• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Dziewczyny

  • Kwiecień 2017

ImageW dniach 17-18 maja odbyła się siódma edycja międzynarodowych targów "Wszystko dla Lotnictwa Air Fair 2013". Pierwszy dzień organizatorzy poświęcili wyłącznie wystawcom, specjalistom branży lotniczej oraz zaproszonym gościom. Drugi dzień wystawy został otwarty dla zwiedzających. W tegorocznych targach uczestniczyło około stu firm. Stoisko Wydziału Inżynierii Mechanicznej reprezentowali pracownicy Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn - dr inż. Robert SOŁTYSIAK oraz mgr inż. Tomasz TOMASZEWSKI, którzy zaprezentowali między innymi autorskie stanowisko badawcze do badań zmęczeniowych minipróbek w warunkach zmiennych obciążeń jednoosiowych. Stanowisko zostało zaprojektowane i wykonane w ramach pracy doktorskiej realizowanej przez mgra inż. Tomasza TOMASZEWSKIEGO. W pierwszym dniu odbyło się również Seminarium Kół i Sekcji Naukowo – Technicznych „TWÓRCZOŚĆ INŻYNIERSKA DLA WSPÓŁCZESNEJ EUROPY”. Patronat nad seminarium objął prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

W dniu 13.05.2013 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy, w ramach Juwenaliów 2013, odbył się konkurs pt.”Spotkanie oko w oko z cyklopem”. Konkurs polegał na przeniesieniu szklanej butelki z punktu A do punktu B za pomocą metalowego chwytaka w który wyposażony jest ładowacz chwytakowy. Organizatorem konkursu było Koło Naukowe Nowoczesnej Techniki Rolniczej. Do udziału przystąpiło 21 osób.

 

 


Czytaj więcej...

ImageW dniach 06-10.05.2013 r. członkowie Koła Naukowego Tech-Plast po raz wtóry wzięli udział w jednych z największych wydarzeń branży przetwórstwa tworzyw polimerowych, jakim są Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL w Kielcach.Czytaj więcej...

Image

 

Image

 ImageW dniach 25 i 27.03.2013 studenci kierunku Transport i uczestnicy Koła Naukowego Transportowców wzięli udział w zorganizowanej przez dr inż. Piotra Bojara wycieczce do Zakładu Komunikacji Tramwajowej. Celem zorganizowanej wycieczki było uzupełnienie wiadomości z przedmiotów Metody Komputerowe w Transporcie i Bezpieczeństwo Eksploatacji Pojazdów.


W trakcie zwiedzania zajezdni studenci zostali zapoznani z procedurą przygotowywania pojazdów do codziennej eksploatacji, a także z realizowanymi pracami modernizacyjnymi taboru Bydgoskiego MZK. Ponadto zapoznano studentów z wybranymi elementami wprowadzanego w Bydgoszczy Inteligentnego Systemu Transportowego i związanego z tym wyposażeniem tramwajów.

Piotr Bojar

 

Czytaj więcej...

W kwietniu rozpoczyna się trzecia edycji rządowego programu „Top 500 Innovators”. Laureaci odbędą staż w najlepszych ośrodkach naukowych świata z pierwszej dziesiątki rankingu szanghajskiego. W tej grupie znalazł się dr inż. Marek Szczutkowski z Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska.
Program wyposaża uczestników w unikalne kompetencje, pozwalające im prowadzić innowacyjne badania naukowe, ukierunkowane na potrzeby odbiorców z założeniem docelowego wprowadzenia produktu badań na rynek.
O miejsce w kolejnej edycji rządowego programu konkurowało 376 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski. Po ocenie formalnej odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w których oceniano aplikacyjność badań, innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego. Ostatecznie wyłoniono 116 finalistów trzeciej edycji „Top 500 Innovators”, reprezentujących 63 instytucje naukowe z całej Polski.
Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach dowiedzą się jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Bardzo ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu będą obserwowali pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital.
Przedmiotem badań dra inż. Marka Szczutkowskiego jest opracowanie i rozwijanie autorskiego systemu CAQ (Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością) jako narzędzia stanowiącego podstawę metodyki wdrażania systemu zarządzania w mechanicznych laboratoriach badawczych ubiegających się o uzyskanie certyfikatu akredytacji. Opracowane oprogramowanie wraz z pomocą (w języku polskim i angielskim) ma wypełnić pewną lukę w analizowanych metodykach wdrażania systemów zarządzania jakością a co za tym idzie umożliwić jednostkom laboratoryjnym implementację systemu zarządzania jak i jego późniejsze utrzymywanie. Prace związane są z obszarami organizacyjnymi jak i stricte technicznymi.

 

Image

Dnia 26 marca 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej. W jego trakcie Dziekan Wydziału prof. Bogdan Żółtowski podziękował profesorom, którzy przez wiele lat pracowali dla dobra Wydziału i byli jego podporą. Profesorowie Hubert Latoś, Józef Szala, Henryk Holka, Henryk Tylicki oraz Joachim Zimniak przez wiele lat swojej pracy wykształcili setki absolwentów oraz pozostawili po sobie następców wśród pracowników Wydziału.

Czytaj więcej...

ImageDnia 20.03.2013 r. odbył się ETAP UNIWERSYTECKI I edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej TECHWIM organizowanej przez Wydział Inżynierii Mechanicznej. W Olimpiadzie uczestniczyło 12 szkół średnich z naszego regionu. Łącznie 110 uczestników wraz z opiekunami.
 
 
 
 

Czytaj więcej...

Image W dniu 12 marca 2013 roku, Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. inż. Tomaszowi Paczkowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

 

Czytaj więcej...

Dnia 28 lutego 2013 r. Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Bogdanowi Ligajowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn. Podjęta uchwała była wynikiem pozytywnej oceny dorobku naukowego habilitanta, w tym jednotematycznego cyklu publikacji pod tytułem Analiza doświadczalna i obliczeniowa trwałości zmęczeniowej stali konstrukcyjnych w warunkach obciążeń losowych oraz dokonań dydaktycznych i organizacyjnych.

Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli:
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś z Politechniki Poznańskiej,
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda z Politechniki Opolskiej,
- dr hab. inż. Dariusz Skibicki, prof. nadzw. UTP, z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

ImageDnia 23.02.2013 r. odbyło się coroczne spotkanie z rodzicami studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych organizowane przez władze dziekańskie Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Spotkanie prowadził Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich dr inż. Janusz Musiał. W trakcie spotkania prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski omówił proces dydaktyczny realizowany na WIM, natomiast Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju dr inż. Krzysztof Ciechacki przedstawił przybyłym strukturę wydziału oraz prace naukowo- badawcze.

 

Czytaj więcej...

 

ImageDnia 14 lutego 2013 r. w godz. w Audytorium Novum, odbyły się „DRZWI OTWARTE” organizowane przez Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy. W ramach spotkania z młodzieżą dokonano prezentacji Naszego Uniwersytetu. Młodzież miała także możliwość zwiedzania laboratoriów Naszego Wydziału. Z tej okazji pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej przygotowali wiele interesujących stanowisk dydaktycznych. Uczniowie szkół średnich mogli także porozmawiać o studiach i samym studiowaniu ze starszymi koleżankami i kolegami – studentami Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

 

Daniel Perczyński

Galeria zdjęć dostępna jest tutaj.

Rada Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa  Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2013 roku jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Grzegorzowi Szali, pracownikowi Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy, stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, za jednotematyczny cykl prac pt. „Dwuparametryczne charakterystyki zmęczeniowe stali konstrukcyjnych i ich eksperymentalna weryfikacja” i pozytywną ocenę całości dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.

 

Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli:
- prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch, Uniwersytet Technologiczno-Rolniczy w Bydgoszczy,
- prof. dr hab. inż. Czesław Goss, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
- dr hab. inż. Janusz Kozak, Politechnika Gdańska w Gdańsku.

 

ImageJak co roku Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej zorganizował spotkanie świąteczne pracowników Wydziału. Na spotkaniu Dziekan Bogdan Żółtowski podsumował mijający rok oraz wskazał na wyzwania czekające zespół w nowym roku. Dokonane zostały wręczenia nagród i wyróżnień dla pracowników. Na szczególna uwagę zasługuje nowe wyróżnienie "Laur WIM" za szczególne osiągnięcia wobec Wydziału. Również w tym roku swoją obecnością zaszczycił nas Mikołaj, który wręczył upominki. Także samorząd studencki w imieniu całej społeczności studenckiej przygotował okolicznościowy poczęstunek.

Sylwester Borowski

galeria

 ImageWydziałowa Rada Samorządu Studenckiego w okresie przedświątecznym przeprowadziła zbiórkę żywności oraz zabawek wśród studentów i pracowników uczelni. Dary ze zbiórki zostały przeznaczone dla podopiecznych Domu Samotnej Matki w Żołędowie. W dniu 21.12.2012 r. członkowie Samorządu Studenckiego przekazali je dzieciom z placówki i spędzili z nimi radosne chwile.

Mirosława Wiśniewska

 

Czytaj więcej...

ImageW dniu 19 grudnia 2012 roku odbyło się spotkanie studentów kierunku mechanika i budowa maszyn oraz Komisji w celu oceny wniosków złożonych przez studentów o przyznanie stypendium fundowanego w ramach programu „stypendium dla magistra”. Komisja obradowała w składzie: przedstawiciele Fundatora – Pojazdy Szynowe PESA S. A. Z-ca Dyrektora Działu Badań i Rozwoju mgr inż. Andrzej Przybylski oraz Kierownik Działu Personalnego mgr Karolina Gruźlewska oraz przedstawiciele Wydziału Inżynierii Mechanicznej, UTP Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP oraz Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju dr inż. Krzysztof Ciechacki. Na podstawie przeprowadzonych rozmów Fundator dokona wyboru kandydatów na swoich stypendystów.

 

Czytaj więcej...

ImageZespół prof. Bogdana ŻÓŁTOWSKIEGO, dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy przez 3 lata prowadził badania w temacie PO IG. Na zakończenie PROJEKTU zespół przedstawił kilkanaście opracowań książkowych. Oto niektóre z nich… w problematyce …diagnostyki i eksploatacji maszyn w ujęciu stanu zdatności, ryzyka, bezpieczeństwa i ochrony środowiska…

Bogdan Żółtowski
 
 

Czytaj więcej...

ImageW dniu 8 grudnia 2012 roku odbyło się Święto Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP połączone z uroczystością wręczenia dyplomów ukończenia studiów Z okazji Święta wykonana została nagroda okolicznościowa „Diament Wydziału Inżynierii Mechanicznej”.
Obchody święta uświetnił swoją obecnością prorektor ds. współpracy z gospodarką prof. dr hab. inż. Marek Bieliński. Przybyli także rektorzy poprzednich kadencji naszej Uczelni prof. dr hab. inż. Józef Szala, dr h.c. oraz prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch.

 

 

Czytaj więcej...

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki konkursu na milion na najlepsze programy studiów.

Wśród najlepszych kierunków studiów wskazano kierunek  Mechanika i budowa maszyn realizowany na naszym Wydziale.

Warto zauważyć, że kierunek Mechanika i budowa maszyn został jednym z 62 laureatów konkursu. Zwycięskie kierunki otrzymują po 1 milionie zł.

Pełna informacja znajduje się na stronie MNiSW.

Artykuł

 ImageDnia 26 listopada 2012 roku w murach naszej uczelni  gościliśmy delegację z  Uniwersytetu EAFIT Medellin w Kolumbii, w składzie Pana Profesora  Leonela Francisco Castaneda Heredia, Pana Jaime Heriberto Perez Naranjo szefa inżynierii przedsiębiorstwa Metro de Medellin LTDA, Pana Ricarda Antonio Cano Dominguez szefa kolei linowych przedsiębiorstwa Metro de Medellin LTDA.

Celem wizyty było zapoznanie się z maszynami i urządzeniami transportu kolejowego stosowanymi i produkowanymi w Polsce oraz omówienie współpracy między UTP a EAFIT. Goście spotkali się z władzami UTP w osobie Prorektora ds. współpracy z gospodarką i zagranicą prof. dr hab. inż. Marka Bielińskiego, oraz władzami Wydziału Inżynierii Mechanicznej w osobie Dziekana WIM prof. dr hab. inż. Bogdana Żółtowskiego. Ponadto zapoznali się z możliwościami badawczymi Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz zwiedzili wybrane laboratoria wydziałowe. Następnie odwiedzili Przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz.
Andrzej Sadowski
usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image