• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Miło mi poinformować, że Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu dzisiejszym promował i nagradzał swoich zdolnych i zaangażowanych studentów. Świeżo upieczona absolwentka Wydziału Inżynierii Mechanicznej - kierunek Inżynieria OZE - inż. Weronika Kruszelnicka (Przewodnicząca Koła Naukowego Inżynierii OZE - obecnie studentka kierunku Mechanika i Budowa Maszyn studiów magisterskich), podczas tej uroczystości otrzymała z rąk Rektora uczelni - prof. Tomasza Topolińskiego oraz Pani Prezes Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Magdaleny Kozłowskiej klucze do mieszkania BTBS z zasobów uczelni, które będzie mogła wynajmować. Pani Weronika przez władze uczelni została wybrana najlepszym absolwentem studiów I stopnia. Warto podkreślić, że podczas studiów dwukrotnie została laureatką stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Serdecznie Pani Weronice Gratulujemy!!!!

Adam Mroziński

W dniach 1-2 kwietnia 2017 roku odbyły się w Bydgoskim Centrum Targowo – Wystawiennicze (Myślęcinek, ul. Gdańska 187) VII Targi Energii Odnawialnej TEO 2017 - www.targi-teo.pl. Targi Energii Odnawialnej odbywały się będą równolegle z XXXIV edycją Międzynarodowych Targów Budownictwa i Instalacji GRYF-BUD, Targami "Twój Ogród" wraz z Wielkanocnym Kiermaszem oraz II Targami BHP-BUD.

Czytaj więcej...

"...Wspierają lokalny rynek energii i promują jej produkcję pochodzącą z odnawialnych źródeł. Tzw. klastry energii zmieniają sytuację na rynku. We wtorek kilka samorządów z powiatu włocławskiego wraz z lokalnymi przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i Uniwersytetem Technologiczno- Przyrodniczym przystąpiło do Kujawskiego Klastra Energii. Będzie nie tylko ekologicznie, ale i taniej. Dzięki podpisanemu we wtorek listowi intencyjnemu, zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy, a także lokalne samorządy będą mogli kupować energię elektryczną w niższej cenie. - Jeśli chodzi o mieszkańców czy osoby, które prowadzą swoje gospodarstwa domowe, będą mogły czerpać korzyści w postaci niższych rachunków, ale także jest to energia, która jest przyjazna dla środowiska, nie powoduje uciążliwości w postaci smogu - wyjaśnia Marek Wiliński, burmistrz Lubienia Kujawskiego. W ramach utworzonego właśnie Kujawskiego Klastra Energii „Energia Kujaw" łatwiej będzie można zrealizować inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, czyli biogazowni, farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych i elektrowni wodnych. - Odnawialne źródła energii, które produkują energię elektryczną, ale nie tylko. Mówimy tu o wietrze, słońcu, wodzie, których do tej pory nie wykorzystywaliśmy w takim stopniu, w jakim powinniśmy je wykorzystywać. A po co klaster? By było taniej - uświadamia Cezary Wujciński ze Stowarzyszenia Prosument Klaster Odnawialnych Źródeł Energii we Włocławku..."

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...

W dniu 20.01.2016 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, na którym przeprowadzono wybory na kadencję 2017-2018 Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTMTS, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej PTMTS oraz delegatów na XXXVII Zjazd Delegatów PTMTS, który odbędzie się w marcu 2017 r. w Supraślu, (woj. Białostockie).

Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTMTS – kadencja 2017-18
dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. nadzw. UTP – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy – z-ca przewodniczącego
dr hab. inż. Tomasz Piątkowski, prof. nadzw. UTP – skarbnik
dr inż. Maria Olejniczak – z-ca skarbnika
dr inż. Tomasz Janiak – sekretarz
dr hab. inż. Janusz Zachwieja, prof. UTP – członek
dr inż. Artur Cichański – z-ca członka
dr inż. Robert Kostek – z-ca członka

Czytaj więcej...

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, podsumowującą wyniki Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wśród tegorocznych stypendystów znalazło się czworo studentów naszego wydziału:
Jakub Jankowski – student II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn,
Weronika Kruszelnicka – studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn,
Ola Madej – studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn,
Wojciech Wojtasik – student II roku studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Angela Andrzejewska

wimutpbydgoszcz

http://www.nauka.gov.pl/

 

Słowo wstępne do zebranych wygłosił gospodarz spotkania Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch. W ciepłych słowach przywitał zebranych gości i przedstawił Wydział.
 
Galerie ze zdjęciami na końcu artykułu.

 

Czytaj więcej...

Podczas Gali Finałowej Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zorganizowanej w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu 30 listopada 2016 roku wyłonieni zostali laureaci 8. edycji konkursu "Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw" oraz 2. edycji konkursu "Lider Eksportu Pomorza i Kujaw".

Czytaj więcej...

W dniu 30 listopada, w hali technologicznej CIW, w Zakładzie Inżynierii Produkcji odbyły się kolejne Warsztaty tym razem z firmą MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION. Warsztaty zostały zorganizowane dla studentów specjalności Technologiczno-Menedżerskiej, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Firma MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION przedstawiła swoją najnowszą ofertę, dotyczącą zaawansowanych narzędzi do toczenia, frezowania i wiercenia, w tym rozwiązania dla przemysłu samochodowego, lotniczego, medycznego oraz formierskiego. Szczególną uwagę poświęcono narzędziom monolitycznym z dwustopniowym promieniem naroża do obróbki stali hartowanych. Możliwości tych narzędzi zaprezentowano podczas pokazów na centrum frezarskim DMU 50. Warsztaty poprowadzili panowie Jerzy Sokalski i Przemysław Niepsuj z firmy MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION, natomiast CIW reprezentował pan Tomasz Szynka.

Tomasz Paczkowski

Czytaj więcej...

W dniu 28.11.2016r. studenci specjalności Samochody i Ciągniki na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz członkowie Koła Naukowego Fanów Motoryzacji uczestniczyli w pokazie procesu regeneracji turbosprężarek. Zakres spotkania obejmował zagadnienia związane z charakterystyką budowy turbosprężarek, praktyki wyważania komponentów turbosprężarek samochodowych, procesu regeneracji i weryfikacji podstawowych parametrów turbosprężarek. Ciekawostką był panel, na którym studenci mieli możliwość zapoznania się z typowymi uszkodzeniami elementów turbosprężarek ich przyczynami. Podczas spotkania studenci mieli również możliwość zweryfikowania w sposób praktyczny własnej wiedzy i umiejętności. Spotkanie odbyło się w wyniku realizacji zapisów umowy o współpracy z PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWO- USŁUGOWYM JACEK GORDON reprezentowanym przez Pana Huberta WOJCIECHOWSKIEGO

galeria

Tomasz Kałaczyński

25 listopada 2016 roku odbyła się w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 9 Sesja Naukowa Mechanika Stosowana. Sesja organizowana jest co dwa lata. Oznacza to, że spotykamy się cyklicznie od 18 lat. Sesja naukowa „Mechanika Stosowana”, organizowana jest przez Oddział Bydgoski PTMTS, Wydział Inżynierii Mechanicznej oraz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

W dniu 24 listopada, w hali technologicznej CIW w Zakładzie Inżynierii Produkcji odbyły się Warsztaty z firmą Sandvik pt. Nowe perspektywy produktywności. Warsztaty zostały zorganizowane dla studentów specjalności Technologiczno-Menedżerskiej, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Program warsztatów obejmował część wykładową, w której zostały przedstawione najnowsze narzędzia frezarskie z serii Coromant 2016, oraz część praktyczną. W części praktycznej zaprezentowano strategie obróbki frezarskiej, charakteryzujące się wysokim posuwem, oraz techniki wejścia w materiał. Pokazy odbyły się na dwóch centrach frezarskich DMU 50 i ecoMill 600V. Warsztaty poprowadził pan Tomasz Kaczmarek z firmy Sandvik, natomiast CIW reprezentował pan Tomasz Szynka.

Tomasz Paczkowski

Czytaj więcej...

We wtorek 22 listopada 2016r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Wirwickiego pt. Ocena trwałości i wytrzymałości połączenia klejonego ząb-dwutlenek cyrkonu. Serdecznie gratulujemy dr. inż. Mateuszowi Wirwickiemu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych i życzymy dalszych sukcesów!

Angela Andrzejewska

 

(galeria)

Wszystkim Studentom serdecznie dziękujemy za liczne przybycie na spotkanie z cyklu "Po drodze z biznesem". Naszymi gośćmi 16 listopada br. byli przedstawiciele firmy PESA Bydgoszcz SA. Już wkrótce spotkanie z przedstawicielami kolejnych firm z regionu kujawsko-pomorskiego.

Angela Andrzejewska

Czytaj więcej...

Dnia 18 listopada 2016r. odbył się wyjazd edukacyjny do Biogazowni Rypin znajdującej się w miejscowości Starorypin Prywatny. Uczestnikami wyjazdu byli studenci II roku studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii wraz z opiekunem dr. Sylwestrem Borowskim.
Grupa została oprowadzona po obiekcie przez Pana inżyniera Pawła Chmielewskiego, który przedstawił szczegółowo procesy prowadzące do powstania biogazu - fazę hydrolityczną, fazę acidogenną, fazę acetogenną oraz fazę metanogenną. Produkcja biogazu w Rypinie bazuje na takich substratach jak kiszonka z kukurydzy oraz odpady pochodzenia zwierzęcego, z czego wynika miano zakładu – Biogazownia Rolnicza.

Czytaj więcej...

W dniu 17 listopada 2016 roku studenci specjalności Technologiczno-Menedżerskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn wraz z trzema pracownikami Zakładu Inżynierii Produkcji: dr hab. inż Tomaszem Paczkowskim, inż. Tomaszem Czapiewskim oraz panem Jarosławem Rakowskim uczestniczyli w "Open House" w fabryce obrabiarek DMG MORI w Pleszewie. Grupa została oprowadzona po całej fabryce obrabiarek, zaznajomiła się z każdym z punktów produkcji począwszy od żeliwnych odlewów skończywszy na gotowych centrach obróbczych. Następnie po przerwie na obiad studenci uczestniczyli w licznych pokazach, podczas których zaprezentowane zostały możliwości każdej z wystawionych obrabiarek. Wizyta w fabryce DMG MORI była owocna dla studentów poprzez poszerzenie ich wiedzy nt. budowy najnowszych obrabiarek sterowanych numerycznie oraz dla pracowników zakładu ze względu na nawiązanie nowych kontaktów z firmami z branży technologii wytwarzania.

Wojciech Bogacz

galeria

17 listopada 2016 roku podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która odbyła się  w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie został nagrodzony projekt zrealizowany na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. W tegorocznej VI już edycji konkursu EDUinspiracje projekt zrealizowany na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym został nagrodzony w kategorii projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Warto nadmienić, ze projekt z UTP rywalizował w swojej kategorii z projektami zrealizowanymi przez Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Politechnikę Warszawską oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.

Zrealizowany na naszej uczelni projekt nr FSS/2014/HEI/W/0078 - pt.: Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy był odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego i polskiego rynku branży OZE na wykwalifikowaną kadrę specjalistów.

 

Czytaj więcej...

W dniu 8 listopada 2016 r., na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Gala Finałowa ogólnopolskiego „Konkursu PZPTS na najlepszą pracę doktorską i dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych” organizowanego przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS jest największą organizacją tego typu w Polsce). Z pośród wielu nadesłanych prac z całej Polski, do finału zostały zakwalifikowane po dwie prace w każdej kategorii:

W kategorii prace doktorskie:  
- dr inż. Anna Kundys „Biodegradowalne blokowe kopolimery laktydu o strukturze liniowej i gwiaździstej” (Politechnika Warszawska)    
- dr Kamila Sałasińska „Kompozyty polimerowe z napełniaczami pochodzenia roślinnego otrzymywane z materiałów odpadowych” (Politechnika Warszawska)

W kategorii prace magisterskie/inżynierskie:    
- mgr inż. Ilona Góral „Badanie właściwości mechanicznych laminatów” (Politechnika Wrocławska)
- inż. Filip Sieracki „Algorytm do określania wymaganego ciśnienia wtrysku w gnieździe formy wtryskowej” (Mechaniczna Inżynieria Tworzyw, Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP).

Czytaj więcej...

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image