• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Uwaga! W związku z obowiązkiem wynikającym z RODO (dot. przetwarzania danych członków rodziny studenta) wprowadzony został nowy wzór oświadczenia składanego przez studentów i doktorantów jako załącznik do wniosku o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz zapomogi. Wzór oświadczenia do pobrania <pobierz>.

Osoby, które złożyły już w Dziekanacie wniosek o stypendium socjalne, socjalne w zwięszonej wysokości lub zapomogę proszone są o uzupełnienie dokumentacji o ww. oświadczenie. W przypadku braku złożony wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony.

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image