ORGANIZACJA DYDAKTYKI

 



Zmiany daty rozpoczęcia semestru letniego dla studentów przyjętych na studia drugiego stopnia w rekrutacji letniej tj. z 09 kwietnia 2018 r. na 04. kwietnia 2018 r., wraz z układem tygodni i dni dydaktycznych.