Szanowni Państwo,
na podstawie Uchwały nr 17/2020 Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 19.06.2020 r.
głosowania przy frekwencji wynoszącej 94,7%
Kandydaci uzyskali:

– dr hab. inż. Janusz Musiał, prof. uczelni – 82,3% ważnie oddanych głosów,
– prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski – 17,7% ważnie oddanych głosów.

Z poważaniem
Adam Lipski
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej