Zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Studentów obywatelstwa polskiego zakwaterowanych w domach studenta UTP

zobowiązuje do opuszczenia akademika

w terminie do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 7:00.

Rzeczy osobiste – w przypadku pozostawienia ich w akademiku – proszę starannie zabezpieczyć i spakować w podpisane pudła lub worki oraz pozostawić w depozycie akademika. W sytuacji ich pozostawienia uczelnia przechowa je w depozyt. Osoby, które nie mają z przyczyn osobistych możliwości opuszczenia akademika zgłaszają się niezwłocznie do prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich.

REKTOR
prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński