• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy UTP w Bydgoszczy przy współpracy z Kołem Naukowym studentów Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii brało udział w dniu 16 maja 2015r. w Festiwalu Odnawialnych Źródeł Energii. Festiwal ten zorganizowany w Osadzie Leśnej Barbarka przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu przez Stowarzyszenie „TILIA” miał formę pikniku. Dedykowano go dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Festiwalu Odnawialnych Źródeł Energii został zorganizowany w ramach projektu „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujacych źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”. W programie Festiwalu znalazły się m.in. prezentacje stanowisk edukacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, prezentacje stanowisk wystawowych przedsiębiorstw oferujących zastosowanie w praktyce proekologicznych instalacji i urządzeń oraz prezentacje stanowisk eksperckich w których doradztwo realizowali pracownicy UTP w Bydgoszczy związani z branżą OZE: dr hab. inż. Sławomir Cieślik, dr inż. Izabela Piasecka, dr inż. Adam Mroziński oraz mgr inż. Tomasz Mania. Uczestnicy Festiwalu mogli zwiedzać wystawy i stoiska informacyjne producentów związanych z OZE tj: Ekoinstal – OZE Sp. z o. o. Lubicz, RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. Toruń, Prosument Klaster Odnawialnych Źródeł Energii - Włocławek oraz Limakpianka Lubicz Górny.

 Adam Mroziński

Galeria

Podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki w dniu 22 maja w godzinach 12:00 - 14:00 Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska przedstawił dla zainteresowanych problematyką instalacji OZE wykład z pokazem pt.: Co pompa ciepła pompuje? Podczas wykładu zostały scharakteryzowane pod względem budowy i zasady działania instalacje pomp ciepła różnych typów. Podczas prezentacji w laboratorium zostały zaprezentowane stanowiska dydaktyczno-pokazowe Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska z zakresu instalacji OŹE, które funkcjonują w Laboratorium Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - bud. 3.2 - 101A. Uczestnikami prezentacji byli uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 ze specjalności technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (około 15 uczniów + 2 opiekunów) oraz Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego z Tucholi (około 15 uczniów + 1 opiekun) Warto podkreślić zaangażowanie Koła Naukowego Studentów Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - www.ioze.utp.edu.pl podczas przygotowań i realizacji samej prezentacji.

Adam Mroziński

Czytaj więcej...

W dniach 20 – 23 maja odbyła się kolejna edycja realizowanego od 2010 roku Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Jego organizatorami byli: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy, Collegium Medicum UMK, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wyższa Szkoła Gospodarki. W ramach Festiwalu środowiska akademickie i pozauczelniane popularyzowały naukę, kulturę i sztukę poprzez liczne wykłady, pokazy, eksperymenty itp. W realizację BFN w 2015 roku czynnie zaangażowali się pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej, którzy zorganizowali łącznie 23 imprezy o następujących tematach:
- I Ty możesz być konstruktorem (Bogdan Ligaj + zespół),
- Czy chcesz się zmierzyć z maszyną, kto dalej rzuci piłką? (Bogdan Ligaj + zespół),
- Bugdy – ty też możesz go zbudować (Tomasz Kasprowicz + zespół),
- Krzykiem nic nie zdziałasz ale możesz być najgłośniejszy (Tomasz Kałaczyński + zespół),
- Wytnijmy numer? (Tomasz Jarzyna + zespół),
- Roboty do roboty! (Sylwester Wawrzyniak),
- Innowacyjne metody produkcji wyrobów z plastiku (Dariusz Sykutera + zespół),
- Co i w jaki sposób pompuje pompa ciepła? (Adam Mroziński + zespół),
- Kształtowanie przestrzeni i rzeźba, (Kamil Kusy).

Dodatkowo Zakład Maszyn Roboczych wystawił uniwersalną ładowarkę przegubową oraz ciągnik sadowniczy.

Ponadto dnia 23 maja 2015 r. odbył się na Starym Rynku w Bydgoszczy Piknik rodzinny będący finałem VI Bydgoskiego Festiwalu Nauki, w którym Wydział Inżynierii Mechanicznej rezpezentowały następujące osoby: Bogdan Ligaj, Łukasz Pejkowski, Paweł Maćkowiak, Daria Czulik, Patryk Brodziński, Patryk Klein i Mateusz Dubiel. Za pomoc w realizacji imprezy wszystkim zaangażowanym pracownikom dziękują koordynatorzy WIM: Bogdan Ligaj i Tomasz Jarzyna.

Dziekan WIM - gratuluję dobrze zorganizowanego przedsięwzięcia, a wszystkim realizatorom serdecznie dziękuję.
Bogdan ŻÓŁTOWSKI

Fotogalerie:

21.05.2015

22.05.2015

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów odbyła się pod honorowym patronatem prof. Ing. Zdenka Tkáča dr. Dziekana Wydziału Inżynierii Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego. Celem konferencji była prezentacja wyników działalności naukowej i zawodowej studentów pierwszego i drugiego stopnia na TF SPU Nitra oraz zaproszonych gości z innych uniwersytetów i organizacji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru maszyn i produkcji urządzeń w rolnictwie, inżynierii i gospodarki odpadami. Pierwszego dnia, 21 kwietnia 2015, odbyło się uroczyste spotkanie powitalno-integracyjne z kierownictwem Wydziału. W środę, 22 kwietnia 2015 w siedzibie Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa studentów pod tytułem " Najnowsze trendy w rolnictwie, inżynierii i gospodarki odpadami". Oprócz uczestników ze Słowacji udział wzięły delegacje z takich krajów jak: z Kazachstanu, Federacji Rosyjskiej, z Polski, z Węgier, z Czech, Serbii, Chorwacja. Studenci biorący udział w Konferencji prezentowali referaty ze swoich prac naukowo-badawczych realizowanych pod opieką pracowników.

Czytaj więcej...

W dniach 24.04 – 6.05.2015 r. studentki Koła Naukowego Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii uczestniczyły w I Konferencji pn. Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’15 we Włoszech organizowanej przez Politechnikę Gdańską. Uczestnikami konferencji byli studenci, doktoranci a także opiekunowie Kół Naukowych z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, Politechniki Wrocławskiej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Oprócz polskich w konferencji uczestniczyła czwórka włoskich studentów z włoskich uczelni. Podczas konferencji wygłoszono 22 referaty w 4 sesjach, prezentacje odbywały się podczas rejsu żaglowcem STS „Pogoria” po Morzu Śródziemnym.

Pełna relacja

 

Natalia Kozłowska

Weronika Kruszelnicka

W dniu 13.05.2015 roku odbył się już po raz czwarty Rajd o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Imprezie towarzyszył nie tylko duch rywalizacji, ale przede wszystkim wspaniała zabawa. W rajdzie uczestniczyli przede wszystkim studenci kierunku Transport, jak również pracownicy WIM. Pierwsze miejsce zajął Pan Dawid Haiza. Drugim miejscem może się poszczycić Pan Tomasz Kasprowicz. Trzecie miejsce przypadło Panu Mariuszowi Stanisławskiemu. W imieniu Dziekana WIM dyplomy oraz nagrody wręczył dr inż. Tomasz Kałaczyński. Zapraszamy do wspólnej zabawy już za rok.

Joanna Wilczarska

Galeria zdjęć 1

Galeria zdjęć 2

Z inicjatywy Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Bogdana ŻÓŁTOWSKIEGO, dr h.c. prowadzone są na Wydziale cykliczne seminaria naukowe ORTODROMA W NAUCE.

W dniu 12 maja 2015 odbyło się pierwsze z cyklu seminariów. Wykład pt." Ocena właściwości wytrzymałościowych metali przy zastosowaniu biernej termografii podczerwieni" wygłosił dr inż. Adam LIPSKI.

Kolejne seminarium zostało zaplanowane na 16 czerwca 2015.

Wykład wygłosi dr inż. Artur CICHAŃSKI.

Czytaj więcej...

W dniach 18-19 kwietnia 2015 roku słuchacze studiów podyplomowych o specjalności Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie wraz z wykładowcami uczestniczyli w zajęciach wyjazdowych w Gdańsku.

Pierwszego dnia zajęcia realizowano w Instytucie Maszyn Przepływowych w Gdańsku. Instytut powołano w r. 1956 do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych. Wykłady tematyczne przeprowadził z-ca dyrektora ds. naukowych prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer.

Drugiego dnia zajęć wyjazdowych poza zajęciami tematycznymi (Dr inż. Adam Mroziński) wspólnie z przedstawicielem Polskiego Stowarzyszenia Pomp (Mgr inż. Tomasz Mania) zwiedzane były obiekty w których zastosowano do ogrzewania wody oraz pomieszczeń pompy ciepła.

Pełny tekst

Adam Mroziński

Wynalazek prof. dr. hab. inż. Tomasza Topolińskiego i Angeli Andrzejewskiej "Orteza dynamiczno - pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno - pomiarowym, oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego" (P.404352) został nagrodzony srebrnym medalem 43. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie (14-19.04.2015).

Angela Andrzejewska

 

Ulotka

Studenci Kierunku studiów inżynierskich Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii w dniu 13.03.2015r. brali udział w wyjeździe studyjnym do biogazowni położonej w miejscowości Buczek, gmina Jeżewo. W wyjeździe uczestniczyło 46 studentów I i II roku w tym członków koła naukowego Inżynierii OŹE.

Biogazownia w Buczku to instalacja Odnawialnych Źródeł Energii, która wykorzystuje wsad z różnych gałęzi rolnictwa, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do produkcji biogazu. W kontrolowanych warunkach prowadzony jest proces rozkładu materiału wsadowego i wytwarzanie biogazu zawierającego w 60 % metan i 40% dwutlenek węgla. Gaz zużywany jest w generatorach do produkcji prądu elektrycznego i ciepła. Podczas wyjazdu studenci przekonali się jak wygląda specyfika funkcjonowania biogazowni. Zapoznali się z infrastrukturą zakładu, parametrami procesowymi, parkiem maszynowym. Przekonali się czy biogazownia emituje uciążliwe zapachy. Mieli możliwość uczestniczenia w dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa, jakości i eksploatacji małej infrastruktury energetycznej.

Wyjazd zorganizowany został ze wsparciem finansowym Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Adam Mroziński

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs „Student – Wynalazca” 2014/2015
Lista nagrodzonych i wyróżnionych
NAGRODY GŁÓWNE - Udział w 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 15-19.04.2014r.
dla:


Angela Andrzejewska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy „Orteza dynamiczno - pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno - pomiarowym, oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego.” P.404352
Współtwórca: prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński

Pełna lista laureatów

Dnia 12 lutego 2015 w Auditorium Novum odbyły się drzwi otwarte Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego. Wśród stoisk promujących swoje wydziały znalazł się również Wydział Inżynierii Mechanicznej, który wystawił liczną reprezentacje kół naukowych znajdujących się na wydziale. W śród nich wyróżnić można: Koło Naukowe Nowoczesnej Techniki Rolniczej prezentujące maszynę wytrzymałościową do badania siły ścinania źdźbeł zbóż oraz przed budynkiem Auditorium Novum ciągnik rolniczy i mini ładowarkę. Koło Fanów Motoryzacji zaprezentowało przed budynkiem AN symulator zderzeń. Koło naukowe Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii prezentowało m.in. ogniwa fotowoltaiczne oraz nowoczesne kierunki rozwoju zielonej energii. Swoje prace prezentowało również koło naukowe Tech-Plast wystawiając zbudowaną przez siebie drukarkę 3D oraz inne elementy wykonane z tworzyw sztucznych Koła naukowe BioMed i Tech-Med. Team wystawiły szeroka gamę urządzeń monitorujących stan zdrowia człowieka, badających jego tężyznę fizyczną ,napięcie mięśniowe oraz środek ciężkości. Swoje prace artystyczne, meble codziennego użytku oraz i rzeźby zaprezentowało koło naukowe Design. Dodatkowo dużym powodzeniem cieszyły się otwarte laboratoria: robotyki, odnawialnych źródeł energii, przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz pracownie zakładu wzornictwa znajdujące się na wydziale, które były licznie odwiedzane przez młodzież przybyłą na drzwi otwarte.

Galeria zdjęć

Adam Troszyński

     W dniach 5.02. – 6.02.2015r. w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy na Wydz odbyło się spotkanie z naukowcami Technische Universität Chemnitz oraz przedstawicielami przemysłu niemieckiego.
     Celem spotkania było określenie kierunków współpracy pomiędzy uniwersytetami, przedsiębiorstwami oraz klastrami przemysłowymi obu stron m.in. w ramach europejskiego programu finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020. Podczas spotkania strony zaprezentowały obszary tematyczne w ramach których mogą współpracować. Delegacja niemiecka poznała działalność naukową naszej uczelni oraz potencjał bydgoskiego przemysłu poprzez bezpośrednie wizyty w wybranych siedzibach firm.

Pełne sprawozdanie

16 kwietnia br., na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym we Fordonie po raz 8. odbędą się zawody robotów miniSUMO. W tegorocznej edycji konkursu zarejestrowało się już 67 zespołów z całego kraju. We wszystkich edycjach udział wzięło prawie 1500 osób.    

W ramach konkursu organizowanego przez Uniwersytet młodzież szkolna ma za zadanie zaprojektować półkilogramowe autonomiczne pojazdy. Roboty mają zaprogramowany mechanizm „walcz lub uciekaj”. Za pomocą czujników próbują zlokalizować przeciwnika na ringu sumo i zepchnąć go z pola walki a jednocześnie same próbują uniknąć zepchnięcia przez przeciwnika.      

Konkurs Wojna Robotów miniSUMO adresowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych i placówek pozaszkolnych. Celem konkursu jest popularyzacja techniki i zachęcanie młodzieży do studiowania kierunków technicznych. 

Kluczowe podzespoły robotów jak elektroniczna płytka sterowania i czujniki dostarczane są przez sponsorów. Wieloletniego wsparcia konkursowi udzielają firmy SIMS, PESA i SLICAN. Również sponsorzy fundują nagrody. W tej edycji uczestnicy powalczą o drukarki 3D. Więcej na stronie roboty.utp.edu.pl.

 
Dariusz Skibicki

 

31 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie Władz Wydziału z Rodzicami studentów I rocznika. Pomimo niesprzyjających warunków drogowych na spotkanie przybyło ponad 100 osób. W pierwszej części, która dobyła się w Audytorium Novum, Dziekan prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą Wydziału. W drugiej części Rodzice zapoznali się z zapleczem laboratoryjno-dydaktycznym. Na zakończenie spotkania wszyscy zostali zaproszeni do Restauracji Uniwersyteckiej na studencki obiad.

 

Janusz Musiał

Czytaj więcej...

W dniu 30.01.2015 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Bydgoskiego PTMTS, na którym dokonano wyboru na kolejną kadencję: Przewodniczącego Oddziału, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na XXXVI Zjazd PTMTS.

 

Czytaj więcej...

Dnia 13 stycznia 2014 roku z inicjatywy Dziekana prof. Bogdana Żółtowskiego odbyło się spotkanie z prof. Mirosławem Skibniewskim. Jest on profesorem Uniwersytetu Maryland w USA oraz byłym profesorem Uniwersytetu Purdue w stanie Indiana (USA), gdzie przez 7 lat piastował także funkcję prorektora. Był autorem lub współautorem ponad 200-tu prac naukowych publikowanych poza Polską, w większości w czasopismach z listy ISI Journal Citation Reports. Wypromował w USA i w innych krajach 25-ciu doktorów nauk technicznych i nauk o zarządzaniu. Od 20-tu lat pełni funkcję redaktora naczelnego, a od 11-tu lat redaktora na Amerykę Północną pism naukowych wydawanych przez koncerny wydawnicze Elsevier oraz Taylor & Francis i wycenianych na liście czasopism punktowanych MNiSW na 40 punktów każde (lista A). Prof. Skibniewski jest także wieloletnim recenzentem i członkiem kolegiów redakcyjnych ponad 20-tu innych międzynarodowych czasopism naukowych.Prowadzi szereg badań dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa zwłaszcza w budownictwie. Spotkanie miało na celu przybliżenie problematyki publikowania artykułów w czasopismach o randze międzynarodowej. Pracownikom Wydziałów Inżynierii Mechanicznej, Budownictwa oraz Zarządzania przybliżone zostały oficjalne wymagania, ale także szereg niuansów znanych tylko "od kuchni" pracownikom wydawnictw.

Galeria zdjęć

Dnia 19 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie z Mikołajem. Uroczystość ta połączona była z podsumowaniem odchodzącego roku. W ramach uroczystości okolicznościowe wystąpienie wygłosił Dziekan WIM prof. Bogdan Źółtowski. Dokonał on syntezy działań mających miejsce na Naszym wydziale oraz wyznaczył obowiązujące kierunki rozwoju na nowy 2015. rok. W dalszej części dokonano wręczenia nagród dla wyróżniających się pracowników. Tradycyjnie na koniec spotkania pojawili się przedstawiciele św. Mikołaja i wręczyli wszystkim prezenty.

 

Galeria zdjęć

Dnia 13 grudnia  2014 r. obchodziliśmy Święto WIM połączone z wręczeniem dyplomów absolwentom rocznika 2013/2014. Przybyłych gości powitał Dziekan WIM prof. Bogdan Żółtowski. Uroczystość dedykowana była absolwentom pierwszego rocznika Inżynierii Biomedycznej. Profesor Tomasz Topoliński w swym wystąpieniu przybliżył historię kierunku poprzez wspomnienie o ludziach którzy aktywnie zaangażowali się w jego tworzenie. Następnie serdeczne życzenia dla absolwentów przekazał Dziekan Wydziału Lekarskiego Colegium Medicum UMK prof. Jacek Kubica. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów 170 Absolwentom 2014 roku. Świeżo upieczeni absolwenci złożyli Uroczyste Ślubowanie.  Wyróżniający się absolwenci dostali liczne nagrody i wyróżnienia. Absolwenci mieli także okazję po raz ostatni wysłuchać wykładu pt Technika w medycynie czyli jak przeżyć własną śmierć wygłoszonego przez prof. Jacka Kubicę, dziekana Wydziały Lekarskiego CM UMK i kierownika Katedry Kardiologii. Na zakończenie mieliśmy przyjemność wysłuchać   krótkiego występu Orkiestry Lasów Państwowych z Tucholi.

Galeria zdjęć

Na tegorocznych targach Brussels Innova, the International Exhibition of Invention, Research and New Technologies. Hydrogenic Electrolyzer autorstwa Bogdan Zółtowski, Piotr Stanowski, Grzegorz Minder otrzymał Srebrny Medal. Opis ze strony wystawy poniżej:

Hydrogenic Electrolyzer - Silver medal

Inventor: Bogdan Zóltowski, Piotr Stanowski, Grzegorz Minder

Company: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich, Poland

Section: Environment

Description: The object of the invention in a compact fuel cell powered by direct current named “Hydrogenic electrolyzer”, its aim is to effectively produce hydrogen and oxygen of high purity. The mixture constitutes additional and particularly beneficial component necessary for production and co-combustion of stoichiometric mixture for combustion engines. The effect of the invention is the reduction of use of conventional fossil and petroleum derived fuels, on savings level of 25-40%, without introducing constructional changes and increasing the efficiency of the engine. The invention is destined to be applied in automotive industry as the fuel cell. The invention due to innovative constructional solutions and use of new materials is a safe and maintenance-free device, a part from refilling electrolyte fluid and distilled water. Simple in construction and installation, highly efficient device does not produce gas pressure and does not have transmission wires, which might be damaged or which might leak. Fuel cell uses determined quantities of electric energy provided form the operation of the vehicles AC generator.

Czytaj więcej...

28 listopada 2014 roku odbyła się w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym sesja naukowa „MECHANIKA STOSOWANA 2014” organizowana przez Oddział Bydgoski PTMTiS, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Tematyka sesji naukowej obejmowała zagadnienia mechaniki:

- podstawowe i interdyscyplinarne,
- mechanikę konstrukcji,
- mechanikę materiałów,
- mechanikę pękania i zmęczenia materiałów,
- mechanikę ośrodków niejednorodnych,
- mechanikę płynów i zagadnienia termiczne,
- mechanikę ośrodków porowatych,
- metody eksperymentalne w mechanice,
- mechatronikę,- biomechanikę,
- dynamikę układów,
- metody numeryczne w mechanice,
- inżynierskie zastosowania mechaniki.

 

Czytaj więcej...

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image