• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

"...Bartosz jest studentem mechaniki i budowy maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP. Historia jego aktywności w zakresie tworzenia nowych przedmiotów funkcjonalnych jest zdumiewająca. Konstruował urządzenia od dziecka. Mieszarka do napojów, przenośna umywalka czy rama do tapetowania to tylko niektóre z nich. W wieku 17 lat stworzył tzw. bucior, czyli urządzenie do odchwaszczania i mycia podłóg. W ramach #PasjopolisMaster Bartosz zmodyfikuje swój wynalazek wzbogacając go o nowe funkcjonalności i zasilanie hybrydowe...."

http://www.pasjopolis.pl/

Zapraszamy do odsłuchania audycji radia PiK, w której Piotr Grygor, wykładowca Wzornictwa UTP, 
mówił o procesach życiowych roślin przetłumaczonych na dźwięk i grafikach wykonanych przy pomocy fal mózgowych.
Rozmowa rozpoczyna się od 3:55.
http://www.radiopik.pl/126,72,audycja-z-19032018
 
Poniżej także link do video, dokumentującego audio performance na procesy życiowe roślin.
 
 
 
fot. Helena Majewska Photography
 

Czytaj więcej...

W dniu 22.03.2018 r. w Regionalnym Centrum Innowacyjności-Centrum Transferu Technologii w Bydgoszczy odbyło się  spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące II naboru wniosków w ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń- Voucher Badawczy” , Modułu II- Bon na patent w ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń” i Funduszu pożyczkowego. Zachęcamy doi zapoznania się z prezentacjami prezentowanymi podczas spotkania.


Adam Mroziński

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

 

"...Iza Wilkos jest studentką wzornictwa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP. Nie boi się trudnych wyzwań i sięga wysoko - dosłownie i w przenośni, bowiem wielokrotnie udowodniła, że w skoku wzwyż podczas Akademickich Mistrzostw Polski nie ma sobie równych. Jej praca badawcza to również „wysokie loty” – w ramach #PasjopolisMaster będzie pracowała nad nową technologią łączenia metali kolorowych i szlachetnych ze szkłem, na co z niecierpliwością czeka branża jubilerska..."

http://www.pasjopolis.pl/

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizują od kilku miesięcy wspólny projekt pn. "Inkubator Innowacyjności +". Obie uczelnie dostały na ten cel prawie 3,8 mln zł z Unii Europejskiej z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 Z całej kwoty dofinansowania ok. 1,9 mln zł obie uczelnie przeznaczyły na wewnętrzne działanie konkursowe, które ma promować najlepsze innowacyjne projekty, wynalazki, pomysły, badania naukowe, które mogą być zastosowane w biznesie i trafić na rynek w formie konkretnych usług czy produktów. Naukowiec lub wyróżniony zespół badawczy będzie mógł przeznaczyć uzyskane pieniądze (max 90 000 zł netto) np. na zakup niezbędnych materiałów, będzie możliwe wykorzystanie dodatkowej aparatury badawczej, zamówienie usług badawczych na zewnątrz itp.

 W drugiej edycji konkursu zorganizowanego na UTP w Bydgoszczy zgłoszono 20 tematów. Na podstawie decyzji Rady ds. Inwestycji, powołanej w ramach projektu Inkubator Innowacyjności plus, 12 tematów ze zgłoszonych 20stu tematów zostanie przekazanych do dalszej oceny merytorycznej realizowanej przez zewnętrzną firmę konsultingową. Poniżej lista zgłoszonych teamów:

 

Czytaj więcej...

 

KOMUNIKAT 3

Spis artykułów

 

Diagnostyka techniczna zajmująca się oceną stanu technicznego maszyn, staje się narzędziem transformacji gospodarki i ochrony środowiska, jest też podstawowym narzędziem kształtowania jakości przemysłowych procesów realizacyjnych, szczególnie systemów działaniowych.

Diagnostyka techniczna umożliwia ocenę stanu aktualnego oraz predykcję tego stanu dla potrzeb oceny zdatności zadaniowej badanego obiektu. Rozwiązuje się tu trudne zagadnienie odwrotne określenia stanu technicznego obiektu na podstawie dostępnych modeli energetycznych, symptomowych lub holistycznych, każdorazowo jednak na podstawie pozyskiwanych symptomów stanu.

Diagnostyka techniczna pozwalająca dokładnie określić stan techniczny obiektów stwarza szansę osiągnięcia znacznych oszczędności materiałowych i finansowych, zwolnienia na inne cele części zdolności obsługowych warsztatów i zakładów naprawczych. Docelowo, umożliwia także opracowywanie nowych strategii eksploatacji maszyn, prowadzenie wysoce ekonomicznych technologii napraw i racjonalnej gospodarki częściami zamiennymi.

 

Prof. Bogdan Żółtowski

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZY

w BYDGOSZCZY

Znamy już zdobywców grantów II. edycji programu grantowego Pasjopolis Master, którego celem jest wspieranie ambitnych studentów w rozwoju ich pasji, pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Granty w wysokości 5 tys. złotych trafią do 9 osób, które przekonały Komisję Grantową, że to właśnie ich projekty warte są wsparcia.

W piątkowe popołudnie (02.03.2018) zdobywcy grantów w programie Pasjopolis Master gościli w Apatorze. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Uczelni, które dołączyły do programu. 

Pasjopolis Master to jedna z inicjatyw społecznych Apator SA, w ramach których firma wspiera młodych, uzdolnionych ludzi. Druga edycja programu została skierowana do studentów trzech uczelni wyższych z regionu, tj. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięto pierwszy konkurs na granty przedwdrożeniowe: Naukowcy z UTP otrzymali blisko 700 000 zł na swoje innowacyjne rozwiązania.

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizują od kilku miesięcy wspólny projekt pn. "Inkubator Innowacyjności +". Obie uczelnie dostały na ten cel prawie 3,8 mln zł z Unii Europejskiej z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

Czytaj więcej...

 
Serdecznie zapraszamy na Koncert Orkiestry Kameralnej Accademia dell\\\'Arco A.Vivaldi z życzeniami dla Pań, organizowany przez Zakład Wzornictwa UTP, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, który odbędzie się 8.03.2017 (czwartek) o godzinie 18.00 w Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 (Hala Pomp) w Bydgoszczy. W programie 4 Pory Roku. Wstęp wolny.

Czytaj więcej...

Konferencja Ogólnopolska Konferencję Antysmogowa pod hasłem: "Smog - skuteczne rozwiązania w zakresie niskiej emisji. Od edukacji do czystego powietrza"

Fundacja Region Plus wraz z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz Zakład Inżynierii Systemów Technicznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej) zorganizowała w Regionalnym Centrum Innowacyjności UTP w Bydgoszczy w dniach 27-28 luty 2018 roku Ogólnopolską Konferencję Antysmogową pod hasłem: "Smog - skuteczne rozwiązania w zakresie niskiej emisji. Od edukacji do czystego powietrza".

Problem smogu pojawia się regularnie, gdy rozpoczyna się sezon jesienno-zimowy, a mieszkańcy miast i wsi zaczynają ogrzewanie swoich domów i mieszkań. Wówczas, wskutek palenia opałem niskiej jakości wzrasta w zastraszającym tempie zanieczyszczenie powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5. Walka z tym negatywnym zjawiskiem rozpoczęta została przez środowiska pozarządowe i obywatelskie. Dzięki ich aktywności temat niskiej emisji został dostrzeżony, nie tylko przez mieszkańców, ale i media, samorządowców oraz polityków.

Czytaj więcej...

Poznaliśmy laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską, którego celem jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim.

Nagrodą główną w Konkursie jest możliwość prezentowania przez Laureatów swoich rozwiązań podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz 12. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

W środowisku akademickim Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba zgłoszeń. W tegorocznej edycji nadesłano 78 zgłoszeń, które zawierały 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski.

Podobnie jak w roku ubiegłym największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 20 zgłoszeń do Konkursu. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Świętokrzyska – 9 zgłoszeń, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Politechnika Poznańska – 6 zgłoszeń oraz Politechnika Gdańska – 5 zgłoszeń.

Czytaj więcej...

"...Maturzyści, a wśród nich przyszli studenci uczelni mogli poznać ją od środka. Część oficjalna rozpoczęła się o godz. 10 słowami wstępu Haliny Olszewskiej, prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. Następnie przybyli mogli skorzystać z pożytecznego wykładu Dariusza Kulmy pt. 'Łatwiej, lepiej, skutecznej - jak zdać maturę z matematyki?'. Do godz. 14 uczelnia przygotowała kilkadziesiąt wykładów i warsztatów nt. architektury, klonowania roślin, technologii 3D czy nowoczesnych pomiarów geodezyjnych..."

LUKASZ ANTCZAK

bydgoszcz.wyborcza.pl

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider) i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Konsorcjant) w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności Plus” w ramach pozakonkursowego działania pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). jako konsorcjum zaplanowały cykl SPOTKAŃ PANELOWYCH EKSPERTÓW.
SPOTKANIA PANELOWE EKSPERTÓW zostały zaplanowane w projekcie „Inkubator Innowacyjności Plus” w ramach inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym regionu. Spotkania te mają również umożliwić poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych obu uniwersytetów oraz promocję ich oferty technologicznej.
17 stycznia 2018r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w sali C8 budynku Regionalnego Centrum Innowacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zorganizowano czwarte już spotkanie panelowe ekspertów tym razem pod hasłem przeglądu możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych na uczelniach regionu kujawsko-pomorskiego. Partnerem i zarazem współorganizatorem tego kolejnego spotkania panelowego była Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.

Sprawozdanie

 

Dnia 22 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie świąteczne zorganizowane przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. Janusza Semprucha. Na spotkaniu Dziekan przedstawił krótki bilans odchodzącego 2017 roku i nakreślił plany na przyszłość. Nie obyło się także od okolicznościowych życzeń przekazanych przez zaproszonych gości. W imieniu własnym i Rektora UTP przemawiał Prorektor Stanisław Mroziński. Życzenia do zebranych skierował także duszpasterz środowiska akademickiego ks. Krzysztof Buchholz. Miłym urozmaiceniem był mini koncert kolwnd w wykonaniu  solistki z akompaniamentem. Na zakończenie spotkania łamano się opłatkiem.

Galeria

W dniu 9 grudnia 2017 roku odbyło się Święto Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP połączone z uroczystością wręczenia dyplomów ukończenia studiów. Na wstępie zebranych przywitał prowadzący uroczystość Prodziekan dr hab. inż. Bogdan Ligaj. Kilka słów do zebranych wygłosił Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch. W trakcie spotkania prodziekan dr hab. inż. Janusz Musiał przyjął ślubowanie od pierwszego rocznika studentów studiów trzeciego stopnia na kierunku Budowa i eksploatacja maszyn. Uroczystego wręczenia dyplomów absolwentom studiów dziennych – stacjonarnych magisterskich i uzupełniających studiów magisterskich oraz podyplomowych dokonali Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński oraz Dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch. Ślubowanie złożyli także tegoroczni absolwenci. W trakcie spotkania dokonano także uhonorowania wyróżniających się studentów. Wyróżnienia za osiągnięcia w nauce wręczył Prorektor dr hab. inż. Stanisław Mroziński. Jednym ze stałych punktów było także wręczenie wyróżnień w konkursie Prezesa Oddziału Bydgoskiego SIMP na najlepszą pracę o profilu technicznym. Wręczenia okolicznościowych upominków dokonał dr hab. inż. Maciej Matuszewski Prezes oddziału SIMP Bydgoszcz oraz dr inż. Sylwester Borowski.   

Czytaj więcej...

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider) i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Konsorcjant) w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności Plus” w ramach pozakonkursowego działania pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). jako konsorcjum zaplanowały cykl SPOTKAŃ PANELOWYCH EKSPERTÓW. SPOTKANIA PANELOWE EKSPERTÓW zostały zaplanowane w projekcie „Inkubator Innowacyjności Plus” w ramach inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym regionu. Spotkania te maja również umożliwić poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych obu uniwersytetów oraz promocję ich oferty technologicznej. 7 grudnia 2017r. w godzinach od 10:00 do 14:30 w sali C8 budynku Regionalnego Centrum Innowacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zorganizowano trzecie już spotkanie panelowe ekspertów tym razem pod hasłem innowacji w branży produkcji narzędzi i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Partnerem tego spotkania panelowego był Bydgoski Klaster Przemysłowy.

Sprawozdanie

W dniach 27-28.11.2017 został w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-K230/16 zorganizowany wyjazd studyjny 20 studentów VII semestru kierunku IOZE WIM UTP w Bydgoszczy do firm branży OZE z okolic Gdańska i Gdyni. Wyjazd został zorganizowany pod hasłem "Przegląd technologii pomp ciepła sprężarkowej i absorpcyjnej - zastosowanie pomp ciepła w praktyce". W ramach wyjazdu pierwszego dnia zorganizowano wizytę studyjną do firmy SUN ENERGY S.A., której siedziba mieści się w Gdańsku. Odbyła się tam prezentacja firmy oraz samego budynku firmy fabryki pomp ciepła. Podczas wizyty pracownicy firmy przedstawili prezentację wprowadzającą do zagadnień związanych z technologią sprężarkową pomp ciepła. Studenci uczestniczący w zorganizowanej prezentacji mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania firmy, organizacją jej pracy, procesami produkcyjnymi/technologicznymi i konkretnymi instalacjami OZE, a także procesami związanymi ze sprzedażą. Przedstawiciele firmy w programie prezentacji zawarli obligatoryjnie informacje o pożądanych kwalifikacjach, kompetencjach, cechach jakimi kierują się podczas wyboru kadry. Było to szczególnie interesujące dla studentów.

Sprawozdanie

Studenci SKN IOZE WIM UTP w Bydgoszczy na Targach RENEXPO 2017

W dniach 25-27.10.2017r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbyły się 7-me Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej - RENEXPO 2017.

Celem uczestnictwa Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na Targach RENEXPO 2017 w formie stoiska była szeroko rozumiana promocja oferty UTP zarówno w zakresie promocji oferty dydaktycznej jak i w obszarze nawiązywania kontaktów biznesowych. Dla studentów Koła to Spotkanie Targowe było szansą dla studentów w nawiązaniu nowych kontaktów z przedstawicielami branży OZE.

Czytaj więcej...

Jest tylko jeden taki dzień w roku

 

gdzie przy mogiłach stoimy do zmroku....

GC

 

Przez ostatni rok z grona pracowników, przyjaciół Wydziału odeszli od Nas

w kwietniu mgr inż.  Józef Kamiński,

w sierpniu  dr inż Krescenty Sędzierski

 

 

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

 

W dniu 25 października 2017 roku studenci piątego semestru kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności: Technologia Maszyn uczestniczyli w "Drzwiach otwartych" w fabryce obrabiarek DMG MORI w Pleszewie. Studenci w ramach wizyty mogli uczestniczyć w licznych panelach dyskusyjnych, w których prezentowane był najnowsze technologie związane z narzędziami raz oprawkami dedykowanymi do obrabiarek sterowanych numerycznie. Po prezentacjach grupa została oprowadzona po fabryce gdzie można było zapoznać się z poszczególnymi liniami technologicznymi: zaczynając od obróbki żeliwnych korpusów, poprzez ich kontrole jakości a skończywszy na linii montażowej gotowych obrabiarek CNC oraz ich testach.

 

Czytaj więcej...

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image