• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

W dniach 12-15 maja w Svratce, odbyła się międzynarodowa konferencja „Engineering Mechanics”. W wyniku odbytej konferencji powstała monografia pod redakcją V. Fuisa. Z Wydziału Inżynierii Mechanicznej prezentowano 10 referatów. Na konferencji dokonano oceny wygłoszonych referatów. Zaszczytne czwarte miejsce uzyskali D. Żórawski, B. Dzikowska, K. Peszyński za artykuł „Modelling of the vibrating dryer driver system”.

Daniel PerczyńskiCzytaj więcej...

Dniu 15.05.2014 roku odbył się, zorganizowany przez Zakład Pojazdów i Diagnostyki, III Rajd o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Pierwsze miejsce zajął Mariusz Stanisławski, student VI semestru kierunku Transport.

Pozostałe miejsca:

Miejsce II – Maciej Gularowski,

Miejsce III – Tomasz Kasprowicz,

Miejsce IV – Mateusz Dumalski,

Miejsce V – Krzysztof Sołtys,

Miejsce VI – Goel Michał.

Joanna Wilczarska

 

 

Czytaj więcej...

Koło Naukowe Inżynierii OŹE brało udział w Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej, które odbyły się w dniach 9-11 maja 2014 roku w Bydgoszczy (Hala Łuczniczka). Studenci-Członkowie Koła: Karol Klonowski, Agnieszka Włodarska, Patrycja Urbańska, Natalia Kozłowska, Weronika Kruszelnicka, Ola Madej , Patrycja Łosoś, Przemysław Kubiak, Łukasz Kuzdra prezentowali dorobek koła naukowego oraz ofertę UTP w Bydgoszczy z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii w aspekcie realizowanych badań i dydaktyki.

 

Adam Mroziński

 

 

 

Czytaj więcej...

Dnia 06 maja 2014 r, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Jacka SADKIEWICZA pt.: „Prowdrożeniowe badania efektywności pracy wielotarczowego rozdrabniacza ziaren zbóż”.

Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Na recenzentów rozprawy powołano:

  • prof. dr hab. inż. Marka Opielaka - Politechnika Lubelska
  • prof. dr hab. inż. Andrzeja Bochata - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 06 maja 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu Mgr Jackowi SADKIEWICZOWI stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

 

 

W dniach 22-23 kwietnia 2014 roku odbyła sie w Nitrze (Słowacja) Międzynarodowa konferencja Naukowa Studentów RECENT ADVANCES IN AGRICULTURE, MECHANICAL ENGINEERING AND WASTE POLICY pod patronatem prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. dzziekana Wydziału Technicznego Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze. W konferencji brali udział studenci z wielu ośrodków, cytując dziekana Tkáč'a: "...Som rád, že do rokovania v sekciách sa so svojimi referátmi tento rok zapoja aj mladí ľudia z partnerských univerzít a inštitúcií: Bidgoszcz (Poľsko), Gödöllő (Maďarsko), Ľvov (Ukrajina), Saint-Petersburg (Rusko), Praha a Brno (Česká Republika), ako aj zo Zvolena (Slovenská republika)...". Z Wydziału Inżynierii Mechanicznej udział w konferencji wzieli członkowie Koła Naukowego Nowoczesnej Techniki Rolniczej Katarzyna Brudecka, Joanna Dombrowska oraz Liwiusz Szczepański z opiekunem dr. Sylwestrem Borowskim. Wystąpienia naszych studentów spotkały sie z dużym zainteresowaniem, a kolega Liwiusz Szczepański wyróżniony został nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie na najciekawsze wystąpienie w sekcji. Wyjazd możliwy był dzięki wsparciu i życzliwości Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich prof. Janusza Prusińskiego oraz Dziekana prof. Bogdana Żółtowskiego. Serdecznie dziękujemy!

Sylwester Borowski

 

Czytaj więcej...

Studenci wzornictwa poprawią wizerunek Bydgoszczy - http://bydgoszcz.gazeta.pl

 

Studenci wzornictwa z UTP wraz z plastykiem miasta będą poprawiać wizerunek Bydgoszczy. Estetyczną metamorfozę zaczną od ulicy Długiej.

To będą autorskie projekty, ale realizowane przy współpracy z Markiem Iwińskim, plastykiem miejskim i społeczną Radą ds. Estetyki Bydgoszczy. Wczoraj prof. Antoni Bukaluk, rektor UTP, podpisał w tej sprawie list intencyjny z prezydentem Rafałem Bruskim.

- Postawiliśmy na współpracę ze studentami, bo są kreatywni, mają głowy pełne pomysłów i ciekawą wizję miasta - mówi Ewa Raczyńska-Makowska z UTP, zasiadająca też w Radzie ds. Estetyki. - Nie chcemy, by ich prace trafiały do szuflady. Wykorzystamy twórczy potencjał i damy realną pracę, która tak bardzo jest w Bydgoszczy potrzebna. Być może uda się zatrzymać zdolnych projektantów w mieście. - Będzie to okazja, by skonfrontować nabytą wiedzę, z realną przestrzenią miejską. To wyzwanie. Ich recenzentami nie będą już tylko wykładowcy, ale wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Presja jest duża, ale studenci wiedzą, jak cenne to będzie doświadczenie. Dlatego do projektu podchodzą entuzjastycznie, prześcigają się w pomysłach - mówi Iwiński.

Pierwsze prace na rzecz porozumienia rozpoczęły się w marcu. Grupa studentów wzięła udział w zajęciach prowadzonych przez Marka Iwińskiego, plastyka miasta.- Na podpisaniu listu intencyjnego się nie skończy. Prace nad projektami trwają. Niebawem będą efekty - zapewnia Iwiński.

Pełen tekst

 

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 17 kwietnia 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Tomaszowi GIESKO stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

 

 

 

Czytaj więcej...

Dnia 15.04.2014 roku dr inż. Robert SOŁTYSIAK zorganizował dla studentów VI semetru MiBM wyjazd terenowy do Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych KRUKOWIAK Spółka z o.o. Od 1987 roku KFMR „KRUKOWIAK” jest jednym z najważniejszych producentów maszyn rolniczych w Polsce. Choć firma znana jest głównie z opryskiwaczy, to w swojej ofercie ma również szeroką gamę maszyn dla producentów i przetwórców warzyw oraz sadowników.

Wyjazd tereowy rozpoczął się od Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redeczu Krukowym. Pani Wiesława Pińkowska zaprezentowała dawniej funkcjonujące rozwiązania konstrukcyjne maszyn rolniczych i przemysłowych, ciągników, samochodów, motocykli oraz innych urządzeń i narzędzi, które użytkowane były na kujawskiej wsi.

 

Czytaj więcej...

W dniu 14 kwietnia 2014 członkowie Koła Naukowego TECH-PLAST brali udział w IX Konferencji POLIMER 2014: "Innowacyjność w przetwórstwie tworzyw sztucznych-nauka we współpracy z przemysłem, organizowanej przez studentów Politechniki Warszawskiej - Koła Naukowego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER, działającego pod opieką Profesora Krzysztofa Wilczyńskiego przy Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych. W ramach konferencji odbył się konkurs na najlepszy poster naukowy pod nazwą „Innowacyjność w przetwórstwie tworzyw sztucznych – nauka we współpracy z przemysłem”. Członkowie Koła Naukowego TECH – PLAST: Mateusz Falkiewicz oraz Sebastian Siutkowski pokonali przedstawicieli pozostałych kół naukowych oraz doktorantów i zdobyli pierwsze miejsce za pracę pod tytułem „Jak to działa, czyli pomiar skanerem optycznym 3D elementów z tworzyw polimerowych”. Gośćmi specjalnymi tegorocznej konferencji było dwoje wybitnych profesorów zajmujących się zagadnieniami reologii polimerów - Profesor Evan Mitsoulis oraz Profesor Savvas Georgios Hatzikiriakos.

 

 

Czytaj więcej...

Wszyscy jesteście zwycięzcami! - pełen artykuł

(...)

11 kwietnia w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych wzięło udział kilkuset uczniów szkół średnich, w większości rolniczych. Konkurs odbywał się w dziewięciu okręgach, obejmujących szkoły z kilku województw. Olimpijczycy, którzy dostali się do eliminacji okręgowych po wygraniu eliminacji szkolnych (25-26 października 2013 r.) mogli sobie wybrać jeden z dziewięciu bloków. We wszystkich okręgach uczniowie rywalizowali w blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, architektura krajobrazu oraz żywienie człowieka, w niektórych można było też wybrać ogrodnictwo i leśnictwo (Kraków, Poznań, Warszawa) oraz ochronę i inżynierię środowiska (Warszawa i Poznań).

(...)

W okręgu bydgoskim eliminacje odbywały się w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Przyjechało na nie 110 uczniów z 33 szkół rolniczych w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim.

(...)

W kategorii mechanizacja rolnictwa pierwsze miejsce zajął Dawid Koźlinka ze szkoły w Karolewie (zdobywca rekordowych 115 punktów), II miejsce – Damian Owczarzak ze szkoły w Gąsawie, III miejsce - Łukasz Czynsz ze szkoły w Przemystce.

http://agropolska.pl

W bloku tematycznym Mechanizacja Rolnictwa członkami Jury byli pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej Jerzy Kaszkowiak oraz Sylwester Borowski.

galeria

 

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 8 kwietnia 2014 r. r. podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Jerzemu SAWICKIEMU stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.
Recenzentami rozprawy habilitacyjnej „Analiza i modelowanie procesu obróbki elektrochemicznej krzywoliniowych powierzchni obrotowych” oraz całokształtu dorobku naukowego byli:

  • recenzenci wyznaczeni przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów:

- prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak – Politechnika Koszalińska
- prof. dr hab. inż. Andrzej Ruszaj – Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

  • recenzenci wyznaczeni przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej:

- dr hab. inż. Sławomir Spadło - Politechnika Świetokrzyska
- dr hab. inż. Tadeusz Leppert, prof. nadzw. UTP w Bydgoszczy.

 

Czytaj więcej...

W dniach 2-3 kwietnia 2014 roku zorganizowano w Regionalnym Centrum Innowacyjności w ramach działalności Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii na UTP w Bydgoszczy dwa szkolenia z zakresu instalacji fotowoltaicznych. W ramach szkolenia swoje prezentacje przedstawili Adam Pęziak z IBC Solar, Marcin Sawczyn z SMA Solar, Łukasz Trzeciak z Green Synergy, Michał Dunajski z Hewalex Sp. z o.o. oraz Dr inż. Adam Mroziński reprezentujący Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii - www.icoze.utp.edu.pl.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierało postulaty środowiska naukowego zmierzające do ułatwienia stosowania w praktyce przepisów o zamówieniach publicznych.

Udało się m.in. podwyższyć próg zobowiązujący do prowadzenia zamówień publicznych z 14 do 30 tys. euro. Spod ustawy będą wyłączone dostawy i usługi służące wyłącznie celom badawczym, eksperymentalnym, naukowym lub rozwojowym.

Uczelnia będzie mogła też unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli środki, które chciała na nie przeznaczyć, nie zostały jej przyznane.

wiecej przycisk

 

 

 

http://nauka.gov.pl/

 

19 marca 2014 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej przy współpracy z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym i firmą TENACO, odbył się finał II edycji olimpiady wiedzy technicznej TECHWIM. Stu pięćdziesięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych rywalizowało o zwycięstwo, zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Tytuł Szkoły Inżynierii Mechanicznej 2014 otrzymał Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, zaś indywidualnie najlepsi okazali się:

- I miejsce – Patryk Leśniak
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy,

 

- II miejsce – Mateusz Pawlaczyk
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy,

 

- III miejsce – Grzegorz Rosenkiewicz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu.

 

Czytaj więcej...

Bydgoszczanka bierze udział w programie stacji TVN "Project Runway". W reality show dla młodych projektantów walczy o 300 tys. zł, mecenat marki Simple i sesję zdjęciową w magazynie Elle.

Monika Lemańska to 23-letnia studentka wzornictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym i absolwentka Policealnej Szkoły Projektowania i Konfekcjonowania Odzieży w Toruniu. Jest też właścicielem startupu Monika Lemańska fashion & design.

W niedzielny wieczór po raz pierwszy wystąpiła w programie "Project Runway", najnowszej produkcji stacji TVN.

http://bydgoszcz.gazeta.pl/

 

 

Prof. zw. dr. hab. inż. Zbigniew Kikiewicz


 

 

 

 

 

 

 

90-lecie urodzin

 

Z okazji Jubileuszu urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i codziennych radości w życiu osobistym!

 

 

 

 Dziekan, Rada, Społeczność Wydziału Inżynierii Mechanicznej

 

Pracownicy Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska
Czytaj więcej...

siatprac2014

W dniach 18-19.02.2014r na naszej uczelni odbywał się MIĘDZYWYDZIAŁOWY TURNIEJ PRACOWNIKÓW UTP W PIŁCE SIATKOWEJ O PUCHAR J.M. REKTORA.

Mecze odbywały się w 2 grupach systemem „każdy z każdym”. Grupa A - link, Grupa B - link

Wyniki :

O V miejsce – WHiBZ : WTiIE

2:0 (25:13, 25:17)

Półfinał 1 - WIM : WBAiIŚ - 2:0 (25:8, 25:12)

Półfinał 2 - WBAiIŚ : WTiICH  - 2:1 (24:26, 25:22, 15:10)

o III miejsce - WTiICH : RoliBio - 2:0 (25:7, 25:11)

FINAŁ o 1 miejsce - WIM : WBAiIS - 2:0 (25:21, 25:21)

 

Czytaj więcej...

W dniach 21 stycznia do 4 lutego 2014 roku studenci kierunku Wzornictwo brali udział w Art and Design Workshop na King Mongkut\'s University of Technology North Bangkok w Tajlandii. W ramach warsztatów nasi studenci pracowali w grupach ze studentami KMUTNB realizując określone zadania projektowe pod nadzorem kadry Zakładu Wzornictwa jak i z Uniwersytetu z Bangkoku. Studenci nasi zapoznali się z nowymi materiałami, techniką pracy. Po zajęciach poznawali sposób życia, kulturę i zwyczaje panujące w Tajlandii. Podczas tego pobytu spotkaliśmy się z ogromną gościnnością. Warsztaty te są kontynuacją rozpoczętej współpracy między WIM UTP a KMUTNB. W ubiegłym roku na podobnych warsztatach gościliśmy studentów i profesorów z KMUTNB. Wówczas gośliśmy także Konsula Gospodarczego Tajlandii w Polsce. Tegoroczne warsztaty zbiegły się z ważną dla KMUTNB uroczystością obchodów 55-lecia Uniwersytetu. Obchodom towarzyszyła także Wystawa, w której brali udział nasi pracownicy i studenci. W uroczystościach udział wzięło wielu rektorów współpracujących uczelni, w tym z uczelni. Punktem kulminacyjnym była uroczystość z udziałem Księżnej, która za rozwój współpracy z naszą Uczelnią wręczyła Prof. Wojciechowi Horze wyróżnienie. Na towarzyszącej uroczystościom wystawie King Mongkut\'s University of Technology North Bangkok prezentował mapę współpracy zagranicznej. Z Polski, na tej mapie znaleźliśmy się obok Uniwersytetu Artystycznego z Poznania. Uniwersytet KMUTNB wydał także obszerny folder gdzie zamieścił informację o współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej zamieszczając zdjęcie ze wspólnych warsztatów w Więcborku. Latem planowany jest także przyjazd grupy studentów z Tajlandii na kolejne Art and Design Workshop, tym razem w Polsce.

Franciszek Bromberek

Czytaj więcej...

Dnia 30 stycznia, jak co roku odbyły się na Naszej Uczelni Drzwi Otwarte. Na imprezie tej zorganizowanej z myślą o kandydatach na studia pojawiło się wielu zainteresowanych podjęciem nauki na UTP. Każdy z wydziałów przygotował własne stoiska mające za zadanie promocję oraz informowanie na temat profilów prowadzonej działalności. Na stoisku WIM pojawiła się liczna reprezentacja studentów działających w kołach naukowych. Z Instytutu Eksploatacji Maszyn i Transportu - koła naukowe: Nowoczesnej Techniki Rolniczej, Transportowców, Fanów Motoryzacji, Innowacji w Technologii i Środowisku. Z Instytutu Technik Wytwarzania - Tech Plast oraz z Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn - koło naukowe: Bio Med.

Nad całością prezentacji Wydziału czuwał Adam Troszyński.

 

Sylwester Borowski

 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image