• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider) i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Konsorcjant) w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności Plus” w ramach pozakonkursowego działania pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). jako konsorcjum zaplanowały cykl SPOTKAŃ PANELOWYCH EKSPERTÓW.
SPOTKANIA PANELOWE EKSPERTÓW zostały zaplanowane w projekcie „Inkubator Innowacyjności Plus” w ramach inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym regionu. Spotkania te mają również umożliwić poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych obu uniwersytetów oraz promocję ich oferty technologicznej.
17 stycznia 2018r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w sali C8 budynku Regionalnego Centrum Innowacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zorganizowano czwarte już spotkanie panelowe ekspertów tym razem pod hasłem przeglądu możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych na uczelniach regionu kujawsko-pomorskiego. Partnerem i zarazem współorganizatorem tego kolejnego spotkania panelowego była Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.

Sprawozdanie

 

Dnia 22 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie świąteczne zorganizowane przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. Janusza Semprucha. Na spotkaniu Dziekan przedstawił krótki bilans odchodzącego 2017 roku i nakreślił plany na przyszłość. Nie obyło się także od okolicznościowych życzeń przekazanych przez zaproszonych gości. W imieniu własnym i Rektora UTP przemawiał Prorektor Stanisław Mroziński. Życzenia do zebranych skierował także duszpasterz środowiska akademickiego ks. Krzysztof Buchholz. Miłym urozmaiceniem był mini koncert kolwnd w wykonaniu  solistki z akompaniamentem. Na zakończenie spotkania łamano się opłatkiem.

Galeria

W dniu 9 grudnia 2017 roku odbyło się Święto Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP połączone z uroczystością wręczenia dyplomów ukończenia studiów. Na wstępie zebranych przywitał prowadzący uroczystość Prodziekan dr hab. inż. Bogdan Ligaj. Kilka słów do zebranych wygłosił Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch. W trakcie spotkania prodziekan dr hab. inż. Janusz Musiał przyjął ślubowanie od pierwszego rocznika studentów studiów trzeciego stopnia na kierunku Budowa i eksploatacja maszyn. Uroczystego wręczenia dyplomów absolwentom studiów dziennych – stacjonarnych magisterskich i uzupełniających studiów magisterskich oraz podyplomowych dokonali Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński oraz Dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch. Ślubowanie złożyli także tegoroczni absolwenci. W trakcie spotkania dokonano także uhonorowania wyróżniających się studentów. Wyróżnienia za osiągnięcia w nauce wręczył Prorektor dr hab. inż. Stanisław Mroziński. Jednym ze stałych punktów było także wręczenie wyróżnień w konkursie Prezesa Oddziału Bydgoskiego SIMP na najlepszą pracę o profilu technicznym. Wręczenia okolicznościowych upominków dokonał dr hab. inż. Maciej Matuszewski Prezes oddziału SIMP Bydgoszcz oraz dr inż. Sylwester Borowski.   

Czytaj więcej...

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider) i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Konsorcjant) w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności Plus” w ramach pozakonkursowego działania pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). jako konsorcjum zaplanowały cykl SPOTKAŃ PANELOWYCH EKSPERTÓW. SPOTKANIA PANELOWE EKSPERTÓW zostały zaplanowane w projekcie „Inkubator Innowacyjności Plus” w ramach inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym regionu. Spotkania te maja również umożliwić poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych obu uniwersytetów oraz promocję ich oferty technologicznej. 7 grudnia 2017r. w godzinach od 10:00 do 14:30 w sali C8 budynku Regionalnego Centrum Innowacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zorganizowano trzecie już spotkanie panelowe ekspertów tym razem pod hasłem innowacji w branży produkcji narzędzi i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Partnerem tego spotkania panelowego był Bydgoski Klaster Przemysłowy.

Sprawozdanie

W dniach 27-28.11.2017 został w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-K230/16 zorganizowany wyjazd studyjny 20 studentów VII semestru kierunku IOZE WIM UTP w Bydgoszczy do firm branży OZE z okolic Gdańska i Gdyni. Wyjazd został zorganizowany pod hasłem "Przegląd technologii pomp ciepła sprężarkowej i absorpcyjnej - zastosowanie pomp ciepła w praktyce". W ramach wyjazdu pierwszego dnia zorganizowano wizytę studyjną do firmy SUN ENERGY S.A., której siedziba mieści się w Gdańsku. Odbyła się tam prezentacja firmy oraz samego budynku firmy fabryki pomp ciepła. Podczas wizyty pracownicy firmy przedstawili prezentację wprowadzającą do zagadnień związanych z technologią sprężarkową pomp ciepła. Studenci uczestniczący w zorganizowanej prezentacji mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania firmy, organizacją jej pracy, procesami produkcyjnymi/technologicznymi i konkretnymi instalacjami OZE, a także procesami związanymi ze sprzedażą. Przedstawiciele firmy w programie prezentacji zawarli obligatoryjnie informacje o pożądanych kwalifikacjach, kompetencjach, cechach jakimi kierują się podczas wyboru kadry. Było to szczególnie interesujące dla studentów.

Sprawozdanie

Studenci SKN IOZE WIM UTP w Bydgoszczy na Targach RENEXPO 2017

W dniach 25-27.10.2017r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbyły się 7-me Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej - RENEXPO 2017.

Celem uczestnictwa Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na Targach RENEXPO 2017 w formie stoiska była szeroko rozumiana promocja oferty UTP zarówno w zakresie promocji oferty dydaktycznej jak i w obszarze nawiązywania kontaktów biznesowych. Dla studentów Koła to Spotkanie Targowe było szansą dla studentów w nawiązaniu nowych kontaktów z przedstawicielami branży OZE.

Czytaj więcej...

Jest tylko jeden taki dzień w roku

 

gdzie przy mogiłach stoimy do zmroku....

GC

 

Przez ostatni rok z grona pracowników, przyjaciół Wydziału odeszli od Nas

w kwietniu mgr inż.  Józef Kamiński,

w sierpniu  dr inż Krescenty Sędzierski

 

 

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

 

W dniu 25 października 2017 roku studenci piątego semestru kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności: Technologia Maszyn uczestniczyli w "Drzwiach otwartych" w fabryce obrabiarek DMG MORI w Pleszewie. Studenci w ramach wizyty mogli uczestniczyć w licznych panelach dyskusyjnych, w których prezentowane był najnowsze technologie związane z narzędziami raz oprawkami dedykowanymi do obrabiarek sterowanych numerycznie. Po prezentacjach grupa została oprowadzona po fabryce gdzie można było zapoznać się z poszczególnymi liniami technologicznymi: zaczynając od obróbki żeliwnych korpusów, poprzez ich kontrole jakości a skończywszy na linii montażowej gotowych obrabiarek CNC oraz ich testach.

 

Czytaj więcej...

Pracownicy WIM na Konferencji VII Ukraińsko-Polskie dialogi naukowe oraz na Międzynarodowym Forum Ekoenergetycznym: Efektywność energetyczna i Energetyka OZE

Począwszy od 2003 roku, co dwa lata, Chmielnicki Uniwersytet Narodowy we współpracy z uczelniami i partnerami z Polski, Litwy, Słowacji, Rumunii z dużym powodzeniem organizują Międzynarodową Konferencję Ukraińsko-Polskie dialogi naukowe.

W tym roku Międzynarodowa Konferencja VII Ukraińsko-Polskie dialogi naukowe odbyła się w dniach 18-21 października 2017 roku w hotelu Raduga (Rejon Latyczowski, Obwód Chmielnicki).

W tym roku Konferencja poświęcona była pamięci wybitnego i utalentowanego naukowca profesora Jurija Shalapko. Prof. Jurij Shalapko był inicjatorem i organizatorem tej Konferencji. Imię profesora Shalapko znane jest nie tylko na Ukrainie, ale również w wielu krajach Unii Europejskiej. Jego badania w zakresie tarcia i zużycia w maszynach wniosły duży wkład w rozwój bazy naukowej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego. Profesor Shalapko był jednym z aktywnych twórców i kreatorem rozwoju współpracy międzynarodowej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego z wieloma uczelniami zagranicznymi w tym również UTP w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

W dniach 20-21 października w Nowym Sączu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Środowisko Miejskie - Inteligentny Model Współpracy: Uczelnia-Samorząd-Biznes. Wzięli w niej udział przedstawiciele wielu polskich uczelni wyższych oraz goście z Chin, Kanady i Węgier. Prelegenci przedstawili własne doświadczenia w  zakresie funkcjonowania "trójkąta" współpracy. Na zaproszenie organizatora Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy reprezentowała Ewa Raczyńska-Mąkowska, która przedstawiła swoje doświadczenia w zakresie budowania współpracy Uczelni z Miastem i Biznesem oraz aktywność Zakładu Wzornictwa WiM w tym obszarze. Uczestnicy  konferencji z dużym zainteresowanie wysłuchali przygotowanego na tę okazję wystąpienia. Wyrazili swoje uznanie dla działań zmierzających do  zwiększenia obecności projektów studenckich w przestrzeni miasta oraz dla idei dr. hab. Romualda Fajtanowskiego i mgr Ewy Raczyńskiej-Mąkowskiej zbudowania platformy wymiany doświadczeń pomiędzy trzema współpracującymi stronami - Festiwalu Young4Design.
Na zakończenie konferencji uczestnicy podpisali wspólną Deklarację.

 

Czytaj więcej...

Zakład Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Orkiestra Kameralna Accademia dell Arco serdecznie zapraszają na koncert Młodzi Wirtuozi i ekspozycję obiektu autorstwa Joanny Sichel, które odbędą się w ramach cyklu Sztuka Dźwięku i Formy 21 października b.r. (sobota), o godzinie 18.00 w Hali Pomp Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 242.

 

 
 
 
 

Zakład Wzornictwa UTP serdecznie zaprasza na wystawę Piotra Grygora EEGrafika do klubu Mózg, przy ul. Parkowej 2 w Bydgoszczy. Wystawę grafik z fal mózgowych będzie można oglądać przez cały czas trwania 13. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych Mózg Festival, do 11.11.2017.
 
Piotra Grygora można było także usłyszeć w Miejskim Centrum Kultury, pierwszego dnia 13th Mózg Festival (23.09.2017), w ramach eksperymentalnej Come Down To Earth Orchestra, prowadzonej przez prof. Marka Chołoniewskiego, kompozytora, artystę dźwiękowego, performera i wykładowcę, kierownika Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej oraz Pracowni Audiosfery Wydziału Intermediów ASP w Krakowie.
 
30.09.2017 Piotr Grygor w ramach 13th Mózg Festival zrealizował także instalację audio Plant Chant na procesy życiowe roślin. Dokumentacja audio wkrótce.
Więcej informacji na: 
festiwal.mozg.pl/bydgoszcz
 
 

Czytaj więcej...

Zakład Wzornictwa UTP serdecznie zaprasza na wystawę dr Moniki Rak
Wątki linearne. Pomiędzy nicią a tkaniną w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. 
 
Wystawa czynna do 29.10.2017.
 
Dr Monika Rak jest laureatką 1 Nagrody w Konkursie Sztuki Twórców Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Polygonum 4
 
Więcej informacji i galeria zdjęć na: 
 
 

Czytaj więcej...

W dniach 19 – 23 października 2017 roku w Darłowie odbył się XXVIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn.

Wydział Inżynierii Mechanicznej reprezentowany był przez Zakład Wzornictwa w składzie: dr Monika Rak, dr hab. Romuald Fajtnowski, mgr Piotr Grygorkiewicz, dr Marcin Jędrzak, pod kierownictwem dr. hab. inż. Grzegorza Szali, prof. nadzw. UTP,  Kierownika Zakładu. Zakład Wzornictwa w Sympozjonie uczestniczył po raz pierwszy. W pełnym zakresie tematycznym wkomponował się w obszar konferencji, prezentując swoje referaty.

 

 

Czytaj więcej...

 

XIX-sta KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA RECYRKULACJA W BUDOWIE MASZYN
…O materiale, procesie i systemie recyrkulacji…

 

 

 
    W dniach 25 i 26 września 2017 roku w Hotelu Rzemieślnik w Gdańsku odbyła się XIX-sta Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Recyrkulacja w Budowie Maszyn”. Konferencja jest organizowana w Instytucie Technik Wytwarzania przez Zakład Systemów Technicznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy od 1991 roku. W tym roku współorganizatorami Konferencji był Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe oraz Fundacja Rozwoju Mechatroniki.

 

Czytaj więcej...

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, szósty już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant, powiększając tym samym grono jego laureatów do 520 osób. Wśród nagrodzonych w tej edycji znalazła się Pani Inż. Weronika Kruszelnicka - obecnie studentka studiów magisterskich - kierunek  Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Jest ona również Asystentką Stażystką w Zakładzie Systemów Technicznych w Instytucie Technik Wytwarzania tegoż Wydziału. Opiekunem naukowym Pani Weroniki jest dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. nadzw. UTP - Prodziekan ds.Organizacji i Rozwoju WIM UTP.

Czytaj więcej...

W dniu 5 czerwca 2017r. w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 116

PZM OZDG sp. z o.o. w Bydgoszczy wraz z Współorganizatorami i Partnerami zorganizowali

Pierwszy Ogólnopolski Dzień Bezpieczeństwa i Ekologii w PZM.

W ramach Pierwszego Ogólnopolskiego Dnia Bezpieczeństwa i Ekologii zorganizowano:

Prelekcje z zakresu bezpieczeństwa i ekologii w motoryzacji

Zapoznanie się z symulatorami dachowania, zderzeń czołowych, żyroskopu

Możliwość weryfikacji umiejętności kierowania na płycie poślizgowej i skidcar

Głównym punktem programu był wyścig bolidów elektrycznych, w którym udział wzięli studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej specjalności Samochody i Ciągniki oraz członkowie Koła Naukowego Fanów Motoryzacji z własnym bolidem.

Czytaj więcej...

W dniu 18.05.2017r. Zakład Inżynierii Pojazdów z udziałem studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej specjalności Samochody i Ciągniki oraz członków Koła Naukowego Fanów Motoryzacji zorganizowali na terenie Campusu UTP pokaz:

ratownictwa drogowego i bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

Uczestnicy pokazu mogli praktycznie zapoznać się z procedurami akcji ratowniczych z zakresu: ewakuacji poszkodowanych w wypadku samochodowym z pojazdu, gaszenia płonącego pojazdu oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu bojowego STRAŻY POŻARNEJ OSP w Kruszynie.

Czytaj więcej...

W dniu 2 czerwca 2017 r. na Starym Rynku w godz. 12.00 – 18.00 zostały zorganizowane przez Urząd Miasta Miasto Bydgoszcz a konkretnie przez Zespół ds. Zarządzania Energią II Dni Energii „Przesiądź się na czystą energię”. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jako ICOZE (Interdyscyplinarne Centrum OZE ) był partner merytorycznym tej imprezy. Prezentował tam również swoje stoisko. Oficjalne powitanie Wystawców przez wiceprezydenta Miasta Bydgoszczy odbyło się o godz. 11.30 sala im. Łochowskiego, ul. Jezuicka 2. Jednocześnie w tym samym dniu w Sali Sesyjnej bydgoskiego Ratusza, w godz. 9.00 – 15.00 odbyło się XXV. Forum Ochrony Środowiska „Niskoemisyjna Bydgoszcz”, organizowane przez Wydział Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do odsłuchania zapisu audio performance / koncertu na fale mózgowe.
organizowanego przez Zakład Wzornictwa w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki. 
Działanie polegało na sonifikacji procesów neurologicznych w czasie rzeczywistym,
z użyciem bezprzewodowych sensorów EEG, sterujących syntezą audio.
 
 
Realizacja: Piotr Grygor
Auditorium Novum UTP, 26.05.2017. 
 
 

Czytaj więcej...

Członkowie Koła Naukowego Tech – Plast, podobnie jak w latach poprzednich, w dniach 23-26.05.2017r.  uczestniczyli w wyjeździe na XXI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL w Kielcach. Jako Koło Naukowe studenci już po raz jedenasty uczestniczyli w tym niezwykle ważnym dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych wydarzeniu. Członkowie Koła obsługiwali stoisko Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, który razem z firmami zrzeszonymi w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym zajmowali wspólną powierzchnię wystawienniczą. Gościom odwiedzającym stanowisko z dużym zaangażowaniem wyjaśniali rolę Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy jako ważnego ośrodka naukowo – badawczego dla otaczającego go regionalnego przemysłu i nie tylko. Dzięki targom zainteresowanym przybliżony został profil edukacyjny oraz oferta edukacyjna kierunków związanych z branżą Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych.

Czytaj więcej...

PZM OZDG sp. z o.o. w Bydgoszczy w imieniu Współorganizatorów i Partnerów zapraszają na

Pierwszy Ogólnopolski Dzień Bezpieczeństwa i ekologii w PZM, który odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017r. w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 116

Czytaj więcej...

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image