Punkty ECTS:

Dług punktowy – ECTS:

  • Uchwały Senatu UTP określające minimalną liczbę punktów ECTS oraz długu ECTS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej
  • Załączniki do Uchwał Senatu UTP określające minimalną liczbę punktów ECTS oraz długu ECTS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej
  • Uchwały Senatu UTP określające minimalną liczbę punktów ECTS oraz długu ECTS dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia MiBM
  • Załączniki do Uchwał Senatu UTP określające minimalną liczbę punktów ECTS oraz długu ECTS dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia MiBM