• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Image Grupa ośmiu studentów 6 semestru kierunek Transport stosownie do ich deklaracji została skierowana na kurs Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, który ukończyli dnia 29 kwietnia 2011 roku. Kurs zorganizowany został przez Fundację Akademii Transportu. Koszt uczestnictwa studentów sfinansowano ze środków Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Ukończenie kursu otworzyło przed jego uczestnikami możliwość podjęcia starań o uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Rzeczy. Certyfikat ten jak i ukończenie kursu stanowi cenny atut i oznacza korzystniejsze umiejscowienie się na rynku pracy po ukończeniu studiów.

dr inż. Tadeusz Żurek

Czytaj więcej...

 ImageJak co roku, w czwartek 14 kwietnia 2011 roku odbyło się spotkanie rekrutacyjne organizowane przez Zakład Techniki Rolniczej na kierunek Technika Rolnicza i Leśna. W tym roku spotkanie połączono z pokazem sprzętu do pielęgnacji terenów zieleni.

 

Przybyłych na spotkanie powitał dziekan prof. Bogdan Żółtowski. Po wstępie nastąpiła prezentacja kierunku oraz zasad naboru na studia. Na zakończenie pierwszej części prof. Andrzej Bochat wygłosił wykład pt. Trendy w budowie maszyn.

Czytaj więcej...

Dnia 5 kwietnia 2011 odbyło się seminarium sprawozdawcze z badań statutowych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Pełna lista prelegentów poniżej.

Czytaj więcej...

Image Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 marca 2011 zmarł mgr inż Zdzisław ARNOLD, dziekan Wydziału Mechanicznego w 1962 r. Pogrzeb odbył się 11 marca na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. Wspomnienie poniżej.
Czytaj więcej...

Image

W ramach AZS UTP działa Sekcja Kolarska. Czynnymi członkami tej Sekcji są studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Z tego właśnie powodu Władze Dziekańskie WIM obejmują patronatem działania Sekcji.

 

ImageWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

na Dniach Otwartych UTP w Bydgoszczy

W dniach 16 lutego 2011 roku Na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym odbyły się Dni Otwarte 2011, organizowane co roku przez uczelnię. Impreza adresowana jest do wszystkich osób ciekawych zjawisk otaczającego nas świata oraz promuje działalność uczelni wśród abiturientów szkół średnich. Celem postawionym sobie przez organizatorów jest popularyzacja nauk technicznych, promocja wśród mieszkańców Bydgoszczy i regionu najważniejszych osiągnięć naukowych pracowników uczelni a także rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą dziedziną nauk technicznych.

Czytaj więcej...

Image W wyniku współpracy prof. Bogdana Żółtowskiego reprezentującego Wydział Inżynierii Mechanicznej i docenta Leonel'a Castañeda Heredia reprezentującego Departamento de Ingeniería Mecánica de EAFIT z Kolumbii powstała książka pt. Estudio de explotación de vehículos ferroviarios. Publikacja ta została wyróżniona Nagrodą Ministra Infrastruktury. Z tej okazji na stronach EAFIT pojawił sie artykuł opisujący genezę powstania publikacji oraz wywiad z docentem Heredia. Autorom publikacji gratulujemy i życzymy dalszej owocnej współpracy.

 

Link do artykułu

 

 

Czytaj więcej...

 Image Dzięki współpracy ze Studenckim Kołem Komputerowego Wspomagania Projektowania przy UKW, w dniach 12-13 stycznia br. w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ulicy Kopernika 1 studenci II roku kierunku Technika Rolnicza i Leśna mieli okazję uczestniczyć w konferencji pt. „Eko SolidWorks – zielone projektowanie”. Ideą konferencji była popularyzacja nowoczesnych technik komputerowego wspomagania na różnych etapach powstawania produktu z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko naturalne. Udział w konferencji był bezpłatny.


Czytaj więcej...

Image Dnia 5 stycznia 2011 roku odbyło się spotkanie noworoczne Władz Wydziału z pracownikami Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP.

 Z okazji Nowego Roku życzenia dalszej owocnej pracy, pracownikom Wydziału, złożył Dziekan prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski.

Czytaj więcej...

Image

Dnia 23 listopada 2010 roku przed Radą Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. inż. Tomasza Piątkowskiego oraz wygłoszony został wykład habilitacyjny.

Biorąc pod uwagę ocenę dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej nt.: Analiza i modelowanie procesu sortowania strumienia małogabarytowych ładunków jednostkowych, ocenę przebiegu kolokwium habilitacyjnego oraz po wysłuchaniu wykładu habilitacyjnego w dniu 23 listopada 2010 roku, Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. inż. Tomaszowi Piątkowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie : budowa i eksploatacja maszyn.

 

Image
KATEGORIA A
DLA WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ


Niniejszym chcemy Państwa powiadomić, że Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP uzyskał pierwszą kategorię w ocenie MNiSzW.

Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski

Sprawdź na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub pobierz dokument z naszej strony Link

 

Image W dniach 08-10 października odbyły się na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy pierwsze obrady nowo wybranej Komisji Krajowej i Zarządu Krajowego NZS.  Na zdjęciu Głosowanie Komisji Krajowej nad porządkiem obrad.  Pełna relacja poniżej.
Czytaj więcej...

Image

ImageDnia 09 listopada 2010 odbyło się uroczyste spotkanie Władz Wydziału z pracownikami z okazji uzyskania przez Wydział pierwszej kategorii.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Studenci naszego Wydziału organizują akcję promocyjną naszej Uczelni. Organizują oni wyjazd do Kragujevca. Wyjazd o tyle trudniejszy, że trasę pokonają za pomocą dwóch samochodów: Zastava 1100p, wyprodukowana w 1977r. oraz Tarpan 239D, wyprodukowany w 1987r. Pełen tekst poniżej.

 

1st University Youngtimer Trip,

czyli:

UTP na kółkach”

 

Czytaj więcej...

Z tą grą trzeba delikatnie to tytuł artykułu w Expresie Bydgoskim. Każdy z nas słyszał zapewne o grach komputerowych które rozgrywają się w realnie istniejącej scenerii przeniesionej w świat wirtualny. Niektórzy z nas kilka lat temu zapewne bawili się także na jednej z plansz w znanej grze RPG której miejscem akcji był hol naszej uczelni. Studentka Wzornictwa Pani Paulina Kielmann za namową dr. inż. Krzysztofa Nowickiego postanowiła napisać grę komputerową, której akcja toczy się w tajemniczej bydgoskiej fabryce DAG Fabrik.

Link do artykułu.


Sylwester Borowski

Krew darem życia - po raz kolejny na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy odbyła się WAMPIRIADA - akcja honorowego krwiodawstwa. W ramach akcji zebrano 58 litrów krwi. Zachęcamy do włączenia się do ruchu krwiodawstwa na kolejnych akcjach lub bezpośrednio w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Markwarta 8. Poniżej artykuł jednego z organizatorów akcji - studenta WIM pana Tomasza Kowalczyka.

W środę 19 maja  w Auditorium Novum UTP przy al. Prof. S. Kaliskiego w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja akcji honorowego krwiodawstwa Wampiriada. Organizatorem akcji było Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.  Udział w akcji wzięło  około 140 przedstawicieli bydgoskiego środowiska akademickiego, zarówno studentów jak i pracowników naukowych. Dzięki takiej liczbie osób udało nam się zebrać około 58 litrów cennego płynu jakim jest krew . Dodatkowo zebraliśmy około 280 czekolad, które zostaną przekazane zaprzyjaźnionemu domu dziecka w Turku w ramach zbliżającego się Dnia Dziecka. Po raz kolejny studenci udowodnili iż nie są im obojętne potrzeby innych ludzi. Wszystkim obecnym dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do udziału w kolejnej jesiennej edycji.


To link do galerii:
http://www.nzs.bydgoszcz.pl/gal/21/

--
--
Tomasz Kowalczyk
Niezależne Zrzeszenie Studentów
UTP Bydgoszcz

 

W Zespole Szkół Technicznych w Turku uruchomiono Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Mechanicznego.
Strona Zespołu Szkół Technicznych tutaj.

Image

Konstruowanie i budowa robotów jest jednym z wielu zajęć, którym z chęcią oddają się studenci Wydziału Mechanicznego UTP. Swoje prace wykonują w ramach kół naukowych, jak i poza nimi oraz w ramach prac dyplomowych. Budowane przez nich roboty biorą udział w studenckich konkursach Sumo robotów (Poznań, Łódź). Swoje doświadzcenia zdobyte w tym zakresie nasi studenci starają się przekazać swoim młodszym kolegom ze szkół średnich w ramach organizowanych na UTP zawodów robotów miniSumo.

 

Image
Robot sumo "UTPek 3"

Zobacz:

Wyborami do Senatu UTP i Rady Wydziału zakończyły się wybory władz Wydziału Inżynierii Mechanicznej na kadencję 2008-2012. Na Dziekana WIM UTP wybrany został prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, prof. zw. UTP, kierownik Zakładu Pojazdów i Diagnostyki.
Prodziekanem ds. Nauki został dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski, prof. nadzw. UTP z Zakład Inżynierii Produkcji.
Prodziekanem ds. ds. Dydaktycznych i Studenckich został dr inż. Franciszek Bromberek z Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska.

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image