• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Bieżąca – już trzecia edycja projektu pn. Voucher Badawczy jest realizowana przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji w partnerstwie z "Pracodawcami Pomorza i Kujaw" Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddziałem w Bydgoszczy.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia powiązań nauki i biznesu oraz potencjału badań jednostek i przedsiębiorstw dla rozwoju technologii. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych. Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP na zakup usług badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych. Planowane jest udzielenie wsparcia dla minimum 300 przedsięwzięć. Projekt swoim zasięgiem obejmie całe województwo kujawsko-pomorskie – więcej informacji na http://kpai.pl/.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 31 mln PLN. Wkład funduszy strukturalnych stanowi 85% wartości projektu.

Czytaj więcej...

W ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki w dniu 24 maja 2018 odbyły się imprezy organizowane przez Wydział Inżynierii Mechanicznej w ramach tegorocznej edycji Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Spotkały się one z gorącym przyjęciem wśród przybyłych gości, głównie dzieci. Zabawa zaoferowana w trakcie pokazów miała zachęcić do zainteresowania się naukami ścisłymi oraz zdobywaniem szeroko pojętej wiedzy.

galeria - autor Katarzyna Plutowska

X. Europejskie Targi Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT

17-19 maja 2018  Iasi – Rumunia

W sobotę 19 maja 2018 roku zakończyła się  X edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT, organizowana przez Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców), Europe Direct Iasi (Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej), Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi w Iasi, Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza  w Iasi, Uniwersytet Medycyny i Farmacji Grigore T. Popa w Iasi oraz The National Institute for Research and Development in Environmental Protection (Narodowy Instytut Badań i Rozwoju w Dziedzinie Ochrony Środowiska). Targi poświęcone są promowaniu kreatywności w kontekście europejskim, poprzez prezentowanie działalności i osiągnięć szkół technicznych, instytucji szkolnictwa wyższego, jednostek badawczych, indywidualnych wynalazców oraz firm. Dodatkowo wydarzenie to było doskonałą okazją do nawiązywania nowych kontaktów oraz współpracy pomiędzy uniwersytetami, jednostkami badawczymi.

Czytaj więcej...

"...W dniu urodzin Bydgoszczy odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta i zgodnie z tradycją wręczone zostały Medale Kazimierza Wielkiego.

Podczas uroczystej sesji wręczono 9 medali, w tym 5 indywidualnych.

Otrzymali je Marek Bieliński, profesor, przedstawiciel bydgoskiego środowiska naukowego, Jan Rulewski, senator, związkowiec i polityk, Marcin Sauter, scenarzysta, reżyser i autor filmów dokumentalnych, Izabella Szolginia, dyrektor schroniska i wielka miłośniczka zwierząt, Zdzisław Tylicki, były dyrektor i prezes "Rometu", działacz m.in. Polskiego Towarzystwa Turystycznego i Polskiego Związku Działkowców.

Cztery zbiorowe medale trafiły do Bydgoskiej Izby Adwokackiej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” oraz Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Medale wręczyli prezydent Rafał Bruski i przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Zbigniew Sobociński...."

Fotorelacja http://bydgoszcz24.pl

 

http://bydgoszcz24.pl/

Czytaj więcej...

W dniu 27 kwietnia na Politechnice Wrocławskiej odbyło się Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum IATI. Głównym tematem spotkania była współpraca nauki z przemysłem w dziedzinie elektromobilności.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) to wirtualny Instytut utworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. IATI tworzy wielopartnerską sieć współpracy działając w ramach konsorcjum.

 

Czytaj więcej...

W dniu 25 kwietnia w budynku 3.2 w sali 101A odbyły sie pierwsze zajęcia szkoleniowe dla studentów z Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań w ramach projektu pn. „PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE - kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy” (www.projektoze.utp.edu.pl) Projekt ten  jest projektem w całości realizowanym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Za cel główny stawia podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 60 studentów studiujących na kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy poprzez objęcie kompleksowym programem wsparcia kluczowych kwalifikacji lub kompetencji (zawodowych, analitycznych i językowych) studentów wzmocnionym na etapie realizacji projektu ścisłą współpracą z potencjalnymi pracodawcami (warsztaty, wizyty studyjne) do VIII.2020r.

 

Czytaj więcej...

"...W sześciu blokach tematycznych zmagali się 20 kwietnia uczestnicy eliminacji okręgowych XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w okręgu Bydgoszcz, obejmującym woj. kujawsko-pomorskie i część pomorskiego.[...]

W eliminacjach okręgowych OWiUR wzięło udział kilkuset uczniów szkół średnich, w większości rolniczych. Konkurs odbywał się w dziewięciu okręgach, obejmujących szkoły z kilku województw.

Olimpijczycy, którzy dostali się do eliminacji okręgowych po wygraniu eliminacji szkolnych (26-27 października 2017 r.) mogli wybrać jeden z dziewięciu bloków.

We wszystkich okręgach uczniowie rywalizowali w blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, gastronomia i architektura krajobrazu, w niektórych można było też wybrać ogrodnictwo i leśnictwo (Kraków, Warszawa), technologię żywności (Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin, Warszawa i Wrocław), agrobiznes (Bydgoszcz, Kraków, Olsztyn, Siedlce, Szczecin i Wrocław), ochronę i inżynierię środowiska (Kraków i Poznań) oraz weterynarię (Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Warszawa i Wrocław)..."

Relacja z Olimpiady agropolska.pl

Relacja z wręczenia nagród agropolska.pl

 

9 kwietnia 2018 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy odbyła się Gala Finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” organizowanej przez Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Celem Programu jest wyróżnianie najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów na polskich uczelniach. Certyfikat "Studia z Przyszłością" otrzymał również kierunek studiów z naszego Wydziału: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych (studia I stopnia).

Czytaj więcej...

"...Bartosz jest studentem mechaniki i budowy maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP. Historia jego aktywności w zakresie tworzenia nowych przedmiotów funkcjonalnych jest zdumiewająca. Konstruował urządzenia od dziecka. Mieszarka do napojów, przenośna umywalka czy rama do tapetowania to tylko niektóre z nich. W wieku 17 lat stworzył tzw. bucior, czyli urządzenie do odchwaszczania i mycia podłóg. W ramach #PasjopolisMaster Bartosz zmodyfikuje swój wynalazek wzbogacając go o nowe funkcjonalności i zasilanie hybrydowe...."

http://www.pasjopolis.pl/

Zapraszamy do odsłuchania audycji radia PiK, w której Piotr Grygor, wykładowca Wzornictwa UTP, 
mówił o procesach życiowych roślin przetłumaczonych na dźwięk i grafikach wykonanych przy pomocy fal mózgowych.
Rozmowa rozpoczyna się od 3:55.
http://www.radiopik.pl/126,72,audycja-z-19032018
 
Poniżej także link do video, dokumentującego audio performance na procesy życiowe roślin.
 
 
 
fot. Helena Majewska Photography
 

Czytaj więcej...

W dniu 22.03.2018 r. w Regionalnym Centrum Innowacyjności-Centrum Transferu Technologii w Bydgoszczy odbyło się  spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące II naboru wniosków w ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń- Voucher Badawczy” , Modułu II- Bon na patent w ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń” i Funduszu pożyczkowego. Zachęcamy doi zapoznania się z prezentacjami prezentowanymi podczas spotkania.


Adam Mroziński

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

 

"...Iza Wilkos jest studentką wzornictwa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP. Nie boi się trudnych wyzwań i sięga wysoko - dosłownie i w przenośni, bowiem wielokrotnie udowodniła, że w skoku wzwyż podczas Akademickich Mistrzostw Polski nie ma sobie równych. Jej praca badawcza to również „wysokie loty” – w ramach #PasjopolisMaster będzie pracowała nad nową technologią łączenia metali kolorowych i szlachetnych ze szkłem, na co z niecierpliwością czeka branża jubilerska..."

http://www.pasjopolis.pl/

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizują od kilku miesięcy wspólny projekt pn. "Inkubator Innowacyjności +". Obie uczelnie dostały na ten cel prawie 3,8 mln zł z Unii Europejskiej z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 Z całej kwoty dofinansowania ok. 1,9 mln zł obie uczelnie przeznaczyły na wewnętrzne działanie konkursowe, które ma promować najlepsze innowacyjne projekty, wynalazki, pomysły, badania naukowe, które mogą być zastosowane w biznesie i trafić na rynek w formie konkretnych usług czy produktów. Naukowiec lub wyróżniony zespół badawczy będzie mógł przeznaczyć uzyskane pieniądze (max 90 000 zł netto) np. na zakup niezbędnych materiałów, będzie możliwe wykorzystanie dodatkowej aparatury badawczej, zamówienie usług badawczych na zewnątrz itp.

 W drugiej edycji konkursu zorganizowanego na UTP w Bydgoszczy zgłoszono 20 tematów. Na podstawie decyzji Rady ds. Inwestycji, powołanej w ramach projektu Inkubator Innowacyjności plus, 12 tematów ze zgłoszonych 20stu tematów zostanie przekazanych do dalszej oceny merytorycznej realizowanej przez zewnętrzną firmę konsultingową. Poniżej lista zgłoszonych teamów:

 

Czytaj więcej...

 

KOMUNIKAT 3

Spis artykułów

 

Diagnostyka techniczna zajmująca się oceną stanu technicznego maszyn, staje się narzędziem transformacji gospodarki i ochrony środowiska, jest też podstawowym narzędziem kształtowania jakości przemysłowych procesów realizacyjnych, szczególnie systemów działaniowych.

Diagnostyka techniczna umożliwia ocenę stanu aktualnego oraz predykcję tego stanu dla potrzeb oceny zdatności zadaniowej badanego obiektu. Rozwiązuje się tu trudne zagadnienie odwrotne określenia stanu technicznego obiektu na podstawie dostępnych modeli energetycznych, symptomowych lub holistycznych, każdorazowo jednak na podstawie pozyskiwanych symptomów stanu.

Diagnostyka techniczna pozwalająca dokładnie określić stan techniczny obiektów stwarza szansę osiągnięcia znacznych oszczędności materiałowych i finansowych, zwolnienia na inne cele części zdolności obsługowych warsztatów i zakładów naprawczych. Docelowo, umożliwia także opracowywanie nowych strategii eksploatacji maszyn, prowadzenie wysoce ekonomicznych technologii napraw i racjonalnej gospodarki częściami zamiennymi.

 

Prof. Bogdan Żółtowski

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZY

w BYDGOSZCZY

Znamy już zdobywców grantów II. edycji programu grantowego Pasjopolis Master, którego celem jest wspieranie ambitnych studentów w rozwoju ich pasji, pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Granty w wysokości 5 tys. złotych trafią do 9 osób, które przekonały Komisję Grantową, że to właśnie ich projekty warte są wsparcia.

W piątkowe popołudnie (02.03.2018) zdobywcy grantów w programie Pasjopolis Master gościli w Apatorze. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Uczelni, które dołączyły do programu. 

Pasjopolis Master to jedna z inicjatyw społecznych Apator SA, w ramach których firma wspiera młodych, uzdolnionych ludzi. Druga edycja programu została skierowana do studentów trzech uczelni wyższych z regionu, tj. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięto pierwszy konkurs na granty przedwdrożeniowe: Naukowcy z UTP otrzymali blisko 700 000 zł na swoje innowacyjne rozwiązania.

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizują od kilku miesięcy wspólny projekt pn. "Inkubator Innowacyjności +". Obie uczelnie dostały na ten cel prawie 3,8 mln zł z Unii Europejskiej z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

Czytaj więcej...

 
Serdecznie zapraszamy na Koncert Orkiestry Kameralnej Accademia dell\\\'Arco A.Vivaldi z życzeniami dla Pań, organizowany przez Zakład Wzornictwa UTP, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, który odbędzie się 8.03.2017 (czwartek) o godzinie 18.00 w Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 (Hala Pomp) w Bydgoszczy. W programie 4 Pory Roku. Wstęp wolny.

Czytaj więcej...

Konferencja Ogólnopolska Konferencję Antysmogowa pod hasłem: "Smog - skuteczne rozwiązania w zakresie niskiej emisji. Od edukacji do czystego powietrza"

Fundacja Region Plus wraz z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz Zakład Inżynierii Systemów Technicznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej) zorganizowała w Regionalnym Centrum Innowacyjności UTP w Bydgoszczy w dniach 27-28 luty 2018 roku Ogólnopolską Konferencję Antysmogową pod hasłem: "Smog - skuteczne rozwiązania w zakresie niskiej emisji. Od edukacji do czystego powietrza".

Problem smogu pojawia się regularnie, gdy rozpoczyna się sezon jesienno-zimowy, a mieszkańcy miast i wsi zaczynają ogrzewanie swoich domów i mieszkań. Wówczas, wskutek palenia opałem niskiej jakości wzrasta w zastraszającym tempie zanieczyszczenie powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5. Walka z tym negatywnym zjawiskiem rozpoczęta została przez środowiska pozarządowe i obywatelskie. Dzięki ich aktywności temat niskiej emisji został dostrzeżony, nie tylko przez mieszkańców, ale i media, samorządowców oraz polityków.

Czytaj więcej...

Poznaliśmy laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską, którego celem jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim.

Nagrodą główną w Konkursie jest możliwość prezentowania przez Laureatów swoich rozwiązań podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz 12. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

W środowisku akademickim Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba zgłoszeń. W tegorocznej edycji nadesłano 78 zgłoszeń, które zawierały 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski.

Podobnie jak w roku ubiegłym największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 20 zgłoszeń do Konkursu. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Świętokrzyska – 9 zgłoszeń, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Politechnika Poznańska – 6 zgłoszeń oraz Politechnika Gdańska – 5 zgłoszeń.

Czytaj więcej...

"...Maturzyści, a wśród nich przyszli studenci uczelni mogli poznać ją od środka. Część oficjalna rozpoczęła się o godz. 10 słowami wstępu Haliny Olszewskiej, prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. Następnie przybyli mogli skorzystać z pożytecznego wykładu Dariusza Kulmy pt. 'Łatwiej, lepiej, skutecznej - jak zdać maturę z matematyki?'. Do godz. 14 uczelnia przygotowała kilkadziesiąt wykładów i warsztatów nt. architektury, klonowania roślin, technologii 3D czy nowoczesnych pomiarów geodezyjnych..."

LUKASZ ANTCZAK

bydgoszcz.wyborcza.pl

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image