożliwiających oszczędności energetyczne w budownictwie jednorodzinnym były głównymi tematami czwartkowej (25 czerwca), otwartej konferencji z udziałem specjalistów z zakresu OZE i zaproszonych gości. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w Regionalnym Centrum Innowacyjności. Organizatorem Konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Stowarzyszenie "Tilia" z Torunia. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pn.: Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim (www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl). Konferencja była drugą z kolei konferencją organizowana w ramach tego projektu. Warto podkreślić, że na projekt ten składają się jeszcze między innymi zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz wystawy, konkursy i festyny promujące oszczędność energii i odnawialne źródła energii. Spotkanie w Bydgoszczy otworzył Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą UTP w Bydgoszczy.

Pełne sprawozdanie

W firmie Pesa 25.06.2015 roku została podpisana umowę o współpracy z bydgoskim Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym. W imieniu UTP dokument podpisał prof. dr inż. Dariusz Boroński, prorektor ds. nauki, a ze strony Pesy, Tomasz Zaboklicki, prezes zarządu. Umowa, którą w poszczególnych obszarach doprecyzowuje pięć załączników, obejmuje wspólne przedsięwzięcia od lat podejmowane przez największego polskiego producenta taboru i największą uczelnię techniczną w Kujawsko-Pomorskiem, ale określa też nowe kierunki i formy współpracy; zarówno dydaktyczne, jak i badawcze. Pesa będzie kontynuować i rozwijać współpracę w zakresie realizacji staży dla studentów i absolwentów UTP, obejmie też patronat nad działalnością „Koła Naukowego Pojazdów Szynowych”. Władze Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zapowiedziały stworzenie już od nowego roku akademickiego specjalności „Pojazdy szynowe” na Wydziale Mechaniki i Budowy Maszyn oraz wspólnej promocji i pomocy w organizacji zajęć tej specjalności.

Pełen artykuł - KurierKolejowy.eu

Artykuł - Gazeta.pl

Artykuł - InfoBus.pl

Video- tvp.pl

Dnia 23 czerwca 2015 roku miało miejsce posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej. W pierwszej otwartej części Dziekan prof. Bogdan Żółtowski przedstawił sprawozdanie z działalności Wydziału w ubiegłym roku akademickim. W sprawozdaniu poruszono wszystkie kwestie związane z osiągnięciami pracowników i studentów. Dziekan wskazał także na możliwe drogi rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do poprawy oceny Wydziału Inżynierii Mechanicznej w trakcie zbliżającej się ewaluacji.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

W dniach 19-20 czerwca 2015 roku w Regionalnych Centrum Innowacyjności w sali C8 odbyła się ósma już Konferencja ECO-€URO-ENERGIA 2015. Spotkania naukowe w ramach konferencji naukowo-technicznej pn. ECO-€URO-ENERGIA są organizowane Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy od 2004 roku. Poszczególne edycje odbyły się w latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2013 i 2014.

Podstawowym założeniem przyjętym przez organizatorów Konferencji EEE jest corocznie kontynuacja dotychczasowych działań w ramach konferencji i seminariów z cyklu Eko-€uro-Energia, wymiana doświadczeń, a także dalsza integracja środowiska specjalistów świata nauki i przemysłu, związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii. Ważnym momentem dla funkcjonowania Konferencji było powstanie w 2013 roku na UTP w Bydgoszczy Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii (www.ICOZE.utp.edu.pl), którego zadaniem jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnorakich form aktywności naukowo-badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej, dydaktycznej i usługowej w zakresie odnawialnych źródeł energii. W ostatnich latach ważnym impulsem do zorganizowania Konferencji była również realizacja nowego kierunku studiów inżynierskich, utworzonego w 2012 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy pn.: „Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii” oraz cyklu studiów podyplomowych od roku 2009 pn. Budowa i Eksploatacja Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, Budowa i Eksploatacja Siłowni Turbowiatrowych oraz Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie. Poza aspektami naukowo-technicznymi, podczas Konferencji omawiane są również problemy dotyczące wiedzy, umiejętności i postawy (kompetencji społecznych) absolwentów nowego kierunku studiów. Szczególnie ważne jest tutaj stanowisko firm branżowych. VIII Konferencja EEE 2015 była szczególnie poświęcona projektowi pt.: „Zintegrowanie kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”. W ramach tego projektu uruchomiono na WIM UTP w Bydgoszczy nowe studia podyplomowe pn. Pompy Ciepła i Magazynowanie Energii Ciepła.

Adam Mroziński

Galeria

Pełne sprawozdanie

W dniu 16 czerwca 2015 odbyło się seminarium naukowe ORTODROMA W NAUCE. Wykład pt. "Analiza właściwości wytrzymałościowych obiektów z nieciągłościami geometrycznymi z użyciem metody elementów skończonych" wygłosił dr inż. Artur CICHAŃSKI. Było to kolejne z cyklu seminariów poświęcone rozwojowi kadry Wydziału.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Dnia 10 czerwca 2015 odbyło się uroczyste posiedzenia Senatu UTP. Impreza była częścią obchodzonego jak co roku Święta Uniwersytetu. W ramach posiedzenia senatu wręczono dyplomy i listy gratulacyjne nowo promowanym doktorom i doktorom habilitowanym. Ważnym akcentem było wręczenie panu Tomaszowi Zaboklickiemu tytułu doktora honoris causa UTP w Bydgoszczy. Laudację wygłosił prof. Bogdan Żółtowski promotor postępowania. Na zakończenie nowo promowany doktor wygłosił okolicznościowy wykład.

 

Galeria

    We wtorek (9 czerwca), podczas uroczystej jubileuszowej gali w toruńskim Dworze Artusa ogłoszono laureatów piętnastej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej, naukowej i biznesowej.

    Uroczysta Gala Nagród Marszałka zwieńczyła oficjalne uroczystości w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagrody oraz wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. Dodatkowo przyznano również nagrody za całokształt działalności.

    Wśród wyróżnionych decyzją Kapituły Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za swoje osiągnięcia w roku 2014 znaleźli się pracownicy wydziału Inżynierii Mechanicznej. W kategorii NAUKA, BADANIA NAUKOWE I POSTĘP TECHNICZNY wyróżniony został Dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. UTP wspólnie z inż. Jackiem Konopem (były pracownik Pojazdów Szynowych PESA SA HOLDING) - za opracowanie metodyki badań oraz uruchomienie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy innowacyjnego laboratorium badań struktur pojazdów szynowych. W kategorii OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO wyróżniony został dr inż. Adam Mroziński za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz rozwoju branży odnawialnych źródeł energii i promocji ochrony środowiska naturalnego.

Więcej informacji 

Adam Mroziński

Czytaj więcej...

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image