• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Dziewczyny

  • Kwiecień 2017

Wszyscy jesteście zwycięzcami! - pełen artykuł

(...)

11 kwietnia w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych wzięło udział kilkuset uczniów szkół średnich, w większości rolniczych. Konkurs odbywał się w dziewięciu okręgach, obejmujących szkoły z kilku województw. Olimpijczycy, którzy dostali się do eliminacji okręgowych po wygraniu eliminacji szkolnych (25-26 października 2013 r.) mogli sobie wybrać jeden z dziewięciu bloków. We wszystkich okręgach uczniowie rywalizowali w blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, architektura krajobrazu oraz żywienie człowieka, w niektórych można było też wybrać ogrodnictwo i leśnictwo (Kraków, Poznań, Warszawa) oraz ochronę i inżynierię środowiska (Warszawa i Poznań).

(...)

W okręgu bydgoskim eliminacje odbywały się w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Przyjechało na nie 110 uczniów z 33 szkół rolniczych w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim.

(...)

W kategorii mechanizacja rolnictwa pierwsze miejsce zajął Dawid Koźlinka ze szkoły w Karolewie (zdobywca rekordowych 115 punktów), II miejsce – Damian Owczarzak ze szkoły w Gąsawie, III miejsce - Łukasz Czynsz ze szkoły w Przemystce.

http://agropolska.pl

W bloku tematycznym Mechanizacja Rolnictwa członkami Jury byli pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej Jerzy Kaszkowiak oraz Sylwester Borowski.

galeria

 

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 8 kwietnia 2014 r. r. podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Jerzemu SAWICKIEMU stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.
Recenzentami rozprawy habilitacyjnej „Analiza i modelowanie procesu obróbki elektrochemicznej krzywoliniowych powierzchni obrotowych” oraz całokształtu dorobku naukowego byli:

  • recenzenci wyznaczeni przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów:

- prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak – Politechnika Koszalińska
- prof. dr hab. inż. Andrzej Ruszaj – Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

  • recenzenci wyznaczeni przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej:

- dr hab. inż. Sławomir Spadło - Politechnika Świetokrzyska
- dr hab. inż. Tadeusz Leppert, prof. nadzw. UTP w Bydgoszczy.

 

Czytaj więcej...

W dniach 2-3 kwietnia 2014 roku zorganizowano w Regionalnym Centrum Innowacyjności w ramach działalności Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii na UTP w Bydgoszczy dwa szkolenia z zakresu instalacji fotowoltaicznych. W ramach szkolenia swoje prezentacje przedstawili Adam Pęziak z IBC Solar, Marcin Sawczyn z SMA Solar, Łukasz Trzeciak z Green Synergy, Michał Dunajski z Hewalex Sp. z o.o. oraz Dr inż. Adam Mroziński reprezentujący Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii - www.icoze.utp.edu.pl.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierało postulaty środowiska naukowego zmierzające do ułatwienia stosowania w praktyce przepisów o zamówieniach publicznych.

Udało się m.in. podwyższyć próg zobowiązujący do prowadzenia zamówień publicznych z 14 do 30 tys. euro. Spod ustawy będą wyłączone dostawy i usługi służące wyłącznie celom badawczym, eksperymentalnym, naukowym lub rozwojowym.

Uczelnia będzie mogła też unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli środki, które chciała na nie przeznaczyć, nie zostały jej przyznane.

wiecej przycisk

 

 

 

http://nauka.gov.pl/

 

19 marca 2014 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej przy współpracy z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym i firmą TENACO, odbył się finał II edycji olimpiady wiedzy technicznej TECHWIM. Stu pięćdziesięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych rywalizowało o zwycięstwo, zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Tytuł Szkoły Inżynierii Mechanicznej 2014 otrzymał Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, zaś indywidualnie najlepsi okazali się:

- I miejsce – Patryk Leśniak
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy,

 

- II miejsce – Mateusz Pawlaczyk
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy,

 

- III miejsce – Grzegorz Rosenkiewicz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu.

 

Czytaj więcej...

Bydgoszczanka bierze udział w programie stacji TVN "Project Runway". W reality show dla młodych projektantów walczy o 300 tys. zł, mecenat marki Simple i sesję zdjęciową w magazynie Elle.

Monika Lemańska to 23-letnia studentka wzornictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym i absolwentka Policealnej Szkoły Projektowania i Konfekcjonowania Odzieży w Toruniu. Jest też właścicielem startupu Monika Lemańska fashion & design.

W niedzielny wieczór po raz pierwszy wystąpiła w programie "Project Runway", najnowszej produkcji stacji TVN.

http://bydgoszcz.gazeta.pl/

 

 

Prof. zw. dr. hab. inż. Zbigniew Kikiewicz


 

 

 

 

 

 

 

90-lecie urodzin

 

Z okazji Jubileuszu urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i codziennych radości w życiu osobistym!

 

 

 

 Dziekan, Rada, Społeczność Wydziału Inżynierii Mechanicznej

 

Pracownicy Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska
Czytaj więcej...

siatprac2014

W dniach 18-19.02.2014r na naszej uczelni odbywał się MIĘDZYWYDZIAŁOWY TURNIEJ PRACOWNIKÓW UTP W PIŁCE SIATKOWEJ O PUCHAR J.M. REKTORA.

Mecze odbywały się w 2 grupach systemem „każdy z każdym”. Grupa A - link, Grupa B - link

Wyniki :

O V miejsce – WHiBZ : WTiIE

2:0 (25:13, 25:17)

Półfinał 1 - WIM : WBAiIŚ - 2:0 (25:8, 25:12)

Półfinał 2 - WBAiIŚ : WTiICH  - 2:1 (24:26, 25:22, 15:10)

o III miejsce - WTiICH : RoliBio - 2:0 (25:7, 25:11)

FINAŁ o 1 miejsce - WIM : WBAiIS - 2:0 (25:21, 25:21)

 

Czytaj więcej...

W dniach 21 stycznia do 4 lutego 2014 roku studenci kierunku Wzornictwo brali udział w Art and Design Workshop na King Mongkut\'s University of Technology North Bangkok w Tajlandii. W ramach warsztatów nasi studenci pracowali w grupach ze studentami KMUTNB realizując określone zadania projektowe pod nadzorem kadry Zakładu Wzornictwa jak i z Uniwersytetu z Bangkoku. Studenci nasi zapoznali się z nowymi materiałami, techniką pracy. Po zajęciach poznawali sposób życia, kulturę i zwyczaje panujące w Tajlandii. Podczas tego pobytu spotkaliśmy się z ogromną gościnnością. Warsztaty te są kontynuacją rozpoczętej współpracy między WIM UTP a KMUTNB. W ubiegłym roku na podobnych warsztatach gościliśmy studentów i profesorów z KMUTNB. Wówczas gośliśmy także Konsula Gospodarczego Tajlandii w Polsce. Tegoroczne warsztaty zbiegły się z ważną dla KMUTNB uroczystością obchodów 55-lecia Uniwersytetu. Obchodom towarzyszyła także Wystawa, w której brali udział nasi pracownicy i studenci. W uroczystościach udział wzięło wielu rektorów współpracujących uczelni, w tym z uczelni. Punktem kulminacyjnym była uroczystość z udziałem Księżnej, która za rozwój współpracy z naszą Uczelnią wręczyła Prof. Wojciechowi Horze wyróżnienie. Na towarzyszącej uroczystościom wystawie King Mongkut\'s University of Technology North Bangkok prezentował mapę współpracy zagranicznej. Z Polski, na tej mapie znaleźliśmy się obok Uniwersytetu Artystycznego z Poznania. Uniwersytet KMUTNB wydał także obszerny folder gdzie zamieścił informację o współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej zamieszczając zdjęcie ze wspólnych warsztatów w Więcborku. Latem planowany jest także przyjazd grupy studentów z Tajlandii na kolejne Art and Design Workshop, tym razem w Polsce.

Franciszek Bromberek

Czytaj więcej...

Dnia 30 stycznia, jak co roku odbyły się na Naszej Uczelni Drzwi Otwarte. Na imprezie tej zorganizowanej z myślą o kandydatach na studia pojawiło się wielu zainteresowanych podjęciem nauki na UTP. Każdy z wydziałów przygotował własne stoiska mające za zadanie promocję oraz informowanie na temat profilów prowadzonej działalności. Na stoisku WIM pojawiła się liczna reprezentacja studentów działających w kołach naukowych. Z Instytutu Eksploatacji Maszyn i Transportu - koła naukowe: Nowoczesnej Techniki Rolniczej, Transportowców, Fanów Motoryzacji, Innowacji w Technologii i Środowisku. Z Instytutu Technik Wytwarzania - Tech Plast oraz z Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn - koło naukowe: Bio Med.

Nad całością prezentacji Wydziału czuwał Adam Troszyński.

 

Sylwester Borowski

 

Dnia 20 grudnia 2013 roku odbyło się tradycyjne spotkanie gwiazdkowe. Na spotkaniu, Dziekan WIM prof. Bogdan Żółtowski w krótkim wystąpieniu podsumował kończący się 2013 rok. W podsumowaniu nie zabrakło zarówno pochwał jak i sugestii co należy poprawić. Wystąpienie zakończone było życzeniami świątecznymi dla wszystkich pracowników Wydziału. W ramach spotkania wręczono także przyznane Nagrody Rektora i inne wyróżnienia przyznawane przez Wydział. W trakcie spotkania pojawił się oczywiście najbardziej oczekiwany gość - Wysłannik Św. Mikołaja. Jak co roku przywitał nas ciepłymi życzeniami i obdarował prezentami.

 

Czytaj więcej...

W dniu 12.12.2013 dla studentów V semestru kierunku transport zorganizowano zajęcia dydaktyczne w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Opiekunem grupy był dr inż. Piotr Bojar. Zajęcia dotyczyły zagadnień bezpieczeństwa eksploatacji środków transportu powietrznego, podczas zajęć studenci mieli okazję zobaczyć w jakich warunkach przeprowadzane są obsługi techniczne samolotów bojowych MIG 29 i SU 22. W trakcie realizowanych zajęć szczegółowo zapoznano studentów z budową najistotniejszych systemów bezpieczeństwa w tym systemem katapultowania pilotów, ponadto studenci mieli okazję zapoznać się z najnowszą technologią usuwania powłok lakierniczych ze statków powietrznych.

Za możliwość zorganizowania zajęć dziękujemy Dyrektorowi Ekonomiczno Handlowemu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy oraz panu Tomaszowi Siewkowskiemu Kierownikowi Działu TK1 za bezcenne informacje przekazane w trakcie pobytu w WZL.

Piotr Bojar

 

 

Czytaj więcej...

Dnia  7 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie z okazji Święta Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Na wstępie Dziekan prof. Bogdan Żółtowski przywitał przybyłych gości ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznych absolwentów i bliskich im osób. Im to w głównej części poświęcone było to spotkanie połączone z uroczystym wręczeniem dyplomów. Akt ślubowania absolwentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej przeprowadził prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich dr inż. Janusz Musiał.Najbardziej wyróżniający się absolwenci otrzymali także nagrody za wyniki w nauce, działania organizacyjne i osiągnięcia sportowe. Jednym z ważniejszych punktów Spotkania było wręczenie nagrody Prezesa SIMP oddział Bydgoski na najlepszą pracę dyplomową. Wręczenia dokonał wiceprezes Piotr Prentki. Na zakończenie prodziekan Janusz Musiał przedstawił wykład okolicznościowy na temat powadzenia pomiarów współrzędnościową maszyną pomiarową. Naszą uroczystość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy.

 

W dniu 05.12.2013 studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej kierunku Technika Rolnicza i Leśna uczestniczyli w zajęciach terenowych przeprowadzonych w Cukrowni w Nakle n/Notecią, należącej do Krajowej Spółki Cukrowej. Studenci zostali zapoznani z historią działającej nieprzerwanie od 1881 roku cukrowni. Po zapoznaniu z procesem technologicznym produkcji cukru grupa poznała obecną strukturę cukrowni, proces produkcji, gospodarkę energetyczną, oraz system magazynowania i dystrybucji produktów końcowych.

Równie ważna była możliwość uzyskania dodatkowych informacji dotyczących organizacji pracy w Cukrowni podczas dyskusji z przedstawicielami Krajowej Spółki Cukrowej panem mgr inż Mirosławem Kowalskim i panem mgr inż. Piotrem Ledóchowskim.

Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji wizyty, serdecznie dziękujemy!

Jerzy Kaszkowiak

Czytaj więcej...

W dniu 2 grudnia 2013r. studenci II roku Mechanicznej Inżynierii Tworzyw zwiedzili firmę Belma BAS Sp. z o.o. Firma jest producentem wyrobów z blachy o różnym stopniu skomplikowania poczynając od prostych szafek elektrycznych, poprzez szafy telekomunikacyjne do bardzo zaawansowanych technologicznie szaf energetycznych dla elektrowni wiatrowych i słonecznych. Wykonujemy produkty w oparciu o projekty klienta i projekty własne. Opiekunem grupy był Pan dr inż. Tomasz Giętka.

W tym miejscu pragniemy podziękować byłym absolwentom a obecnie pracownikom działu rozwoju firmy BAS - Panom mgr inż. Adamowi Czyżnikiewiczowi oraz mgr inż. Markowi Haglauerowi za przekazanie wielu informacji podczas oprowadzania po zakładzie.

Tomasz Giętka

 

 

Czytaj więcej...

Na zaproszenie firmy Lincoln Electric Polska uczestnicy studiów podyplomowych Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika z Wydziału Inżynierii Mechanicznej w Bydgoszczy zwiedzili 2 fabryki: Fabrykę Drutów Proszkowych w Dzierżoniowie oraz Fabrykę Urządzeń Spawalniczych – Lincoln Electric Bester

Sp. z o.o. w Bielawie. Opiekunem grupy był dr inż. Tomasz Giętka.

Firma Harris Calorific International to spółka „córka” amerykańskiego koncernu Lincoln Electric uważanego za jedną z największych korporacji spawalniczych na świecie. Koncern ten po przejęciu

w 2002 r. firmy Bester w Bielawie postanowił właśnie tutaj umieścić swoje centrum dla państw Europy Środkowej i stąd opisywane na łamach Biuletynu inwestycje w Bielawie i w oddalonym o 10 km Dzierżoniowie.


 

Czytaj więcej...

W dniach 14-16 listopada 2013 w Brukseli odbyły się 62 Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013. Prezentowane wynalazki zostały zgłoszone do konkursu EUREKA, w ramach którego grono ponad 90 ekspertów dokonało ich oceny. Wydział Inżynierii Mechanicznej reprezentowali mgr inż. Tomasz Tomaszewski i mgr inż. Mateusz Wirwicki, którzy zaprezentowali Stanowisko do badań zmęczeniowych minipróbki w warunkach zmiennych obciążeń jednoosiowych autorstwa prof. dr hab. inż. Janusza Semprucha i mgra inż. Tomasza Tomaszewskiego. Wynalazek został nagrodzony srebrnym medalem. Członkowie polskiej delegacji wzięli udział w uroczystym spotkaniu w Ambasadzie RP prowadzonym przez Ambasadora Artura Harazima oraz Radcę Krzysztofa Turowskiego.

 

Tomasz Tomaszewski

Czytaj więcej...

Konferencja „Greenskills” odbyła się we wtorek 5 listopada 2013 roku, na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Zorganizowana przez Koło Naukowe Innowacji w Technologii i Środowisku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Tematem konferencji było przedstawienia możliwości rozwoju młodych ludzi poprzez działania proekologiczne. Konferencja miała wymiar międzynarodowy przy współpracy z instytucjami pozarządowymi krajów Unie Europejskiej takich jak: Włochy, Holandia, Chorwacja, Hiszpania i Polska. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób.

Na początku konferencji uczestników i Władze uczelni powitał pan dr inż. Tomasz Kałaczyński - Opiekun Koła Naukowego. Swoją obecności również zaszczycili nas Prorektor do spraw nauki Uniwersytety Technologiczno-Przyrodniczego prof. nadzw. UTP dr hab. inż. Dariusz Boroński, oraz Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich dr. inż. Janusz Musiał.


 

Czytaj więcej...

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image