• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

KOMUNIKAT,


dla studentów studiów stacjonarnych UTP zainteresowanych zakwaterowaniem w Domach Studenta.
W terminie od 1 do 13 czerwca 2017 r. na stronie internetowej https://ds.utp.edu.pl/ udostępnione będą formularze wniosków
o zakwaterowanie w Domu Studenta w roku akademickim 2017/2018.


Do dyspozycji studentów oddane będą 4 Domy Studenta:
na osiedlu Błonie: B-1 oraz B-2
na osiedlu Fordon: F-1 oraz F-2

 

Student zainteresowany zakwaterowaniem powinien:
− zalogować się na stronie internetowej https://ds.utp.edu.pl/ jako student UTP,
− wypełnić i wydrukować wniosek (możliwe jest wypełnienie wniosku o pokój 2 lub 3-osobowy, o pokój 2-osobowy małżeński lub wniosku o pokój 1-osobowy) We wniosku należy zadeklarować średniomiesięczną wysokość dochodu netto w rodzinie w 2016 roku, którą oblicza się samodzielnie przy pomocy kalkulatora dochodu, będącego częścią internetowej rejestracji. Instrukcja obliczania dochodu oraz przykłady obliczeń znajdują się na stronie internetowej http://www.utp.edu.pl zakładka: studenci/zakwaterowanie w Domach Studenta
− złożyć podpisany wydruk wniosku w wybranym Domu Studenta (tylko jednym) w dni powszednie w godzinach pracy administracji do 13 czerwca br. włącznie. Do wniosku o pokój 2 lub 3-osobowy nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku wnioskowania o pokój 1-osobowy załącznikiem do wniosku jest aktualne zaświadczenie od lekarza o istnieniu przeciwwskazań do zakwaterowania w pokoju wieloosobowym (ze wskazaniem rozpoznania) lub akt urodzenia dziecka, w przypadku wnioskowania o pokój małżeński – kserokopia aktu małżeństwa.
Przy wyborze złożenia wniosku za pośrednictwem poczty istotna jest data wpływu, nie data stempla pocztowego.

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image