Szanowni studenci, na podstronie "Praktyki studenckie" zostały zaktualizowane dokumenty:

- Plan praktyk studenckich 2017/2018
- Informacje bieżące o praktykach 2017/2018
- Zaliczenie praktyk- ogłoszenie

 

Proszę o zapoznanie się z ich treścią
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
dr inż. Łukasz Pejkowski