• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Komunikat Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich

w sprawie terminu składania wniosków o stypendia w semestrze letnim r.a. 2018/2019

 

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy

składać w dziekanacie Wydziału w następujących terminach:

 

Studenci III semestru studiów II stopnia:

(za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w  I i II semestrze studiów II stopnia)

w terminie do 18 marca 2019 r. 

 

osoby przyjęte na I rok studiów II stopnia:

(za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w ostatnim roku studiów I stopnia)

w terminie do 8 kwietnia 2019 r.

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image