• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Termin składania wniosków (wraz z wymaganymi dokumentami)
dla studentów i doktorantów upływa 29 września 2017 r.

 Wnioski wypełnione elektronicznie należy złożyć w Dziekanacie Wydziału.

Szczegóły w poniższych komunikatach. 

 

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW

Komunikat dla studentów

Tryb ubiegania się studentów UTP o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018

Oświadczenie o spełnianiu warunku wynikającego z art. 184 ust. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym - wzór

 Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów (link do strony MNiSW oraz wzoru wniosku)

 

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW

Komunikat dla doktorantów

Tryb ubiegania się doktorantów UTP o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018

Oświadczenie o nieukończeniu innych studiów doktoranckich - wzór

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów (link do strony MNiSW oraz wzoru wniosku

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image