MIĘDZYNARODOWA RADA PROGRAMOWA
INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE

Bogdan ŻÓŁTOWSKI – przewodniczący – chairman (PL – UTP)

 

Maria ČZARNOGURSKÁ (SK)

Edmund DULCET (PL – UTP)

Jurek DUSZCZYK (NL)

Friedrich FRANEK (A)

Andrzej GOŁĄBCZAK (PL – PŁ)

Henryk HOLKA (PL – UTP)

Lidia ILIEVA-MITUTSOVA (BG)

Marian JANCZAREK (PL– PL)

Tomasz KICZKOWIAK (PL – PKo.)

Tomasz LIPIŃSKI (PL – UWM)

Ivan OBORSKI (Uk)

Dariusz OZIMINA (PL – PŚw.)

Manfred PAHL (D)

Kazimierz PESZYŃSKI (PL – UTP)

Jindřich PETRUŠKA (CZ)

Raj B.K.N. RAO (GB)

Yurij SHALAPKO (Uk)

Vasily S. SHEVCHENKO (BL)

Marian SZCZEREK (PL – ITE PIB)

Zdeněk TRÁVNIČEK (CZ)