POSTĘPY W INŻYNIERII MECHANICZNEJ –  ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 

REDAKTOR NACZELNY

Stanisław MROZIŃSKI

REDAKTORZY DZIAŁOWI

Eksploatacja maszyn – Bogdan LANDOWSKI

Transport – Marcin ŁUKASIEWICZ

Inżynieria biomedyczna – Adam MAZURKIEWICZ

Inżynieria produkcji – Marek SZCZUTKOWSKI

Mechanika i konstrukcja maszyn – Janusz ZACHWIEJA

Maszyny i urządzenia energetyczne – Marcin ZASTEMPOWSKI

SEKRETARZ ZESPOŁU

Sylwester WAWRZYNIAK