• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Dnia 16 września 2014 r, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra inż. Przemysława Strzeleckiego pt.: „Metoda analityczna wyznaczania własności zmęczeniowych materiałów i elementów konstrukcyjnych w zakresie zmęczenia wysokocyklowego”.

Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Na recenzentów rozprawy powołano:

  • dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO - Politechnika Opolska
  • dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 16 września 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu Mgr inż. Przemysławowi Strzeleckiemu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

 

Czytaj więcej...

Technologia w służbie zdrowia, takie szczytne założenie przyświeca grupie Tech-Med Team, założonej przez mgr. Marka Andryszczyka. Zrzesza ona ambitnych studentów inżynierii biomedycznej z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Celem działań Koła Naukowego jest przede wszystkim czerpanie tego, co najlepsze z dwóch światów, współczesnej technologii i medycyny. Połączenie tych dziedzin ma w niedalekiej przyszłości, przysłużyć się ludzkiemu zdrowiu. Na postępie technologicznym i medycznym mają skorzystać osoby zmagające się z rozmaitymi schorzeniami oraz niepełnosprawni. Obecnym przedmiotem badań młodych naukowców są wady postawy oraz funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Więcej informacji można znaleźć na stronie własnej koła http://tmt.utp.edu.pl/ Opiekun mgr Marek Andryszczyk, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNowe przepisy regulować będą tak ważne kwestie jak: zniesienie opłat za drugi kierunek, uwłaszczenie naukowców, uczenie się przez całe życie oraz nowe zasady bliższej współpracy uczelni.

Sejm przegłosował nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa znosi opłaty za drugi kierunek. Dwa dni temu rząd poparł tę zmianę po to, by jak najszybciej dostosować prawo do postanowień wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

 

wiecej przycisk

 

Dnia 1 lipca 2014 roku odbyło się specjalne, otwarte posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej na którym Dziekan Wydziału, prof. Bogdan Żółtowski przedstawił sprawozdanie z działalności WIM w roku 2013. Tego typu spotkania prowadzone są zwyczajowo przez Profesora Seniora. Na Wydziale ten honorowy tytuł przynależny jest obecnie profesorowi Michałowi Styp-Rekowskiemu. Fotorelacja z posiedzenia poniżej.

 

 

 

Czytaj więcej...

Dnia 1 lipca 2014 r, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra inż. Jarosława MIKOŁAJCZYKA pt.: „Wpływ dodatków smarnych na intensywność procesu zużycia w parze kinematycznej ze stykiem konforemnym. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Na recenzentów rozprawy powołano:

  • dr hab. inż. Dariusz Ozimina, prof. nadzw. PŚk - Politechnika Świętokrzyska
  • dr hab. inż. Tadeusz Leppert, prof. nadzw. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 1 lipca 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu Mgra inż. Jarosławowi MIKOŁAJCZYKOWI stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

„Synteza Sztuk” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Festiwal „Synteza Sztuk" to przedsięwzięcie Zakładu Wzornictwa Inżynerii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Ideą organizowanego już od dwóch lat festiwalu jest zapoznanie mieszkańców z potencjałem twórczym i aktywnością twórców tej uczelni, jak też szerokim zakresem współpracy z artystami z zaprzyjaźnionych uczelni (np. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Krakowie, a także z Malezji, Chin, Wielkiej Brytanii).

Prezentowany w Wilnie festiwal „Synteza Sztuk" rozpoczął się wernisażem wystawy w holu DKP. Ekspozycja przedstawia prace twórców różnych dyscyplin artystycznych: malarstwo, rzeźbę, grafikę, a także sztuki projektowe – architekturę i wzornictwo.

„Ta wystawa jest bardzo nietypowa. Nie tak często w holu DKP mamy okazję podziwiać tak szerokie spektrum sztuk" – otwierając ekspozycję powiedziała Irena Brazys, koordynatorka projektów w DKP.

Jak powiedział podczas wernisażu w Wilnie prof. Wojciech Hora z Zakładu Wzornictwa Inżynerii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy, zamysłem wystawy jest zmuszenie ludzi do zadawania sobie pytań.

Pełen artykuł - http://l24.lt/

 

W dniu 12.06.2014 odbyła się III edycja Kujawsko – Pomorskiego Kongresu Transportowców. Tematem przewodnim kongresu była „PERSPEKTYWA ROZWOJU TRANSPORTU I LOGISTYKI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM”. Kongres zorganizowało Koło Naukowe Transportowców działające przy Zakładzie Transportu i Eksploatacji WIM. Jak co roku kongres cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony studentów naszej uczelni jak również prywatnych uczelni z Bydgoszczy oraz zaproszonych przedstawicieli przemysłu.

 

 

Czytaj więcej...

Członkowie Koła Naukowego Tech – Plast, podobnie jak w latach poprzednich, w dniach 27-30.05.2014 uczestniczyli w wyjeździe na Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL w Kielcach. Jako Koło Naukowe studenci już po raz dziesiąty uczestniczyli w tym niezwykle ważnym dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych wydarzeniu. Członkowie Koła pełnili dyżury przy specjalnie przygotowanym stanowisku dla uczelni, w ramach powierzchni udostępnionej przez Bydgoski Klaster Przemysłowy. Gościom odwiedzającym stanowisko z dużym zaangażowaniem wyjaśniali rolę Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy jako ważnego ośrodka naukowo – badawczego dla otaczającego go regionalnego przemysłu i nie tylko. Dzięki targom zainteresowanym przybliżony został również profil edukacyjny oraz oferta edukacyjna także studiów podyplomowych.

Czytaj więcej...

W ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki w dniach 29-30 maja odbyły się imprezy organizowane przez Wydział Inżynierii Mechanicznej. Spotkały się one z gorącym przyjęciem wśród przybyłych gości, głównie dzieci. Zabawa zaoferowana w trakcie pokazów miała zachęcić do zainteresowania się naukami ścisłymi oraz zdobywaniem szeroko pojętej wiedzy. Lista prezentacji poniżej:

Czym są nowoczesne pomiary i sposób ich realizacji? dr inż. Janusz Musiał mgr inż. Adam Troszyński

Krzykiem nic nie zdziałasz, ale możesz być najgłośniejszy mgr inż. Jarosław Deczyński, mgr inż. Andrzej Sadowski, mgr inż. Michał Liss

Wszyscy jesteśmy grzejnikami dr inż. Adam Lipski, mgr inż. Zbigniew Lis

Czy chcesz się zmierzyć z maszyną, kto dalej rzuci piłką? dr hab. inż. Bogdan Ligaj, dr inż. Robert Sołtysiak

Łamanie paluszków (ale tylko słonych) dr inż. Sylwester Borowski, Studenci Koła Naukowego Nowoczesnej Techniki Rolniczej

Woda drąży skałę - czy to prawda? dr inż. Tomasz Jarzyna, inż. M. Gularowski

Roboty do roboty! dr inż. Sylwester Wawrzyniak

Biomechanika w pigułce dr inż. Adam Mazurkiewicz Studenci z Koła Naukowego IB

Czy wiesz, jak powstają laminaty dr inż. Mariusz Kukliński mgr inż. Osowski Przemysław

Tworzywa polimerowe wokół nas mgr inż. Piotr Czyżewski, dr inż. Dariusz Sykutera, dr inż. Karol Pepliński

Budowa i zasada działania wybranych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dr inż. Adam Mroziński, Dr inż. Andrzej Toporowski, Koło Naukowe OZE

 

(galeria)

W dniu 28 maja 2014 roku w godzinach 10:00÷15:00 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy w ramach realizacji II Etapu REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNOŚCI - Laboratorium Badań Rozdrabniania odbyło się spotkanie branżowe połączone z prezentacją sprzętu pomiarowego i urządzeń do rozdrabniania firmy Retsch. Firma Retsch dostarcza m.in. urządzenia do mielenia i przesiewania wykorzystywane zarówno w nauce jak i w przemyśle do przygotowania próbek dla najróżniejszych metod analitycznych, a także do analizy wielkości cząstki na potrzeby kontroli jakości czy też kontroli produkcji. Zakres tematyczny spotkania szczegółowo dotyczył następującej tematyki:

1) Przedstawienie zakresu ofertowego i nowych produktów oferowanych przez firmę Retsch oraz dyskusja problemów badań laboratoryjnych procesów rozdrabniania - Prezentacja Pana Przemysława Nalepki (Retsch Product Manager).

2) Testowanie wybranych urządzeń i analizy uziarnienia w ruchomym laboratorium firmy RETSCH oraz w Laboratorium Badań Rozdrabniania w godzinach 10:00÷15:00 - samochód-laboratorium firmy Retsch przed budynkiem 3.2 UTP w Fordonie.

Pracownicy uczelni zainteresowani problematyką wykorzystania maszyn i urzadzeń do rozdrabniania oraz analizą uziarnienia uczestniczyli w spotkaniu oraz w pokazie w ruchomym laboratorium firmy RETSCH przynosząc ze sobą próbki materiału do analiz testowych zarówno w zakresie preparatyki jak i analizy optycznej.

Adam Mroziński

Czytaj więcej...

W dniach 12-15 maja w Svratce, odbyła się międzynarodowa konferencja „Engineering Mechanics”. W wyniku odbytej konferencji powstała monografia pod redakcją V. Fuisa. Z Wydziału Inżynierii Mechanicznej prezentowano 10 referatów. Na konferencji dokonano oceny wygłoszonych referatów. Zaszczytne czwarte miejsce uzyskali D. Żórawski, B. Dzikowska, K. Peszyński za artykuł „Modelling of the vibrating dryer driver system”.

Daniel PerczyńskiCzytaj więcej...

Dniu 15.05.2014 roku odbył się, zorganizowany przez Zakład Pojazdów i Diagnostyki, III Rajd o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Pierwsze miejsce zajął Mariusz Stanisławski, student VI semestru kierunku Transport.

Pozostałe miejsca:

Miejsce II – Maciej Gularowski,

Miejsce III – Tomasz Kasprowicz,

Miejsce IV – Mateusz Dumalski,

Miejsce V – Krzysztof Sołtys,

Miejsce VI – Goel Michał.

Joanna Wilczarska

 

 

Czytaj więcej...

Koło Naukowe Inżynierii OŹE brało udział w Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej, które odbyły się w dniach 9-11 maja 2014 roku w Bydgoszczy (Hala Łuczniczka). Studenci-Członkowie Koła: Karol Klonowski, Agnieszka Włodarska, Patrycja Urbańska, Natalia Kozłowska, Weronika Kruszelnicka, Ola Madej , Patrycja Łosoś, Przemysław Kubiak, Łukasz Kuzdra prezentowali dorobek koła naukowego oraz ofertę UTP w Bydgoszczy z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii w aspekcie realizowanych badań i dydaktyki.

 

Adam Mroziński

 

 

 

Czytaj więcej...

Dnia 06 maja 2014 r, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Jacka SADKIEWICZA pt.: „Prowdrożeniowe badania efektywności pracy wielotarczowego rozdrabniacza ziaren zbóż”.

Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Na recenzentów rozprawy powołano:

  • prof. dr hab. inż. Marka Opielaka - Politechnika Lubelska
  • prof. dr hab. inż. Andrzeja Bochata - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 06 maja 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu Mgr Jackowi SADKIEWICZOWI stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

 

 

W dniach 22-23 kwietnia 2014 roku odbyła sie w Nitrze (Słowacja) Międzynarodowa konferencja Naukowa Studentów RECENT ADVANCES IN AGRICULTURE, MECHANICAL ENGINEERING AND WASTE POLICY pod patronatem prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. dzziekana Wydziału Technicznego Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze. W konferencji brali udział studenci z wielu ośrodków, cytując dziekana Tkáč'a: "...Som rád, že do rokovania v sekciách sa so svojimi referátmi tento rok zapoja aj mladí ľudia z partnerských univerzít a inštitúcií: Bidgoszcz (Poľsko), Gödöllő (Maďarsko), Ľvov (Ukrajina), Saint-Petersburg (Rusko), Praha a Brno (Česká Republika), ako aj zo Zvolena (Slovenská republika)...". Z Wydziału Inżynierii Mechanicznej udział w konferencji wzieli członkowie Koła Naukowego Nowoczesnej Techniki Rolniczej Katarzyna Brudecka, Joanna Dombrowska oraz Liwiusz Szczepański z opiekunem dr. Sylwestrem Borowskim. Wystąpienia naszych studentów spotkały sie z dużym zainteresowaniem, a kolega Liwiusz Szczepański wyróżniony został nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie na najciekawsze wystąpienie w sekcji. Wyjazd możliwy był dzięki wsparciu i życzliwości Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich prof. Janusza Prusińskiego oraz Dziekana prof. Bogdana Żółtowskiego. Serdecznie dziękujemy!

Sylwester Borowski

 

Czytaj więcej...

Studenci wzornictwa poprawią wizerunek Bydgoszczy - http://bydgoszcz.gazeta.pl

 

Studenci wzornictwa z UTP wraz z plastykiem miasta będą poprawiać wizerunek Bydgoszczy. Estetyczną metamorfozę zaczną od ulicy Długiej.

To będą autorskie projekty, ale realizowane przy współpracy z Markiem Iwińskim, plastykiem miejskim i społeczną Radą ds. Estetyki Bydgoszczy. Wczoraj prof. Antoni Bukaluk, rektor UTP, podpisał w tej sprawie list intencyjny z prezydentem Rafałem Bruskim.

- Postawiliśmy na współpracę ze studentami, bo są kreatywni, mają głowy pełne pomysłów i ciekawą wizję miasta - mówi Ewa Raczyńska-Makowska z UTP, zasiadająca też w Radzie ds. Estetyki. - Nie chcemy, by ich prace trafiały do szuflady. Wykorzystamy twórczy potencjał i damy realną pracę, która tak bardzo jest w Bydgoszczy potrzebna. Być może uda się zatrzymać zdolnych projektantów w mieście. - Będzie to okazja, by skonfrontować nabytą wiedzę, z realną przestrzenią miejską. To wyzwanie. Ich recenzentami nie będą już tylko wykładowcy, ale wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Presja jest duża, ale studenci wiedzą, jak cenne to będzie doświadczenie. Dlatego do projektu podchodzą entuzjastycznie, prześcigają się w pomysłach - mówi Iwiński.

Pierwsze prace na rzecz porozumienia rozpoczęły się w marcu. Grupa studentów wzięła udział w zajęciach prowadzonych przez Marka Iwińskiego, plastyka miasta.- Na podpisaniu listu intencyjnego się nie skończy. Prace nad projektami trwają. Niebawem będą efekty - zapewnia Iwiński.

Pełen tekst

 

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 17 kwietnia 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Tomaszowi GIESKO stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

 

 

 

Czytaj więcej...

Dnia 15.04.2014 roku dr inż. Robert SOŁTYSIAK zorganizował dla studentów VI semetru MiBM wyjazd terenowy do Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych KRUKOWIAK Spółka z o.o. Od 1987 roku KFMR „KRUKOWIAK” jest jednym z najważniejszych producentów maszyn rolniczych w Polsce. Choć firma znana jest głównie z opryskiwaczy, to w swojej ofercie ma również szeroką gamę maszyn dla producentów i przetwórców warzyw oraz sadowników.

Wyjazd tereowy rozpoczął się od Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redeczu Krukowym. Pani Wiesława Pińkowska zaprezentowała dawniej funkcjonujące rozwiązania konstrukcyjne maszyn rolniczych i przemysłowych, ciągników, samochodów, motocykli oraz innych urządzeń i narzędzi, które użytkowane były na kujawskiej wsi.

 

Czytaj więcej...

W dniu 14 kwietnia 2014 członkowie Koła Naukowego TECH-PLAST brali udział w IX Konferencji POLIMER 2014: "Innowacyjność w przetwórstwie tworzyw sztucznych-nauka we współpracy z przemysłem, organizowanej przez studentów Politechniki Warszawskiej - Koła Naukowego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER, działającego pod opieką Profesora Krzysztofa Wilczyńskiego przy Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych. W ramach konferencji odbył się konkurs na najlepszy poster naukowy pod nazwą „Innowacyjność w przetwórstwie tworzyw sztucznych – nauka we współpracy z przemysłem”. Członkowie Koła Naukowego TECH – PLAST: Mateusz Falkiewicz oraz Sebastian Siutkowski pokonali przedstawicieli pozostałych kół naukowych oraz doktorantów i zdobyli pierwsze miejsce za pracę pod tytułem „Jak to działa, czyli pomiar skanerem optycznym 3D elementów z tworzyw polimerowych”. Gośćmi specjalnymi tegorocznej konferencji było dwoje wybitnych profesorów zajmujących się zagadnieniami reologii polimerów - Profesor Evan Mitsoulis oraz Profesor Savvas Georgios Hatzikiriakos.

 

 

Czytaj więcej...

Wszyscy jesteście zwycięzcami! - pełen artykuł

(...)

11 kwietnia w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych wzięło udział kilkuset uczniów szkół średnich, w większości rolniczych. Konkurs odbywał się w dziewięciu okręgach, obejmujących szkoły z kilku województw. Olimpijczycy, którzy dostali się do eliminacji okręgowych po wygraniu eliminacji szkolnych (25-26 października 2013 r.) mogli sobie wybrać jeden z dziewięciu bloków. We wszystkich okręgach uczniowie rywalizowali w blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, architektura krajobrazu oraz żywienie człowieka, w niektórych można było też wybrać ogrodnictwo i leśnictwo (Kraków, Poznań, Warszawa) oraz ochronę i inżynierię środowiska (Warszawa i Poznań).

(...)

W okręgu bydgoskim eliminacje odbywały się w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Przyjechało na nie 110 uczniów z 33 szkół rolniczych w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim.

(...)

W kategorii mechanizacja rolnictwa pierwsze miejsce zajął Dawid Koźlinka ze szkoły w Karolewie (zdobywca rekordowych 115 punktów), II miejsce – Damian Owczarzak ze szkoły w Gąsawie, III miejsce - Łukasz Czynsz ze szkoły w Przemystce.

http://agropolska.pl

W bloku tematycznym Mechanizacja Rolnictwa członkami Jury byli pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej Jerzy Kaszkowiak oraz Sylwester Borowski.

galeria

 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image