• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Dziewczyny

  • Kwiecień 2017

W dniu 2 grudnia 2013r. studenci II roku Mechanicznej Inżynierii Tworzyw zwiedzili firmę Belma BAS Sp. z o.o. Firma jest producentem wyrobów z blachy o różnym stopniu skomplikowania poczynając od prostych szafek elektrycznych, poprzez szafy telekomunikacyjne do bardzo zaawansowanych technologicznie szaf energetycznych dla elektrowni wiatrowych i słonecznych. Wykonujemy produkty w oparciu o projekty klienta i projekty własne. Opiekunem grupy był Pan dr inż. Tomasz Giętka.

W tym miejscu pragniemy podziękować byłym absolwentom a obecnie pracownikom działu rozwoju firmy BAS - Panom mgr inż. Adamowi Czyżnikiewiczowi oraz mgr inż. Markowi Haglauerowi za przekazanie wielu informacji podczas oprowadzania po zakładzie.

Tomasz Giętka

 

 

Czytaj więcej...

Na zaproszenie firmy Lincoln Electric Polska uczestnicy studiów podyplomowych Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika z Wydziału Inżynierii Mechanicznej w Bydgoszczy zwiedzili 2 fabryki: Fabrykę Drutów Proszkowych w Dzierżoniowie oraz Fabrykę Urządzeń Spawalniczych – Lincoln Electric Bester

Sp. z o.o. w Bielawie. Opiekunem grupy był dr inż. Tomasz Giętka.

Firma Harris Calorific International to spółka „córka” amerykańskiego koncernu Lincoln Electric uważanego za jedną z największych korporacji spawalniczych na świecie. Koncern ten po przejęciu

w 2002 r. firmy Bester w Bielawie postanowił właśnie tutaj umieścić swoje centrum dla państw Europy Środkowej i stąd opisywane na łamach Biuletynu inwestycje w Bielawie i w oddalonym o 10 km Dzierżoniowie.


 

Czytaj więcej...

W dniach 14-16 listopada 2013 w Brukseli odbyły się 62 Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013. Prezentowane wynalazki zostały zgłoszone do konkursu EUREKA, w ramach którego grono ponad 90 ekspertów dokonało ich oceny. Wydział Inżynierii Mechanicznej reprezentowali mgr inż. Tomasz Tomaszewski i mgr inż. Mateusz Wirwicki, którzy zaprezentowali Stanowisko do badań zmęczeniowych minipróbki w warunkach zmiennych obciążeń jednoosiowych autorstwa prof. dr hab. inż. Janusza Semprucha i mgra inż. Tomasza Tomaszewskiego. Wynalazek został nagrodzony srebrnym medalem. Członkowie polskiej delegacji wzięli udział w uroczystym spotkaniu w Ambasadzie RP prowadzonym przez Ambasadora Artura Harazima oraz Radcę Krzysztofa Turowskiego.

 

Tomasz Tomaszewski

Czytaj więcej...

Konferencja „Greenskills” odbyła się we wtorek 5 listopada 2013 roku, na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Zorganizowana przez Koło Naukowe Innowacji w Technologii i Środowisku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Tematem konferencji było przedstawienia możliwości rozwoju młodych ludzi poprzez działania proekologiczne. Konferencja miała wymiar międzynarodowy przy współpracy z instytucjami pozarządowymi krajów Unie Europejskiej takich jak: Włochy, Holandia, Chorwacja, Hiszpania i Polska. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób.

Na początku konferencji uczestników i Władze uczelni powitał pan dr inż. Tomasz Kałaczyński - Opiekun Koła Naukowego. Swoją obecności również zaszczycili nas Prorektor do spraw nauki Uniwersytety Technologiczno-Przyrodniczego prof. nadzw. UTP dr hab. inż. Dariusz Boroński, oraz Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich dr. inż. Janusz Musiał.


 

Czytaj więcej...

 

 

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zaprasza wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w projekcie finansowanym z programu operacyjnego Kapitał Ludzki!

 

W ramach projektu pn.: "Efektywność energetyczna dla proekologicznego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - studia podyplomowe i doradztwo dla firm" możliwe będzie skierowanie swojego pracownika na studia podyplomowe o specjalnościach: "Eko-Przetwórstwo Tworzyw Termoplastycznych" oraz "Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie". W ramach uczestnictwa w projekcie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskają również specjalistyczne doradztwo umożliwiające wdrożenie rozwiązań proekologicznych i eko-efektywnych energetycznie dedykowanych firmie i zgodnych z jej potrzebami.

 

Czytaj więcej...

"...... Nieeksploatowane ujęcia wód podziemnych są najpoważniejszym zagrożeniem krytycznej infrastruktury gospodarki wodnej, jednym z ognisk zanieczyszczeń warstwy wodonośnej. Pozostawione bez zabezpieczeń, z powodu braku świadomości i powagi zagrożenia, zostają zamienione w szamba, miejsca gromadzenia ścieków i odpadów – alarmowali trzy lata temu Ewelina Baumgart i Józef Flizikowski z Instytutu Technik Wytwarzania UTP w Bydgoszczy na łamach specjalistycznego dwumiesięcznika „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”. I apelowali: należy rozwijać działania prawne i technologiczne dla prawidłowej likwidacji nieczynnych ujęć wody. Nieużytkowane otwory studzienne zaliczyli do najważniejszy ognisk zagrożeń zanieczyszczających i mających wpływ na jakość wód podziemnych, obok takich ich źródeł, jak zakłady przemysłowe, stacje paliw, komunikacja i jej produkty z dróg krajowych czy źle funkcjonujące składowiska odpadów komunalnych.   ......"

 

Studnie zapomniane - studnie złe - pełen artykuł

 

 
 
 

W dniu 2 października 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Metrologii i Systemów Pomiarowych. Słowo wstępne i krótką charakterystykę laboratorium przedstawił doc. Franciszek Bromberek. Otwarcia dokonali JM Rektor UTP Prof. Antoni Bukaluk oraz Dyrektor MITUTOYO Polska Sp. z o .o. Jakub Ruszkowski. Licznie przybyli goście w tym Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes oraz przedstawiciele przedsiębiorstw naszego regionu mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi systemami pomiarowymi i wyposażeniem, które jest obecnie w światowej czołówce branży. Laboratorium powstało dzięki współpracy ze światowym liderem w dziedzinie metrologii firmą MITUTOYO oraz przy zaangażowaniu firmy TENACO. Celem Laboratorium jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na WIM, zapoznawanie studentów z najnowszą techniką pomiarową, prezentacja nowoczesnych rozwiązań firmom produkcyjnym i aby małe firmy produkcyjne mogły korzystać z nowoczesnej techniki pomiarowej dającej dokładność pomiarów rzędu tysięcznych części mm.

Franciszek BromberekGaleria zdjęć

 

 

W dniach 16-19 października w Jaremczy, odbyła się międzynarodowa konferencja „V Ukraińsko – Polskie naukowe Dialogi”. W wyniku odbytej konferencji powstała monografia pod redakcją profesora B. Żółtowskiego i profesora J. Shalapko „Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy”.

Daniel Perczyński

 


Galeria zdjęć

Panie, Panowie, pracownicy Wydziału 

przyjmijcie serdeczne życzenia 

z okazji Święta Edukacji Narodowej.

 

Życzę wszystkim kopalni diamentów wśród Studentów, 

szczerego srebra wśród Pracowników, 

złoża złota od Ministra na wycinku.., 

platynowych krążków z pracami doktorantów, 

a od Wnucząt samych Orderów Uśmiechu.

 Z serdecznymi pozdrowieniami

 

Dziekan

 

W dniach 10-11.10.2013r. odbyła się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy Konferencja Eko-€uro-Energia 2013. Pierwszy Dzień konferencji zorganizowano w formule Dnia Branży OŹE na WIM UTP (Prezentacje firm branży OZE) w Budynku Auditorium Novum przy UTP w Bydgoszczy w sali A1. Natomiast dzień drugi dzień obrad zorganizowano w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności w sali C8.

 

Spotkania naukowe w ramach konferencji naukowo technicznej pn.  ECO-€URO-ENERGIA były już organizowane na UTP w Bydgoszczy kilkukrotnie od 2004 roku w latach 2004, 2005, 2006, 2007 i 2012. Pierwszym organizatorem były Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o. zaś współorganizatorem UTP w Bydgoszczy. Te debaty nad rozwojem energii odnawialnej w Polsce i Europie oraz prezentacje rozwiązań z udziałem przedstawicieli inwestorów, nauki, instytucji rządowych producentów i użytkowników instalacji OZE przyczyniały się do popularyzacji wdrażania i stosowania rozwiązań technicznych opartych o odnawialne źródła energii.

 

 

Czytaj więcej...

Image

ImageW dniu 02 lipca 2013 r. odbyło się zebranie pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
Spotkanie prowadził Prof. Senior Michał STYP-REKOWSKI.
Podczas spotkania Dziekan WIM Prof. Bogdan Żółtowski przedstawił sprawozdanie z działalności i osiągnięć Wydziału w roku akademickim 2012/13.

 

Czytaj więcej...

ImageW dniach 12-14 czerwca Wydział Inżynierii Mechanicznej odwiedziła delegacji z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego z Ukrainy w składzie:

Prof. Mykola Skyba – Rektor
Prof. Mykola Jochna – Prorektor ds. współpracy z Zagranicą
Prof. Jerzy Szalapko – kierownik katedry

Podczas wizyty goście odbyli spotkania z Rektorem UTP prof. A Bukalukiem, z prof. M. Bielińskim Prorektorem ds. współpracy z gospodarką i zagranicą, a także z Dziekanem WIM prof. Bogdanem Żółtowskim. Intencją wizyty było rozpoczęcie wspólnych studiów drugiego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Naszym Wydziale.

Wizyta ta była również okazją do zwiedzenie Naszych laboratoriów, które zrobiły duże wrażenie na gościach.
Wynikiem spotkań polsko-ukraińskich jest deklaracja przyjęcia pierwszych studentów z Ukrainy jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Janusz Musiał

Czytaj więcej...

ImageW dniu 19 czerwca w ramach obchodzonego Święta Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu. Jednym z punktów posiedzenia była promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Z rąk Rektora UTP, dr. hab. inż. Antoniego Bukaluka, prof. nadzw. UTP,  Dyplom Doktora nadany przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej odebrali: dr inż. Lucyna Głowacka-Reszka (dr hab. Kazimierz Piszczek prof. UTP), dr inż. Piotr Aleksandrowicz (prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski), dr inż. Leszek Wesołowski (prof. dr hab. inż. Andrzej Bochat). Dyplomy poświadczające uzyskanie stopnia doktora habilitowanego odebrali: dr hab. inż Tadeusz Leppert, dr hab. inż Bogdan Ligaj, dr hab. inż Janusz Zachwieja, dr hab. inż Bogusław Królikowski, dr hab. inż Jacek Jackiewicz, dr hab. inż Grzegorz Socha oraz dr hab. inż Grzegorz Szala.

 

Czytaj więcej...

ImageW dniu 06.06.2013 dr inż. Robert Sołtysiak na zaproszenie Kierownika Działu Konstrukcyjno-Technologicznego Pana Krzysztofa Pilarskiego, pracownika firmy Inter Metal w Inowrocławiu, brał udział w seminarium naukowym "Polska Wizja Zero 2013". Seminarium połączone z crash-testami zostało zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Badawczy Ochronnych Systemów, Stowarzyszenie Linia Życia i Grupę Saferoad, w skład której wchodzi firma Inter Metal. Tytuł seminarium nawiązuje do skandynawskiej wizji, zakładającej zmniejszenie w przyszłości liczby zabitych i ciężko rannych na drogach do zera.

Czytaj więcej...

Dnia 28 maja 2013 r. o godzinie 12.00 w sali S9, przy ul. Prof. S. Kaliskiego 7, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra inż. Eugeniusza MAŃKI pt.: „Analiza porównawcza metod badania lin w aspekcie zwiększenia dokładności i informatywności badań”.

Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski UTP w Bydgoszczy.
Na recenzentów rozprawy powołano:
- prof. dr hab. inż. Mariana Szczereka, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
- dr hab. inż. Henryka Holkę, prof. nadzw. UTP, UTP w Bydgoszczy

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 28 maja 2013 r. podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Eugeniuszowi MAŃCE stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

ImageW dniach 17-18 maja odbyła się siódma edycja międzynarodowych targów "Wszystko dla Lotnictwa Air Fair 2013". Pierwszy dzień organizatorzy poświęcili wyłącznie wystawcom, specjalistom branży lotniczej oraz zaproszonym gościom. Drugi dzień wystawy został otwarty dla zwiedzających. W tegorocznych targach uczestniczyło około stu firm. Stoisko Wydziału Inżynierii Mechanicznej reprezentowali pracownicy Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn - dr inż. Robert SOŁTYSIAK oraz mgr inż. Tomasz TOMASZEWSKI, którzy zaprezentowali między innymi autorskie stanowisko badawcze do badań zmęczeniowych minipróbek w warunkach zmiennych obciążeń jednoosiowych. Stanowisko zostało zaprojektowane i wykonane w ramach pracy doktorskiej realizowanej przez mgra inż. Tomasza TOMASZEWSKIEGO. W pierwszym dniu odbyło się również Seminarium Kół i Sekcji Naukowo – Technicznych „TWÓRCZOŚĆ INŻYNIERSKA DLA WSPÓŁCZESNEJ EUROPY”. Patronat nad seminarium objął prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

W dniu 13.05.2013 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy, w ramach Juwenaliów 2013, odbył się konkurs pt.”Spotkanie oko w oko z cyklopem”. Konkurs polegał na przeniesieniu szklanej butelki z punktu A do punktu B za pomocą metalowego chwytaka w który wyposażony jest ładowacz chwytakowy. Organizatorem konkursu było Koło Naukowe Nowoczesnej Techniki Rolniczej. Do udziału przystąpiło 21 osób.

 

 


Czytaj więcej...

ImageW dniach 06-10.05.2013 r. członkowie Koła Naukowego Tech-Plast po raz wtóry wzięli udział w jednych z największych wydarzeń branży przetwórstwa tworzyw polimerowych, jakim są Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL w Kielcach.Czytaj więcej...

Image

 

Image

 ImageW dniach 25 i 27.03.2013 studenci kierunku Transport i uczestnicy Koła Naukowego Transportowców wzięli udział w zorganizowanej przez dr inż. Piotra Bojara wycieczce do Zakładu Komunikacji Tramwajowej. Celem zorganizowanej wycieczki było uzupełnienie wiadomości z przedmiotów Metody Komputerowe w Transporcie i Bezpieczeństwo Eksploatacji Pojazdów.


W trakcie zwiedzania zajezdni studenci zostali zapoznani z procedurą przygotowywania pojazdów do codziennej eksploatacji, a także z realizowanymi pracami modernizacyjnymi taboru Bydgoskiego MZK. Ponadto zapoznano studentów z wybranymi elementami wprowadzanego w Bydgoszczy Inteligentnego Systemu Transportowego i związanego z tym wyposażeniem tramwajów.

Piotr Bojar

 

Czytaj więcej...

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image