• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

We wtorek 22 listopada 2016r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Wirwickiego pt. Ocena trwałości i wytrzymałości połączenia klejonego ząb-dwutlenek cyrkonu. Serdecznie gratulujemy dr. inż. Mateuszowi Wirwickiemu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych i życzymy dalszych sukcesów!

Angela Andrzejewska

 

(galeria)

Wszystkim Studentom serdecznie dziękujemy za liczne przybycie na spotkanie z cyklu "Po drodze z biznesem". Naszymi gośćmi 16 listopada br. byli przedstawiciele firmy PESA Bydgoszcz SA. Już wkrótce spotkanie z przedstawicielami kolejnych firm z regionu kujawsko-pomorskiego.

Angela Andrzejewska

Czytaj więcej...

Dnia 18 listopada 2016r. odbył się wyjazd edukacyjny do Biogazowni Rypin znajdującej się w miejscowości Starorypin Prywatny. Uczestnikami wyjazdu byli studenci II roku studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii wraz z opiekunem dr. Sylwestrem Borowskim.
Grupa została oprowadzona po obiekcie przez Pana inżyniera Pawła Chmielewskiego, który przedstawił szczegółowo procesy prowadzące do powstania biogazu - fazę hydrolityczną, fazę acidogenną, fazę acetogenną oraz fazę metanogenną. Produkcja biogazu w Rypinie bazuje na takich substratach jak kiszonka z kukurydzy oraz odpady pochodzenia zwierzęcego, z czego wynika miano zakładu – Biogazownia Rolnicza.

Czytaj więcej...

W dniu 17 listopada 2016 roku studenci specjalności Technologiczno-Menedżerskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn wraz z trzema pracownikami Zakładu Inżynierii Produkcji: dr hab. inż Tomaszem Paczkowskim, inż. Tomaszem Czapiewskim oraz panem Jarosławem Rakowskim uczestniczyli w "Open House" w fabryce obrabiarek DMG MORI w Pleszewie. Grupa została oprowadzona po całej fabryce obrabiarek, zaznajomiła się z każdym z punktów produkcji począwszy od żeliwnych odlewów skończywszy na gotowych centrach obróbczych. Następnie po przerwie na obiad studenci uczestniczyli w licznych pokazach, podczas których zaprezentowane zostały możliwości każdej z wystawionych obrabiarek. Wizyta w fabryce DMG MORI była owocna dla studentów poprzez poszerzenie ich wiedzy nt. budowy najnowszych obrabiarek sterowanych numerycznie oraz dla pracowników zakładu ze względu na nawiązanie nowych kontaktów z firmami z branży technologii wytwarzania.

Wojciech Bogacz

galeria

17 listopada 2016 roku podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która odbyła się  w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie został nagrodzony projekt zrealizowany na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. W tegorocznej VI już edycji konkursu EDUinspiracje projekt zrealizowany na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym został nagrodzony w kategorii projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Warto nadmienić, ze projekt z UTP rywalizował w swojej kategorii z projektami zrealizowanymi przez Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Politechnikę Warszawską oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.

Zrealizowany na naszej uczelni projekt nr FSS/2014/HEI/W/0078 - pt.: Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy był odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego i polskiego rynku branży OZE na wykwalifikowaną kadrę specjalistów.

 

Czytaj więcej...

W dniu 8 listopada 2016 r., na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Gala Finałowa ogólnopolskiego „Konkursu PZPTS na najlepszą pracę doktorską i dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych” organizowanego przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS jest największą organizacją tego typu w Polsce). Z pośród wielu nadesłanych prac z całej Polski, do finału zostały zakwalifikowane po dwie prace w każdej kategorii:

W kategorii prace doktorskie:  
- dr inż. Anna Kundys „Biodegradowalne blokowe kopolimery laktydu o strukturze liniowej i gwiaździstej” (Politechnika Warszawska)    
- dr Kamila Sałasińska „Kompozyty polimerowe z napełniaczami pochodzenia roślinnego otrzymywane z materiałów odpadowych” (Politechnika Warszawska)

W kategorii prace magisterskie/inżynierskie:    
- mgr inż. Ilona Góral „Badanie właściwości mechanicznych laminatów” (Politechnika Wrocławska)
- inż. Filip Sieracki „Algorytm do określania wymaganego ciśnienia wtrysku w gnieździe formy wtryskowej” (Mechaniczna Inżynieria Tworzyw, Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP).

Czytaj więcej...

W dniu 15 października 2016 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej odbyło się drugie z cyklu seminariów, zapowiedzianych na aktualny rok akademicki, poświęconych prezentacji problematyki naukowej realizowanej przez młodych pracowników naukowych Wydziału w ramach ich przewodów doktorskich. Swój dorobek naukowy prezentowali w kolejności:

mgr inż. Michał PIOTROWSKI
mgr inż. Marek ANDRYSZCZYK
mgr inż. Przemysław OSOWSKI

Prezentacje doktorantów oceniali samodzielni pracownicy nauki WIM. Kolejne z cyklu spotkań odbędzie się już w grudniu.

Marcin Zastempowski

(galeria)

W dniach 21-30 października 2016r. Pani inż. Weronika Kruszelnicka oraz Pan Tomasz Cierlicki reprezentowali Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na II KONFERENCJI Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych - STUKNUT 2016, która odbyła się na żaglowcu ,,Pogoria" w trakcie rejsu po wodach Morza Liguryjskiego. Celem Konferencji było umożliwienie studentom uczestniczącym w działalności kół naukowych prezentacji osiągnięć z zakresu teorii i praktyki z dziedzin związanych z szeroko rozumianą techniką, w tym: mechaniką, budową i eksploatacją maszyn, inżynierią materiałową, transportem, telekomunikacją, informatyką, a także biomechaniką, inżynierią biomateriałów, inżynierią biomedyczną, ochroną środowiska, zarządzaniem projektami itp.

Weronika Kruszelnicka, Tomasz Cierlicki

Pełne sprawozdanie

KOŁA NAUKOWE INŻYNIERII OZE na Międzynarodowej konferencji EVIM CENTRAL EUROPE 2016 oraz na 6-tych Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej – RENEXPO 2016

W dniach 18-20 października 2016 roku studentki: Patrycja Urbańska, Agnieszka Sobczak, Agnieszka Sawoszczuk, Barbara Góral oraz studenci: inż. Sebastian Przybył oraz Jakub Rozalski, członkowie Koła Naukowego Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii uczestniczyli w Międzynarodowej konferencji EVIM CENTRAL EUROPE 2016. Studenci podczas Konferencji czynnie działali jako wolontariusze pomagając w organizacji i realizacji tej ciekawej konferencji.

EVIM CENTRAL EUROPE 2016 to międzynarodowe wydarzenie poświęcone rozwojowi regionalnego rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury stwarzającej możliwość użytkowania na szeroką skalę pojazdów elektrycznych, zarówno przez licznych klientów prywatnych, firmowych jak i użytkowników z sektora miejskiego i publicznego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy był partnerem naukowym tej konferencji.

Czytaj więcej...

W dniu 15 października 2016 roku w Auli Colegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, odbyły się uroczyste obchody 70-lecia Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Bydgoszczy. Oddział stowarzyszenia na stałe jest wpisany w historię i działalność Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, a w szczególności Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Na uroczystość przybył JM Rektor UTP Pan Profesor Tomasz Topoliński oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP Pan Profesor Janusz Sempruch. Poza wspomnianymi osobistościami w uroczystości uczestniczyło wielu zaproszonych gości, delegatów na XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Oddziału oraz członków i sympatyków stowarzyszenia. Obecni byli Członkowie Honorowi SIMP oraz byli Przewodniczący i Prezesi Oddziału. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz samorządowych, akademickich, organizacji gospodarczych i stowarzyszeniowych oraz zakładów przemysłowych. Na uroczystość przybyli m.in.: Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy Pan Mirosław Kozłowicz oraz Pani Paulina Wenderlich Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, która reprezentowała Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Warto zaznaczyć, że na uroczystość przybył również Ambasador Polski w Szwecji Pan Wiesław Tarka. Bardzo licznie reprezentowane były władze środowiska akademickiego. Poza już wspomnianymi osobami uroczystość zaszczycili swoją osobą: Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Pan Profesor Marek Macko oraz Dziekani Wydziałów prowadzących kierunki o profilu mechanicznym – Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW Profesor Grzegorz Domek oraz Dziekan Wydziału Technicznego w Toruniu WSG w Bydgoszczy Pan Doktor Dariusz Buchaniec. Szczególnym zaproszonym gościem był Pan Profesor Józef Szala, Doktor Honoris Causa naszego Uniwersytetu, któremu przypadł zaszczyt wręczenia podczas uroczystości aktu nadania Honorowego Prezesa Oddziału.

Czytaj więcej...

Społeczność akademicka naszej uczelni z głębokim smutkiem wspomina wydarzenia, które miały miejsce na początku roku akademickiego 2015/2016.

Rektor, Senat oraz Rada Samorządu Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza środowisko akademickie do uczestnictwa w uroczystościach.

Program oficjalnych uroczystości:

  • 14 października 2016r. o godz. 11:00 wspólne złożenie wieńców i zniczy przy „głazie pamięci” pomiędzy budynkami 3.1 a 2.1 z ceremoniałem sztandarowym.
  • 14 października 2016r. ok. godz. 13:00 złożenie wieńców i zniczy na grobach zmarłych studentów naszego uniwersytetu Pawła Garachowa, Natalii Górniak i Pauliny Tomasik.
  • 23 października 2016r. o godz. 18:30 msza święta z okazji ogólnobydgoskiej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 z ceremoniałem sztandarowym w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy, ul. Gen. Mikołaja Bołtucia 5 (Fordon) oraz koncert „In Memoriam”.

WSPOMNIENIE

 

       Mija rok od tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce w kampusie naszego Uniwersytetu podczas imprezy studenckiej, rozpoczynającej rok akademicki 2015/16.

      Społeczność akademicka Wydziału Inżynierii Mechanicznej wspomina z głębokim żalem i smutkiem zmarłych wówczas studentów, w tym studentkę Śp. Natalię Górniak z naszego Wydziału.

 

Dziekan, Rada Wydziału WIM
społeczność Wydziału Inżynierii Mechanicznej

W dniu 4 października 2016 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej odbyło się pierwsze z cyklu seminariów, zapowiedzianych na aktualny rok akademicki, poświęconych prezentacji problematyki naukowej realizowanej przez młodych pracowników naukowych Wydziału w ramach ich przewodów doktorskich. Swój dorobek naukowy prezentowali w kolejności:

mgr inż. Mateusz WIRWICKI
mgr Piotr GRYGORKIEWICZ
mgr inż. Ewa KULIŚ
mgr inż. Andrzej SADOWSKI
mgr inż. Piotr CZYŻEWSKI

Prezentacje doktorantów oceniali samodzielni pracownicy nauki WIM. Kolejne z cyklu spotkań odbędzie się już w listopadzie.

Marcin Zastempowski

 

galeria 1

W dniach 30.06-03.07.2016r. Jakub Zagajewski, student IV roku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Mechanicznej Naszego Uniwersytetu wziął udział w Europejskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy (First Aid Convention in Europe), które odbyły się w słoweńskiej stolicy, Ljubljanie. Mistrzostwa te są organizowane od 1987 roku przez Czerwony Krzyż. Co roku kraje europejskie, wysyłają sześcioosobowe zespoły ratowników, którzy sprawdzają tam swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. W tym roku zawodnicy mierzyli się na kilkunastu pozorowanych stacjach, gdzie udzielali pomocy. Ich zadaniem było zabezpieczenie miejsca wypadku oraz ochrona zdrowia i życia poszkodowanych. Mogli oni spotkać się z takimi przypadkami, jak: rozległe oparzenia, masywne krwotoki, rodząca kobieta, pęknięcie podstawy czaszki, atak epilepsji, różnego rodzaju złamania, rany postrzałowe, hipotermia i inne. Wszystkie pozoracje były przygotowane perfekcyjnie a całość wypadków wyglądała niezwykle realistycznie. Co zaświadczyło o profesjonalizmie organizatorów. Zespoły sprawdzały również swoje umiejętności na sztandarowej stacji - resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Która jest podstawową umiejętnością każdego ratownika.

Czytaj więcej...

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy dokonał zatwierdzenia formalnego i merytorycznego raportu końcowego bez korekt finansowych dla projektu FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: ZINTEGROWANE KSZTAŁCENIE Z ZAKRESU INŻYNIERII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM (UTP) W BYDGOSZCZY o wartości zakontraktowanej 936 936,00 zł., który był realizowany na Wydziale Inżynierii Mechanicznej od stycznia 2015 do maja 2016 roku. Dodatkowo decyzją ekspertów Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Projekt ten został pozytywnie oceniony i nominowany do nagrody EDUinspiracje 2016. W załączeniu pisma o zatwierdzeniu i nominacji.

INFORMACJA

 

Adam Mroziński

float:"left"
Studenci UTP rozpoczęli płatne staże w firmach, które znajdują się m.in. we Wrocławiu, Warszawie, ale również w Niemczech Studenci UTP rozpoczęli płatne staże w firmach, które znajdują się m.in. we Wrocławiu, Warszawie, ale również w Niemczech. W programie „Szarżuj na start” weźmie udział 150 osób, które studiują jeden z trzech kierunków na wydziale inżynierii mechanicznej.

http://www.pomorska.pl/

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej - kierunek Mechanika i Budowa Maszyn mgr inż. Łukasz Cejrowski (dyplomant Pana Prof. dr hab. inż. Józefa Flizikowskiego - temat: Procesory wiatrowe, kierunki rozwoju zespołów funkcjonalnych - rok 2006) donosi, że firmie LM Wind Power, któej jest pracownikiem udało się pobić rekord świata w zakresie długości najdłuższego na świecie śmigła do elektrowni wiatrowych. Rywalizacja czołowych firm - producentów łopat so siłowni wiatrowych - trwała w ostatnich czasie bardzo dynamicznie, a wygrała ją właśnie firma LM Wind Power. Najdłuższe śmigło ona świecie ma długość 88,4 m !!! Czy to kres możliwości konstrukcji i materiału? Zapewne nie...

Czytaj więcej...

W dniach 17-20.05.2016 odbyły się jubileuszowe XX Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 2016 w Kielcach. Podobnie jak w latach poprzednich, Bydgoski Klaster Przemysłowy skupiał licznych producentów form wtryskowych i przetwórców tworzyw polimerowych na jednym stoisku o rekordowej powierzchni wystawienniczej prawie 400 m2 (drugie pod względem wielkości stoisko na tegorocznym PLASTPOL-u). Targi PLASTPOL 2016 przeszedł do historii jako największa impreza z blisko 800 wystawcami, którzy zajmowali stoiska wystawiennicze o łącznej powierzchni 35 000 m2.

Czytaj więcej...

Dnia 10.06.2016r odbyła się wizyta edukacyjna w Biogazowni  Rypin w miejscowości Starorypin Prywatny, której uczestnikami byli studenci  III roku studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii wraz z opiekunem wycieczki dr Sylwestrem Borowskim. Grupa oprowadzana była przez Pana Pawła Chmielewskiego, który szczegółowo objaśnił zachodzące w biogazowni procesy. Zapoznaliśmy się z monitorowaniem komór fermentacyjnych i pofermentacyjnych. Prowadzący pokazał jak funkcjonuje biogazownia  jej poszczególne zespoły, tj. komory, silnik, sterownia, agregaty kogeneracyjne oraz pompy. Ważnymi elementami biogazowni są pryzmy substratów oraz laboratorium gdzie ocenia się próbki dostarczonych substratów. Dodatkowo objaśnione zostały zmiany w funkcjonowaniu biogazowni po wprowadzeniu nowych kosubstratów. Na zakończenie wyjazdu studenci mieli możliwość zwiedzenia wnętrza dwóch siłowni wiatrowych o mocy ok. 2 MW. Właścicielem zwiedzanej przez studentów farmy wiatrowej jest udziałowiec Biogazowni Rypin spółka Wiatrak. Całość wydarzenia możliwa była dzięki uprzejmości członków zarządu Biogazowni Rypin panom Januszowi Cieszyńskiemu i Rafałowi Zgnilickiemu, prezesowi Wiatrak Sp. z o.o. Sławomirowi Doleckiemu.

 

Studenci sem 6 IOZE

Czytaj więcej...

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image