• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Ogólnopolski Konkurs „Student – Wynalazca” 2014/2015
Lista nagrodzonych i wyróżnionych
NAGRODY GŁÓWNE - Udział w 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 15-19.04.2014r.
dla:


Angela Andrzejewska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy „Orteza dynamiczno - pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno - pomiarowym, oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego.” P.404352
Współtwórca: prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński

Pełna lista laureatów

Dnia 12 lutego 2015 w Auditorium Novum odbyły się drzwi otwarte Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego. Wśród stoisk promujących swoje wydziały znalazł się również Wydział Inżynierii Mechanicznej, który wystawił liczną reprezentacje kół naukowych znajdujących się na wydziale. W śród nich wyróżnić można: Koło Naukowe Nowoczesnej Techniki Rolniczej prezentujące maszynę wytrzymałościową do badania siły ścinania źdźbeł zbóż oraz przed budynkiem Auditorium Novum ciągnik rolniczy i mini ładowarkę. Koło Fanów Motoryzacji zaprezentowało przed budynkiem AN symulator zderzeń. Koło naukowe Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii prezentowało m.in. ogniwa fotowoltaiczne oraz nowoczesne kierunki rozwoju zielonej energii. Swoje prace prezentowało również koło naukowe Tech-Plast wystawiając zbudowaną przez siebie drukarkę 3D oraz inne elementy wykonane z tworzyw sztucznych Koła naukowe BioMed i Tech-Med. Team wystawiły szeroka gamę urządzeń monitorujących stan zdrowia człowieka, badających jego tężyznę fizyczną ,napięcie mięśniowe oraz środek ciężkości. Swoje prace artystyczne, meble codziennego użytku oraz i rzeźby zaprezentowało koło naukowe Design. Dodatkowo dużym powodzeniem cieszyły się otwarte laboratoria: robotyki, odnawialnych źródeł energii, przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz pracownie zakładu wzornictwa znajdujące się na wydziale, które były licznie odwiedzane przez młodzież przybyłą na drzwi otwarte.

Galeria zdjęć

Adam Troszyński

     W dniach 5.02. – 6.02.2015r. w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy na Wydz odbyło się spotkanie z naukowcami Technische Universität Chemnitz oraz przedstawicielami przemysłu niemieckiego.
     Celem spotkania było określenie kierunków współpracy pomiędzy uniwersytetami, przedsiębiorstwami oraz klastrami przemysłowymi obu stron m.in. w ramach europejskiego programu finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020. Podczas spotkania strony zaprezentowały obszary tematyczne w ramach których mogą współpracować. Delegacja niemiecka poznała działalność naukową naszej uczelni oraz potencjał bydgoskiego przemysłu poprzez bezpośrednie wizyty w wybranych siedzibach firm.

Pełne sprawozdanie

16 kwietnia br., na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym we Fordonie po raz 8. odbędą się zawody robotów miniSUMO. W tegorocznej edycji konkursu zarejestrowało się już 67 zespołów z całego kraju. We wszystkich edycjach udział wzięło prawie 1500 osób.    

W ramach konkursu organizowanego przez Uniwersytet młodzież szkolna ma za zadanie zaprojektować półkilogramowe autonomiczne pojazdy. Roboty mają zaprogramowany mechanizm „walcz lub uciekaj”. Za pomocą czujników próbują zlokalizować przeciwnika na ringu sumo i zepchnąć go z pola walki a jednocześnie same próbują uniknąć zepchnięcia przez przeciwnika.      

Konkurs Wojna Robotów miniSUMO adresowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych i placówek pozaszkolnych. Celem konkursu jest popularyzacja techniki i zachęcanie młodzieży do studiowania kierunków technicznych. 

Kluczowe podzespoły robotów jak elektroniczna płytka sterowania i czujniki dostarczane są przez sponsorów. Wieloletniego wsparcia konkursowi udzielają firmy SIMS, PESA i SLICAN. Również sponsorzy fundują nagrody. W tej edycji uczestnicy powalczą o drukarki 3D. Więcej na stronie roboty.utp.edu.pl.

 
Dariusz Skibicki

 

31 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie Władz Wydziału z Rodzicami studentów I rocznika. Pomimo niesprzyjających warunków drogowych na spotkanie przybyło ponad 100 osób. W pierwszej części, która dobyła się w Audytorium Novum, Dziekan prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą Wydziału. W drugiej części Rodzice zapoznali się z zapleczem laboratoryjno-dydaktycznym. Na zakończenie spotkania wszyscy zostali zaproszeni do Restauracji Uniwersyteckiej na studencki obiad.

 

Janusz Musiał

Czytaj więcej...

W dniu 30.01.2015 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Bydgoskiego PTMTS, na którym dokonano wyboru na kolejną kadencję: Przewodniczącego Oddziału, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na XXXVI Zjazd PTMTS.

 

Czytaj więcej...

Dnia 13 stycznia 2014 roku z inicjatywy Dziekana prof. Bogdana Żółtowskiego odbyło się spotkanie z prof. Mirosławem Skibniewskim. Jest on profesorem Uniwersytetu Maryland w USA oraz byłym profesorem Uniwersytetu Purdue w stanie Indiana (USA), gdzie przez 7 lat piastował także funkcję prorektora. Był autorem lub współautorem ponad 200-tu prac naukowych publikowanych poza Polską, w większości w czasopismach z listy ISI Journal Citation Reports. Wypromował w USA i w innych krajach 25-ciu doktorów nauk technicznych i nauk o zarządzaniu. Od 20-tu lat pełni funkcję redaktora naczelnego, a od 11-tu lat redaktora na Amerykę Północną pism naukowych wydawanych przez koncerny wydawnicze Elsevier oraz Taylor & Francis i wycenianych na liście czasopism punktowanych MNiSW na 40 punktów każde (lista A). Prof. Skibniewski jest także wieloletnim recenzentem i członkiem kolegiów redakcyjnych ponad 20-tu innych międzynarodowych czasopism naukowych.Prowadzi szereg badań dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa zwłaszcza w budownictwie. Spotkanie miało na celu przybliżenie problematyki publikowania artykułów w czasopismach o randze międzynarodowej. Pracownikom Wydziałów Inżynierii Mechanicznej, Budownictwa oraz Zarządzania przybliżone zostały oficjalne wymagania, ale także szereg niuansów znanych tylko "od kuchni" pracownikom wydawnictw.

Galeria zdjęć

Dnia 19 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie z Mikołajem. Uroczystość ta połączona była z podsumowaniem odchodzącego roku. W ramach uroczystości okolicznościowe wystąpienie wygłosił Dziekan WIM prof. Bogdan Źółtowski. Dokonał on syntezy działań mających miejsce na Naszym wydziale oraz wyznaczył obowiązujące kierunki rozwoju na nowy 2015. rok. W dalszej części dokonano wręczenia nagród dla wyróżniających się pracowników. Tradycyjnie na koniec spotkania pojawili się przedstawiciele św. Mikołaja i wręczyli wszystkim prezenty.

 

Galeria zdjęć

Dnia 13 grudnia  2014 r. obchodziliśmy Święto WIM połączone z wręczeniem dyplomów absolwentom rocznika 2013/2014. Przybyłych gości powitał Dziekan WIM prof. Bogdan Żółtowski. Uroczystość dedykowana była absolwentom pierwszego rocznika Inżynierii Biomedycznej. Profesor Tomasz Topoliński w swym wystąpieniu przybliżył historię kierunku poprzez wspomnienie o ludziach którzy aktywnie zaangażowali się w jego tworzenie. Następnie serdeczne życzenia dla absolwentów przekazał Dziekan Wydziału Lekarskiego Colegium Medicum UMK prof. Jacek Kubica. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów 170 Absolwentom 2014 roku. Świeżo upieczeni absolwenci złożyli Uroczyste Ślubowanie.  Wyróżniający się absolwenci dostali liczne nagrody i wyróżnienia. Absolwenci mieli także okazję po raz ostatni wysłuchać wykładu pt Technika w medycynie czyli jak przeżyć własną śmierć wygłoszonego przez prof. Jacka Kubicę, dziekana Wydziały Lekarskiego CM UMK i kierownika Katedry Kardiologii. Na zakończenie mieliśmy przyjemność wysłuchać   krótkiego występu Orkiestry Lasów Państwowych z Tucholi.

Galeria zdjęć

Na tegorocznych targach Brussels Innova, the International Exhibition of Invention, Research and New Technologies. Hydrogenic Electrolyzer autorstwa Bogdan Zółtowski, Piotr Stanowski, Grzegorz Minder otrzymał Srebrny Medal. Opis ze strony wystawy poniżej:

Hydrogenic Electrolyzer - Silver medal

Inventor: Bogdan Zóltowski, Piotr Stanowski, Grzegorz Minder

Company: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich, Poland

Section: Environment

Description: The object of the invention in a compact fuel cell powered by direct current named “Hydrogenic electrolyzer”, its aim is to effectively produce hydrogen and oxygen of high purity. The mixture constitutes additional and particularly beneficial component necessary for production and co-combustion of stoichiometric mixture for combustion engines. The effect of the invention is the reduction of use of conventional fossil and petroleum derived fuels, on savings level of 25-40%, without introducing constructional changes and increasing the efficiency of the engine. The invention is destined to be applied in automotive industry as the fuel cell. The invention due to innovative constructional solutions and use of new materials is a safe and maintenance-free device, a part from refilling electrolyte fluid and distilled water. Simple in construction and installation, highly efficient device does not produce gas pressure and does not have transmission wires, which might be damaged or which might leak. Fuel cell uses determined quantities of electric energy provided form the operation of the vehicles AC generator.

Czytaj więcej...

28 listopada 2014 roku odbyła się w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym sesja naukowa „MECHANIKA STOSOWANA 2014” organizowana przez Oddział Bydgoski PTMTiS, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Tematyka sesji naukowej obejmowała zagadnienia mechaniki:

- podstawowe i interdyscyplinarne,
- mechanikę konstrukcji,
- mechanikę materiałów,
- mechanikę pękania i zmęczenia materiałów,
- mechanikę ośrodków niejednorodnych,
- mechanikę płynów i zagadnienia termiczne,
- mechanikę ośrodków porowatych,
- metody eksperymentalne w mechanice,
- mechatronikę,- biomechanikę,
- dynamikę układów,
- metody numeryczne w mechanice,
- inżynierskie zastosowania mechaniki.

 

Czytaj więcej...

Dnia 2 grudnia 2014 r, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra inż. Łukasza PEJKOWSKIEGO pt.: „Model obliczeniowy do szacowania trwałości zmęczeniowej w warunkach obciążeń nieproporcjonalnych”. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Dariusz Skibicki, prof. nadzw. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Na recenzentów rozprawy powołano: prof. dr hab. inż. Tadeusza Łagodę - Politechnika Opolska dr hab. inż. Bogdana Ligaja, prof. nadzw. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 2 grudnia 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Łukaszowi PEJKOWSKIEMU stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 25 listopada 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Dariuszowi SYKUTERZE stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Recenzentami rozprawy habilitacyjnej „Badania procesów cięcia i podatności na rozdrabnianie poliolefin porowatych w aspekcie ich wtórnego przetwórstwa” oraz całokształtu dorobku naukowego byli:

  • recenzenci wyznaczeni przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów:

- prof. dr hab. inż Stanisław Mazurkiewicz – Politechnika Krakowska
- prof. dr hab. inż. Edward Wantuch – AGH w Krakowie

  • recenzenci wyznaczeni przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej:

- prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga - Politechnika Częstochowska
- prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński - UTP w Bydgoszczy.

Jest tylko jeden taki dzień w roku

 

gdzie przy mogiłach stoimy do zmroku....

GC

 

Przez ostatni rok z grona pracowników Wydziału odeszli od Nas

w styczniu Prof. Krzysztof Wernerowski, lutym Prof. Eugeniusz Ranatowski, marcu Prof. Ryszard Konieczka

 

 

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

 

Dnia 24.04.2014 roku dr inż. Robert SOŁTYSIAK zorganizował dla studentów VII semetru MiBM wyjazd terenowy do Fabryki Silników Agregatowych i Trakcyjnych Sp. z o.o. FSA jest producentem 4-suwowych silników spalinowych diesla oraz z zapłonem iskrowym. Produkty FSA instalowane są między innymi na statkach wielu bander świata oraz w stacjonarnych siłowniach Europy, Ameryki i Azji. Znalazły one również zastosowanie między innymi w europejskich, amerykańskich i afrykańskich trakcjach szynowych.

Zajęcia terenowe w halach prdukcyjnych FSA poprowadził Pan Janusz Piosik, który omówił między innymi proces technologiczny powstawania różnego rodzaju silników wysokoprężnych oraz oprowadził zainteresowanych po zakładzie produkcyjnym. Zajęcia terenowe zakończono pamiątkowym zdjęciem przy jednym z gotowych silników wyprodukowanych przez FSA.

Serdeczne podziękowania dla Pani Beaty Białkowskiej za zaangażowanie się w organizację wyjazdu oraz Pana Janusza Piosika za poświęcony czas, a także za interesujące zaprezentowanie Fabryki Silników Agregatowych i Trakcyjnych.

http://www.fsa-poznan.pl/ - H.Cegielski – Fabryka Silników Agregatowych i Trakcyjnych

Zajęcia terenowe odbyły się w ramach projektu POKL.04.01.02-00-166/11-00 pt. Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy.

Robert Sołtysiak

Dnia 17.10.2014r (piątek) odbył się wyjazd terenowy do Biogazowni  Rypin w miejscowości Starorypin Prywatny, której uczestnikami byli studenci  III roku studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii wraz z opiekunem wycieczki dr Sylwestrem Borowskim. Grupa oprowadzana była przez Pana Pawła Chmielewskiego, który szczegółowo objaśnił zachodzące w biogazowni procesy. Zapoznaliśmy się z monitorowaniem komór fermentacyjnych i pofermentacyjnych. Prowadzący pokazał jak funkcjonuje biogazownia  jej poszczególne zespoły, tj. komory, silnik, sterownię, agregaty kogeneracyjne, pompy. Ważnymi elementami biogazowni są pryzmy substratów oraz laboratorium gdzie ocenia się próbki dostarczonych substratów. Na koniec wycieczki edukacyjnej studenci mieli możliwość zwiedzenia wnętrza siłowni wiatrowej o mocy 2 MW. Właścicielem zwiedzanej przez studentów farmy wiatrowej jest udziałowiec Biogazowni Rypin spółka Wiatrak. Całość wydarzenia możliwa była dzięki uprzejmości członków zarządu Biogazowni Rypin panom Januszowi Cieszyńskiemu i Rafałowi Zgnilickiemu, prezesowi Wiatrak Sp. z o.o. Sławomirowi Doleckiemu oraz Dziekanowi WIM profesorowi Bogdanowi Żółtowskiemu.

Galeria zdjęć

Studenci sem 5 IOZE gr A

W dniach 26-27 września 2014 roku w Regionalnym Centrum Innowacyjności odbyła się konferencja ECO-€URO-ENERGIA 2014. Spotkania naukowe w ramach konferencji naukowo-technicznej pn. ECO-€URO-ENERGIA są organizowane Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy od 2004 roku. Poszczególne edycje odbyły się w latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2012 i 2013.

W tym roku zatem działalność konferencji obchodziła mały jubileusz. Pierwszym organizatorem były Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o. zaś współorganizatorem UTP w Bydgoszczy. Te debaty nad rozwojem energii odnawialnej w Polsce i Europie oraz prezentacje rozwiązań z udziałem przedstawicieli inwestorów, nauki, instytucji rządowych producentów i użytkowników instalacji OŹE przyczyniają się do popularyzacji wdrażania i stosowania rozwiązań technicznych opartych o odnawialne źródła energii.

Galeria zdjęć

 

 

Czytaj więcej...

Inauguracja roku na UTP. Uniwersytet przystankiem do kariery (Gazeta Wyborcza)

 

Inauguracja roku akademickiego na UTP

Dzisiaj (30 września) po raz 64. UTP zainaugurowało rok akademicki. Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia naukę rozpoczęło blisko 2100 studentów. - Nie da się ukryć, że niż dotknął i naszą uczelnię. Jednak rekrutację oceniamy pozytywnie. W porównaniu do roku poprzedniego to spadek o niespełna 5 proc. Rok wcześniej statystyki wypadały dużo gorzej - mówi Janusz Prusiński, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

Link do artykułu

 

 

W Warszawie w dniach 23-25.09.2014 roku odbywały się 4-te Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej - RENEXPO 2014. W ramach Projektu Inkubator Innowacyjności realizowanego na UTP w Bydgoszczy na targach tych swoje stoisko prezentowało Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii - ICOZE.

W targach uczestniczyli członkowie rady Programowej ICOZE i zainteresowane osoby:

- 23.09.2014r. - Dr inż. Adam Mroziński, Mgr inż. Marek Szymczak
- 24.09.2014r. - Dr hab. inż. Sławomir Cieślik, Dr inż. Kazimierz Bieliński
- 25.09.2014r. - Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, Mgr inż. Izabela Piasecka

 

Czytaj więcej...

W dniach 04-05.09.2014 roku w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy odbyła się Konferencja Naukowa DIAGNOSTYKA 2014 - warsztaty technik diagnozowania”, zorganizowana przez Zakład Pojazdów i Diagnostyki. Jest to konferencja cykliczna, odbywająca się co 3 lata. Uczestniczyło w niej 48 osób z różnych uczelni, m.in. z: Politechniki Białostockiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej, Akademii Morskiej w Szczecinie, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Wygłoszono 55 referatów. W ramach Konferencji odbyły się także warsztaty diagnostyczne prowadzone przez przedstawicieli firm: EC Test Systems z Krakowa, National Instruments z Warszawy, Optimus z Wrocławia oraz Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski z Poznania. Uczestnicy mogli zwiedzić laboratoria Zakładu Pojazdów i Diagnostyki oraz Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji.

Fotorelacja

Joanna Wilczarska

Z przykrością informujemy, że odszedł od nas wieloletni pracownik, Dziekan Wydziału Mechanicznego, wspaniały nauczyciel i serdeczny kolega

 

PROF. DR HAB. INŻ. FRANCISZEK SIEMIENIAKO,

 

Profesor Honorowy Politechniki Białostockiej.

 

Jego odejście to wielka strata dla całego środowiska Politechniki Białostockiej.

 

Przez wiele lat bez reszty oddany był swojej pracy. Wychował wielu inżynierów, magistrów i doktorów. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, zaś swoją postawą stworzył wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Cechowała go wybitna umiejętność nawiązywania dialogu ze studentami i pracownikami Uczelni oraz umiejętność stawiania wymagań mobilizujących wszystkich do pracy nad własnym rozwojem. Zachowywał przy tym zawsze wysoki poziom kultury.

 

Znaliśmy go jako niezwykle pracowitego człowieka, oddanego bez reszty swoich pasjom, a jednocześnie dobrego ojca i dziadka, wybitnego nauczyciela, wspaniałego przełożonego oraz godnego zaufania kolegę, który pozostanie w naszej pamięci, wspomnieniach i myślach.

 

 

 

Pracownicy Politechniki Białostockiej

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image