PRACA DYPLOMOWA

Od 01.10.2019r. przy rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie nie składa się zdjęć do dyplomu.