• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Dziewczyny

  • Kwiecień 2017

Zaliczenie praktyk studenckich będzie możliwe w dniach 11-15.09.2017.
Godziny konsultacji i wpisów: od 10:00 do 12:00.


W celu uzyskania zaliczenia i wpisu w indeksie student zobowiązany jest przedstawić:
1) indeks z dokładnym wpisem na 82 stronie miejsca i czasu odbywania praktyki,
2) dziennik praktyk studenckich z rozpisanymi zadaniami zrealizowanymi w czasie praktyki oraz podpisaną i opieczętowaną opinią zakładu pracy wraz z oceną.


Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
dr inż. Łukasz Pejkowski

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image