PROGRAMY STUDIÓWEfekty kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej

Mechanika i Budowa Maszyn studia I stopnia >> link
Mechanika i Budowa Maszyn studia II stopnia >> link

Transport studia I stopnia >> link
Transport studia II stopnia >> link

Wzornictwo studia I stopnia >> link

Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia >> link
Inżynieria Biomedyczna studia II stopnia >> link

Mechaniczna Inżynieria Tworzyw studia I stopnia >> link

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych studia I stopnia >> link

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii studia I stopnia >> link

Plany i sylabusy

Mechanika i Budowa Maszyn >> link

Transport >> link

Wzornictwo >> link

Inżynieria Biomedyczna >> link

Mechaniczna Inżynieria Tworzyw >> link

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych >> link

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii >> link

Mechatronika >> link


Wzór sylabusa >> link