• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

W dniu 13.05.2015 roku odbył się już po raz czwarty Rajd o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Imprezie towarzyszył nie tylko duch rywalizacji, ale przede wszystkim wspaniała zabawa. W rajdzie uczestniczyli przede wszystkim studenci kierunku Transport, jak również pracownicy WIM. Pierwsze miejsce zajął Pan Dawid Haiza. Drugim miejscem może się poszczycić Pan Tomasz Kasprowicz. Trzecie miejsce przypadło Panu Mariuszowi Stanisławskiemu. W imieniu Dziekana WIM dyplomy oraz nagrody wręczył dr inż. Tomasz Kałaczyński. Zapraszamy do wspólnej zabawy już za rok.

Joanna Wilczarska

Galeria zdjęć 1

Galeria zdjęć 2

Z inicjatywy Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Bogdana ŻÓŁTOWSKIEGO, dr h.c. prowadzone są na Wydziale cykliczne seminaria naukowe ORTODROMA W NAUCE.

W dniu 12 maja 2015 odbyło się pierwsze z cyklu seminariów. Wykład pt." Ocena właściwości wytrzymałościowych metali przy zastosowaniu biernej termografii podczerwieni" wygłosił dr inż. Adam LIPSKI.

Kolejne seminarium zostało zaplanowane na 16 czerwca 2015.

Wykład wygłosi dr inż. Artur CICHAŃSKI.

Czytaj więcej...

W dniach 18-19 kwietnia 2015 roku słuchacze studiów podyplomowych o specjalności Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie wraz z wykładowcami uczestniczyli w zajęciach wyjazdowych w Gdańsku.

Pierwszego dnia zajęcia realizowano w Instytucie Maszyn Przepływowych w Gdańsku. Instytut powołano w r. 1956 do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych. Wykłady tematyczne przeprowadził z-ca dyrektora ds. naukowych prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer.

Drugiego dnia zajęć wyjazdowych poza zajęciami tematycznymi (Dr inż. Adam Mroziński) wspólnie z przedstawicielem Polskiego Stowarzyszenia Pomp (Mgr inż. Tomasz Mania) zwiedzane były obiekty w których zastosowano do ogrzewania wody oraz pomieszczeń pompy ciepła.

Pełny tekst

Adam Mroziński

Wynalazek prof. dr. hab. inż. Tomasza Topolińskiego i Angeli Andrzejewskiej "Orteza dynamiczno - pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno - pomiarowym, oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego" (P.404352) został nagrodzony srebrnym medalem 43. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie (14-19.04.2015).

Angela Andrzejewska

 

Ulotka

Studenci Kierunku studiów inżynierskich Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii w dniu 13.03.2015r. brali udział w wyjeździe studyjnym do biogazowni położonej w miejscowości Buczek, gmina Jeżewo. W wyjeździe uczestniczyło 46 studentów I i II roku w tym członków koła naukowego Inżynierii OŹE.

Biogazownia w Buczku to instalacja Odnawialnych Źródeł Energii, która wykorzystuje wsad z różnych gałęzi rolnictwa, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do produkcji biogazu. W kontrolowanych warunkach prowadzony jest proces rozkładu materiału wsadowego i wytwarzanie biogazu zawierającego w 60 % metan i 40% dwutlenek węgla. Gaz zużywany jest w generatorach do produkcji prądu elektrycznego i ciepła. Podczas wyjazdu studenci przekonali się jak wygląda specyfika funkcjonowania biogazowni. Zapoznali się z infrastrukturą zakładu, parametrami procesowymi, parkiem maszynowym. Przekonali się czy biogazownia emituje uciążliwe zapachy. Mieli możliwość uczestniczenia w dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa, jakości i eksploatacji małej infrastruktury energetycznej.

Wyjazd zorganizowany został ze wsparciem finansowym Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Adam Mroziński

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs „Student – Wynalazca” 2014/2015
Lista nagrodzonych i wyróżnionych
NAGRODY GŁÓWNE - Udział w 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 15-19.04.2014r.
dla:


Angela Andrzejewska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy „Orteza dynamiczno - pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno - pomiarowym, oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego.” P.404352
Współtwórca: prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński

Pełna lista laureatów

Dnia 12 lutego 2015 w Auditorium Novum odbyły się drzwi otwarte Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego. Wśród stoisk promujących swoje wydziały znalazł się również Wydział Inżynierii Mechanicznej, który wystawił liczną reprezentacje kół naukowych znajdujących się na wydziale. W śród nich wyróżnić można: Koło Naukowe Nowoczesnej Techniki Rolniczej prezentujące maszynę wytrzymałościową do badania siły ścinania źdźbeł zbóż oraz przed budynkiem Auditorium Novum ciągnik rolniczy i mini ładowarkę. Koło Fanów Motoryzacji zaprezentowało przed budynkiem AN symulator zderzeń. Koło naukowe Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii prezentowało m.in. ogniwa fotowoltaiczne oraz nowoczesne kierunki rozwoju zielonej energii. Swoje prace prezentowało również koło naukowe Tech-Plast wystawiając zbudowaną przez siebie drukarkę 3D oraz inne elementy wykonane z tworzyw sztucznych Koła naukowe BioMed i Tech-Med. Team wystawiły szeroka gamę urządzeń monitorujących stan zdrowia człowieka, badających jego tężyznę fizyczną ,napięcie mięśniowe oraz środek ciężkości. Swoje prace artystyczne, meble codziennego użytku oraz i rzeźby zaprezentowało koło naukowe Design. Dodatkowo dużym powodzeniem cieszyły się otwarte laboratoria: robotyki, odnawialnych źródeł energii, przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz pracownie zakładu wzornictwa znajdujące się na wydziale, które były licznie odwiedzane przez młodzież przybyłą na drzwi otwarte.

Galeria zdjęć

Adam Troszyński

     W dniach 5.02. – 6.02.2015r. w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy na Wydz odbyło się spotkanie z naukowcami Technische Universität Chemnitz oraz przedstawicielami przemysłu niemieckiego.
     Celem spotkania było określenie kierunków współpracy pomiędzy uniwersytetami, przedsiębiorstwami oraz klastrami przemysłowymi obu stron m.in. w ramach europejskiego programu finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020. Podczas spotkania strony zaprezentowały obszary tematyczne w ramach których mogą współpracować. Delegacja niemiecka poznała działalność naukową naszej uczelni oraz potencjał bydgoskiego przemysłu poprzez bezpośrednie wizyty w wybranych siedzibach firm.

Pełne sprawozdanie

16 kwietnia br., na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym we Fordonie po raz 8. odbędą się zawody robotów miniSUMO. W tegorocznej edycji konkursu zarejestrowało się już 67 zespołów z całego kraju. We wszystkich edycjach udział wzięło prawie 1500 osób.    

W ramach konkursu organizowanego przez Uniwersytet młodzież szkolna ma za zadanie zaprojektować półkilogramowe autonomiczne pojazdy. Roboty mają zaprogramowany mechanizm „walcz lub uciekaj”. Za pomocą czujników próbują zlokalizować przeciwnika na ringu sumo i zepchnąć go z pola walki a jednocześnie same próbują uniknąć zepchnięcia przez przeciwnika.      

Konkurs Wojna Robotów miniSUMO adresowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych i placówek pozaszkolnych. Celem konkursu jest popularyzacja techniki i zachęcanie młodzieży do studiowania kierunków technicznych. 

Kluczowe podzespoły robotów jak elektroniczna płytka sterowania i czujniki dostarczane są przez sponsorów. Wieloletniego wsparcia konkursowi udzielają firmy SIMS, PESA i SLICAN. Również sponsorzy fundują nagrody. W tej edycji uczestnicy powalczą o drukarki 3D. Więcej na stronie roboty.utp.edu.pl.

 
Dariusz Skibicki

 

31 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie Władz Wydziału z Rodzicami studentów I rocznika. Pomimo niesprzyjających warunków drogowych na spotkanie przybyło ponad 100 osób. W pierwszej części, która dobyła się w Audytorium Novum, Dziekan prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą Wydziału. W drugiej części Rodzice zapoznali się z zapleczem laboratoryjno-dydaktycznym. Na zakończenie spotkania wszyscy zostali zaproszeni do Restauracji Uniwersyteckiej na studencki obiad.

 

Janusz Musiał

Czytaj więcej...

W dniu 30.01.2015 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Bydgoskiego PTMTS, na którym dokonano wyboru na kolejną kadencję: Przewodniczącego Oddziału, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na XXXVI Zjazd PTMTS.

 

Czytaj więcej...

Dnia 13 stycznia 2014 roku z inicjatywy Dziekana prof. Bogdana Żółtowskiego odbyło się spotkanie z prof. Mirosławem Skibniewskim. Jest on profesorem Uniwersytetu Maryland w USA oraz byłym profesorem Uniwersytetu Purdue w stanie Indiana (USA), gdzie przez 7 lat piastował także funkcję prorektora. Był autorem lub współautorem ponad 200-tu prac naukowych publikowanych poza Polską, w większości w czasopismach z listy ISI Journal Citation Reports. Wypromował w USA i w innych krajach 25-ciu doktorów nauk technicznych i nauk o zarządzaniu. Od 20-tu lat pełni funkcję redaktora naczelnego, a od 11-tu lat redaktora na Amerykę Północną pism naukowych wydawanych przez koncerny wydawnicze Elsevier oraz Taylor & Francis i wycenianych na liście czasopism punktowanych MNiSW na 40 punktów każde (lista A). Prof. Skibniewski jest także wieloletnim recenzentem i członkiem kolegiów redakcyjnych ponad 20-tu innych międzynarodowych czasopism naukowych.Prowadzi szereg badań dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa zwłaszcza w budownictwie. Spotkanie miało na celu przybliżenie problematyki publikowania artykułów w czasopismach o randze międzynarodowej. Pracownikom Wydziałów Inżynierii Mechanicznej, Budownictwa oraz Zarządzania przybliżone zostały oficjalne wymagania, ale także szereg niuansów znanych tylko "od kuchni" pracownikom wydawnictw.

Galeria zdjęć

Dnia 19 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie z Mikołajem. Uroczystość ta połączona była z podsumowaniem odchodzącego roku. W ramach uroczystości okolicznościowe wystąpienie wygłosił Dziekan WIM prof. Bogdan Źółtowski. Dokonał on syntezy działań mających miejsce na Naszym wydziale oraz wyznaczył obowiązujące kierunki rozwoju na nowy 2015. rok. W dalszej części dokonano wręczenia nagród dla wyróżniających się pracowników. Tradycyjnie na koniec spotkania pojawili się przedstawiciele św. Mikołaja i wręczyli wszystkim prezenty.

 

Galeria zdjęć

Dnia 13 grudnia  2014 r. obchodziliśmy Święto WIM połączone z wręczeniem dyplomów absolwentom rocznika 2013/2014. Przybyłych gości powitał Dziekan WIM prof. Bogdan Żółtowski. Uroczystość dedykowana była absolwentom pierwszego rocznika Inżynierii Biomedycznej. Profesor Tomasz Topoliński w swym wystąpieniu przybliżył historię kierunku poprzez wspomnienie o ludziach którzy aktywnie zaangażowali się w jego tworzenie. Następnie serdeczne życzenia dla absolwentów przekazał Dziekan Wydziału Lekarskiego Colegium Medicum UMK prof. Jacek Kubica. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów 170 Absolwentom 2014 roku. Świeżo upieczeni absolwenci złożyli Uroczyste Ślubowanie.  Wyróżniający się absolwenci dostali liczne nagrody i wyróżnienia. Absolwenci mieli także okazję po raz ostatni wysłuchać wykładu pt Technika w medycynie czyli jak przeżyć własną śmierć wygłoszonego przez prof. Jacka Kubicę, dziekana Wydziały Lekarskiego CM UMK i kierownika Katedry Kardiologii. Na zakończenie mieliśmy przyjemność wysłuchać   krótkiego występu Orkiestry Lasów Państwowych z Tucholi.

Galeria zdjęć

Na tegorocznych targach Brussels Innova, the International Exhibition of Invention, Research and New Technologies. Hydrogenic Electrolyzer autorstwa Bogdan Zółtowski, Piotr Stanowski, Grzegorz Minder otrzymał Srebrny Medal. Opis ze strony wystawy poniżej:

Hydrogenic Electrolyzer - Silver medal

Inventor: Bogdan Zóltowski, Piotr Stanowski, Grzegorz Minder

Company: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich, Poland

Section: Environment

Description: The object of the invention in a compact fuel cell powered by direct current named “Hydrogenic electrolyzer”, its aim is to effectively produce hydrogen and oxygen of high purity. The mixture constitutes additional and particularly beneficial component necessary for production and co-combustion of stoichiometric mixture for combustion engines. The effect of the invention is the reduction of use of conventional fossil and petroleum derived fuels, on savings level of 25-40%, without introducing constructional changes and increasing the efficiency of the engine. The invention is destined to be applied in automotive industry as the fuel cell. The invention due to innovative constructional solutions and use of new materials is a safe and maintenance-free device, a part from refilling electrolyte fluid and distilled water. Simple in construction and installation, highly efficient device does not produce gas pressure and does not have transmission wires, which might be damaged or which might leak. Fuel cell uses determined quantities of electric energy provided form the operation of the vehicles AC generator.

Czytaj więcej...

28 listopada 2014 roku odbyła się w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym sesja naukowa „MECHANIKA STOSOWANA 2014” organizowana przez Oddział Bydgoski PTMTiS, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Tematyka sesji naukowej obejmowała zagadnienia mechaniki:

- podstawowe i interdyscyplinarne,
- mechanikę konstrukcji,
- mechanikę materiałów,
- mechanikę pękania i zmęczenia materiałów,
- mechanikę ośrodków niejednorodnych,
- mechanikę płynów i zagadnienia termiczne,
- mechanikę ośrodków porowatych,
- metody eksperymentalne w mechanice,
- mechatronikę,- biomechanikę,
- dynamikę układów,
- metody numeryczne w mechanice,
- inżynierskie zastosowania mechaniki.

 

Czytaj więcej...

Dnia 2 grudnia 2014 r, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra inż. Łukasza PEJKOWSKIEGO pt.: „Model obliczeniowy do szacowania trwałości zmęczeniowej w warunkach obciążeń nieproporcjonalnych”. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Dariusz Skibicki, prof. nadzw. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Na recenzentów rozprawy powołano: prof. dr hab. inż. Tadeusza Łagodę - Politechnika Opolska dr hab. inż. Bogdana Ligaja, prof. nadzw. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 2 grudnia 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Łukaszowi PEJKOWSKIEMU stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 25 listopada 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Dariuszowi SYKUTERZE stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Recenzentami rozprawy habilitacyjnej „Badania procesów cięcia i podatności na rozdrabnianie poliolefin porowatych w aspekcie ich wtórnego przetwórstwa” oraz całokształtu dorobku naukowego byli:

  • recenzenci wyznaczeni przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów:

- prof. dr hab. inż Stanisław Mazurkiewicz – Politechnika Krakowska
- prof. dr hab. inż. Edward Wantuch – AGH w Krakowie

  • recenzenci wyznaczeni przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej:

- prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga - Politechnika Częstochowska
- prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński - UTP w Bydgoszczy.

Jest tylko jeden taki dzień w roku

 

gdzie przy mogiłach stoimy do zmroku....

GC

 

Przez ostatni rok z grona pracowników Wydziału odeszli od Nas

w styczniu Prof. Krzysztof Wernerowski, lutym Prof. Eugeniusz Ranatowski, marcu Prof. Ryszard Konieczka

 

 

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image