• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Dnia 2 grudnia 2014 r, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra inż. Łukasza PEJKOWSKIEGO pt.: „Model obliczeniowy do szacowania trwałości zmęczeniowej w warunkach obciążeń nieproporcjonalnych”. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Dariusz Skibicki, prof. nadzw. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Na recenzentów rozprawy powołano: prof. dr hab. inż. Tadeusza Łagodę - Politechnika Opolska dr hab. inż. Bogdana Ligaja, prof. nadzw. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 2 grudnia 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Łukaszowi PEJKOWSKIEMU stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 25 listopada 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Dariuszowi SYKUTERZE stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Recenzentami rozprawy habilitacyjnej „Badania procesów cięcia i podatności na rozdrabnianie poliolefin porowatych w aspekcie ich wtórnego przetwórstwa” oraz całokształtu dorobku naukowego byli:

  • recenzenci wyznaczeni przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów:

- prof. dr hab. inż Stanisław Mazurkiewicz – Politechnika Krakowska
- prof. dr hab. inż. Edward Wantuch – AGH w Krakowie

  • recenzenci wyznaczeni przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej:

- prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga - Politechnika Częstochowska
- prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński - UTP w Bydgoszczy.

Jest tylko jeden taki dzień w roku

 

gdzie przy mogiłach stoimy do zmroku....

GC

 

Przez ostatni rok z grona pracowników Wydziału odeszli od Nas

w styczniu Prof. Krzysztof Wernerowski, lutym Prof. Eugeniusz Ranatowski, marcu Prof. Ryszard Konieczka

 

 

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

 

Dnia 24.04.2014 roku dr inż. Robert SOŁTYSIAK zorganizował dla studentów VII semetru MiBM wyjazd terenowy do Fabryki Silników Agregatowych i Trakcyjnych Sp. z o.o. FSA jest producentem 4-suwowych silników spalinowych diesla oraz z zapłonem iskrowym. Produkty FSA instalowane są między innymi na statkach wielu bander świata oraz w stacjonarnych siłowniach Europy, Ameryki i Azji. Znalazły one również zastosowanie między innymi w europejskich, amerykańskich i afrykańskich trakcjach szynowych.

Zajęcia terenowe w halach prdukcyjnych FSA poprowadził Pan Janusz Piosik, który omówił między innymi proces technologiczny powstawania różnego rodzaju silników wysokoprężnych oraz oprowadził zainteresowanych po zakładzie produkcyjnym. Zajęcia terenowe zakończono pamiątkowym zdjęciem przy jednym z gotowych silników wyprodukowanych przez FSA.

Serdeczne podziękowania dla Pani Beaty Białkowskiej za zaangażowanie się w organizację wyjazdu oraz Pana Janusza Piosika za poświęcony czas, a także za interesujące zaprezentowanie Fabryki Silników Agregatowych i Trakcyjnych.

http://www.fsa-poznan.pl/ - H.Cegielski – Fabryka Silników Agregatowych i Trakcyjnych

Zajęcia terenowe odbyły się w ramach projektu POKL.04.01.02-00-166/11-00 pt. Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy.

Robert Sołtysiak

Dnia 17.10.2014r (piątek) odbył się wyjazd terenowy do Biogazowni  Rypin w miejscowości Starorypin Prywatny, której uczestnikami byli studenci  III roku studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii wraz z opiekunem wycieczki dr Sylwestrem Borowskim. Grupa oprowadzana była przez Pana Pawła Chmielewskiego, który szczegółowo objaśnił zachodzące w biogazowni procesy. Zapoznaliśmy się z monitorowaniem komór fermentacyjnych i pofermentacyjnych. Prowadzący pokazał jak funkcjonuje biogazownia  jej poszczególne zespoły, tj. komory, silnik, sterownię, agregaty kogeneracyjne, pompy. Ważnymi elementami biogazowni są pryzmy substratów oraz laboratorium gdzie ocenia się próbki dostarczonych substratów. Na koniec wycieczki edukacyjnej studenci mieli możliwość zwiedzenia wnętrza siłowni wiatrowej o mocy 2 MW. Właścicielem zwiedzanej przez studentów farmy wiatrowej jest udziałowiec Biogazowni Rypin spółka Wiatrak. Całość wydarzenia możliwa była dzięki uprzejmości członków zarządu Biogazowni Rypin panom Januszowi Cieszyńskiemu i Rafałowi Zgnilickiemu, prezesowi Wiatrak Sp. z o.o. Sławomirowi Doleckiemu oraz Dziekanowi WIM profesorowi Bogdanowi Żółtowskiemu.

Galeria zdjęć

Studenci sem 5 IOZE gr A

W dniach 26-27 września 2014 roku w Regionalnym Centrum Innowacyjności odbyła się konferencja ECO-€URO-ENERGIA 2014. Spotkania naukowe w ramach konferencji naukowo-technicznej pn. ECO-€URO-ENERGIA są organizowane Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy od 2004 roku. Poszczególne edycje odbyły się w latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2012 i 2013.

W tym roku zatem działalność konferencji obchodziła mały jubileusz. Pierwszym organizatorem były Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o. zaś współorganizatorem UTP w Bydgoszczy. Te debaty nad rozwojem energii odnawialnej w Polsce i Europie oraz prezentacje rozwiązań z udziałem przedstawicieli inwestorów, nauki, instytucji rządowych producentów i użytkowników instalacji OŹE przyczyniają się do popularyzacji wdrażania i stosowania rozwiązań technicznych opartych o odnawialne źródła energii.

Galeria zdjęć

 

 

Czytaj więcej...

Inauguracja roku na UTP. Uniwersytet przystankiem do kariery (Gazeta Wyborcza)

 

Inauguracja roku akademickiego na UTP

Dzisiaj (30 września) po raz 64. UTP zainaugurowało rok akademicki. Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia naukę rozpoczęło blisko 2100 studentów. - Nie da się ukryć, że niż dotknął i naszą uczelnię. Jednak rekrutację oceniamy pozytywnie. W porównaniu do roku poprzedniego to spadek o niespełna 5 proc. Rok wcześniej statystyki wypadały dużo gorzej - mówi Janusz Prusiński, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

Link do artykułu

 

 

W Warszawie w dniach 23-25.09.2014 roku odbywały się 4-te Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej - RENEXPO 2014. W ramach Projektu Inkubator Innowacyjności realizowanego na UTP w Bydgoszczy na targach tych swoje stoisko prezentowało Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii - ICOZE.

W targach uczestniczyli członkowie rady Programowej ICOZE i zainteresowane osoby:

- 23.09.2014r. - Dr inż. Adam Mroziński, Mgr inż. Marek Szymczak
- 24.09.2014r. - Dr hab. inż. Sławomir Cieślik, Dr inż. Kazimierz Bieliński
- 25.09.2014r. - Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, Mgr inż. Izabela Piasecka

 

Czytaj więcej...

W dniach 04-05.09.2014 roku w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy odbyła się Konferencja Naukowa DIAGNOSTYKA 2014 - warsztaty technik diagnozowania”, zorganizowana przez Zakład Pojazdów i Diagnostyki. Jest to konferencja cykliczna, odbywająca się co 3 lata. Uczestniczyło w niej 48 osób z różnych uczelni, m.in. z: Politechniki Białostockiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej, Akademii Morskiej w Szczecinie, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Wygłoszono 55 referatów. W ramach Konferencji odbyły się także warsztaty diagnostyczne prowadzone przez przedstawicieli firm: EC Test Systems z Krakowa, National Instruments z Warszawy, Optimus z Wrocławia oraz Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski z Poznania. Uczestnicy mogli zwiedzić laboratoria Zakładu Pojazdów i Diagnostyki oraz Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji.

Fotorelacja

Joanna Wilczarska

Z przykrością informujemy, że odszedł od nas wieloletni pracownik, Dziekan Wydziału Mechanicznego, wspaniały nauczyciel i serdeczny kolega

 

PROF. DR HAB. INŻ. FRANCISZEK SIEMIENIAKO,

 

Profesor Honorowy Politechniki Białostockiej.

 

Jego odejście to wielka strata dla całego środowiska Politechniki Białostockiej.

 

Przez wiele lat bez reszty oddany był swojej pracy. Wychował wielu inżynierów, magistrów i doktorów. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, zaś swoją postawą stworzył wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Cechowała go wybitna umiejętność nawiązywania dialogu ze studentami i pracownikami Uczelni oraz umiejętność stawiania wymagań mobilizujących wszystkich do pracy nad własnym rozwojem. Zachowywał przy tym zawsze wysoki poziom kultury.

 

Znaliśmy go jako niezwykle pracowitego człowieka, oddanego bez reszty swoich pasjom, a jednocześnie dobrego ojca i dziadka, wybitnego nauczyciela, wspaniałego przełożonego oraz godnego zaufania kolegę, który pozostanie w naszej pamięci, wspomnieniach i myślach.

 

 

 

Pracownicy Politechniki Białostockiej

Dnia 16 września 2014 r, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra inż. Przemysława Strzeleckiego pt.: „Metoda analityczna wyznaczania własności zmęczeniowych materiałów i elementów konstrukcyjnych w zakresie zmęczenia wysokocyklowego”.

Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Na recenzentów rozprawy powołano:

  • dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO - Politechnika Opolska
  • dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 16 września 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu Mgr inż. Przemysławowi Strzeleckiemu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

 

Czytaj więcej...

Technologia w służbie zdrowia, takie szczytne założenie przyświeca grupie Tech-Med Team, założonej przez mgr. Marka Andryszczyka. Zrzesza ona ambitnych studentów inżynierii biomedycznej z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Celem działań Koła Naukowego jest przede wszystkim czerpanie tego, co najlepsze z dwóch światów, współczesnej technologii i medycyny. Połączenie tych dziedzin ma w niedalekiej przyszłości, przysłużyć się ludzkiemu zdrowiu. Na postępie technologicznym i medycznym mają skorzystać osoby zmagające się z rozmaitymi schorzeniami oraz niepełnosprawni. Obecnym przedmiotem badań młodych naukowców są wady postawy oraz funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Więcej informacji można znaleźć na stronie własnej koła http://tmt.utp.edu.pl/ Opiekun mgr Marek Andryszczyk, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNowe przepisy regulować będą tak ważne kwestie jak: zniesienie opłat za drugi kierunek, uwłaszczenie naukowców, uczenie się przez całe życie oraz nowe zasady bliższej współpracy uczelni.

Sejm przegłosował nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa znosi opłaty za drugi kierunek. Dwa dni temu rząd poparł tę zmianę po to, by jak najszybciej dostosować prawo do postanowień wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

 

wiecej przycisk

 

Dnia 1 lipca 2014 roku odbyło się specjalne, otwarte posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej na którym Dziekan Wydziału, prof. Bogdan Żółtowski przedstawił sprawozdanie z działalności WIM w roku 2013. Tego typu spotkania prowadzone są zwyczajowo przez Profesora Seniora. Na Wydziale ten honorowy tytuł przynależny jest obecnie profesorowi Michałowi Styp-Rekowskiemu. Fotorelacja z posiedzenia poniżej.

 

 

 

Czytaj więcej...

Dnia 1 lipca 2014 r, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra inż. Jarosława MIKOŁAJCZYKA pt.: „Wpływ dodatków smarnych na intensywność procesu zużycia w parze kinematycznej ze stykiem konforemnym. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Na recenzentów rozprawy powołano:

  • dr hab. inż. Dariusz Ozimina, prof. nadzw. PŚk - Politechnika Świętokrzyska
  • dr hab. inż. Tadeusz Leppert, prof. nadzw. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 1 lipca 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu Mgra inż. Jarosławowi MIKOŁAJCZYKOWI stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

„Synteza Sztuk” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Festiwal „Synteza Sztuk" to przedsięwzięcie Zakładu Wzornictwa Inżynerii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Ideą organizowanego już od dwóch lat festiwalu jest zapoznanie mieszkańców z potencjałem twórczym i aktywnością twórców tej uczelni, jak też szerokim zakresem współpracy z artystami z zaprzyjaźnionych uczelni (np. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Krakowie, a także z Malezji, Chin, Wielkiej Brytanii).

Prezentowany w Wilnie festiwal „Synteza Sztuk" rozpoczął się wernisażem wystawy w holu DKP. Ekspozycja przedstawia prace twórców różnych dyscyplin artystycznych: malarstwo, rzeźbę, grafikę, a także sztuki projektowe – architekturę i wzornictwo.

„Ta wystawa jest bardzo nietypowa. Nie tak często w holu DKP mamy okazję podziwiać tak szerokie spektrum sztuk" – otwierając ekspozycję powiedziała Irena Brazys, koordynatorka projektów w DKP.

Jak powiedział podczas wernisażu w Wilnie prof. Wojciech Hora z Zakładu Wzornictwa Inżynerii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy, zamysłem wystawy jest zmuszenie ludzi do zadawania sobie pytań.

Pełen artykuł - http://l24.lt/

 

W dniu 12.06.2014 odbyła się III edycja Kujawsko – Pomorskiego Kongresu Transportowców. Tematem przewodnim kongresu była „PERSPEKTYWA ROZWOJU TRANSPORTU I LOGISTYKI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM”. Kongres zorganizowało Koło Naukowe Transportowców działające przy Zakładzie Transportu i Eksploatacji WIM. Jak co roku kongres cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony studentów naszej uczelni jak również prywatnych uczelni z Bydgoszczy oraz zaproszonych przedstawicieli przemysłu.

 

 

Czytaj więcej...

Członkowie Koła Naukowego Tech – Plast, podobnie jak w latach poprzednich, w dniach 27-30.05.2014 uczestniczyli w wyjeździe na Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL w Kielcach. Jako Koło Naukowe studenci już po raz dziesiąty uczestniczyli w tym niezwykle ważnym dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych wydarzeniu. Członkowie Koła pełnili dyżury przy specjalnie przygotowanym stanowisku dla uczelni, w ramach powierzchni udostępnionej przez Bydgoski Klaster Przemysłowy. Gościom odwiedzającym stanowisko z dużym zaangażowaniem wyjaśniali rolę Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy jako ważnego ośrodka naukowo – badawczego dla otaczającego go regionalnego przemysłu i nie tylko. Dzięki targom zainteresowanym przybliżony został również profil edukacyjny oraz oferta edukacyjna także studiów podyplomowych.

Czytaj więcej...

W ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki w dniach 29-30 maja odbyły się imprezy organizowane przez Wydział Inżynierii Mechanicznej. Spotkały się one z gorącym przyjęciem wśród przybyłych gości, głównie dzieci. Zabawa zaoferowana w trakcie pokazów miała zachęcić do zainteresowania się naukami ścisłymi oraz zdobywaniem szeroko pojętej wiedzy. Lista prezentacji poniżej:

Czym są nowoczesne pomiary i sposób ich realizacji? dr inż. Janusz Musiał mgr inż. Adam Troszyński

Krzykiem nic nie zdziałasz, ale możesz być najgłośniejszy mgr inż. Jarosław Deczyński, mgr inż. Andrzej Sadowski, mgr inż. Michał Liss

Wszyscy jesteśmy grzejnikami dr inż. Adam Lipski, mgr inż. Zbigniew Lis

Czy chcesz się zmierzyć z maszyną, kto dalej rzuci piłką? dr hab. inż. Bogdan Ligaj, dr inż. Robert Sołtysiak

Łamanie paluszków (ale tylko słonych) dr inż. Sylwester Borowski, Studenci Koła Naukowego Nowoczesnej Techniki Rolniczej

Woda drąży skałę - czy to prawda? dr inż. Tomasz Jarzyna, inż. M. Gularowski

Roboty do roboty! dr inż. Sylwester Wawrzyniak

Biomechanika w pigułce dr inż. Adam Mazurkiewicz Studenci z Koła Naukowego IB

Czy wiesz, jak powstają laminaty dr inż. Mariusz Kukliński mgr inż. Osowski Przemysław

Tworzywa polimerowe wokół nas mgr inż. Piotr Czyżewski, dr inż. Dariusz Sykutera, dr inż. Karol Pepliński

Budowa i zasada działania wybranych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dr inż. Adam Mroziński, Dr inż. Andrzej Toporowski, Koło Naukowe OZE

 

(galeria)

W dniu 28 maja 2014 roku w godzinach 10:00÷15:00 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy w ramach realizacji II Etapu REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNOŚCI - Laboratorium Badań Rozdrabniania odbyło się spotkanie branżowe połączone z prezentacją sprzętu pomiarowego i urządzeń do rozdrabniania firmy Retsch. Firma Retsch dostarcza m.in. urządzenia do mielenia i przesiewania wykorzystywane zarówno w nauce jak i w przemyśle do przygotowania próbek dla najróżniejszych metod analitycznych, a także do analizy wielkości cząstki na potrzeby kontroli jakości czy też kontroli produkcji. Zakres tematyczny spotkania szczegółowo dotyczył następującej tematyki:

1) Przedstawienie zakresu ofertowego i nowych produktów oferowanych przez firmę Retsch oraz dyskusja problemów badań laboratoryjnych procesów rozdrabniania - Prezentacja Pana Przemysława Nalepki (Retsch Product Manager).

2) Testowanie wybranych urządzeń i analizy uziarnienia w ruchomym laboratorium firmy RETSCH oraz w Laboratorium Badań Rozdrabniania w godzinach 10:00÷15:00 - samochód-laboratorium firmy Retsch przed budynkiem 3.2 UTP w Fordonie.

Pracownicy uczelni zainteresowani problematyką wykorzystania maszyn i urzadzeń do rozdrabniania oraz analizą uziarnienia uczestniczyli w spotkaniu oraz w pokazie w ruchomym laboratorium firmy RETSCH przynosząc ze sobą próbki materiału do analiz testowych zarówno w zakresie preparatyki jak i analizy optycznej.

Adam Mroziński

Czytaj więcej...

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image