Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej, dr hab. inż. Janusz Musiał, prof. uczelni ogłasza godziny dziekańskie w dniu 23 lutego b.r.

dla studentów I semestru studiów stacjonarnych II stopnia

z obowiązkiem odrabiania zajęć.