INSTYTUT AUTOMATYZACJI I TRANSPORTU


DYREKTOR INSTYTUTU
prof. dr hab. inż. Andrzej BOCHAT, prof. zw. UTP pokój E219
tel.: 52 340-82-46
e-mail: bochat@utp.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
dr hab. inż. Maciej MATUSZEWSKI
pokój H105
tel.: 52 340-86-23
e-mail: maciej.matuszewski@utp.edu.pl

SEKRETARIAT IEMiT
Marzenna STANGRECKA e-mail: mstangrecka@utp.edu.pl
mgr inż. Roksana RAMA e-mail:  roxi@utp.edu.pl pokój E220
e-mail: wim.iemit@utp.edu.pl
tel.: 52 340-82-08
tel./fax: 52 340-84-62


STRUKTURA INSTYTUTU

Zakład Eksploatacji i Transportu

Zakład Inżynierii Pojazdów

Zakład Mechatroniki i Maszyn Roboczych


PRACOWNICY INŻ. – TECHNICZNI INSTYTUTU

 • mgr inż. Jarosław Deczyński
 • inż. Łukasz Olszewski
 • Edward Stangrecki

 INSTYTUT MECHANIKI I KONSTRUKCJI MASZYNDYREKTOR INSTYTUTU
dr hab. inż. Dariusz SKIBICKI, prof. nadzw. UTP
e-mail: dariusz.skibicki@utp.edu.pl
tel.: 52 340-82-47
pokój D210

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
dr inż. Adam LIPSKI
tel.: 52 340-82-20
e-mail: adam.lipski@utp.edu.pl

SEKRETARIAT IMiKM
Katarzyna ŁAZ, e-mail: kasial@utp.edu.pl
Elżbieta SADOWSKA, e-mail: elasad@utp.edu.pl
tel.: 52 340-82-23


STRUKTURA INSTYTUTU

Zakład Metod Komputerowych

Zakład Mechaniki Stosowanej

Zakład Inżynierii Biomedycznej

Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn

Instytutowe Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji


PRACOWNICY INŻ. – TECHNICZNI INSTYTUTU

 • mgr inż. Paweł Burzyński
 • inż. Maciej Gularowski
 • mgr inż. Zbigniew Lis
 • mgr inż. Mieczysław Mieczysławski
 • Andrzej Kosmatka

 INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIADYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI, prof. zw. UTPtel.: 52 340-82-93
e-mail: fliz@utp.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
dr hab inż. Dariusz SYKUTERA, prof. nadzw. UTP
pokój HC005
tel. 52 340-82-24

SEKRETARIAT ITW
mgr inż. Helena CIARA e-mail: hel@utp.edu.pl
mgr  Marta KOBUS e-mail: marta.kobus@utp.edu.pl
e-mail: wim.itw@utp.edu.pl
tel.: 52 340-82-55


 STRUKTURA INSTYTUTU

Zakład Inżynierii Produkcji

Zakład Systemów Technicznych

Zakład Inżynierii Materiałowej i Przetwórstwa Tworzyw


szczegółowe informacje o Instytucie
http://www.itw.utp.edu.pl/


PRACOWNICY INŻ. – TECHNICZNI INSTYTUTU

 • mgr inż. Łukasz Romanowski
 • mgr inż. Zbigniew Staubach
 • mgr inż. Marek Szymczak
 • mgr inż. Łukasz Wajer
 • inż. Tomasz Czapiewski
 • Leszek Müller
 • Leszek Panfil
 • Jarosław Rakowski
 • Robert Zawadzki

ZAKŁAD WZORNICTWA

dr hab. inż. Grzegorz SZALA, prof. nadzw. UTP >>
grzegorz.szala@utp.edu.pl
tel. 52 340-82-95
pokój D306

SEKRETARIAT ZAKŁADU WZORNICTWA
mgr JOANNA RYDELSKA
e-mail: Joanna.Rydelska@utp.edu.pl

tel.: 52 340-86-57


PRACOWNICY ZAKŁADU

prof. dr hab. Wojciech HORA
hora@utp.edu.pl

prof. dr hab. Danuta KÜNSTLER-LANGNER
d.kunstler-langner@utp.edu.pl

doc. dr inż. Franciszek BROMBEREK
franciszek.bromberek@utp.edu.pl

dr Małgorzata ANDRZEJEWSKA
malgorzata.andrzejewska@utp.edu.pl

dr hab. Romuald FAJTANOWSKI
romuald.f@op.pl

dr Monika RAK
monika.rak@utp.edu.pl

dr Marcin JĘDRZAK
marcin.jedrzak@utp.edu.pl

dr Ewa RACZYŃSKA-MĄKOWSKA
ewa.raczynska-makowska@utp.edu.pl

mgr Aleksandra LAU
aleksandra.lau@utp.edu.pl

mgr Piotr GRYGORKIEWICZ
grygor@utp.edu.pl

mgr Joanna SICHEL
joanna.sichel@utp.edu.pl


 PRACOWNICY INŻ. – TECHNICZNI ZAKŁADU

 • Jarosław Stępnakowski


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY


 mgr Joanna CZAPLA, tel. 52 340-82-44
joanna.czapla@utp.edu.pl

mgr inż. Jolanta CZARNECKA, tel. 52 340-82-82
Jolanta.Czarnecka@utp.edu.pl naukawm@utp.edu.pl,

mgr inż. Ewa FRELICHOWSKA, tel. 52 340-82-82
Ewa.Frelichowska@utp.edu.pl freliche@utp.edu.pl

mgr Marta KOBUS, tel. 52 340-82-07
Marta.Kobus@utp.edu.pl

mgr inż. Dorota DANILEWICZ, tel. 52 340-82-40
dorota.danilewicz@utp.edu.pl