• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

ImageRada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 18 października 2011 r. podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Bronisławowi KOLATOROWI (zatrudnionemu na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

 Czytaj więcej...

W dniu 29 września 2011 r. w Operze Nova w Bydgoszczy podczas Uroczystości Obchodów 60-lecia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odznaczenia i wyróżnienia otrzymali pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Czytaj więcej...

W dniach 26-27 września 2011 r. na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa „TECHNIKI WIRTUALNE W BADANIACH STANU MASZYN”, która jest kontynuacją cyklicznej konferencji „DIAGNOSTYKA MASZYN ROBOCZYCH I POJAZDÓW”. Konferencja zorganizowana została przez Zakład Pojazdów i Diagnostyki kierowany przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej  prof. dr hab. inż. Bogdana ŻÓŁTOWSKIEGO.

Czytaj całość

Dnia 21 września 2011 roku, odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu. Poświęcone ono było sprawozdaniu Rektora z działalności Uniwersytetu. Jednym z punktów było wręczenie okolicznościowych wyróżnień pracownikom uczelni. Z Wydziału Inżynierii Mechanicznej wyróżnieni zostali także pracownicy. Numizmat „60 DUKATÓW JUBILEUSZOWYCH” otrzymali:

1. mgr inż. Jolanta Czarnecka
2. dr inż. Tomasz Giętka
3. dr inż. Adam Lipski


Album „UNIWERSYTET TECHNIOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 60 LAT NA KUJAWACH I POMORZU” otrzymali:

1. Małgorzata Adamkiewicz
2. dr inż. Sylwester Borowski
3. dr inż. Krzysztof Ciechacki
4. mgr inż. Aneta Gapińska
5. prof. dr hab. inż. Henryk Holka
6. dr inż. Bogdan Ligaj
7. Katarzyna Łaz
8. dr inż. Marcin Łukasiewicz
9. dr inż. Maciej Matuszewski

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

Daniel Perczyński

Image Dnia 20 września 2011 roku na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej pożegnano pracowników WIM odchodzących z dniem 30.09.2011. Do grona byłych pracowników od tego momentu zaliczać się będą nauczyciele akademiccy:

- dr inż. Wojciech Śliwa
- dr inż. Włodzimierz Ziętara

oraz pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:
- Jerzy Bartkiewicz- Kozuszek
- Genowefa Ciesielska
- Bogdan Domek
- Zofia Kowalska

Czytaj więcej...

 

Image

Dnia 17 września 2011 roku odbyły się główne uroczystości związane z jubileuszem 60-lecia Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Uroczystości połączone były ze zjazdem absolwentów Wydziału. Dzisiejsza uroczystość poprzedzona była wielomiesięcznymi działaniami prowadzonymi przez komitet organizacyjny pod przewodnictwem dra Janusza Musiała, który prowadził uroczystości. 

 

Czytaj więcej...

Image

Dnia 17 września 2011 roku odbyły się główne uroczystości związane z jubileuszem 60-lecia Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Uroczystości połączone były ze zjazdem absolwentów Wydziału. Dzisiejsza uroczystość poprzedzona była wielomiesięcznymi działaniami prowadzonymi przez komitet organizacyjny pod przewodnictwem dra Janusza Musiała, który prowadził uroczystości.

 

Czytaj więcej...

ImageW dniu 17.06.2011 odbyły się 2 spotkania. O 8.00 ze studentami Inżynierii Biomedycznej, a o 12.30 z pracownikami WIM. Tematem seminarium naukowego były: „Techniczne aspekty zabiegów laparoskopowych”. Prelegentem był prof. nzw. dr hab. n. med. Piotr Chłosta. Seminarium rozpoczyna ciąg spotkań o tematyce Inżynierii Biomedycznej.

Mateusz Wirwicki

Czytaj więcej...

ImageMiło nam poinformować, że na odbywających się w Poznaniu dniach 28-29 maja 2011 roku Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce, w których uczestniczyli reprezentanci 51 uczelni wyższych z całego kraju, studentka drugiego roku kierunku Transport, Natalia Urbaniak zdobyła 3 brązowe medale. Na podium stanęła w indywidualnych konkurencjach biegowych na 100 i 200 m oraz w sztafecie 4x100 m. Serdecznie gratulujemy!!!!

Bolesław Przybyliński

 


Czytaj więcej...

Image"...Za zasługi we współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych, w szczególności za wkład w rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w zakresie budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii rolniczej ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymuje prof. dr hab. Bogdan ŻÓŁTOWSKI, prof. zw. z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy..." - UCHWAŁA Nr 649 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Czytaj więcej...

ImageW ramach działalności Koła Naukowego Transportowców w dniu 1.06.2011r. została zorganizowana wycieczka edukacyjna do Zakładów Komunikacji Autobusowej, dla studentów VI semestru, studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia, Kierunek Transport. Wycieczka miała charakter edukacyjny i stanowiący uzupełnienie zajęć z przedmiotu Podstawy Eksploatacji Technicznej (wykład i laboratorium) prowadzonych przez dr. inż. Piotra Bojara, dr. inż. Klaudiusza Migawę. Studenci podczas wyjazdu zapoznani zostali ze strukturą organizacyjną zakładu, sposobem funkcjonowania poszczególnych podsystemów zakładu jak również z elementami składowymi zajezdni i jej funkcjonowaniem.
Piotr Bojar

Czytaj więcej...

 ImageSekcja kolarstwa górskiego w jej nowej postaci wspierana przez Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP, a także wielu innych sponsorów pokazuje się na zawodach w całej Polsce dopiero do dwóch miesięcy i choć to niewiele czasu na zbudowanie profesjonalnej grupy kolarskiej udało się jej osiągnąć wiele znaczących sukcesów.


Czytaj więcej...

Image W dniu 25 maja grupa studentów TRiL w ramach przedmiotu kierunkowego Technologia Napraw odwiedziła firmę CARTUR z Bydgoszczy. Jest to zakład zajmujący się naprawą wszelkiego typu turbosprężarek.


Czytaj więcej...

ImageW dniach 11 – 12 maja 2011r. grupa studentów należących do Koła Naukowego Transportowców uczestniczyła w wyjeździe na targi infrastruktury Traffic – Expo, Maszbud oraz Autostrada – Polska, które odbyły się w Kielcach.
Czytaj więcej...

ImageDnia 6 maja 2011 roku odbyło się UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATU UTP poświęcone nadaniu godności DOKTORA HONORIS CAUSA profesorowi GERHARDOWI ERTLOWI. Uroczystość ta była efektem inicjatywy Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej zmierzającej do podkreślenia wkładu profesora w rozwój nauki.


Czytaj więcej...

Image Grupa ośmiu studentów 6 semestru kierunek Transport stosownie do ich deklaracji została skierowana na kurs Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, który ukończyli dnia 29 kwietnia 2011 roku. Kurs zorganizowany został przez Fundację Akademii Transportu. Koszt uczestnictwa studentów sfinansowano ze środków Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Ukończenie kursu otworzyło przed jego uczestnikami możliwość podjęcia starań o uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Rzeczy. Certyfikat ten jak i ukończenie kursu stanowi cenny atut i oznacza korzystniejsze umiejscowienie się na rynku pracy po ukończeniu studiów.

dr inż. Tadeusz Żurek

Czytaj więcej...

 ImageJak co roku, w czwartek 14 kwietnia 2011 roku odbyło się spotkanie rekrutacyjne organizowane przez Zakład Techniki Rolniczej na kierunek Technika Rolnicza i Leśna. W tym roku spotkanie połączono z pokazem sprzętu do pielęgnacji terenów zieleni.

 

Przybyłych na spotkanie powitał dziekan prof. Bogdan Żółtowski. Po wstępie nastąpiła prezentacja kierunku oraz zasad naboru na studia. Na zakończenie pierwszej części prof. Andrzej Bochat wygłosił wykład pt. Trendy w budowie maszyn.

Czytaj więcej...

Dnia 5 kwietnia 2011 odbyło się seminarium sprawozdawcze z badań statutowych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Pełna lista prelegentów poniżej.

Czytaj więcej...

Image Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 marca 2011 zmarł mgr inż Zdzisław ARNOLD, dziekan Wydziału Mechanicznego w 1962 r. Pogrzeb odbył się 11 marca na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. Wspomnienie poniżej.
Czytaj więcej...

Image

W ramach AZS UTP działa Sekcja Kolarska. Czynnymi członkami tej Sekcji są studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Z tego właśnie powodu Władze Dziekańskie WIM obejmują patronatem działania Sekcji.

 

ImageWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

na Dniach Otwartych UTP w Bydgoszczy

W dniach 16 lutego 2011 roku Na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym odbyły się Dni Otwarte 2011, organizowane co roku przez uczelnię. Impreza adresowana jest do wszystkich osób ciekawych zjawisk otaczającego nas świata oraz promuje działalność uczelni wśród abiturientów szkół średnich. Celem postawionym sobie przez organizatorów jest popularyzacja nauk technicznych, promocja wśród mieszkańców Bydgoszczy i regionu najważniejszych osiągnięć naukowych pracowników uczelni a także rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą dziedziną nauk technicznych.

Czytaj więcej...

Image W wyniku współpracy prof. Bogdana Żółtowskiego reprezentującego Wydział Inżynierii Mechanicznej i docenta Leonel'a Castañeda Heredia reprezentującego Departamento de Ingeniería Mecánica de EAFIT z Kolumbii powstała książka pt. Estudio de explotación de vehículos ferroviarios. Publikacja ta została wyróżniona Nagrodą Ministra Infrastruktury. Z tej okazji na stronach EAFIT pojawił sie artykuł opisujący genezę powstania publikacji oraz wywiad z docentem Heredia. Autorom publikacji gratulujemy i życzymy dalszej owocnej współpracy.

 

Link do artykułu

 

 

Czytaj więcej...

 Image Dzięki współpracy ze Studenckim Kołem Komputerowego Wspomagania Projektowania przy UKW, w dniach 12-13 stycznia br. w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ulicy Kopernika 1 studenci II roku kierunku Technika Rolnicza i Leśna mieli okazję uczestniczyć w konferencji pt. „Eko SolidWorks – zielone projektowanie”. Ideą konferencji była popularyzacja nowoczesnych technik komputerowego wspomagania na różnych etapach powstawania produktu z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko naturalne. Udział w konferencji był bezpłatny.


Czytaj więcej...

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image