W dniu 30 czerwca 2020 roku na platformie MS Teams odbyło się seminarium naukowe poświęcone prezentacji osiągnięć naukowych, będących podstawą ubiegania się o stopień doktora habilitowanego, które poprowadził Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. uczelni.

Dwoje spośród czterech osób prezentujących swoje osiągnięcia to pracownicy Katedry Eksploatacji Maszyn i Transportu (KEMiT):
dr inż. Piotr Aleksandrowicz oraz dr inż. Bogdan Landowski, co jest ogromnym powodem do dumy dla Katedry.

Wszystkim osobom prezentującym życzymy wielu naukowych sukcesów.