PROCEDURA RECENZOWANIA

Procedura recenzowania artykułów zgodna jest z KOMUNIKATEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

 

  • Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów
  • Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości
  • Recenzja w formie pisemnej zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenie
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane
  • Formularz recenzji zamieszczono tutaj  >> Formularz recenzji