• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Dziewczyny

  • Kwiecień 2017

"...... Nieeksploatowane ujęcia wód podziemnych są najpoważniejszym zagrożeniem krytycznej infrastruktury gospodarki wodnej, jednym z ognisk zanieczyszczeń warstwy wodonośnej. Pozostawione bez zabezpieczeń, z powodu braku świadomości i powagi zagrożenia, zostają zamienione w szamba, miejsca gromadzenia ścieków i odpadów – alarmowali trzy lata temu Ewelina Baumgart i Józef Flizikowski z Instytutu Technik Wytwarzania UTP w Bydgoszczy na łamach specjalistycznego dwumiesięcznika „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”. I apelowali: należy rozwijać działania prawne i technologiczne dla prawidłowej likwidacji nieczynnych ujęć wody. Nieużytkowane otwory studzienne zaliczyli do najważniejszy ognisk zagrożeń zanieczyszczających i mających wpływ na jakość wód podziemnych, obok takich ich źródeł, jak zakłady przemysłowe, stacje paliw, komunikacja i jej produkty z dróg krajowych czy źle funkcjonujące składowiska odpadów komunalnych.   ......"

 

Studnie zapomniane - studnie złe - pełen artykuł

 

 
 
 

W dniu 2 października 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Metrologii i Systemów Pomiarowych. Słowo wstępne i krótką charakterystykę laboratorium przedstawił doc. Franciszek Bromberek. Otwarcia dokonali JM Rektor UTP Prof. Antoni Bukaluk oraz Dyrektor MITUTOYO Polska Sp. z o .o. Jakub Ruszkowski. Licznie przybyli goście w tym Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes oraz przedstawiciele przedsiębiorstw naszego regionu mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi systemami pomiarowymi i wyposażeniem, które jest obecnie w światowej czołówce branży. Laboratorium powstało dzięki współpracy ze światowym liderem w dziedzinie metrologii firmą MITUTOYO oraz przy zaangażowaniu firmy TENACO. Celem Laboratorium jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na WIM, zapoznawanie studentów z najnowszą techniką pomiarową, prezentacja nowoczesnych rozwiązań firmom produkcyjnym i aby małe firmy produkcyjne mogły korzystać z nowoczesnej techniki pomiarowej dającej dokładność pomiarów rzędu tysięcznych części mm.

Franciszek BromberekGaleria zdjęć

 

 

W dniach 16-19 października w Jaremczy, odbyła się międzynarodowa konferencja „V Ukraińsko – Polskie naukowe Dialogi”. W wyniku odbytej konferencji powstała monografia pod redakcją profesora B. Żółtowskiego i profesora J. Shalapko „Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy”.

Daniel Perczyński

 


Galeria zdjęć

Panie, Panowie, pracownicy Wydziału 

przyjmijcie serdeczne życzenia 

z okazji Święta Edukacji Narodowej.

 

Życzę wszystkim kopalni diamentów wśród Studentów, 

szczerego srebra wśród Pracowników, 

złoża złota od Ministra na wycinku.., 

platynowych krążków z pracami doktorantów, 

a od Wnucząt samych Orderów Uśmiechu.

 Z serdecznymi pozdrowieniami

 

Dziekan

 

W dniach 10-11.10.2013r. odbyła się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy Konferencja Eko-€uro-Energia 2013. Pierwszy Dzień konferencji zorganizowano w formule Dnia Branży OŹE na WIM UTP (Prezentacje firm branży OZE) w Budynku Auditorium Novum przy UTP w Bydgoszczy w sali A1. Natomiast dzień drugi dzień obrad zorganizowano w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności w sali C8.

 

Spotkania naukowe w ramach konferencji naukowo technicznej pn.  ECO-€URO-ENERGIA były już organizowane na UTP w Bydgoszczy kilkukrotnie od 2004 roku w latach 2004, 2005, 2006, 2007 i 2012. Pierwszym organizatorem były Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o. zaś współorganizatorem UTP w Bydgoszczy. Te debaty nad rozwojem energii odnawialnej w Polsce i Europie oraz prezentacje rozwiązań z udziałem przedstawicieli inwestorów, nauki, instytucji rządowych producentów i użytkowników instalacji OZE przyczyniały się do popularyzacji wdrażania i stosowania rozwiązań technicznych opartych o odnawialne źródła energii.

 

 

Czytaj więcej...

Image

ImageW dniu 02 lipca 2013 r. odbyło się zebranie pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
Spotkanie prowadził Prof. Senior Michał STYP-REKOWSKI.
Podczas spotkania Dziekan WIM Prof. Bogdan Żółtowski przedstawił sprawozdanie z działalności i osiągnięć Wydziału w roku akademickim 2012/13.

 

Czytaj więcej...

ImageW dniach 12-14 czerwca Wydział Inżynierii Mechanicznej odwiedziła delegacji z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego z Ukrainy w składzie:

Prof. Mykola Skyba – Rektor
Prof. Mykola Jochna – Prorektor ds. współpracy z Zagranicą
Prof. Jerzy Szalapko – kierownik katedry

Podczas wizyty goście odbyli spotkania z Rektorem UTP prof. A Bukalukiem, z prof. M. Bielińskim Prorektorem ds. współpracy z gospodarką i zagranicą, a także z Dziekanem WIM prof. Bogdanem Żółtowskim. Intencją wizyty było rozpoczęcie wspólnych studiów drugiego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Naszym Wydziale.

Wizyta ta była również okazją do zwiedzenie Naszych laboratoriów, które zrobiły duże wrażenie na gościach.
Wynikiem spotkań polsko-ukraińskich jest deklaracja przyjęcia pierwszych studentów z Ukrainy jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Janusz Musiał

Czytaj więcej...

ImageW dniu 19 czerwca w ramach obchodzonego Święta Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu. Jednym z punktów posiedzenia była promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Z rąk Rektora UTP, dr. hab. inż. Antoniego Bukaluka, prof. nadzw. UTP,  Dyplom Doktora nadany przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej odebrali: dr inż. Lucyna Głowacka-Reszka (dr hab. Kazimierz Piszczek prof. UTP), dr inż. Piotr Aleksandrowicz (prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski), dr inż. Leszek Wesołowski (prof. dr hab. inż. Andrzej Bochat). Dyplomy poświadczające uzyskanie stopnia doktora habilitowanego odebrali: dr hab. inż Tadeusz Leppert, dr hab. inż Bogdan Ligaj, dr hab. inż Janusz Zachwieja, dr hab. inż Bogusław Królikowski, dr hab. inż Jacek Jackiewicz, dr hab. inż Grzegorz Socha oraz dr hab. inż Grzegorz Szala.

 

Czytaj więcej...

ImageW dniu 06.06.2013 dr inż. Robert Sołtysiak na zaproszenie Kierownika Działu Konstrukcyjno-Technologicznego Pana Krzysztofa Pilarskiego, pracownika firmy Inter Metal w Inowrocławiu, brał udział w seminarium naukowym "Polska Wizja Zero 2013". Seminarium połączone z crash-testami zostało zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Badawczy Ochronnych Systemów, Stowarzyszenie Linia Życia i Grupę Saferoad, w skład której wchodzi firma Inter Metal. Tytuł seminarium nawiązuje do skandynawskiej wizji, zakładającej zmniejszenie w przyszłości liczby zabitych i ciężko rannych na drogach do zera.

Czytaj więcej...

Dnia 28 maja 2013 r. o godzinie 12.00 w sali S9, przy ul. Prof. S. Kaliskiego 7, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra inż. Eugeniusza MAŃKI pt.: „Analiza porównawcza metod badania lin w aspekcie zwiększenia dokładności i informatywności badań”.

Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski UTP w Bydgoszczy.
Na recenzentów rozprawy powołano:
- prof. dr hab. inż. Mariana Szczereka, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
- dr hab. inż. Henryka Holkę, prof. nadzw. UTP, UTP w Bydgoszczy

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 28 maja 2013 r. podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Eugeniuszowi MAŃCE stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

ImageW dniach 17-18 maja odbyła się siódma edycja międzynarodowych targów "Wszystko dla Lotnictwa Air Fair 2013". Pierwszy dzień organizatorzy poświęcili wyłącznie wystawcom, specjalistom branży lotniczej oraz zaproszonym gościom. Drugi dzień wystawy został otwarty dla zwiedzających. W tegorocznych targach uczestniczyło około stu firm. Stoisko Wydziału Inżynierii Mechanicznej reprezentowali pracownicy Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn - dr inż. Robert SOŁTYSIAK oraz mgr inż. Tomasz TOMASZEWSKI, którzy zaprezentowali między innymi autorskie stanowisko badawcze do badań zmęczeniowych minipróbek w warunkach zmiennych obciążeń jednoosiowych. Stanowisko zostało zaprojektowane i wykonane w ramach pracy doktorskiej realizowanej przez mgra inż. Tomasza TOMASZEWSKIEGO. W pierwszym dniu odbyło się również Seminarium Kół i Sekcji Naukowo – Technicznych „TWÓRCZOŚĆ INŻYNIERSKA DLA WSPÓŁCZESNEJ EUROPY”. Patronat nad seminarium objął prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

W dniu 13.05.2013 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy, w ramach Juwenaliów 2013, odbył się konkurs pt.”Spotkanie oko w oko z cyklopem”. Konkurs polegał na przeniesieniu szklanej butelki z punktu A do punktu B za pomocą metalowego chwytaka w który wyposażony jest ładowacz chwytakowy. Organizatorem konkursu było Koło Naukowe Nowoczesnej Techniki Rolniczej. Do udziału przystąpiło 21 osób.

 

 


Czytaj więcej...

ImageW dniach 06-10.05.2013 r. członkowie Koła Naukowego Tech-Plast po raz wtóry wzięli udział w jednych z największych wydarzeń branży przetwórstwa tworzyw polimerowych, jakim są Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL w Kielcach.Czytaj więcej...

Image

 

Image

 ImageW dniach 25 i 27.03.2013 studenci kierunku Transport i uczestnicy Koła Naukowego Transportowców wzięli udział w zorganizowanej przez dr inż. Piotra Bojara wycieczce do Zakładu Komunikacji Tramwajowej. Celem zorganizowanej wycieczki było uzupełnienie wiadomości z przedmiotów Metody Komputerowe w Transporcie i Bezpieczeństwo Eksploatacji Pojazdów.


W trakcie zwiedzania zajezdni studenci zostali zapoznani z procedurą przygotowywania pojazdów do codziennej eksploatacji, a także z realizowanymi pracami modernizacyjnymi taboru Bydgoskiego MZK. Ponadto zapoznano studentów z wybranymi elementami wprowadzanego w Bydgoszczy Inteligentnego Systemu Transportowego i związanego z tym wyposażeniem tramwajów.

Piotr Bojar

 

Czytaj więcej...

W kwietniu rozpoczyna się trzecia edycji rządowego programu „Top 500 Innovators”. Laureaci odbędą staż w najlepszych ośrodkach naukowych świata z pierwszej dziesiątki rankingu szanghajskiego. W tej grupie znalazł się dr inż. Marek Szczutkowski z Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska.
Program wyposaża uczestników w unikalne kompetencje, pozwalające im prowadzić innowacyjne badania naukowe, ukierunkowane na potrzeby odbiorców z założeniem docelowego wprowadzenia produktu badań na rynek.
O miejsce w kolejnej edycji rządowego programu konkurowało 376 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski. Po ocenie formalnej odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w których oceniano aplikacyjność badań, innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego. Ostatecznie wyłoniono 116 finalistów trzeciej edycji „Top 500 Innovators”, reprezentujących 63 instytucje naukowe z całej Polski.
Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach dowiedzą się jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Bardzo ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu będą obserwowali pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital.
Przedmiotem badań dra inż. Marka Szczutkowskiego jest opracowanie i rozwijanie autorskiego systemu CAQ (Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością) jako narzędzia stanowiącego podstawę metodyki wdrażania systemu zarządzania w mechanicznych laboratoriach badawczych ubiegających się o uzyskanie certyfikatu akredytacji. Opracowane oprogramowanie wraz z pomocą (w języku polskim i angielskim) ma wypełnić pewną lukę w analizowanych metodykach wdrażania systemów zarządzania jakością a co za tym idzie umożliwić jednostkom laboratoryjnym implementację systemu zarządzania jak i jego późniejsze utrzymywanie. Prace związane są z obszarami organizacyjnymi jak i stricte technicznymi.

 

Image

Dnia 26 marca 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej. W jego trakcie Dziekan Wydziału prof. Bogdan Żółtowski podziękował profesorom, którzy przez wiele lat pracowali dla dobra Wydziału i byli jego podporą. Profesorowie Hubert Latoś, Józef Szala, Henryk Holka, Henryk Tylicki oraz Joachim Zimniak przez wiele lat swojej pracy wykształcili setki absolwentów oraz pozostawili po sobie następców wśród pracowników Wydziału.

Czytaj więcej...

ImageDnia 20.03.2013 r. odbył się ETAP UNIWERSYTECKI I edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej TECHWIM organizowanej przez Wydział Inżynierii Mechanicznej. W Olimpiadzie uczestniczyło 12 szkół średnich z naszego regionu. Łącznie 110 uczestników wraz z opiekunami.
 
 
 
 

Czytaj więcej...

Image W dniu 12 marca 2013 roku, Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. inż. Tomaszowi Paczkowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

 

Czytaj więcej...

Dnia 28 lutego 2013 r. Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Bogdanowi Ligajowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn. Podjęta uchwała była wynikiem pozytywnej oceny dorobku naukowego habilitanta, w tym jednotematycznego cyklu publikacji pod tytułem Analiza doświadczalna i obliczeniowa trwałości zmęczeniowej stali konstrukcyjnych w warunkach obciążeń losowych oraz dokonań dydaktycznych i organizacyjnych.

Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli:
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś z Politechniki Poznańskiej,
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda z Politechniki Opolskiej,
- dr hab. inż. Dariusz Skibicki, prof. nadzw. UTP, z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image