• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

KOMUNIKAT
dla studentów studiów stacjonarnych UTP zainteresowanych
zakwaterowaniem w Domach Studenta
W terminie od 4 do 15 czerwca 2018 r.
na stronie internetowej https://ds.utp.edu.pl/
udostępnione będą formularze wniosków
o zakwaterowanie w Domu Studenta w roku akademickim 2018/2019.


Student zainteresowany zakwaterowaniem powinien:

zalogować się na stronie internetowej https://ds.utp.edu.pl/ jako student UTP,

wypełnić i wydrukować wniosek (możliwe jest wypełnienie wniosku o pokój 2 lub 3-
osobowy, o pokój 2-osobowy małżeński lub wniosku o pokój 1-osobowy)

We wniosku należy zadeklarować średniomiesięczną wysokość dochodu netto w rodzinie w
roku 2016 (z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu).

Przy obliczaniu dochodu można skorzystać z pomocy kalkulatora dochodu, który wraz z instrukcją oraz przykładami obliczeń znajduje się na stronie internetowej:
http://www.utp.edu.pl, zakładka: studenci/ zakwaterowanie w Domach Studenta.

Jeżeli w roku akademickim 2017/2018 student ubiegał się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości a jego sytuacja nie uległa zmianie (nie zmieniła się liczba członków rodziny, nie nastąpiło uzyskanie lub utrata dochodu) obliczony dochód wskazany jest na decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium.


złożyć podpisany wydruk wniosku w wybranym Domu Studenta (tylko jednym) w dni powszednie w godzinach pracy administracji do 15 czerwca br. włącznie.

Do wniosku o pokój 2 lub 3-osobowy nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku wnioskowania o pokój 1-osobowy załącznikiem do wniosku jest aktualne zaświadczenie od lekarza o istnieniu przeciwwskazań do zakwaterowania w pokoju wieloosobowym (ze wskazaniem rozpoznania) lub akt urodzenia dziecka, w przypadku wnioskowania o pokój małżeński – kserokopia aktu małżeństwa.


Przy wyborze złożenia wniosku za pośrednictwem poczty istotna jest data wpływu, nie data stempla pocztowego.

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image