• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

W dniu 4 października 2016 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej odbyło się pierwsze z cyklu seminariów, zapowiedzianych na aktualny rok akademicki, poświęconych prezentacji problematyki naukowej realizowanej przez młodych pracowników naukowych Wydziału w ramach ich przewodów doktorskich. Swój dorobek naukowy prezentowali w kolejności:

mgr inż. Mateusz WIRWICKI
mgr Piotr GRYGORKIEWICZ
mgr inż. Ewa KULIŚ
mgr inż. Andrzej SADOWSKI
mgr inż. Piotr CZYŻEWSKI

Prezentacje doktorantów oceniali samodzielni pracownicy nauki WIM. Kolejne z cyklu spotkań odbędzie się już w listopadzie.

Marcin Zastempowski

 

galeria 1

W dniach 30.06-03.07.2016r. Jakub Zagajewski, student IV roku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Mechanicznej Naszego Uniwersytetu wziął udział w Europejskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy (First Aid Convention in Europe), które odbyły się w słoweńskiej stolicy, Ljubljanie. Mistrzostwa te są organizowane od 1987 roku przez Czerwony Krzyż. Co roku kraje europejskie, wysyłają sześcioosobowe zespoły ratowników, którzy sprawdzają tam swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. W tym roku zawodnicy mierzyli się na kilkunastu pozorowanych stacjach, gdzie udzielali pomocy. Ich zadaniem było zabezpieczenie miejsca wypadku oraz ochrona zdrowia i życia poszkodowanych. Mogli oni spotkać się z takimi przypadkami, jak: rozległe oparzenia, masywne krwotoki, rodząca kobieta, pęknięcie podstawy czaszki, atak epilepsji, różnego rodzaju złamania, rany postrzałowe, hipotermia i inne. Wszystkie pozoracje były przygotowane perfekcyjnie a całość wypadków wyglądała niezwykle realistycznie. Co zaświadczyło o profesjonalizmie organizatorów. Zespoły sprawdzały również swoje umiejętności na sztandarowej stacji - resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Która jest podstawową umiejętnością każdego ratownika.

Czytaj więcej...

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy dokonał zatwierdzenia formalnego i merytorycznego raportu końcowego bez korekt finansowych dla projektu FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: ZINTEGROWANE KSZTAŁCENIE Z ZAKRESU INŻYNIERII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM (UTP) W BYDGOSZCZY o wartości zakontraktowanej 936 936,00 zł., który był realizowany na Wydziale Inżynierii Mechanicznej od stycznia 2015 do maja 2016 roku. Dodatkowo decyzją ekspertów Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Projekt ten został pozytywnie oceniony i nominowany do nagrody EDUinspiracje 2016. W załączeniu pisma o zatwierdzeniu i nominacji.

INFORMACJA

 

Adam Mroziński

float:"left"
Studenci UTP rozpoczęli płatne staże w firmach, które znajdują się m.in. we Wrocławiu, Warszawie, ale również w Niemczech Studenci UTP rozpoczęli płatne staże w firmach, które znajdują się m.in. we Wrocławiu, Warszawie, ale również w Niemczech. W programie „Szarżuj na start” weźmie udział 150 osób, które studiują jeden z trzech kierunków na wydziale inżynierii mechanicznej.

http://www.pomorska.pl/

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej - kierunek Mechanika i Budowa Maszyn mgr inż. Łukasz Cejrowski (dyplomant Pana Prof. dr hab. inż. Józefa Flizikowskiego - temat: Procesory wiatrowe, kierunki rozwoju zespołów funkcjonalnych - rok 2006) donosi, że firmie LM Wind Power, któej jest pracownikiem udało się pobić rekord świata w zakresie długości najdłuższego na świecie śmigła do elektrowni wiatrowych. Rywalizacja czołowych firm - producentów łopat so siłowni wiatrowych - trwała w ostatnich czasie bardzo dynamicznie, a wygrała ją właśnie firma LM Wind Power. Najdłuższe śmigło ona świecie ma długość 88,4 m !!! Czy to kres możliwości konstrukcji i materiału? Zapewne nie...

Czytaj więcej...

W dniach 17-20.05.2016 odbyły się jubileuszowe XX Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 2016 w Kielcach. Podobnie jak w latach poprzednich, Bydgoski Klaster Przemysłowy skupiał licznych producentów form wtryskowych i przetwórców tworzyw polimerowych na jednym stoisku o rekordowej powierzchni wystawienniczej prawie 400 m2 (drugie pod względem wielkości stoisko na tegorocznym PLASTPOL-u). Targi PLASTPOL 2016 przeszedł do historii jako największa impreza z blisko 800 wystawcami, którzy zajmowali stoiska wystawiennicze o łącznej powierzchni 35 000 m2.

Czytaj więcej...

Dnia 10.06.2016r odbyła się wizyta edukacyjna w Biogazowni  Rypin w miejscowości Starorypin Prywatny, której uczestnikami byli studenci  III roku studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii wraz z opiekunem wycieczki dr Sylwestrem Borowskim. Grupa oprowadzana była przez Pana Pawła Chmielewskiego, który szczegółowo objaśnił zachodzące w biogazowni procesy. Zapoznaliśmy się z monitorowaniem komór fermentacyjnych i pofermentacyjnych. Prowadzący pokazał jak funkcjonuje biogazownia  jej poszczególne zespoły, tj. komory, silnik, sterownia, agregaty kogeneracyjne oraz pompy. Ważnymi elementami biogazowni są pryzmy substratów oraz laboratorium gdzie ocenia się próbki dostarczonych substratów. Dodatkowo objaśnione zostały zmiany w funkcjonowaniu biogazowni po wprowadzeniu nowych kosubstratów. Na zakończenie wyjazdu studenci mieli możliwość zwiedzenia wnętrza dwóch siłowni wiatrowych o mocy ok. 2 MW. Właścicielem zwiedzanej przez studentów farmy wiatrowej jest udziałowiec Biogazowni Rypin spółka Wiatrak. Całość wydarzenia możliwa była dzięki uprzejmości członków zarządu Biogazowni Rypin panom Januszowi Cieszyńskiemu i Rafałowi Zgnilickiemu, prezesowi Wiatrak Sp. z o.o. Sławomirowi Doleckiemu.

 

Studenci sem 6 IOZE

Czytaj więcej...

Wszystkich pracowników i studentów wraz z rodzinami serdecznie zapraszamy na obchody Jubileuszu 65-lecia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Tegoroczne święto odbywać będzie się w dniach od 18 do 23 czerwca. Na te dni zaplanowano szereg wydarzeń: III Rodzinne Wędkowanie z UTP (18 czerwca), Uroczyste wręczenie Medali 65-lecia oraz Jubileuszowy "Koncert z uśmiechem" (21 czerwca 2016r.), Uroczyste Posiedzenie Senatu (22 czerwca 2016r.), Otwarcie wystawy "65x65", Dzień sportu (22 czerwca), Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień studentom i doktorantom (23 czerwca 2016r.)

                                                                                                                                                                                                                                      Serdecznie zapraszamy

PROGRAM OBCHODÓW

Czytaj więcej...

W dniu 25 maja 2016 r. w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy (Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie -przyp. red.) przebywały dwie grupy studentów z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, z I roku kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii.

Były to już kolejne w tym roku zajęcia związane z prezentacją zgromadzonej w Ogrodzie Botanicznym KCRZG kolekcji roślin do celów energetycznych (w ramach realizacji PW zad. 1.2). W zajęciach, które poprowadził dr inż. Włodzimierz Majtkowski, uczestniczyło 30 osób, w tym 2 pracowników naukowych UTP: dr Jerzy Kaszkowiak i dr inż. Sylwester Borowski, adiunkci na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Zakładu Maszyn Roboczych UTP.   

Strona IHAR

 

Czytaj więcej...

Serdecznie dziękuję wszystkim za uczestnictwo w obradach IX Konferencji Naukowo-Technicznej ECO-€URO-ENERGIA 2016 nt. STANU WIEDZY I PERSPEKTYW ROZWOJU INŻYNIERII OZE, która odbyła się w dniach 20-21 maja 2016 roku w Bydgoszczy.

Podstawowym założeniem przyjętym przez organizatorów Konferencji była kontynuacja dotychczasowych działań, wymiana doświadczeń, a także dalsza integracja środowiska specjalistów świata nauki i przemysłu, związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii. Poza Konferencją w dniach 20-21 maja na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy odbyły się prezentacje w formie ulotek oferty firm instalacyjnych oraz producentów urządzeń z branży OŹE.

IX Konferencja EEE 2016 była szczególnie poświęcona projektowi nr FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: „Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”, który jest realizowany na WIM UTP w Bydgoszczy. Drugiego dnia Konferencji odbyły się również prezentacje prac końcowych słuchaczy Studiów Podyplomowych pn. „Pompy Ciepła i Magazynowanie Energii Ciepła”.

Pełna relacja

Zdjęcia z konferencji na https://www.facebook.com/KonferencjaEEE/

Adam Mroziński

Dnia 4 maja 2016 roku wydziałowi elektorzy wybrali

Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej na kadencję 2016-2020.

Nowym Dziekanem został jego wieloletni pracownik, były Rektor Uczelni

prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch.

Serdecznie gratulujemy!

 

Życiorys 

W dniu 29.04.2016 w Zakładzie Inżynierii Produkcji WIM zostało otwarte pierwsze w Polsce Centrum Innowacyjnych Wdrożeń. Partnerami tworzącymi Centrum obok naszej uczelni są renomowane firmy z branży narzędziowej: DMG MORI, APS HEIDENHAIN oraz DELCAM. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Pan Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Prof. Marek Bieliński, Pani v-ce prezydent Bydgoszczy Maria Wasiak oraz prezesi w/w firma: Marek Osiński, Zbigniew Gmaj i Adam Barycki. W Uroczystości wzięło udział ponad 200 osób głównie z przemysłu.

 Tomasz Paczkowski

galeria 1

galeria 2

Po raz 33 w historii, ale po raz pierwszy na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego odbywają się .Międzynarodowe Targi Budownictwa i Instalacji oraz wykończenia wnętrz GRYF-BUD. Równolegle po raz 7 będą mieć miejsce Targi Energii Odnawialnej TEO.

W dniach 2 i 3 kwietnia do otworzonego w październiku zeszłego roku przy ulicy Gdańskiej 187 centrum wystawienniczego zawitało szereg wystawców na jedną z największych w tej branży imprez targowych w północnej i środkowej Polsce. GRYF-BUD i TEO to nie tylko miejsce, w którym spotykają się specjaliści i handlowcy, ale równie chętnie odwiedzają je prywatni inwestorzy, którzy mają zamiar zbudować własny dom. Dzięki wymianie informacji i ofert na targach można się dowiedzieć jak zbudować funkcjonalny i energooszczędny budynek.

Pełny tekst artykułu

Po raz 33 w historii, ale po raz pierwszy na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego odbędą Międzynarodowe Targi Budownictwa i Instalacji oraz wykończenia wnętrz GRYF-BUD. Równolegle po raz 7 będą mieć miejsce Targi Energii Odnawialnej TEO.

W dniach 2 i 3 kwietnia do otworzonego w październiku zeszłego roku przy ulicy Gdańskiej 187 centrum wystawienniczego zawita szereg wystawców na jedną z największych w tej branży imprez targowych w północnej i środkowej Polsce. GRYF-BUD i TEO to nie tylko miejsce, w którym spotykają się specjaliści i handlowcy, ale równie chętnie odwiedzają je prywatni inwestorzy, którzy mają zamiar zbudować własny dom. Dzięki wymianie informacji i ofert na targach można się dowiedzieć jak zbudować funkcjonalny i energooszczędny budynek.

Czytaj więcej...

W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku w Bydgoszczy odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pn. II Kolokwium o Rozwoju Zaawansowanego Rozdrabniania. 2016 rok to 65-lecie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 65-lecie Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz 30-lecie „Bydgoskiej Szkoły Rozdrabniania”. W roku tym obchodzimy również jubileusz 65-lecia profesora dr hab. inż. Józefa Flizikowskiego.

Honorowy patronat nad Konferencją objął Prof. dr hab. inż. dr h.c. Antoni Bukaluk - J.M. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

17 marca 2016 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej przy współpracy z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym i firmą TENACO, odbył się finał IV edycji olimpiady wiedzy technicznej TECHWIM. Ponad stu uczniów szkół ponadgimnazjalnych rywalizowało o zwycięstwo, zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Tytuł Szkoły Inżynierii Mechanicznej 2016 otrzymał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, zaś indywidualnie najlepsi okazali się:

- I miejsce – Jarosław Jendykiewicz 
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy,

 

- II miejsce – Mikołaj Grębicki
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy,

 

- III miejsce – Szymon Rompa
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.

 Nagrody wręczali w imieniu Klastra - Dyrektor Piotr Wojciechowski  oraz w imieniu Tenaco - Prezes Jacek Siech.

Galeria

 

W dniach 14-17 marca w ramach projektu nr FSS/2014/HEI/W/0078 - pt.: Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy zostanie zorganizowany wyjazd pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej do partnera norweskiego - Instytut naukowo-badawczy TEK-TEK - www.tel-tek.no. Podczas wizyty w siedzibie Tel-Tek w Norwegii odbędzie w dniu 16 marca 1-dniowe seminarium robocze. Wśród prelegentów będą osoby zaangażowane w projekt ze strony polskiej (Dr inż. Adam Mroziński, Mgr inż. Tomasz Mania, Mgr Joanna Siołkowska, studentka IOZE - Inż. Weronika Kruszelnicka) i norweskiej. Prezentowane będą cele projektu, rezultaty, dobre praktyki. Zaprezentowane będą opinie słuchaczy i studentów o sposobie kształcenia, jak również stan i perspektywy rozwoju współpracy polsko-norweskiej w dziedzinie OZE. Cały wyjazd będzie miał charakter wizyty studyjnej. Poza seminarium odbędą sie rozmowy w zakresie potencjalnej współpracy badawczej i dydaktycznej z Instytutem TEL-TEK oraz University College of Southeast Norway. Dodatkowo możliwe będzie wizytowanie unikalnych instalacji OZE mieszczących się w pobliżu Instytutu TEL-TEK w Norwegi.

Program Seminarium

Adam Mroziński

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image